Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

burcin.olcucu adu.edu.tr

Prof.Dr.
Burçin Ölçücü

Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 ÜNİVERSİTELER ARASI TENİS MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN TENİSE BAŞLAMA NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

2022 The Effect of Heavy Exercise on Plasma Lipid Levels in Elite Volleyball Male Athletes
AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2022 Investigation of basic psychological needs of leisure time of Faculty of Sport Sciences students in terms of some variables
Uluslararasi Insan Bilimleri Dergisi

2021 SPOR ELEMANLARININ REKREASYON FAYDA FARKINDALIĞI İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

2016 DOES THE PERCEIVED MANAGER SUPPORT AFFECT ONORGANIZATIONAL COMMITMENT
International Journal of Academic Research

2016 EFFECT OF 8 WEEKS BILATERAL FOOTBALL TRAINING PROGRAM FOR11 12 AGE GROUP CHILDREN OVER LEARNING TRANSFER ANDPERMANENCY OF THE LEARNING TRANSFER
International Journal of Academic Research

2016 COMPARISON OF PHYSICALACTIVITY LEVELS OF DIFFERENT FACULY STUDENTS
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MANAGEMENT

2016 EXAMINATION OF ACADEMICIANS PARTICIPATION OBSTACLE TORECREATION IN TERMS OF SOME PARAMETERS
Journal of Health, Sport and Tourism

2016 EXAMINATION THE PERSPECTIVE OF THE FOOTBALLFANS OF PASSOLIG APPLICATION
Journal of Health, Sport and Tourism

2016 EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY ANDSELF CONFIDENT LEVELS OF THE ELITE ATHLETES
Journal of Education and Sociology,

2016 APPETITE REGULATING HORMONESRESPONSES TO ACUTE EXERCISE
International Journal of Academic Research

2016 Comparison Of Psychological Resilience Levelof Tennis And Basketball Players
Journal of Education and Sociology

2015 Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Depresyon ve Anksiyete İlişkisi
International Journal of Turkish Education Sciences

2015 Ortaöğretim Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Depresyon Ve Anksiyete İlişkisi
International Journal of Turkish Education Sciences

2015 Some Physıcal Fıtness Parameter Test Results Among 7 8 Years Old Tennıs Players
International Journal of Academic Research

2015 Orta Yaşlılarda Fizıksel Aktivite Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
The Journal of International Education Science

2015 Obestatin Response To Resistance Exercise in Male
International journal of Science Culture and Sport

2015 obesity food intake and exercise relationship with ghrelin
Biomedical Human Kinetics

2015 Comparison of the Effect of Plyometric Training on Oxidative Stress and Biochemical Parameters Among Tennis Players
ANTROPOLOGİST

2015 Problem Sloving Skills Perceptions Among Amateur Football Players
Journal of Health, Sport and Tourism

2015 Effect of Acute Exercise on Hunger in Healthy Woman
International Journal of Science Culture and Sport

2015 Overweight And Obesity Prevalence Among 7 14 Years Old Female Students
Journal Of Educatıon And Socıology

2015 Maximal Aerobic Powervalues Of 13 18 Years Old Sedentary Male Adolescent
journal Health, Sport And Tourısm

2015 Effect of Moderate Intensity Exercise on Ghrelin and Leptin Hormones
International Journal of Review in Life Sciences

2015 Impact of Music on Exercise Performance
International Journal of Review in Life Sciences

2015 Review Exercıse And Hormones Related To Appetıte Regulatıon
Advances in Environmental Biology

2015 Impact of Exercise Mode on Appetite Markers
Anthropologist

2015 Correlation analyses between physical fitness testing and ITN scores and levels among 8 10 years old child tennis players
Anthropologist

2014 Spor eğitiminde tokat ilinde voleybol takımlarında oynayan voleybolcuların voleybola başlama nedenleri ve beklentileri
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

2013 DETERMINATION OF IMAGE PERCEPTION OF THE VISITORSTRAVELING FOR WATCHING SPORTS GAMES
NTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH

2013 THE EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION WITH COORDINATIONON THE DEVELOPMENT OF CERTAIN MOTORCHARACTERISTICS OF 5 6 YEARS OLD CHILDREN
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH

2013 2010 Futbol dünya kupasında İspanya takımının kollektif performansının maçların kazanılmasında etkisi
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

2013 Kienbock s Disease That Manifested in a Badminton Player Case Report
International Journal of Sports Science

2012 Yaş tenisçilerde yarışma öncesi postural kontrol ile çeviklik performanslarının incelenmesi
Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science

2012 12-14 YAŞ KATEGORİLERİNDEKİ BAYAN TENİS OYUNCULARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

2011 The effects of movement training with and without ball on physical fitness of tennis playing children
Spor ve Performans Araştırmaları Dergis

2011 TENİSÇİ ÇOCUKLARDA TOPLU VE TOPSUZ UYGULANAN HAREKETEĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK DEĞERLERİNE ETKİSİ
por ve Performans Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Sözlü Bildiri
PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN TURKISH CHILDREN / International Journal of Arts & Sciences

Uluslararası Sözlü Bildiri
PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AMONG ADOLESCENTS / International Journal of Arts & Sciences

Uluslararası Sözlü Bildiri
THE DETERMINATION OF RELATION AMONG THE FUTURE TIME PERSPECTIVES ACADEMIC DELAY OF GRATIFICATION PREFERENCES AND BURNOUT LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS / International Jouranl of Arts & Sciences

Uluslararası Sözlü Bildiri
01.11.2016 EEFECT OF EIGHT WEEK RESISTANCE TRAINING ON APELIN / INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES

Uluslararası Sözlü Bildiri
01.11.2016 OBESTATIN GHRELIN AND LEPTIN HORMINES RESPONSES TO EXERCISE IN WOMEN / INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES

Uluslararası Sözlü Bildiri
01.11.2016 Investigation of the Self Efficacy Perception Levels of Preservice Teachers in the Faculty of Education A Case of Uludağ University / 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATION

Uluslararası Sözlü Bildiri
01.11.2016 The Determination of Relation among the Future Time Perspectives and Burnout Levels of Teachers / 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATION

Ulusal Poster
02.07.2015 erkek tenisçilerde servis atış başarısına yorgunluğun etkisinin incelenmesi / antrenman bilimi kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.07.2015 The effects of Gymnastics and Whole Body Vibration Exercises on Some Physical Fitness Parameters Sport and Society / Sport and Society congress

Uluslararası Özet bildiri
04.06.2015 Relationship between Athletic Performance and Perception of Athletic Identity in Football Players / ERPA

Uluslararası Tam metin bildiri
22.05.2015 Obestatin Response to Resistance Exercise in Male / INTERNATIONAL SCIENCE CULTURE AND SPORT ASSOCIATION

Uluslararası Tam metin bildiri
22.05.2015 Effect of Acute Exercise on Hunger in Healthy Woman / INTERNATIONAL SCIENCE CULTURE AND SPORT ASSOCIATION

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2015 Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi / 8. Intarnational Balkan and Sport Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2015 Ghrelin and Leptin Hormones Responses to Acute Exercise in Overweight Woman / Intarnational Kırkpınar Sport Science Congress

2022 DEĞİŞEN DÜNYADA DÖNÜŞEN SPOR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYONDA SOSYALLEŞME VE SOSYAL ALGI
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, BÜLBÜL ALPAY, AKYOL GAMZE
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,
978-625-6965-56-0
2022 Spor Bilimleri III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYONDA GÜNCEL GELİŞMELER
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, BÜLBÜL ALPAY
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,
978-625-8399-40-0
2016 Futbol Bir Akıl Oyunu , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Neden Birch Yerde Kaldı
ÖLÇÜCÜ BURÇİN
Nobel Yaşam,Mustafa Şahin
978-605-9746-15-9
2016 Futbol Bir Akıl Oyunu , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Tazı Stokesy
ÖLÇÜCÜ BURÇİN
Nobel Yaşam,Mustafa Şahin
978-605-9746-15-9
2016 Futbol Bir Akıl Oyunu , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Carlton OND'lerini Nasıl Ezdi
ÖLÇÜCÜ BURÇİN
Nobel Yaşam,Muatafa Şahin
978-605-9746-15-9
2016 Futbol Bir Akıl Oyunu , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Maç Senaryonuz
ÖLÇÜCÜ BURÇİN
Nobel Yaşam,Mustafa Şahin
978-605-9746-15-9
2016 Futbol Bir Akıl Oyunu , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Richard Kendi Performans Odağını Nasıl Geliştirdi
ÖLÇÜCÜ BURÇİN
Nobel Yaşam,Mustafa Şahin
978-605-9746-15-9
2015 SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),KAREKTER GELİŞİMİ VE İYİ SPORSAL DAVRANIŞ
SARI SERKAN VOLKAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ŞAHİN MUSTAFA
NOBEL,MUSTAFA ŞAHİN - ZİYA KORUÇ
978-605-320-261-5