Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

rkyildirim adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
RÜYA KAPLAN YILDIRIM

Aydın Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Pr.

CV (PDF)


2023 Estimation of Methane Gas Production in Turkey Using Machine Learning Methods
MDPI AG

2023 Finansal Tutum ve Davranış ile Yatırım Eğilimlerinin Nitel Araştırma Yöntemi ile ölçülmesi
Anlambilim MTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2019 YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

2016 BORSA İSTANBUL’DA HAFTANIN GÜNÜ ANOMALİSİNİN ARCH, GARCH VE OLS MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2016 TMS 37 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR STANDARDINDA ÇEVRESEL DÜZENLEME KARŞILIĞININ İNCELENMESİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.04.2023 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN FİNANSAL YÖNETİM DERSİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: AYDIN MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA / CUKUROVA 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2019 İslami Bankacılığa Yönelik Tutum Ve Davranışlar Üzerine Ampirik Bir İnceleme / International Congress of Islamic Economy, Finance And Ethics 2019 Spring

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2018 Sosyal Sorumlu Yatırım Fonlarının Performans ve Yatırımcı Değerlendirmesi / International Congress of Management Economy And Policy 2018 Spring

2023 Sosyal Bilimlerde Seçme Konular - 10 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kurumlarda Verilen Finansal Okuryazarlık Eğitiminin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Etkisi- Aydın Emniyet Müdürlüğü Personelleri Üzerinde Bir Araştırma
KAPLAN YILDIRIM RÜYA, KADOOĞLU AYDIN GÜLDEN
İksad,
978-625-640486-1 Erişim Linki
2023 Sosyal Sorumlu Yatırım Fon Tercihini Etkileyen Faktörler , Bilimsel Kitap , Tümü,
KAPLAN YILDIRIM RÜYA
Ekin Yayınevi,
978-625-6952-26-3
2022 Endüstri 4.0 Bağlamında Geleceği Anlamak , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Endüstri 4.0'ın Finans Dünyasına Yansıması: Finans 4.0
KAPLAN YILDIRIM RÜYA
Paradigma Akademi,
978-605-72872-2-9