Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

maguler adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Atilla Güler

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 İnsani Gelişme ve Sosyal Devlet: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Sınıflandırma
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi

2023 Türkiye İstatistik Kurumu Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları Ekseninde Türkiye’de Konut Yoksulluğu
Emek Araştırma Dergisi

2022 Gözlem Raporları Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Covid-19 İle Mücadele Yaklaşımı
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi

2021 Sosyal Devletin Dönüşümü ve Düzenleme Teorisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Çalışma ve Toplum

2021 Emeğin Özneleşmesi Bağlamında Türkiye'de Politik Rock'un Gelişimi
Emek Araştırma Dergisi

2020 The concept of the welfare state and typologies of welfare regimes: A review
Problemy Polityki Spolecznej

2019 Zonguldak Havzasında İşçi Hareketleri ve 1990-1991 Büyük Madenci Grevi
Çalışma ve Toplum

2017 Borçla Yönetmek: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Borçlanma ve Borçluluk
Gazi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2017 Sosyal Politikanın Sınıf Sorunu ve Sosyal Devlet Modelleri
Emek Araştırma Dergisi

2017 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ ÜLKELERİNDE SENDİKA YOĞUNLUĞU-İŞSİZLİKİLİŞKİSİ
İş ve Hayat

2016 1970 li Yıllarda Türkiye İşçi Sınıfını Cem Karaca Şarkıları İle Okumak
Çalışma ve Toplum

2015 Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma
Çalışma ve Toplum

2015 Türkiye de Emeğin Feminizasyonu ve Demografik Değişim
Karatahta İş Yazıları Dergisi

2015 Kriz ve Yeni Toplumsal Hareketler işgal Et Örneği
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2015 Modern Kölelik ve Modern Köleliğin Görünümleri
İş ve Hayat Dergisi

2015 Güney Avrupa Refah Rejiminde Sosyal Dışlanma
İş ve Hayat Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2021 Pandemi Sürecinde Türkiye İşgücü Piyasası Sorunlar ve Politikalar / Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Symposium on Labor Economics and Industrial Relations

Uluslararası Tam metin bildiri
15.06.2023 Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılında Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü ve Yapısal Sorunları / 7.Uluslararası İzmir İktisat Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Kriz ve Yeni Toplumsal Hareketler İşgal Et Örneği / 13.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.11.2022 Anadolu Pop'un Doğuşunda ve Gelişiminde Ruhi Su Etkisi / Ruhi Su ve Türkiye'de Müzik Kültürleri Sempozyumu

Ulusal 
Kriz ve Mühendisler / TMMOB Ulusal Sanayi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
11.10.2019 Dönüşüm Sürecinde Türkiye’de Sağlık Emekçileri: Genel Sağlık İş Sendikası Örneği / 20.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2019 Kamu Yönetiminin Dönüşümü ve Kamu Emekçileri: Bir Alan Araştırması / Uluslararası Kamu Yönetimi Formu 17

Ulusal Tam metin bildiri
Çalışmanın Sonu Tartışmaları ve Andre Gorz Üzerine Bir Değerlendirme / VI.Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Impact of The Trade Union Density On The Unemployment A Regression Analysis for Turkey / International Journal of Arts & Sciences (IJAS)

Ulusal Tam metin bildiri
1970'li Yıllarda Türkiye İşçi Sınıfını Cem Karaca Şarkıları İle Okumak / 14.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

2023 Sosyal Gelişimin Teşvikinde Kuramlar, Politikalar, Eylemler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Gelişimin Teşvikinde Sosyal Güvenlik Politikaları
GÜLER MEHMET ATİLLA, EROL HATİCE
Detay Yayıncılık,Mehmet Öcal
978-605-254-774-8
2022 Political Messaging in Music and Entertainment Spaces across the Globe. Volume , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Political Messaging in the Anadolu Pop: How this music genre transformed Turkey's socio-political landscape
YILDIRIM YAVUZ, GÜLER MEHMET ATİLLA
Vernon Press,Onyebadi, Uche
978-1648894336
2021 20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dönüşüm Sürecinde Türkiye'de Sağlık Emekçileri: Genel Sağlık İş Sendikası Örneği
GÜLER MEHMET ATİLLA
Gurup Matbaacılık,
978-605-4808-17-5
2021 21.Yüzyılda Endüstri İlişkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İskandinav Sosyal Devlet Modelinde Endüstri İlişkileri: Teori, Pratik, Dönüşüm
GÜLER MEHMET ATİLLA
Notabene Yayınları,Hüseyin Sevgi
978-605-260-316-1
2019 TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
ÖZDEMİR GAMZE,GÜLER MEHMET ATİLLA,ÖZDEMİR GÜLER ZÜMRE
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları,
2018 Belki Gerçek Yapmaya: Cem Karaca’nın Hayatı, Müziği ve Yalnızlığı , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜLER MEHMET ATİLLA
İmge Kitabevi Yayınları,
978-975-533-886-6
2017 Geçmişten Günümüze Türkiye’xxnin Toplumsal Yapısı , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Türkiye’de Sosyal Politika
GÜLER MEHMET ATİLLA
Akçağ Yayınları,Erdinç Yazıcı
2016 Klasikten Küresele Endüstri İlişkileri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Klasik Endüstri İlişkileri ve Refah Devleti
GÜLER MEHMET ATİLLA
Orion Kitabevi,Yazıcı Erdinç
978-6055145507
2015 Sosyoloji İnsan ve Toplum , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk
GÜLER MEHMET ATİLLA
Akitap Yayınevi,Vedat Bilgin, Erdinç Yazıcı, Huzeyfe Arslan
2012 14 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ KİTABI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Kadın Nüfusta Sosyal Dışlanma
TOPALHAN TÜRKER
TÜRK-İŞ YAYINLARI,