Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ayhan.aclan adu.edu.tr

Arş.Gör.
Ayhan Açlan

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2006-2012 Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Pr.
İngilizce