Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

augurlu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Aylin Uğurlu

Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Predictive Power of Leisure Boredom on Social Media Addiction in University Students
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science)

2023 SIKILMIŞ VE KAYBOLMUŞ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMANLARDA SIKILMA ALGISININ BAŞARI YÖNELİMLERİNİ YORDAMA GÜCÜ
EKEV Akademi Dergisi

2023 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Kadınların Güçlenmesi: Kızlar Sahada Örneği
Spor Bilimleri Arastirmalari Dergisi

2023 A Space of One’s Own? The Tensions of Being Visible on Instagram for Turkish Female Athletes
SAGE Publications

2022 Gymnastics and Child Abuse: Female Gymnasts’s Experiences
Spor Bilimleri Arastirmalari Dergisi

2021 Sokol Hareketi: Nasyonalist ve Politik Bir Araç Olarak Jimnastiğin Kullanımı
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2021 Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2020 A General Assessment on Alcohol Use and Smoking Within the Framework of Child Protection in Sport Programme
International Journal of Human Sciences

2018 Antrenörlerde işkoliklik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
International Journal of Human Sciences

2017 Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2023 TEKNO-STRES DÜZEYLERININ İŞE BAĞLI DUYGUSAL TÜKENMIŞLIĞI YORDAMA GÜCÜ / XIV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2023 SIKILMIŞ VE KAYBOLMUŞ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMANLARDA SIKILMA ALGISI BAŞARI YÖNELİMLERİNİ BELİRLER Mİ? / IV. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongre

Uluslararası Özet bildiri
The Relationship of Sports Tourism with Ecological Environment and Sustainability / 2023 SoRes Berlin – International Conference on Interdisciplinary Research in Social Sciences,

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2023 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsaminda Kadinlarin Güçlenmesi: “Kizlar Sahada” Örneği / 4th "International Recreation and Sports Management Congress

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2023 Serbest Zamanlarda Sıkılma Algısı, Fiziksel Aktivite Katılım Motivasyonu ve Presenteeism İlişkisi / 4th "International Recreation and Sports Management Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
06.06.2022 Negotiations in building ‘A Room of One’s Own’: Cyberviolence experiences of Turkish female athlete students and their efforts to establish safe online spaces. / One World, Many Voices: The Future of Sports Communication Pre-conference

Uluslararası Tam metin bildiri
06.06.2022 Negotiations in Building ‘A Room of One’s Own’: Cyberviolence Experiences of Turkish Female Athlete Students and Their Efforts to Establish Safe Online Spaces / One World, Many Voices: The Future of Sports Communication

Uluslararası Özet bildiri
19.11.2017 Antrenörlerde İşkoliklik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.11.2020 Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ile Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

2023 TEORİDEN UYGULAMAYA DOĞA VE MACERA EĞİTİMİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğa ve Macera Eğitiminin Kazanımları ve Yansımaları
UĞURLU AYLİN
Gazi Kitabevi,Kadir Yıldız, Burak Gürer
978-625-365-382-8
2023 Spor Bilimleri Alanında Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sporda Kariyer Yönetimi
UĞURLU AYLİN
Özgür Yayınları,Dr. Öğr. Üyesi Ender Ali Uluç, Dr. Öğr. Üyesi Doğukan Batur Alp Gülşen
978-975-447-792-4 Erişim Linki
2023 Spor Bilimleri Üzerine Araştırmalar-V , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Spor Turizmine Genel Bir Bakış
UĞURLU AYLİN, Esin İlayda
Özgür Yayınları,Dr. Ender Ali Uluç, Dr. Mehmet Bilgin Karademir
978-975-447-670-5 Erişim Linki
2022 Spor Bilimleri IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuklarda Güvenli Spora Yönelik Önlemler
UĞURLU AYLİN
AKADEMİSYEN YAYINEVİ,Prof. Dr. Zeynep Filiz DİNÇ
978-625-8299-76-2 Erişim Linki
2022 SPORDA ÇOCUK İSTİSMARI VE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI , Bilimsel Kitap , Tümü,
UĞURLU AYLİN, ŞAHİN MUSTAFA YAŞAR
DETAY YAYINEVİ,
978-605-254-543-0
2021 Sporda Psikososyal Alanlar I , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Sporda Koruma I
ŞAHİN MUSTAFA YAŞAR, HALICI ALPEREN, UĞURLU AYLİN
T.C. Spor Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları,
978-975-06-3869-5