Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

abulbul adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Alpay Bülbül

Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Ön Çapraz Bağ Ameliyatı Olan Futbolcularda Genetik Sakatlık Duyarlılığında COL12A1 Gen Polimorfizmi Profillerinin Araştırılması
Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi

2023 Genetic factors and anterior cruciate ligament injury risk in professional football players: COL3A1 (rs1800255) and COL5A1 (rs12722) polymorphisms
Turkish Journal of Kinesiology

2022 The Effect of Heavy Exercise on Plasma Lipid Levels in Elite Volleyball Male Athletes
AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2022 The Effect of Heavy Exercise on Plasma Lipid Levels in Elite Volleyball Male Athletes
Mediterranean Journal of Sport Science

2022 The Effect of Heavy Exercise on Plasma Lipid Levels in Elite Volleyball Male Athletes
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2022 A meta-analysis on the association of ACE and PPARA gene variants and endurance athletic status
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

2022 A meta-analysis on the association of ACE and PPARA gene variants and endurance athletic status
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

2021 SPOR ELEMANLARININ REKREASYON FAYDA FARKINDALIĞI İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

2021 SPOR ELEMANLARININ REKREASYON FAYDA FARKINDALIĞI İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

2021 Analysis of the Mathematical Thinking Levels of Individual and Team Athletes in Terms of Different Variables
International Journal of Psychology and Educational Studies

2021 COVİD-19 SÜRECİNİN AKTİF ÇALIŞAN ANTRENÖRLERE OLAN ETKİSİNİN NİTEL YÖNTEMLE İNCELENMESİ
KARADENIZ ULUSLARARASI BILIMSEL DERGI

2021 Sporda Psikolojik İhtiyaçlar Durum Ölçeği (SPİDÖ): Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences

2021 Hayatın Anlam ve Amacı: Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencileri ile İlişkilendirilmesi
Spor Eğitim Dergisi

2021 Analysis of the Mathematical Thinking Levels of Individual and Team Athletes in Terms of Different Variables
International Journal of Psychology and Educational Studies

2021 SPOR ELEMANLARININ REKREASYON FAYDA FARKINDALIĞI İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

2021 INVESTIGATION OF DECISION MAKING STYLES OF ACTIVE ATHLETES
Acta Scientiae et Intellectus

2021 INVESTIGATION OF CONSTANT ATTENTION SKILLS OF HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS WHO DO AND DON’T DO SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Acta Scientiae et Intellectus

2021 Analysis of the Mathematical Thinking Levels of Individual and Team Athletes in Terms of Different Variables
International Journal of Psychology and Educational Studies

2021 COVİD-19 SÜRECİNİN AKTİF ÇALIŞAN ANTRENÖRLERE OLAN ETKİSİNİN NİTEL YÖNTEMLE İNCELENMESİ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

2021 Hayatın Anlam ve Amacı: Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencileri ile İlişkilendirilmesi
Spor Eğitim Dergisi

2021 SPORDA PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DURUM ÖLÇEĞİ(SPİDÖ): TÜRKÇE UYARLAMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi

2020 The effect of self-talk on athletes
African Educational Research Journal

2020 The effect of self-talk on athletes
African Educational Research Journal

2020 Examination of Psychological Resilience Levels of Basketball and Tennis Players Considering the Gender Variable
The Journal of Eurasia Sport Sciences & Medicine

2020 Examination of Psychological Resilience Levels of Basketball and Tennis Players Considering the Gender Variable
The Journal of Eurasia Sport Sciences Medicine

2020 Examination of Lifelong Learning Trends of Physical Education andSports Teachers on Different Variables
Journal of Education and Learning

2016 EFFECT OF 8 WEEKS BILATERAL FOOTBALL TRAINING PROGRAM FOR 11-12 AGE GROUP CHILDREN OVER LEARNING TRANSFER AND PERMANENCY OF THE LEARNING TRANSFER
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH

2008 New calculations of excitation functions of some positron emitting and single photon emitting radioisotopes
Kerntechnik

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2022 TEMASLI VE TEMASSIZ GERÇEKLEŞEN ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARINDA MMP3-1171 GEN VARYANT DAĞILIMININ İNCELENMESİ / INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2022 TEMASLI VE TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI YAŞAYAN PROFESYONEL ERKEK FUTBOLCULARDA COL5A1- rs12722 GEN VARYANT DAĞILIMININ İNCELENMESİ / BURSA 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2022 TEMASLI VE TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI YAŞAYAN PROFESYONEL ERKEK FUTBOLCULARDA COL3A1- rs1800255 GEN VARYANT DAĞILIMININ İNCELENMESİ / III. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2022 INVESTIGATION OF MMP3-1171 GENE VARIANT DISTRIBUTION IN CONTACT AND NON-CONTACT ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTURE / INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
02.11.2022 Temaslı ve temassız ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan profesyonel erkek futbolcularda COL5A1- rs12722 gen varyant dağılımının incelenmesi / BURSA 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Uluslararası Tam metin bildiri
28.11.2022 Temaslı ve temassız ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan profesyonel erkek futbolcularda COL3A1- rs1800255 gen varyant dağılımının incelenmesi / III. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRES

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2022 Temaslı ve Temassız Ön Çapraz Bağ Sakatlığı Yaşayan Profesyonel Erkek Futbolcularda COL3A1- rs1800255 Gen Varyant Dağılımının İncelenmesi / III. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2022 Temaslı ve Temassız Ön Çapraz Bağ Sakatlığı Yaşayan Profesyonel Erkek Futbolcularda COL5A1-rs12722 Gen Varyant Dağılımının İncelenmesi / Bursa 3rd International Conference on Scientific Researches

Ulusal Özet bildiri
Liderlik Yönelimi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / 6. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRES

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2022 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGILARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / 3 rd International Recreation and Sports Management Congress

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2021 Seyirci ve Tezahurat Faktörlerinin Saha İçi Performansa Etkisi: Profesyonel Futbolcu Görüşleri / 5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2021 SPORCULARA AİT PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ / 4. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2021 SEYİRCİ VE TEZAHURAT FAKTÖRLERİNİN SAHA İÇİ PERFORMANSA ETKİSİ: PROFESYONEL FUTBOLCU GÖRÜŞLERİ / 5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.08.2021 Covid19 Pandemi Döneminde Beden Eğitimi Öğretmenleri / IV. Uluslararası Covid-19 ve Güncel Sorunlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2021 SPORCULARA AİT PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ / 4. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR KONGRESİ

2022 DEĞİŞEN DÜNYADA DÖNÜŞEN SPOR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Rekreasyonda Sosyalleşme ve Sosyal Algı
BÜLBÜL ALPAY, ÖLÇÜCÜ BURÇİN, AKYOL GAMZE
Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İthalat İhracat Ticaret A.Ş,KAÇAY ZÜLBİYE, YILDIZ NUH OSMAN
978-625-6965-56-0 Erişim Linki
2022 DEĞİŞEN DÜNYADA DÖNÜŞEN SPOR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYONDA SOSYALLEŞME VE SOSYAL ALGI
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, BÜLBÜL ALPAY, AKYOL GAMZE
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,
978-625-6965-56-0
2022 Spor Bilimleri III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYONDA GÜNCEL GELİŞMELER
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, BÜLBÜL ALPAY
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,
978-625-8399-40-0
2022 Değişen Dünyada Dönüşen Spor , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYONDA SOSYALLEŞME VE SOSYAL ALGI
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, AKYOL GAMZE, BÜLBÜL ALPAY
Akademisyen Yayınevi,Zülbiye Kaçay, Nuh Osman Yıldız
978-625-6965-56-0 Erişim Linki
2022 Spor Bilimleri III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Rekreasyonda Güncel Gelişmeler
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, BÜLBÜL ALPAY
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Zeynep Filiz DİNÇ
978-625-8399-40-0 Erişim Linki
2021 Spor Bilimleri II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORDA PSİKOLOJİK PERFORMANSIN FİZİKSEL PERFORMANSA ETKİSİ
BÜLBÜL ALPAY
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,DİNÇ Zeynep Filiz
978-625-7496-42-1 Erişim Linki
2021 SPOR BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER-I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORDA BESLENME
BÜLBÜL ALPAY
Gece Kitaplığı,DOÇ. DR. MEHMET ILKIM
978-625-8002-21-8 Erişim Linki
2021 SPOR BILIMLERI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ANTREMANIN SPORCULARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
BÜLBÜL ALPAY
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,DİNÇ Zeynep Filiz
978-625-7401-23-4 Erişim Linki
2020 Sporcularda İstismarcı Yönetim Algısı , Bilimsel Kitap , Tümü,
BÜLBÜL ALPAY,ŞAHİN MUSTAFA YAŞAR
Gazi Kitabevi,
978-6257045407