Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

coban.ayse adu.edu.tr

Arş.Gör.
Ayşe Çoban

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)