Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gamze.akyol adu.edu.tr

Arş.Gör.
Gamze Akyol

Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Relationship of Academicians' Levels of Crabs In a Barrel Syndrome and Their Organizational Justice
AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2022 Profesyonel Sporcular Gözünden Satranç: Nitel Veri Analizi 
Türkiye Spor Bilimleri Dergisi

2021 SPOR ELEMANLARININ REKREASYON FAYDA FARKINDALIĞI İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

2021 SPOR ELEMANLARININ REKREASYON FAYDA FARKINDALIĞI İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

2021 COVİD-19 SÜRECİNİN AKTİF ÇALIŞAN ANTRENÖRLERE OLAN ETKİSİNİN NİTEL YÖNTEMLE İNCELENMESİ
KARADENIZ ULUSLARARASI BILIMSEL DERGI

2021 Sporda Psikolojik İhtiyaçlar Durum Ölçeği (SPİDÖ): Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences

2021 Hayatın Anlam ve Amacı: Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencileri ile İlişkilendirilmesi
Spor Eğitim Dergisi

2020 The effect of self-talk on athletes
African Educational Research Journal

2020 YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVID-19) DÖNEMİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARANTİNA ZAMANLARINDA YAPTIKLARI ETKİNLİKLER VE SEDANTER BİREYLERE ÖNERİLERİ
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)

2020 Experiences of Sedentary Middle Age Group Housewives Participating in Step Aerobics Course
The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine

2020 Examination of Psychological Resilience Levels of Basketball and Tennis Players Considering the Gender Variable
The Journal of Eurasia Sport Sciences & Medicine

2019 ANALYSIS OF METAPHORICAL PERCEPTION OF THE WORD ‘FITNESS’ BY GIRESUN UNIVERSITY SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS AND KEŞAP VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS
European Journal of Physical Education and Sport Science

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2021 SPORCULARA AİT PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ / 4. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2019 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ÇİZİMLERİ / 3. DERGİ KARADENİZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (BİLDİRİLER)

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2018 SEDANTER ORTA YAŞ STEP-AEROBİK KURSU DENEYİMLER / 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

2022 DEĞİŞEN DÜNYADA DÖNÜŞEN SPOR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYONDA SOSYALLEŞME VE SOSYAL ALGI
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, BÜLBÜL ALPAY, AKYOL GAMZE
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,
978-625-6965-56-0
2022 Değişen Dünyada Dönüşen Spor , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYONDA SOSYALLEŞME VE SOSYAL ALGI
ÖLÇÜCÜ BURÇİN, AKYOL GAMZE, BÜLBÜL ALPAY
Akademisyen Yayınevi,Zülbiye Kaçay, Nuh Osman Yıldız
978-625-6965-56-0 Erişim Linki
2022 SPOR-EĞİTİM-SAĞLIK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ANTİK YUNAN MEDENİYETİ VE SPOR
AKYOL GAMZE, AKYOL Goncagül
Efe Akademi Yayınları,Çelik Akın, Özkara Bora, Zengin Samet
978-625-6954-19-9 Erişim Linki
2022 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Fiziksel Aktivite ve Rekreasyonel Faaliyetler
AKYOL GAMZE, ALTINIŞIK ÜNSAL
Gazi Kitabevi,Duygu SEVİNÇ YILMAZ, Cemalettin BUDAK, Mergül ÇOLAK
978-625-8374-40-7
2022 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FİZİKSEL AKTİVİTE VE REKREASYONEL FAALİYETLER
AKYOL GAMZE, ALTINIŞIK ÜNSAL
GAZİ KİTABEVİ,YILMAZ SEVİNÇ, BUDAK CEMALETTİN, ÇOLAK MERGÜL
978-625-8374-40-7 Erişim Linki