Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

a.sumer adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Ayşegül Ladin Sümer

Söke Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret Pr.

CV (PDF)


2022 Finansal Koşullar Endeksinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: BRICS-T Örneği
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

2021 Türkiye'de Sepet Kur Volatilitesinin GARCH Modellemesi: Asimetri Etkisi Yaklaşımı
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

2021 Evaluation of the Methodological Relationship Between Real Business Cycle Model and Macroprudential Policy
Theoretical and Applied Economics

2020 Discussion of Hybrid New Keynesian Phillips Curve Methodology on Inflation Dynamics
The Journal of Business, Economic and Management Research

2020 Geleneksel Olmayan Para Politikası Kapsamında Neo-Fisher Etkisi: 2008 Sonrası Türkiye Deneyimi
Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2020 Geleneksel Olmayan Para Politikası Şoklarının Hedefi Aşma (Overshooting) Etkisi: Türkiye Örneği
Maliye Dergisi

2020 Geleneksel Olmayan Para Politikası Kapsamında Finansal İstikrar: Teorik Bir İnceleme
Sakarya İktisat Dergisi

2020 Optimal Taylor Rule in The New Era Central Banking Perspective
Theoretical and Applied Economics

2020 2008 Sonrası TCMB Faiz Kararlarının Makroekonomik Etkilerinin Analizi
Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

2019 2008 Küresel Kriz Sonrası Esnek Döviz Kuru Rejiminde Para Politikası Bağımsızlığı: Türkiye ve Brezilya Örneği
Maliye Dergisi

2018 Yeni Keynesyen Yaklaşım Perspektifinde Optimal Taylor Kuralı: Türkiye Örneği
Bankacılar Dergisi

2016 Türkiye’de Son Yıllarda Enflasyonun Belirleyicileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi
Bankacılar Dergisi

2016 Yurtiçi Tasarrufların Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Optimal Taylor Rule Under New Keynesian Approach in Turkey / 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18)

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Monetary Policy Independence in Flexible Exchange Rate Regime After 2008 Global Crisis: The Case of Turkey and Brazil / 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18)

2023 New Frontiers in Social, Human and Administrative Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Forecasting of Real Effective Exchange Rate in Turkey with Box-Jenkins Approach: After the 2008 Global Crisis
SÜMER AYŞEGÜL LADİN
Duvar Yayınları,BİÇER Enis Baha, ŞANLI Orhan
978-625-6585-23-2 Erişim Linki
2022 İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Risk Primi ve Reel Ekonomi Etkileşimi: Uzun Dönem SVAR Analizi
SÜMER AYŞEGÜL LADİN
Serüven Yayınevi,Mustafa METE, Cumhur ŞAHİN
978-625-7721-14-1
2020 TCMB Faiz Kararlarının Makroekonomik Etkileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
SÜMER AYŞEGÜL LADİN
İksad Publishing House,
978-625-7139-79-3 Erişim Linki