Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

irem.coskun adu.edu.tr

Arş.Gör.
İrem Coşkun

Eğitim Fakültesi
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kurdukları Problemlerin Bilişsel İstem Düzeylerinin İncelenmesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi (ESTÜDAM)

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2023 “Matematikçi Gençler Yeşil STEM Projesi Yazıyor” adlı TÜBİTAK 4004 Projesinin Etkililiği / 6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
16.10.2023 Matematikçi Gençler Yeşil STEM Projesi Yazıyor: Lise Öğrencileri İle TÜBİTAK 4004 Projesi Deneyimi / The International Education Congress 2023 (EDUCongress 2023)

Uluslararası Özet bildiri
21.11.2022 Ortaokul Öğrencileri için Eko-matematik" Projesinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması / International Education Congress 2022

Uluslararası Özet bildiri
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ APARATLI MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE HAZIRLADIKLARI KAVRAM HARİTALARININ İNCELEMESİ / INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
Matematik Eğitiminde İş birlikli Problem Çözmeyi Değerlendirmeye Yönelik Teorik Çatıların İncelenmesi / The International Education Congress 2022 (EDUCongress 2022)

Uluslararası Özet bildiri
27.11.2022 "Ortaokul Öğrencileri için Eko-Matematik" Projesinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması / The International Education Congress 2022 (EDUCongress 2022)

Uluslararası Özet bildiri
25.06.2022 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kurdukları Problemlerin Bilişsel İstem Düzeylerinin İncelenmesi / IXth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2022)