Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

berer adu.edu.tr

Doç.Dr.
Beyza Erer

Söke İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Dijital liderliğin görsel haritalama tekniğine göre bibliyometrik analizi
Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama

2023 Yönetim Alanında Duygusal Zekâ: Bibliyometrik Analiz
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

2022 DUYGUSAL ZEKÂ VE İŞ YERİ MUTLULUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ ÖZERKLİĞİNİN ROLÜ
Çatalhöyük uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

2018 Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Hemşirelere Yönelik Bir Araştırma
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 Modern Liderlik Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış
Journal of Institute of Economic Development and Social Researches

2022 CURRENT MANAGEMENT AND BUSINESS ISSUES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),NEW BUSINESS MODELS PREFERRED IN THE COVID-19 PANDEMIC
ERER BEYZA
Eğitim Yayınevi,Erer, Beyza
978-625-8468-75-5 Erişim Linki
2022 CURRENT MANAGEMENT AND BUSINESS ISSUES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Virtual Organization
ERER BEYZA
Eğitim Yayınevi,Erer, Beyza
978-625-8468-75-5 Erişim Linki