Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hasan.guler adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
HASAN GÜLER

Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Spor Bilimleri Alanında Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

2023 DİJİTAL OYUN E-SPOR VE GELENEKSEL SPORLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2023 Investigation of Injury Anxiety of Sports Sciences Faculty Students in Terms of Some Variables
Journal of Theory and Practice in Sport

2023 Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı farkındalıkları ile serbest zaman tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
ROL Spor Bilimleri Dergisi / Journal of ROL Sports Sciences

2022 A Study On Cognitive Flexibility, Emotional Intelligence and Coping Strategies
Cypriot Journal of Educational Sciences

2022 Investigating the Relationship Between Physical Education Teachers Perceptions, Technological Knowledge and Classroom Management Profiles
Education Quarterly Reviews

2022 The Effect of Awareness Level on Digital Game Addiction
International Journal of Education

2022 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporda Psikolojik İhtiyaç Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 Benlik Saygısının Sürekli Öfke Tarzları Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi: Mücadele Sporcuları Örneği
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2021 Sedanter ve sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanmada bireysel kaygı düzeylerinin incelenmesi
Uluslararasi Insan Bilimleri Dergisi

2021 The Relationship between Athletes’ Attitudes for Healthy Eating and Exercise Dependence
Journal of Nutrition and Internal Medicine

2021 Examination of Mental Training and Mental Toughness in Elite Boxers
Pakistan Journal of Medical and Health Sciences

2018 Investigation of the effects of leisure time constraints of the university students in physical education and sport scholls on their leisure time motivation: Bartın university sample
International Journal of Recreation and Sports Science

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2021 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ / 1. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
23.03.2023 Lise Öğrencilerinin Serbest Zamanda Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi / INSAC International Researches Congress on Social and Education Sciences

Uluslararası Özet bildiri
16.12.2022 Investigation of Academic Self-Efficacy of University Students Studying in the Field of Sport Sciences / 5. International Congress on Human Studies

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2022 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi / 6. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

2023 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SPOR BİLİMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Spor Gazeteciliğinin Gelişimi
GÜLER HASAN
Duvar,Bilal KARAKOÇ, Rafet ÜNVER
9978-625-6945-38-8 Erişim Linki
2022 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA MULTİDSİPLİNER BİR BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA E-SPOR
GÜLER HASAN, TOLUKAN ERSAN
GAZİ KİTABEVİ,
978-
2022 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA MULTİDİSİPLİNER BİR BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA TOPLUMSAL CİNSİYET REOLLERİ VE KADIN
KONAR NURETTİN, AKKOYUNLU YAĞMUR, GÜLER HASAN
GAZİ KİTABEVİ,
978-
2022 SPOR BİLİMLERİNDE BETİMSEL METİNLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),META EVRENDE SPOR VE REKREASYON (Metaverse Spor ve Rekreasyon İlişkisi)
GÜLER HASAN, ALTINIŞIK ÜNSAL, BULUT ÇİLEM
EFE AKADEMİ YAYINLARI,
978-625-6954-04-5
2021 GÜNCEL SPOR BILIMLERI ARAŞTIRMALARI II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FIZIKSEL AKTIVITEDE GIYILEBILIR TEKNOLOJIK SPOR ÜRÜNLERI
ÇAR BEKİR, GÜLER HASAN
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,Ali TEKİN, Mustafa KOÇ
978-625-8430-44-8 Erişim Linki
2021 INSAC Academic Studies onSciences Social and Education Social and Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Egzersiz Oyunları
GÜLER HASAN, TUNÇBİLEK Murat
Gece,Mehmet Dalkılıç
9786257462419 Erişim Linki
2021 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİBASYONLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜLER HASAN
GAZİ KİTABEVİ,
978-