Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

pero.dumangoz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Pero Duygu Dumangöz

Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Türk Toplumunun Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (International SMART Journal)

2023 Examining The Informal Communication Levels of Physical Education Teachers: The Case Of Istanbul Province
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

2022 Examining of Tennis Referee's Task and Ego Orientations According to Some Demographic Characteristics
International Journal of Physical Education, Fitness and Sports

2022 Oyun mu Kültürü Etkiler? Kültür mü Oyunu Etkiler?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 Spor Yönetiminde Liderin Beden Dili Yansımaları: T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Örneği
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

2022 Tenis Sporu ve Duygular: PRISMA Bildirimi Kriterlerini Kullanan Sistematik Bir İnceleme
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science)

2021 Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kişisel Özellikleri İle Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

2021 Bir Spor Taraftarı Grubuna Üye Olmanın Tutumsal ve Davranışsal Boyutlarının İncelenmesi
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (International SMART JOURNAL)

2021 Spor Bilimleri Alanında Yapılan İletişim Araştırmalarına İlişkin Bir Değerlendirme
İletişim Çalışmaları Dergisi

2021 Tenis Başhakemlerinin İletişim Kaygısı Düzeyleri İle Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Social Sciences Studies Journal

2021 Voleybol Antrenörlerinin Mesleki Öz Yeterlik Düzeylerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2021 The Relationship Between the Reputation of the Sports Team Perceived by University Students and Their Psychological Commitments to Their Teams
Journal of Educational Issues

2021 Investigation of Job Satisfaction Levels of Tennis Coaches Who Work in Higher Education Institutions According to Personal Variables
Journal of Educational Issues

2021 Antrenör Liderliği İle Takım Psikolojik Güvenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences

2021 Bir Raket Sporu: Padel Tenisi
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (International SMART Journal)

2021 Avrupa Üniversiteleri Tenis Şampiyonası'na Katılan Antrenörlerin Perspektifinden Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi
International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences

2019 Examining the viewpoints of the sports journalists in Turkey on traditional and internet journalism
European Journal of Physical Education and Sport Science

2017 Elit Atıcıların Çoklu Zeka Özelliklerinin Cinsiyet, Kullandıkları Silah Türü ve Yaş Faktörlerine Göre Karşılaştırılması.
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2023 Spor Teşkilatları Bünyesindeki Spor Tesislerinin Yönetim Kapasitesinin İncelenmesi: İzmir İli Örneği / 7th International Academic Sports Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.11.2022 Tenis Sporu ve Duygular: PRISMA Bildirimi Kriterlerini Kullanan Sistematik Bir İnceleme / 6th International Academic Sports Studıes Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2022 Sporda Liderlik ve Yönetim Feminizasyonuna İlişkin Bir İnceleme / 2. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi

2023 SPOR BİLİMLERİNDE ANTRENMAN TEORİSİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Z KUŞAĞI VE SPOR İLETİŞİMİ
ALVAR TANER, DUMANGÖZ PERO DUYGU
Gazi Kitabevi,Gül, Mine
978-625-365-282-1 Erişim Linki
2023 100. YILINDA TÜRK FUTBOLU (1923-2023) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FUTBOL EKONOMİSİ VE YAYIN GELİRLERİ
DUMANGÖZ PERO DUYGU, ALTINIŞIK ÜNSAL, HORZUM FEVZİ
Nobel Akademik Yayıncılık,Devecioğlu Sebahattin
978-625-398-642-1
2022 Güncellenmiş 3. Baskı SPOR YÖNETİMİNDE TEMEL ALANLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPOR VE İLETİŞİM
DUMANGÖZ PERO DUYGU
Nobel Yayınevi,ÇAVUŞOĞLU, SELÇUK BORA
978-605-7846-03-7
2022 SPORT MANAGEMENT, INNOVATION AND THE COVID-19 CRISIS , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVID-19 AND YOUTH SPORTS:PSYCHOLOGICAL, DEVELOPMENTAL AND ECONOMIC IMPACTS
DUMANGÖZ PERO DUYGU
Routledge Taylor&Francis Group,Gözde Ersöz, Meltem İnce Yenilmez
978-1-032-18293-3
2022 SPORA AKADEMİK DOKUNUŞLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ANTRENÖRLÜK VE SPOR ETİĞİ
DUMANGÖZ PERO DUYGU
AKADEMİSYEN KİTAPEVİ,DEMİR, AYŞE
978-625-8399-34-9
2021 SPOR VE FELSEFE , Bilimsel Kitap , Tümü,
KALE NESRİN, DUMANGÖZ PERO DUYGU
NOBEL YAYINEVİ,
978-625-439-006-7
2020 SPOR YÖNETİMİ 2 , Ders Kitabı , Bölüm(ler),SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON II
DUMANGÖZ PERO DUYGU
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI,ÇAVUŞOĞLU, SELÇUK BORA
978-975-06-3894-7
2019 SPOR YÖNETİMİNDE TEMEL ALANLAR 2. Basım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPOR VE İLETİŞİM
DUMANGÖZ PERO DUYGU
Nobel Yayınevi,ÇAVUŞOĞLU, SELÇUK BORA
978-605-7846-03-7
2019 SPOR YÖNETİMİNDE TEMEL ALANLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPOR VE İLETİŞİM
DUMANGÖZ PERO DUYGU
NOBEL YAYINEVİ,ÇAVUŞOĞLU, SELÇUK BORA
978-605-7846-03-7