Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

s.agrali.ermis adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Sermin Ağralı Ermiş

Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Relationship of Academicians' Levels of Crabs In a Barrel Syndrome and Their Organizational Justice
AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2023 Farklı Liglerde Oynayan Basketbolcuların Liderlik Yönelimleri (Ege Bölgesi Örneği)
Türk Spor Bilimleri Dergisi

2022 Profesyonel Sporcular Gözünden Satranç: Nitel Veri Analizi 
Türkiye Spor Bilimleri Dergisi

2022 Examination of Athletes' Dark Personality Traits in Terms of Demographic Variables
AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2021 Examination of the Prediction of Person-Job Fit on Person-Organization Fit from the Perspective of Academics
Journal of Educational Issues

2020 The Relationship Between Academics’ Dark Triad Traits and Their Organizational Commitment in Physical Education and Sport
International Education Studies

2018 THE ADAPTATION OF SHORT DARK TRIAD (SD3) INVENTORY TO THE TURKISH SAMPLE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2017 THE RELATIONSHIP BETWEEN INTENTION TO LEAVE AND PERSON ORGANIZATION FIT OF GYMNASTICS COACHES
European Journal of Education Studies

2015 THE EXAMINING OF THE ACADEMICS ‘S LEVEL ON THE DIFFERENT VARIABLES OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT : SAMPLE OF PHYSICAL EDUCATION
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health

Uluslararası Özet bildiri
21.03.2023 SOSYAL PSIKOLOJININ SPOR BILIMLERINDE UYGULANMASI / INSAC International Researches Congress on Social and Education Sciences

Uluslararası Özet bildiri
21.03.2023 Takım Ve Bireysel Spor Antrenörlerinin Öz Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi / 3. ULUSLARARASI EGE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
19.12.2022 Sporcuların Bazı Demografik Özelliklerinin Sahip Oldukları Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi / 6th International Academic Sports Studıes Congress

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2021 Akademisyenler Perspektifinden Kişi İş Uyumunun Kişi Örgüt Uyumu Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi / 5th International Academic Sports Studıes Congress

Uluslararası Özet bildiri
Çocuk Hakları Açısından Antrenör ve Sporcu İletişimi / ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR YÖNETİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Sosyo-Demografik Özellikler Tarafından İncelenmesi / ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR YÖNETİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2015 THE EXAMINING OF THE ACADEMICS ‘S LEVEL ON THE DIFFERENT VARIABLES OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT : SAMPLE OF PHYSICAL EDUCATİON / 15 TH EDİTİON OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSPECTİVES IN PHYISCAL EDUCATION AND SPORT"

2023 Current Research in Sports / Sporda Güncel Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Spor Yönetiminde Liderlik
AĞRALI ERMİŞ SERMİN
Gece Kitaplığı,Gökmen Kılıçarslan, Erdil Durukan, Mehmet Ilkım
978-625-430-702-7
2023 Spor Bilimleri Üzerine Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antrenörlerde Çok Yönlü Liderlik
AĞRALI ERMİŞ SERMİN
ÖZGÜR YAYINLARI,Mutlu Türkmen, Ender Ali Uluç
978-975-447-585-2
2022 Spor Bilimleri Alanında Yeni Trendler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPOR ALANINDA NARSİSİZM KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
AĞRALI ERMİŞ SERMİN
PLATANUS YAYIN GRUBU,Doç.Dr. Gökmen KILINÇARSLAN Dr.Öğr Üyesi Hayati ARSLAN
978-625-8261-71-4
2022 SPOR-EĞİTİM-SAĞLIK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İLETİŞİM VE ANTRENÖR
AĞRALI ERMİŞ SERMİN
EFE AKADEMİ,PROF.DR.AKIN ÇELİK, DOÇ.DR.A. BORA ÖZKAYA, DR. SAMET ZENGİN
978-625-6954-18-2
2022 SPOR-EĞİTİM-SAĞLIK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPOR VE SAĞLIK
AĞRALI ERMİŞ SERMİN
EFE AKADEMİ,PROF.DR. AKIN ÇELİK, DOÇ.DR. A. BORA ÖZKARA, DR. SAMET ZENGİN
978-625-6954-18-2
2022 DARK TRİAD IN LEADERSHİP , Bilimsel Kitap , Tümü,
AĞRALI ERMİŞ SERMİN
GENERİS PUBLİSHİNG,SERMİN AĞRALI ERMİŞ
979-8-88676-343-0
2020 ANADOLU ÜNİ-SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR II , Ders Kitabı , Bölüm(ler),SPORDA KORUMA II
ŞAHİN MUSTAFA YAŞAR, AĞRALI ERMİŞ SERMİN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ,Prof.Dr. İbrahim YILDIRAN
978-975-06-3871-8
2019 KİŞİLİĞİN KARANLIK YÖNÜ , Bilimsel Kitap , Tümü,
AĞRALI ERMİŞ SERMİN, ŞAHİN MUSTAFA YAŞAR
GAZİ KİTABEVİ,SERMİN AĞRALI ERMİŞ, MUSTAFA YAŞAR ŞAHİN
9788758396719
2018 New Horizons in Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CHAPTER 2 LESBIANISM PERCEPTION OF WOMEN FOOTBALL PLAYERS: A CASE FOR TURKEY
AĞRALI ERMİŞ SERMİN, ŞAHİN MUSTAFA YAŞAR, BAL TURAN EMİNE, UĞURLU ALKAN
LAP LAMBERT Academic Publishing,Prof. Dr. Turhan ÇETİN Prof Dr Liliana DUMITRACHE Prof. Dr. Hasan KARA Assoc. Prof. Dr. Muhidin MULALIC Prof. Dr. Lemara SELENDILI
978-613-9-92423-3