Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

m.seckin.aydin adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Mustafa Seçkin Aydın

Çine Meslek Yüksekokulu
Finans-bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık Ve Sigortacılık Pr.

CV (PDF)


2023 Evaluating the relationship between logo and corporate reputation with psychophysiological data harvesting technique
ACC Publishing

2023 Sosyal Reklamlarda Çocuk Unsurunun Etkisi: Psikofizyolojik Veri Hasadı Tekniği ile Bir Araştırma
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2021 Kurumsal Organizasyonlardaki Liderlik Tipleri Verimliliklerinin Swara Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi

2021 Elektronik Ticarette Sadakati Etkileyen Faktörlerin E-Sadakate Etkisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

2019 AYDIN İLİNDEKİ GIDA İHRACAT FİRMALARININ LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIM DURUMU
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

2019 LOJİSTİK DIŞ KAYNAK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN SWARA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: AYDIN GIDA İHRACATÇILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Turansam

2018 ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ, E-TİCARET VE SANAL PARALARIN MUHASEBE KAYDI
The Journal of Academic Social Science

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2023 A Proposal for Investigation of the Relationship between Nutrition Label Format and Attention Level in Healthy Foods / 4. Uluslararası Azerbaycan" Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2022 The Combined Evaluation of Biometric Data Collection Technique and Sensory Analysis of Food Products: A New Proposal for Interdisciplinary Field Studies / İzmir International Conference on Technology and Social Sciences IICTSS 2022

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2021 Biometric Data Harvesting: Proposals on Remote Biometric Data Gathering and Measurements in Human Behaviours Scope / 4th International Congress of Human Studies

Uluslararası Özet bildiri
30.06.2018 ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ, E-TİCARET VE SANAL PARALARIN MUHASEBE KAYDI / 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2021 A General Evaluation of Neuromarketing Techniques / V. Congress of International Applied Social Sciences

2021 Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences Volume 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Investigation of Factors Affecting Digital Marketing Adaptation of Small Enterprises: An Application in Aydın Province
AYDIN MUSTAFA SEÇKİN, ŞENKAYAS HÜSEYİN
Gece Kitaplığı,Kurt Mustafa Batuhan, Ceylan Ayşe Çatalcalı, Özomay Zafer
978-625-7342-83-4 Erişim Linki
2021 Teknoloji ve İnsan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tüketicinin Satın Alma Niyeti Üzerinde Online Yorumların Etkisi – Türkiye’deki E-Ticaret Siteleri Üzerine Bir Çalışma
ARMAĞAN ECE, AYDIN MUSTAFA SEÇKİN, GÖKBULUT KAZAN HATİCE
Lambert,Sami Kalaycı
978-625-7342-83-4 Erişim Linki
2021 İşletme ve Sosyal Politikalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İmalat Sektöründeki KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Adaptasyonu ve Endüstri 4.0’ın İstihdama Etkisi – Aydın İlinde Bir Uygulama
ŞENKAYAS HÜSEYİN, AYDIN MUSTAFA SEÇKİN, GÖKBULUT KAZAN HATİCE, Dülger Sadullah
Lap Lambert Academic Publishing,Akdemir Şinasi
978-620-3-83968-5 Erişim Linki