Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

nboyacioglu adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Nurcan Boyacıoğlu

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
İlk Ve Acil Yardım Pr.

CV (PDF)


2023 Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Uygulaması: Çalışan Güvenliği
Adnan Menderes Universitesi Saglik Bilimleri Fakultesi Dergisi

2020 The Effect of Noise in the Intensive Care Unit on the Oxidative Stress Response in Rats
Biological Research for Nursing

2020 Ameliyathane Hemşirelerinin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2018 Yoğun Bakım Hastalarında Gürültünün Etkisi
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2018 X ve Y Kuşağındaki Kadın Hastaların Erkek Hemşire Algısının Değerlendirilmesi
Hemşirelik Bilimi Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2021 Sitoredüktif Cerrahi ve HİPEK Prosedüründe Hemşirelik Bakım / 1. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
07.10.2019 Kus¸aklararası Farkların Cerrahi Birimlerde Çalıs¸an Hems¸irelerin Mesleğe Bağlılık Düzeylerine Etkisi / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 YAŞLI HASTALARIN AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN İKİ ÖLÇEĞİN KARŞILAŞTIRILMASI / 1st International Health Science Congress

Ulusal Özet bildiri
30.04.2017 X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Erkek Hemşire Algısının Değerlendirilmesi / 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.04.2017 Kadın Doğum Servislerinde Yatan X ve Y Kuşağındaki Hastaların Erkek Hemşire Algısının Değerlendirilmesi / 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Ulusal 
Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Gürültüye İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi / II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 THE INVESTIGATION OF THE NURSES’ IDEAS WHO WORK IN INTENSIVE CARE CLINICS RELATED TO NOISE / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA)

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 THE INVESTIGATION OF SURGICAL SERVICE NURSES / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA)

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 PREOPERATIVE NUTRITIONAL EVALUATION OF OLDER PATIENTS / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA)

Uluslararası Tam metin bildiri
11.05.2015 PERIOPERATIVE/CLINICAL PRACTICE TO EFFECTIVE USE OF SAFETY CHECK LIST IN SURGICAL AREA / 7. EORNA CONGRESS

2023 Cerrahi Tıp bilimleri Alanında Gelişmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),cerrahide Teknolojik Gelişmelerden Nanoteknoloji
BOYACIOĞLU NURCAN
PLATANUS PUBLISHING,Güngör Saim, Işık Bülent
978-625-6454-04-0 Erişim Linki
2022 Güncel Hemşirelik Çalışmaları III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sitoredüktif Cerrahi İle Kombine Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Prosedüründe Hemşirelik Bakımı
BOYACIOĞLU NURCAN, ÖZKAN SULTAN
Akademisyen Yayınevi,Fatma ETİ ASLAN
978-625-8399-50-9