Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

aysegul.kahraman adu.edu.tr

Öğr.Gör.
AYŞEGÜL KAHRAMAN

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Podoloji Pr.

CV (PDF)


2023 The Validity and Reliability of the Turkish Pet Attitude Scale
Meandros Med Dent J

2022 İntegratif (Bütünleşik) Tedavinin Yeni Gözdesi: Su Jok Terapi
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2022 Efficacy of Su Jok Seed Therapy in Migraine: A Randomized Placebo-Controlled Study
Complement Med Res

2021 Neuman Sistemler Modeline Göre Hemodiyaliz Hastasının Hemşirelik Bakım Planı Örneği
Nefroloji Hemşireliği Dergisi

2020 Healthcare students’ levels of compassion and attitudes towards older people: a cross-sectional descriptive study
International Journal of Caring Sciences

2020 Evaluation of quality of life of patients, transferred from hospital hemodialysis to home hemodialysis, ın terms of their own perceptions
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2020 Hemşirelik öğrencilerinde mesleki imaj algısının profesyonel tutuma etkisi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2018 Üniversite öğrencilerinin nargile kullanimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

2016 Evaluation of nutritional status of peritoneal dialysis patients by bioimpedance analysis
Acta Medica Mediterranea

2015 Impact of ınterdialytic weight gain on nutritional parameters, cardiovascular risk factors and quality of life in hemodialysis patients
BANTAO Journal

2006 Hemodiyaliz hastalarında sosyal destek depresyonu etkiler mi?
Nefroloji Hemşireliği Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 Investigation of the Effect Of Physical Activity Level on Sleep Quality in Dialysis Patients / International Congress of Medical and Health Sciences Studies

Ulusal Özet bildiri
03.09.2017 Toplumda Gelişen Pnömonilerde Hemşirelik Yaklaşımı / Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
03.09.2017 KOAH’lı Olgularda Evde Sağlık Hizmetinin Önemi / Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi.

Ulusal Özet bildiri
03.09.2017 Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçimine Yönelik Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi / Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.09.2015 Periton Diyaliz Kateteri Yerlesim Yerinin Dolum ve Bosaltım Sürelerine Etkisi / 25. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemsireligi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri
01.09.2014 Hastalarında İnterdiyalitik Kilo Artışının (İDKA) Beslenme Parametreleri, Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi / 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.09.2006 HD ve PD Hastalarında Beslenme Durumunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi / 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.09.2004 Diyaliz hastalarında psikolojik durum üzerine hangisi daha etkili: modalite mi, süre mi? / 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.09.2004 Görme özrü CAPD için engel olmayabilir / 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.09.2004 Klasik Resirkülasyon Ölçüm Teknikleri İle Crit-Line III TQA Tekniğinin Karşılaştırılması / 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi.

Ulusal Özet bildiri
30.09.2004 Kuru Ağırlığın Değerlendirilmesinde Hematokrit Monitorizasyonun Önemi / 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi.

Uluslararası Tam metin bildiri
20.01.2020 Sağlık Hizmetleri Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuvarlarının Önemi: Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Beceri Laboratuvarı Örneği / Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Araştırma Konferansı (ICRHS 2020)

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2018 Türkiye’de Evde Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi: Kalitatif Bir Araştırma / 1. Uluslararasi İç Hastalıklari Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.01.2022 Kemoterapi alan meme kanserli hastaların kanser semptomlarına yönelik iyilik hali ve alopesi nedeni ile yaşadıkları ruhsal sıkıntıların belirlenmesi / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2022 Türkçe Evcil Hayvan Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği / 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2022 Migrende Su Jok Tohum Terapinin Etkisi: Randomize Tek Kör Plasebo Kontrollü Çalışma / 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.08.2022 The Effect Of Calıstenıc Exercıse On Aerobıc Capacıty, Muscle Strength And Qualıty Of Lıfe In Hemodıalysıs Patıents: A Sıngle Blınd Placebocontrolled Randomızed Study / ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress-III.

Uluslararası Özet bildiri
04.09.2022 Meme Kanserli Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi, Kognitif Düzey ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Araştırılması / UTSAK 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress

Uluslararası Özet bildiri
18.12.2022 Determınıng The Attıtudes Of Aged Care Students Towards The Elderly: A Cross-Sectıonal Descrıptıve Study / Silk Road International Scientific Research Conference

2023 Evrensel Senfoni 2 Doğa İyileştirir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dokunuşun İyileştirici Gücü
KAHRAMAN AYŞEGÜL, ÇEVİK AKYIL RAHŞAN
Dünya Kitapevi,Özsunar Yelda, Öner Hatice, Pekince Gülfer Doğan
978-605-9615-88-4
2022 Evde Hasta Bakımı İlke Ve Uygulamaları – II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Diyaliz ve Evde Bakım
KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Sungur Ecem
9786258259964
2021 Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Turizmi İşletmelerinde Mesleki Etik
KAHRAMAN AYŞEGÜL, ÇEVİK AKYIL RAHŞAN, Karagöz Selma
Detay Yayıncılık,Boston Aziz, Arslan Ayşe, Çoşkun Erhan
978-605-254-411-2
2021 Evde Hasta Bakımı İlke Ve Uygulamaları – I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sıvı Elektrolit Dengesizliklerinde Bakım Uygulamaları
KAHRAMAN AYŞEGÜL, KARAN TUĞBA
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Sungur Ecem
9786258037715
2020 Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik ve Geleneksel Sağlık Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gürcüler ve Kültürel Sağlık Yaklaşımı
KAHRAMAN AYŞEGÜL, ÇEVİK AKYIL RAHŞAN
İstanbul Rating Academy Yayınları,Tanrıverdi Gulbu
978-625-7047-18-0 Erişim Linki
2020 Yaşlıda Destek Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ağrısı Olan Yaşlının Destek Bakımı
KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademisyen Kitabevi,Karadakovan Ayfer
9786257707077
2019 Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tüberküloz ve Bakım Yönetimi
ÇEVİK AKYIL RAHŞAN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık,Özer Seap
.
2019 Hemşirelik Bakim Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kas İskelet Sistemine İlişkin Bakım Planları Romatoit Artrit
ÇEVİK AKYIL RAHŞAN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademi Basın ve Yayıncılık,Şenol Çelik Sevilay,Karadağ Ayişe
9786058210639
2018 Hemodiyaliz HastalarındaKanıta Dayalı Semptom Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemodiyaliz HastalarındaKanıta Dayalı Semptom Yönetimi:İştahsızlık
ÇEVİK AKYIL RAHŞAN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Türkiye Klinikleri,Yurtsever Sabire
2146-8893
2018 Göğüs Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KOAH ve Hemşirelik Bakımı
ÇEVİK AKYIL RAHŞAN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Bilimsel Tıp Yayınevi,Uçar Eyüp Sabri, Durna Zehra, Olgun Nermin, Çevik Akyıl Rahşan
978-605-68474-0-0
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemodiyalizin Fizyolojik Prensipleri
YÜRÜGEN BİRSEN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademisyen Tıp Kitapevi,Gökdoğan Feray
9786059942041
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemodiyaliz de Diyalizör, Diyalizat ve Sistemleri
YÜRÜGEN BİRSEN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademisyen Tıp Kitapevi,Gökdoğan Feray
9786059942041
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemodiyaliz Endikasyonları
YÜRÜGEN BİRSEN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademisyen Tıp Kitapevi,Gökdoğan Feray
9786059942041
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Vasküler Giriş Yolu
KAHRAMAN AYŞEGÜL, URAZ MİNE
Akademisyen Tıp Kitapevi,Gökdoğan Feray
9786059942041
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemodiyaliz Uygulaması
KAHRAMAN AYŞEGÜL, URAZ MİNE
Akademisyen Tıp Kitapevi,Gökdoğan Feray
9786059942041
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemodiyaliz Yeterliliği
YÜRÜGEN BİRSEN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademisyen Tıp Kitabevi,Gökdoğan Feray
9786059942041
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemodiyaliz: Zehirlenmeler ve Plazmaferez
YÜRÜGEN BİRSEN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
Akademisyen Tıp Kitapevi,Gökdoğan Feray
9786059942041
2015 Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuklarda Diyaliz
KAHRAMAN AYŞEGÜL, ERKUL HATİCE
Akademisyen Tıp Kitapevi,Gökdoğan Feray
9786059942041