Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

murat.ari adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Murat Arı

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Evde Hasta Bakımı Pr.

CV (PDF)


2023 Comparison of Sperm Carnitine Profiles of Normospermic, Oligospermic and Azospermic İndividuals
European review for Medical and Pharmacological Sciences

2023 Diagnostic importance of lactate-albumin ratio in terms of mortality in patients with postoperative sepsis
International Journal of Clinical Biology and Biochemistry

2023 Determination of some Oxidant and Antioxidant Parameters in Blood Serum of Children with Type 1 Diabetes Mellitus. A Case Control Study
Current Science

2023 The İmportance of Lactate Albumin Ratio in Pediatric Nosocomial İnfection and Mortality at Different Tımes
Future Microbiology

2023 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde Zehirlenme Tanısı ile Tedavi Edilen Hastalıkların Değerlendirilmesi
Fırat Tıp Dergisi

2023 The Evaluation in Nosocomial Candidemia in Peidiatric Intensive Care: A Single-center Study
Turkısh Journal of Intensive Care

2023 Cellular senescence, mTOR signaling pathway and polyphenol
International Journal of Advanced Biochemistry Research

2022 Aluminum Phosphite Toxicity: A Rare Cause of multiorgan dysfunction syndrome
Indian Pediatrics Case Reports

2022 Succesfully Treated Severe Colchicine Intoxication in Adolescent
Turkısh Journal of Intensive Care

2022 Oleuropein ve Farmakolojik Etkileri
Adnan Menderes Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Association Between HbA1c and Severity of COVİD-19 Patients
Journal Hemoglobin

2021 Association between Hb A1c and Severity of COVID-19 Patients
Hemoglobin

2021 COMPARISON of LABORATORY FINDINGS and MORTALITY RATES of VARIANT ALPHA and SARS-COV-2 INFECTED PATIENTS
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

2021 Evaluation of Rejection Rates and Reasons among Specimens Taken from Different Hospital Units
Medical Laboratory Journal

2021 Mikroplastikler ve Çevresel Etkileri
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

2021 Vitamin D ve Antikanserojenik Etkileri
Adnan Menderes Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-2020; 1(2): 67-74.

2018 Investigation of Antiproliferative, Apoptotic and Antioxidant Effects of Oleuropein and Vitamin D on Breast Cancer Cell Lines (MCF-7)
MDPI

2017 Kanserin Önlenmesinde Antioksidanların Rolü
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2017 İnkrakraniyal Apse Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklı Olgu.
Adnan Menderes Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017

2017 Investigation of Bone Metabolism in Dogs with Leishmaniasis
Polish Journal of Veterinary

2016 A mediastinal abscess developing after endoscopy to remove an ingested foreign body: An unusual clinical presentation
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi

2016 Servikal Biyopsi, Smear Değerlendirmesi ve HPV Alt Tiplendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Meandros Medical and Dental Journal

Ulusal Özet bildiri
30.03.2016 Kemik İliğinde Nöroblastom Metastazı Gösteren Olguların İmmunhistokimyasal Değerlendirilmesi / Ege Onkoloji Günleri-Endokrin Kanserler Sempozyumu-Ege Üniversitesi

Ulusal Özet bildiri
06.11.2015 Pediatrik Akut Viral Miyokardit Olgusunda Laboratuvar Tetkiklerinin İzlemi / 27. Ulusal Türk Biyokimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.11.2015 Servikal İntraepitelial Neoplazilerle İlişkili HPV Alt Tipleri / 27. Ulusal Türk Biyokimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.10.2013 Leishmaniasisli Köpeklerde Kemik Metabolizmasının Araştırılması / 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.09.2012 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na 2005-2012 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Ön Tanısı ile Gönderilen Olguların Değerlendirilmesi / 6.Ulusal Hidatidoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Özet bildiri
01.07.2017 İntrakraniyal Apse Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklı Olgu. / https://motto.tc/siteler/www.adusaglikbilimlerikongresi.com/

Ulusal Özet bildiri
01.07.2017 Kanserin Önlenmesinde Antioksidanların Rolü / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
08.09.2016 Chlororpyrifos-Ethylene and Rose Water Applications Effects of Oxidant and Nonoxidant Parameters in Rat Kidneys / 41st FEBS Congress-Molecular and Systems Biology for a Better Life

Ulusal Özet bildiri
03.12.2017 Chlorpyrifos-ethyl ve Gülsuyu Uygulamalarının Sıçan Böbrek Dokuları ve Malondialdehit (MDA) Seviyeleri Üzerine Etkisi. / 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi-Biyoteknoloji Derneği

Ulusal Özet bildiri
11.09.2022 International Harran Health Sciences Congress-IV / Böcek Isırığı Sonrası Çoklu Organ Yetmezliği Gelişen Bir Çocuk ve Başarılı Tedavisi

Ulusal Özet bildiri
19.02.2022 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Parenteral Beslenme / 5. Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.02.2022 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Palyatif Bakım ve Ağrı Yönetimi / 5. Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.11.2020 Mikroplastikler ve Ekosistem Üzerindeki Etkileri / 3. Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.11.2018 Investigation of Antiproliferative, Apoptotic and Antioxidant Effects of Oleuropein and Vitamin D on Breast Cancer Cell Lines (MCF-7) / 2nd International Cell Death Research Congress

Ulusal Özet bildiri
28.10.2018 Visseral Leishmaiasisli Köpeklerde Vitamin D, Kalsiyum, Fosfor, ve Alkalen Fosfataz Düzeylerinin Belirlenmesi. / Uluslarararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.07.2017 Süt Çocukluğu Döneminde Beslenme / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.07.2017 Nutrigenomik Teknolojileri / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.05.2021 Potansiyel Bir Sağlık Hizmeti Ürünü Olan Stevia’nın İncelenmesi / 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

2022 Sağlık bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar-II Aminoasitler ve Laboratuvar Analizleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AMINOASITLER VE LABORATUVARANALIZLERI
ARI MURAT, ACİ RECAİ
Serüven Yayın Evi,Prof.Dr. Engin Şahna, Prof. Dr. Hasan Akgül, Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu
978-605-72852-8-7 Erişim Linki
2016 Sağlık Bilimleri İçin Biyokimya Biyokimya ve Hematoloji Laboratuvarı'nda Çalışılan Testler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),
ARI MURAT, ERDOĞAN ÖMER
Kongre Kitabevi,SERDAL ÖĞÜT
978-605-65767-8-2 Erişim Linki