Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

dogukangulsen adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Doğukan Batur Alp Gülşen

Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Örgütsel Bağlılıklarının İş Doyumuna Etkisi
Mediterranean Journal of Sport Science

2023 Altyapı Sporcularının Spor Farkındalıkları ve Spora Yönelik Tutumlarının Velilerinin Bazı Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi
Bozok International Journal of Sport Sciences

2023 Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman İlgilenimleri ile Sosyal ve Duygusal Yalnızlık İlişkisinin İncelenmesi
Mediterranean Journal of Sport Science

2023 Does Emotional Intelligence Affect Mental Toughness in Physically Disabled Athletes?
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2023 Relationship between Gambling Behaviors and Reasons for Gambling and Aggression Levels of Young Adult Sports Spectator
Journal of ROL Sports Sciences

2023 Atletik Zihinsel Enerjiyi Uyku Davranışları Bağlamında Tahmin Etme
CBU Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2023 Sporcularda imgeleme ve duygu düzenlemenin cesaret düzeyi üzerindeki etkilerine yönelik aşamalı regresyon analizi
ROL Spor Bilimleri Dergisi

2023 Examination of the Levels of Aggression and Level of Tolerance to Uncertainty of Students Faculty of Sports Sciences
Ponte Academic Journal

2022 Yol Analizi: Sporcu Kimliği Bağlamında Psikolojik Performans Stratejilerini Tahmin Etme
AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2022 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik ve Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algılarının İncelenmesi
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

2021 Are Dispositional Hope Levels in Athletes a Predictor of Athletic Mental Energy?
PROGRESS IN NUTRITION

2021 Frequency and Causes of Injurıes of Female Basketball Players
Pakistan Journal of Medical & Health

2021 Investigation of Social Exclusion Levels of Physically Disabled Athletes in Terms of Various Variables
Pakistan Journal of Medical&Health Sciences

2021 Sportsmanship Behaviors Related to Gender and Family Attitude of Secondary School Students
Education Quarterly Reviews

2021 Examination of the Relationship between Leisure-Time Management, Leisure Exercise Participation and Psychological Wellbeing in University Students
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2021 Investigation of the Faculty of Sport Sciences Students’ Identity Perceptions According to the Variables of Gender and Doing Sports
International Journal of Applied Exercise Physiology

2020 Futbolculuk Seviyesi Prososyal ve Antisosyal Davranışların Bir Belirleyicisi Midir?
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2020 Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Sporcuların Zihinsel Antrenman Düzeylerinin Belirlenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2019 Kadın çalışanların yaşam doyumu ile boş zaman engelleri arasındaki ilişki: Akdeniz üniversitesi örneği
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

2019 Ankara İlindeki Küçük Ölçekli Spor Merkezlerinin Sürdürülebilirliklerinin Swot Yaklaşımıyla İlişkilendirilmesi
Turkish Studies

2019 Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

2018 Elit Düzeyde Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
The Journal of International Social Research

2018 Bireysel ve Takım Sporu Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kendinle Konuşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2017 Spor Uzmanları ve Spor Yöneticiliği Son Sınıf Öğrencilerinin Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunları Algılama Düzeylerinin Karşılaştırılması
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi

2015 Sporcuların Optimal Performans Duygu Durumunun Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi
Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2023 Spritüel Liderliğin Rekreasyonistler Açısından Önemi / 7th International Academic Sports Studıes Congress

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2023 Fitnes Merkezlerinde Spor Yapan Kadın Bireylerin Düşünme Stilleri ve Vücut Algısı Düzeylerinin Ergojenik Destek Alma Değişkenine Göre İncelenmesi / ERPA International Congresses on Education 2023

Uluslararası Tam metin bildiri
11.09.2023 FARKLI BİR KAVRAM OLAN NOSTALJİK SERBEST ZAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ / 5th International Artemis Congress on Humanities and Social Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
25.09.2023 REKREASYONEL AKIŞ DENEYİMİ / 4th International Azerbaijan Congress on Humanities and Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2023 INVESTIGATION OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS WHO EXERCISE FOR RECREATIVE PURPOSES / 2nd International İzmi·r Congress on Health and Sports Sciences

Ulusal Özet bildiri
20.06.2023 Öz Yeterliğin Duygu Düzenleme ve Bilişsel Esneklik Üzerindeki Belirleyici Rolü / 15. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.06.2023 Güdülenme ve Güdülenmeme Düzeyini Zihinsel Antrenman Beceri ve Teknikler ile Tahmin Etme / 15. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2019 Fitness Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Egzersiz Düzeyleri, Egzersize Katılım Nedenleri ve Sağlık Çıktıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 17. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2019 Futbolculuk Seviyesi Prososyal ve Antisosyal Davranışların Bir Belirleyicisi Midir? / 17. Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2018 Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Futbol ve Hentbol Branşlarında ki Öğrencilerin Saldırganlık Düzeyleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği / Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.11.2017 Elit Düzeyde Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi / 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2017 Türkiye ve Almanya Spor Yönetimlerinin Karşılaştırılması / Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2017 Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Okula İlişkin Beklenti ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeylerinin İncelenmesi / Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2017 TÜRKİYE VE ABD ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ / Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi

2023 Sporcularda Kendinle Konuşma Ve Öz Yeterlik , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜLŞEN DOĞUKAN BATUR ALP
Gazi Kitabevi,DALKIRAN, OĞUZHAN
978-625-365-318-7
2022 PSİKOLOJİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FARKLI KLASMANLARDA FUTBOL HAKEMLERİNİN ÖZ GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
GÜLŞEN DOĞUKAN BATUR ALP
İksad Publishing House,İlhan Ekrem Levent, Yarayan Yunus Emre
978-625-6380-06-6 Erişim Linki