Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mtilhan adu.edu.tr

Arş.Gör.
MUHAMMET TAHA İLHAN

Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Bazı Spor Branşlarında El Kavrama Kuvveti ile El Becerisi İlişkisi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
29.12.2021 EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON MODIFIABLE CARDIOVASCULAR RISK FACTORS / 3rd INTERNATİONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCİENCES

Uluslararası Özet bildiri
17.02.2020 BAZI SPOR BRANŞLARINDA EL KAVRAMA KUVVETİNİN EL BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ / IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES

2023 Spor ve Egzersiz Metabolizmasına Güncel Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KARBONHİDRAT METABOLİZMASI VE EGZERSİZ
İLHAN MUHAMMET TAHA
Efe Akademi Yayınları,Doç. Dr. Zarife PANCAR
978-625-6452-03-9 Erişim Linki
2022 Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları-2022 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
İLHAN MUHAMMET TAHA, MENDEŞ BEKİR, İŞERİ Mehmet Cevher
Efe Akademi Yayınları,Doç. Dr. Aysel KIZILKAYA NAMLI, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BİNGÖLBALI
978-625-8121-07-0