Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı


1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Pr.
1988-1991 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm (Yl) (Tezli)
1992-1997 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (Dr)
İngilizce 2007 Bahar ÜDS 75
1988-1992 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
1992-1996 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü
1996-1999 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü
1999-2012 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü
2012-2013 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı
2013-2018 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü
2018- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı
1996-2002 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

2002-2013 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği (dr)
2002-2013 MYO/Yüksekokul Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

2013- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği Bölümü
2014-2018 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi

2019- Sağlık Turizmi Anabilim Dalı Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2002
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Arzu G.
Yerli turistlere paket tur düzenleyen seyahat acentalarında hizmet kalitesinin ölçülmesi
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Osman Emre S.
Seyahat acentalarının paket turların operasyonu aşamasında karşılaştıkları kalite sorunları ve kalite kontrolü uygulamalarına yönelik Kuşadası alan araştırması
2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Ceren A.
Seyahat acenta yöneticisi bakış açısıyla internet üzerinde pazarlamanın üstün, zayıf yanları ve bunlara yönelik stratejiler: İzmir ili uygulaması
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ergün E.
Replerin ekstra hizmet satış performansını etkileyen bireysel faktörlerin belirlenmesine yönelik bir uygulama
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Savaş A.
Sık uçan yolcu programlarının müşteri bağlılığı üzerine etkisi
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Olcay K.
Restoran işletmelerinde hizmet garantisi uygulamaları ve müşteri tercihlerine etkileri
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Osman Ç.
Turizmde bilgisayarlı havayolu rezervasyon ve biletleme sertifika eğitim programının algılanan kalite boyutlarının belirlenmesi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Fatih E.
Otel işletmelerinde sosyal medyanın müşteri e-sadakati üzerine etkisi: Facebook örneği
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Fırat B.
Zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme ile geleneksel maliyetleme sistemlerinin karşılaştırılması: konaklama işletmelerinde bir uygulama
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sibel K.
Seyahat acentalarında kriz yönetimi kapsamında 2016 turizm sezonunun değerlendirilmesi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Yeşim G.
Otel çalışanlarında kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve kalite algısı ilişkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Selda T.
Türk turizminin örgütlenme yapısının yönetişim ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi
2013-2014-Doktora Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014-Doktora Turizmde Yönetişim
2013-2014-Doktora İhtisas Acentacılığı
2013-2014-Yüksek Lisans Seyahat İşletmeleri Yönetimi
2013-2014-Lisans Kruvaziyer ve Yat Turizmi
2013-2014-Lisans Marina Yönetimi
2013-2014-Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2013-2014-Lisans Turist Rehberliği
2013-2014-Lisans Yönetim ve Organizasyon
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Turizm Turizm İşletmeciliği Otel İşletmeciliği Sürdürülebilir Turizm
Hakemli , Gül Özdoğan Yeşim,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP , Otel İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: Kuşadası Örneği,,2018
Hakemli , ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,BİÇİCİ FIRAT , Konaklama İşletmelerinde Zaman Eksenli Fiili Kapasite Hesaplaması,12,2018
Hakemli , KILIÇDERE SİBEL,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP , Seyahat Acentalarında Kriz Yönetimi Kapsamında 2016 Turizm Sezonunun Değerlendirilmesi,,2017
Hakemli , ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ARSLAN AYAZLAR REYHAN , The Relation between travel agencies and their stakeholders on the example of Didim,,2013
Hakemli , ERCAN FATİH,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP , Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Müşteri E-Sadakati Üzerine Etkisi: Facebook Örneği,2,2017
Hakemli , Çolakoğlu Osman Eralp, Artuğer Savaş , The Effect of Frequent Flyer Programs on Customer Loyalty,1,2013
Hakemli , Çolakoğlu Osman Eralp, Ataman Ceren , İnternetten Pazarlama İzmir İli Seyahat Acenta Yöneticilerinin Bakış Açısı,1,2007
Hakemli , Çolakoğlu Osman Eralp , Uluslararası Turizm Talebine Etki Eden Faktörler ve 1990 larda Türk Turizmi,1,1990
Hakemli , Çolakoğlu Osman Eralp , Türk Turizminde Karşılayıcı Seyahat Acentalarının Pazarlama Sorunları,1,1992
Hakemli , Tandoğan Uğur, Çolakoğlu Osman Eralp , Yat Limanı Yatırımlarının En İyi Kuruluş Yeri Belirlenmesinde Derecelendirme Yöntemi ve Türkiye Örneği,1,2008
Hakemli , ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,MİL ZEYNEP , Effects of Climate Changes on Tourism,1,2011
Uluslararası , Özet bildiri , ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ER ÖZLEM,IRTAD 2018 - 2nd Iternational Rural Tourism and Development Congress,13.05.2018 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Taşçı Selda,3. Turizm Şurası,03.11.2017 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Türkiye Sağlıklı Kentler Biriği 26. Olağan Meclis Toplantısı ve Denizli Konferansı,01.07.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development. Present and Prospects,20.05.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , ACAR VEDAT,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ROMANIAN RURAL TOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. PRESENT AND PROSPECTS.,31.05.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ACAR VEDAT,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES,31.05.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp,II. Turizm Şurası,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp,3. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp,Haftasonu Semineri VI,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp, Ulu Ahmet, Tanrısevdi Abdullah,8. ulusal Turizm Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp, Çulha Osman, Efendi Ergun,10. Ulusal Turizm Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp,Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp,Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu II,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çavuş Şenol, Çolakoğlu Osman Eralp,Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu II,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp, Çulha Osman, Efendi Ergun,10. Ulusal Turizm Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çavuş Şenol, Çolakoğlu Osman Eralp,10. Ulusal Turizm Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çetin Gülseren, Çolakoğlu Osman Eralp,11. Ulusal turizm Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp, Efendi Ergun,11. Ulusal turizm Kongresi,
Uluslararası , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp, Ayazlar Reyhan,1st International Conference on Sustainable Development,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , Keser Elvan, Çolakoğlu Osman Eralp,1st International Rersearch Forum on Guided Tours,
Uluslararası , Tam metin bildiri , Çolakoğlu Osman Eralp,1st International Tourism Congress: Challenges and Prospects for the New Millennium,
Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizmde Ulaştırma,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,DÖNMEZ BERİL,Celil Çakıcı,2019,978-605-254-082-4
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,0rhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Türk Turizmine Kanat GerenlerCilt IÖncü Turizm Eğitimci ve Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’xxde Rekreasyon Alanının Öncülerinden Erken Yitirdiğimiz Bir Değer: Mustafa Sağcan,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Kozak Metin, Kozak Nazmi,2018,978-605-254-030-5
THE YEARBOOK OF THE “GH. ZANE” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCHES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),RURAL TOURISM IN TURKEY,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,,2017,
Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği , Ders Kitabı , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,EFENDİ ERGÜN,EPİK FATİH,,2017,978-9944-223-06-5
Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kurumsal Yönetişim,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Çolakoğlu Osman Eralp, Gürdoğan Arzu,2017,987-605-9440-97-4
Tur Planlaması ve Tur Yönetimi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Tur Maliyetleri,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Oktay Emir,2016,978-975-06-1885-7
Tur Planlaması ve Tur Yönetimi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Tur Çeşitleri ve Tur Organizasyonunda Görev Alan Personel,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Oktay Emir,2016,978-975-06-1885-7
Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği , Bilimsel Kitap , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,EFENDİ ERGÜN,EPİK FATİH,,2014,
Turistik Ürün Politikası , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turistik Ürün Kavramına Genel Yaklaşım,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Alp Timur,2014,978-605-4940-65-3
Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde İş Etiği,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu,2010,978-605-5681-80-7
Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği , Bilimsel Kitap , Tümü,,Çolakoğlu Osman Eralp, Efendi Ergun, Epik Fatih,,2010,978-9944-223-06-5
Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiyede Rehberliğin Gelişimi,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,Şenol Çavuş, Zehra Ege, Osman Eralp Çolakoğlu,2009,978-605-5681-11-1
Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği , Bilimsel Kitap , Tümü,,Çolakoğlu Osman Eralp, Efendi Ergun, Epik Fatih,,2007,978-9944-223-06-5
Seyahat Acentaları Yönetimi , Bilimsel Kitap , Tümü,,Çolakoğlu Osman Eralp, Çolakoğlu Ülker,,2007,978-9944-223-23-2
Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeler ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Sorumluluk ve Etik,Çolakoğlu Osman Eralp,Cengiz Demir,2005,975-591-778-0
Prof Dr Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Otel İşletmelerinin Cari Değerlerini Hesaplama Teknikleri,Çolakoğlu Osman Eralp,Meral Korzay,1995,3384791
Turizm Ansiklopedisi , Diğer Yayınlar , ,2019
Çağdaş Yönetim Teknikleri , Kitap , Editör,2017
Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Kitap , Editör,2010
Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişimi , Kitap , Editör,2009
journal of services marketing , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm,
15. Ulusal Turizm Kongresi , Bildiri Kitabı , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm,
Journal of Service Marketing , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama,
Journal of Service Marketing , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm,Restaurant
14. Ulusal Turizm Kongresi , Bildiri Kitabı , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm,