Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Doç.Dr.
ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı


1984-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Pr.
1989-1991 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)
1991-1997 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Dr)
İngilizce 2018  YÖKDİL 70.0
İngilizce 2000 Güz ÜDS 63,75
1989-1992 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
1992-1996 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü
1996-1999 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü
1999-2012 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü
2012-2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı
2013-2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı
2018- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı
2013- Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
2015- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr.
2002
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Berrin G.
Otel işletmelerinde işgören devrinin nedenleri: Kuşadası ve İzmir`deki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir alan araştırması
2002
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm Anabilm Dalı
Yüksek Lisans -  Şevki U.
Ücret sistemleri ve Nevşehir`deki konaklama işletmelerinde özendirici ücret sistemlerinin uygulanmasına yönelik bir araştırma
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Emre B.
Tükenmişlik sendromu, otel işletmelerinde ön büro çalışanlarında bir uygulama
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Cengiz S.
Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel bağlılığının işgören performansı üzerindeki etkileri
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm Anabilm Dalı
Yüksek Lisans -  Okan Ç.
Turistik ürün çeşitlendirme kapsamında kırsal turizm ve kırsal turizm işletmeciliği: Şirince örneği
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Hakan A.
Duygusal oryantasyon süreci: Kuşadası'nda bulunan A grubu seyahat acentaları üzerine bir araştırma
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hatice Y.
Lider etkinliğinin örgütsel bağlılığa etkisi: Belek bölgesi beş yıldızlı otel işletmelerindeki mutfak çalışanları üzerine bir araştırma
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Gökhan A.
Otel işletmelerinde örgütsel öğrenme ve bilgi paylaşımının hizmet inovasyon performansına etkisi: Kuşadası 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Meltem K.
Otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümü çalışanlarında tükenmişlik sendromu: Kuşadası örneği
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Gülseren Y.
Konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş doyumu ve öznel iyi oluşlarına etkisi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Rabiye A.
Otel işletmelerinde psikolojik sözleşmeler ve işgörenlerin işe yönelik tutumları üzerindeki etkisi: Antalya 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Simge Balım K.
Algılanan örgütsel destek ile örgütsel güven arasındaki ilişki: Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir değerlendirme
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Ülker E.
Deneyimsel pazarlamanın müşteri tatmini ve davranışsal niyete etkisi: Yiyecek içecek işletmelerinde bir uygulama
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ceren B.
Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin turizm sektörüne bakış açılarını belirlemeye yönelik araştırma
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  İsmail G.
Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Kuşadası'ndaki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mert Can T.
Konaklama işletmelerinde örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Kuşadası'ndaki dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri örneği
2020
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Akın Ş.
MICHELIN RESTORANLARINDA MÜŞTERİ TALEBİ VE DENEYİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2003-2004-Lisans 500204TRY206 İNSANKAYNAKLARI YÖNETİMİ
2003-2004-Lisans 500104TRY206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2004-2005-Lisans 500401STR105 İŞLETME
2004-2005-Lisans 500301KON105 İŞLETME
2004-2005-Lisans 500203TRY205 İŞLETME
2004-2005-Lisans 500201STR105 İŞLETME
2004-2005-Lisans 500103TYR205 İŞLETME
2004-2005-Lisans 500101KON105 İŞLETME
2004-2005-Lisans 500302KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2004-2005-Lisans 500204TRY206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2004-2005-Lisans 500104TYR206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2004-2005-Lisans 500102KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2005-2006-Lisans 500301KON105 İŞLETME
2005-2006-Lisans 500401STR105 İŞLETME
2005-2006-Lisans 500203TRY205 İŞLETME
2005-2006-Lisans 500201STR105 İŞLETME
2005-2006-Lisans 500103TRY205 İŞLETME
2005-2006-Lisans 500101KON105 İŞLETME
2005-2006-Lisans 500302KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2005-2006-Lisans 500204TRY206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2005-2006-Lisans 500104TRY206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2005-2006-Lisans 500102KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2006-2007-Lisans 500601YIY105 İŞLETME
2006-2007-Lisans 500501YIY105 İŞLETME
2006-2007-Lisans 500405STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2006-2007-Lisans 500401STR105 İŞLETME
2006-2007-Lisans 500301KON105 İŞLETME
2006-2007-Lisans 500205STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2006-2007-Lisans 500201STR105 İŞLETME
2006-2007-Lisans 500105KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2006-2007-Lisans 500101KON105 İŞLETME
2006-2007-Lisans 500302KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2006-2007-Lisans 500106KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2006-2007-Lisans 500102KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2007-2008-Lisans 500601YIY105 İŞLETME
2007-2008-Lisans 500501YIY105 İŞLETME
2007-2008-Lisans 500405STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2007-2008-Lisans 500401STR105 İŞLETME
2007-2008-Lisans 500305KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2007-2008-Lisans 500301KON105 İŞLETME
2007-2008-Lisans 500205STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2007-2008-Lisans 500201STR105 İŞLETME
2007-2008-Lisans 500105KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2007-2008-Lisans 500101KON105 İŞLETME
2007-2008-Lisans 500408STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2007-2008-Lisans 500306KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2007-2008-Lisans 500302KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2007-2008-Lisans 500208STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2007-2008-Lisans 500106KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2007-2008-Lisans 500102KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2008-2009-Lisans 500405STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2008-2009-Lisans 500401STR105 İŞLETME
2008-2009-Lisans 500305KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2008-2009-Lisans 500301KON105 İŞLETME
2008-2009-Lisans 500205STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2008-2009-Lisans 500201STR105 İŞLETME
2008-2009-Lisans 500105KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2008-2009-Lisans 500101KON105 İŞLETME
2008-2009-Lisans 500606YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2008-2009-Lisans 500506YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2008-2009-Lisans 500408STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2008-2009-Lisans 500306KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2008-2009-Lisans 500302KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2008-2009-Lisans 500208STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2008-2009-Lisans 500106KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2008-2009-Lisans 500102KON106 KONAKLAMA İŞLETMELERİ
2009-2010-Lisans 500405STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2009-2010-Lisans 500401TAG105 İŞLETME
2009-2010-Lisans 500401STR105 İŞLETME
2009-2010-Lisans 500305KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2009-2010-Lisans 500205STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2009-2010-Lisans 500201TAG105 İŞLETME
2009-2010-Lisans 500201STR105 İŞLETME
2009-2010-Lisans 500105KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2009-2010-Lisans 500606YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2009-2010-Lisans 500506YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2009-2010-Lisans 500408STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2009-2010-Lisans 500306KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2009-2010-Lisans 500208STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2009-2010-Lisans 500106KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2010-2011-Lisans 500601YİB105 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Lisans 500601YIY105 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Lisans 500501YİB105 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Lisans 500405STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Lisans 500305KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Lisans 500205STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Lisans 500105KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Doktora TUR806 TEZ DANIŞMANLIĞI
2010-2011-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2010-2011-Doktora TEZ803 TEZ DANIŞMANLIĞI III
2010-2011-Yüksek Lisans TUR706 TEZ DANIŞMANLIĞI
2010-2011-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2010-2011-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2010-2011-Lisans 500606YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2010-2011-Lisans 500506YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2010-2011-Lisans 500408STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2010-2011-Lisans 500306KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2010-2011-Lisans 500208STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2010-2011-Lisans 500106KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Doktora TUR806 TRZ DANIŞMANLIĞI
2011-2012-Doktora TUR805 DERS DANIŞMANLIĞI
2011-2012-Doktora TUR801 SEMİNER I
2011-2012-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2011-2012-Yüksek Lisans TEZ803 TEZ ÇALIŞMASI III
2011-2012-Yüksek Lisans TUR706 DERS DANIŞMANLIĞI
2011-2012-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500407STR407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2011-2012-Lisans 500405STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500405SRB305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500307KON407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2011-2012-Lisans 500305KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500305KNB305 YÖNETİM V ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500207STR407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2011-2012-Lisans 500205STR305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500205SRB305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500107KON407 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500105KON305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Lisans 500105KNB305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Doktora TUR806 TEZ DANIŞMANLIĞI
2011-2012-Doktora TUR805 DERS DANIŞMANLIĞI
2011-2012-Doktora TUR802 SEMİNER II
2011-2012-Doktora TUR801 SEMİNER I
2011-2012-Doktora TEZ803 TEZ ÇALIŞMASI III
2011-2012-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2011-2012-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2011-2012-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500606YIB306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500606YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500506YIB306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500506YIY306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500408STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500306KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500306KNB306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500208STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500106KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2011-2012-Lisans 500106KNB306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2012-2013-Doktora TUR805 DERS DANIŞMANLIĞI
2012-2013-Doktora TUR802 SEMİNER II
2012-2013-Doktora TUR801 SEMİNER I
2012-2013-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Yüksek Lisans TUR706 TEZ DANIŞMANLIĞI
2012-2013-Lisans 500407STR407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Lisans 50407SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Lisans 500307KON407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Lisans 500307KNB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Lisans 500207STR407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Lisans 500207SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Lisans 500107KON407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Lisans 500107KNB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Doktora TUR805 DERS DANIŞMANLIĞI
2012-2013-Doktora TUR802 SEMİNER II
2012-2013-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2012-2013-Yüksek Lisans TUR706 TEZ DANIŞMANLIĞI
2012-2013-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2012-2013-Lisans 500408STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2012-2013-Lisans 500408SRB406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2012-2013-Lisans 500306KNB306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2012-2013-Lisans 500206STR406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2012-2013-Lisans 500206SRB406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2012-2013-Lisans 500106KON306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2012-2013-Lisans 500106KNB306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2013-2014-Lisans 500407STR407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2013-2014-Lisans 500407SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2013-2014-Lisans 500307KNB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2013-2014-Lisans 500207STR407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2013-2014-Lisans 500207SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2013-2014-Lisans 500107KON407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2013-2014-Lisans 500107KNB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2013-2014-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2013-2014-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2013-2014-Yüksek Lisans TUR701 SEMİNER
2013-2014-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2013-2014-Doktora TEZ803 TEZ ÇALIŞMASI III
2013-2014-Doktora TEZ804 TEZ ÇALIŞMASI IV
2013-2014-Doktora TUR805 DERS DANIŞMANLIĞI
2013-2014-Doktora TUR805 DERS DANIŞMANLIĞI
2013-2014-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2013-2014-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2013-2014-Yüksek Lisans TUR701 SEMİNER
2013-2014-Doktora TEZ804 TEZ ÇALIŞMASI IV
2013-2014-Doktora TEZ803 TEZ ÇALIŞMASI III
2014-2015-Doktora UZM802 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2014-2015-Doktora UZM801 UZMANLIK ALANDERSİ I
2014-2015-Doktora TEZ802 TEZ ÇALIŞMASI II
2014-2015-Doktora TEZ801 TEZ ÇALIŞMASI I
2014-2015-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2014-2015-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2014-2015-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2014-2015-Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2014-2015-Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2014-2015-Lisans SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2014-2015-Lisans HOM403 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2014-2015-Lisans SRB406 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2014-2015-Doktora UZM802 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2014-2015-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2014-2015-Doktora TEZ802 TEZ ÇALIŞMASI II
2014-2015-Yüksek Lisans UZM701 UZMANLIK ALAN DERSİ I
2014-2015-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2014-2015-Yüksek Lisans TUR701 SEMİNER
2014-2015-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2014-2015-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2014-2015-Yüksek Lisans TEZ701 TEZ ÇALIŞMASI I
2014-2015-Lisans YHM202 KONAKLAMA İŞLETMELERİ UYGULAMASI
2014-2015-Lisans REH408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2014-2015-Lisans REH402 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2014-2015-Lisans HOM306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2015-2016-Doktora UZM802 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2015-2016-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2015-2016-Doktora TEZ802 TEZ ÇALIŞMASI II
2015-2016-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2015-2016-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2015-2016-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2015-2016-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2015-2016-Yüksek Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2015-2016-Lisans SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2015-2016-Lisans HOM403 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2015-2016-Lisans HOM305 YÖNETİM ORGANİZASYON
2015-2016-Lisans REH408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2015-2016-Doktora UZM802 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2015-2016-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2015-2016-Doktora TEZ802 TEZ ÇALIŞMASI II
2015-2016-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2015-2016-Yüksek Lisans UZM701 UZMANLIK ALAN DERSİ I
2015-2016-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2015-2016-Yüksek Lisans TUR701 SEMİNER
2015-2016-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2015-2016-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2015-2016-Yüksek Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2015-2016-Yüksek Lisans TEZ701 TEZ ÇALIŞMASI I
2015-2016-Lisans YHM402 KONKALAMA İŞLETMELERİ UYGULAMASI II
2015-2016-Lisans YHM202 KONAKLAMA İŞLETMELERİ UYGULAMASI
2015-2016-Lisans REH402 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2015-2016-Lisans HOM432 ÖNBÜRO UYGULAMASI
2015-2016-Lisans AGE408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2016-2017-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2016-2017-Yüksek Lisans UZM701 UZMANLIK ALAN DERSİ I
2016-2017-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2016-2017-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2016-2017-Yüksek Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2016-2017-Yüksek Lisans TEZ701 TEZ ÇALIŞMASI I
2016-2017-Lisans SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2016-2017-Lisans REH305 YÖNETİM ORGANİZASYON
2016-2017-Lisans HOM403 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2016-2017-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2016-2017-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2016-2017-Yüksek Lisans TUR705 DERS DANIŞMANLIĞI
2016-2017-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2016-2017-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2016-2017-Yüksek Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2016-2017-Lisans REH408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2016-2017-Lisans REH402 İNSAN KYNAKLARI YÖNETİMİ
2016-2017-Lisans HOM432 ÖNBÜRO UYGULAMASI
2016-2017-Lisans AGE408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2017-2018-Doktora UZM801 UZMANLIK ALANDERSİ I
2017-2018-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2017-2018-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ
2017-2018-Yüksek Lisans UZM701 UZMANLIK ALAN DERSİ I
2017-2018-Yüksek Lisans TUR701 SEMİNER
2017-2018-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2017-2018-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2017-2018-Yüksek Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2017-2018-Lisans SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2017-2018-Lisans REH305 YÖNETİM ORGANİZASYON
2017-2018-Lisans HOM432 ÖNBÜRO UYGULAMASI
2017-2018-Lisans AGE408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2017-2018-Doktora UZM802 UZMANLIK ALAN DERSİ
2017-2018-Doktora TUR801 SEMİNER
2017-2018-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2017-2018-Doktora DAN805 DERS DANIŞMANLIĞI
2017-2018-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2017-2018-Yüksek Lisans TUR701 SEMİNER
2017-2018-Yüksek Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2017-2018-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2017-2018-Yüksek Lisans DAN705 DERS DANIŞMANLIĞI
2017-2018-Lisans RHE408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2017-2018-Lisans HOM402 UYGULAMA EĞİTİMİ
2017-2018-Lisans REH402 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2017-2018-Lisans HOM403 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2018-2019-Yüksek Lisans UZM703 UZMANLIK ALAN DERSİ III
2018-2019-Yüksek Lisans UZM704 UZMANLIK ALAN DERSİ IV
2018-2019-Yüksek Lisans UZM702 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2018-2019-Yüksek Lisans TUR701 SEMİNER
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ702 TEZ ÇALIŞMASI II
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ701 TEZ ÇALIŞMASI I
2018-2019-Yüksek Lisans DAN705 DERS DANIŞMANLIĞI
2018-2019-Doktora YET801 DOKTORA YETERLİLİK
2018-2019-Doktora UZM803 UZMANLIK ALAN DERSİ III
2018-2019-Doktora UZM801 UZMANLIK ALAN DERSİ I
2018-2019-Doktora UZM804 UZMANLIK ALAN DERSİ IV
2018-2019-Doktora UZM802 UZMANLIK ALAN DERSİ II
2018-2019-Doktora TUR801 SEMİNER
2018-2019-Doktora DAN805 DERS DANIŞMANLIĞI
2018-2019-Lisans REH305 YÖNETİM ORGANİZASYON
2018-2019-Lisans AGE408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2018-2019-Lisans SRB407 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2018-2019-Lisans REH408 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2018-2019-Doktora TUR612 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
2018-2019-Yüksek Lisans TUR519 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2018-2019-Yüksek Lisans TUR512 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2018-2019-Lisans HOM305 YÖNETİM ORGANİZASYON
2018-2019-Lisans HOM402 UYGULAMA EĞİTİMİ
2018-2019-Lisans HOM306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2018-2019-Lisans HOM403 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Turizm Otel İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,YURCU GÜLSEREN , Sağlık Turizmi Çalışanlarının Rekreatif Faaliyet Katılımlarına Göre KişilerarasıDuyarlılık ve Yaşam Doyum İlişkisi,12,2019
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ALTUN HÜSEYİN ERHAN,Kıykaç Berkant , Türkiye’deki Medikal Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (2008-2018),10,2019
Hakemli , KÜÇÜKER CANER,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,YURCU GÜLSEREN , Rus Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi,7,2019
Hakemli , ATAY HAKAN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER , İŞE ORYANTASYON SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR: KUŞADASI A GRUBU SEYAHAT ACENTALARI ÖRNEĞİ,7,2019
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Kestek Simge Balım , Otel Çalışanlarının Algılanan Örgütsel Destek DüzeylerininDemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Kuşadası Örneği,8,2018
Hakemli , MÜRTEZA FULYA,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN , İşgörenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Demografik Faktörler Arasındaki Farklılaşma: Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma,11,2017
Hakemli , DEMİR CENGİZ,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,GÜZEL BERRİN , Relationship Between Employee Turnover and The Location of Hotels: The Case of Kuşadası and İzmir in Turkey,1,2007
Hakemli , YURCU GÜLSEREN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN , The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Subjective Well-Being,8,2015
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,YURCU GÜLSEREN,ATAY HAKAN,YANIK AKAN , Dimensional comparatives of organizational citizenship and emotional labor: A study on accommodation companies,6,2015
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER , Masa Üstü Yayıncılığı ile Menü Oluşturulması,1,1991
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ÇULHA OSMAN,ATAY HAKAN , The Effects of Perceived Organizational Support on Employees’xx Affective Outcomes: Evidence from the Hotel Industry,12,2010
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,AYYILDIZ TUĞRUL,CENGİZ SERHAT , Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’xxndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği,1,2009
Uluslararası , Özet bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,KILIÇDERE SİBEL,GÖVCE METE,DERİNKÖK AHMET EMRE,International Congress On Digital Transformation IN Tourism,18.04.2019
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,GÜRDOĞAN ARZU,20.Ulusal Turizm Kongresi,19.10.2019
Ulusal , Özet bildiri , ATAY HAKAN,YURCU GÜLSEREN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi,29.04.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,KILIÇDERE SİBEL,GÖVCE METE,DERİNKÖK AHMET EMRE,International Congress on Digital Transformation in Tourism,18.04.2019
Ulusal , Özet bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Alimanoğlu Çağla,II. Turizm Rehberliği Kongresi,29.04.2019
Ulusal , , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ALTUN HÜSEYİN ERHAN,Kıykaç Berkant,Prof.Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , KESTEK SİMGE BALIM,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,International Congress of Management Economy and Policy ICOMEP 2016,26.11.2016
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,KESER ELVAN,ÇOLAK OKAN,II. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, GGKS 2008,05.11.2008
Ulusal , Tam metin bildiri , SEZGİN EMRAH KÖKSAL,ERDOĞAN ARACI ÜLKER,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,VII. Lisansüstü Turizm ÖğrencileriAraştırma Kongresi,15.03.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , AYAZLAR GÖKHAN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development,13.10.2012
Uluslararası , Özet bildiri , ATAY HAKAN,YURCU GÜLSEREN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,VI. EUROPEAN CONFERENCE ONSOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES,05.02.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ATAY HAKAN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,MÜRTEZA FULYA,VI. EUROPEAN CONFERENCE ONSOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES,05.02.2015 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , KESKİN KILIÇ UĞUR,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,I. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi,20.10.2001
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Haftasonu Semineri VII,01.02.2001
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,VIII. Ulusal Turizm Kongresi,10.12.1997
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,VI. Ulusal Turizm Kongresi,15.11.1995
Ulusal , Tam metin bildiri , DOĞAN HASAN ZAFER,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,3. Ergonomi Kongresi,15.05.1991
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,BAHAR EMRE,III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi,15.04.2008
Ulusal , Tam metin bildiri , ATAY HAKAN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı,
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,AŞIK MEHMET,10. Ulusal Turizm Kongresi,20.10.2009
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,YILDIRIM HATİCE,Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu,30.01.2011
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Çetin Gülseren,2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,25.05.2011
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Çetin Gülseren,13. Ulusal Turizm Kongresi,07.12.2012
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Yıldırım Hatice,11. Ulusal Turizm Kongresi,03.12.2010
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Orhan İçöz. Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,2019,978-605-254-085-5
Konaklama İşletmelerinin Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde İletişim Stratejileri , Bilimsel Kitap , Tümü,,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,,2018,978-605-2323-59-5
Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kıyaslama (Benchmarking),ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Osman E. ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN,2017,978-605-9440-97-4
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Marina İşletmeciliği,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Alp Timur, Övünç Bardakoğlu,2015,978-605-9189-12-5
TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKASI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turistik Ürün Arzının Planlanması,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Alp Timur,2014,978-605-4940-65-3
Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde İş Etiği,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Çolakoğlu Ülker, Çolakoğlu Osman Eralp,2010,978-605-5681-80-7
Seyahat Acentaları Yönetimi , Bilimsel Kitap , Tümü,,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,,2007,978-9944-223-23-2
Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Başarım Değerlemesi,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Cengiz Demir,2005,975-591-778-0
Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seçim,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,KESKİN KILIÇ UĞUR,Cengiz Demir,2005,975-591-778-0
Prof Dr Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm Yatırımlarının Finansmanında Finansal Kiralama,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,Meral Korzay, Bülent Himmetoğlu,1995,290
Turizm Yıllığı 1992 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konaklama İşletmelerinde Personel Bölümünün Yapısı İşletme İiçndeki yeri ve Önemi,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,,1992,
Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Kitap , Editör,2010