Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
ZEHRA EĞE

Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı


1981-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Pr.
1990-1992 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1993-1996 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Dr)
1999- YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi
2013- YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü
2002-2013 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü
2015- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu

2003
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Olcay A.
Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında kültür turizmi, Aphrodisias-Geyre örneği
2005
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Olcay K.
Konaklama işletmelerinde kapasite kullanımı: Kuşadası ve Kemer`deki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde uygulama
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Fatih E.
A grubu seyahat acentalarının iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere entegrasyonunda etkili olan faktörler ve kuşadası alan araştırması
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ali T.
Konaklama işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi: İzmir ili örneği
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Rabiye P.
Lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin sektör ile ilgili tutumlarının mezuniyet sonrası kariyer seçimine etkisi
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm Anabilm Dalı
Yüksek Lisans -  Sinem Ö.
Dünya turizminde tüketici tercihlerinde yaşanan değişimlerin konaklama işletmelerine yansımaları: Antalya'da temalı otel örnekleri
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm Anabilm Dalı
Yüksek Lisans -  Betül A.
Seyahat acentalarında çalışan personeli etik dışı davranışa yönelten faktörler Kuşadası ve Didim örneği
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Burçin Cevdet Ç.
Uluslararası seyahatlerde turistlerin çekim yerinde algıladıkları risklerin tekrar ziyaret etme niyetlerine etkileri: Alanya ilçesine yönelik bir araştırma
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Seyhan D.
İstanbul bölgesindeki restoran işletmelerinde yöneticilerin inovasyon anlayışı ve uygulama stratejileri
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Suat A.
Kişilik ve iş edimi arasındaki ilişki: Kuşadası'nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Ali İzzet Y.
Bir rekabet stratejisi olarak farklılaşma: otel işletmeleri üzerine bir araştırma
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Gamze Ö.
Profesyonel turist rehberlerinin kişilik özellikleri ile mesleki bağlılık arasındaki ilişki üzerine psikolojik sermayenin aracılık etkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yunus Ö.
Konaklama işletmelerinde kriz yönetimi uygulamaları: İstanbul Fatih ilçesi örneği
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Aslı S.
KUŞADASI'NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARININ ETİK DUYARLILIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yusuf Çağrı T.
Otel işletmelerinde ön büro çalışanlarının stres kaynaklarının belirlenmesi ve motivasyonlarına etkilerinin araştırılması: Marmaris örneği
2015-2016-Lisans TURİZM PLANLAMASI
2015-2016-Lisans EKONOMİ
2015-2016-Yüksek Lisans TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
2015-2016-Doktora TURİZMİN SEKTÖREL ANALİZİ
2017-2018-Lisans TURİZM PLANLAMASI
2017-2018-Lisans TURİZM EKONOMİSİ
2017-2018-Doktora TURİZMİN SEKTÖREL ANALİZİ
2017-2018-Yüksek Lisans TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
2017-2018-Yüksek Lisans TURİZM PİYASASININ ANALİZİ
2017-2018-Lisans EKONOMİ
2018-2019-Doktora TURİZMİN SEKTÖREL ANALİZİ
2018-2019-Yüksek Lisans TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
2018-2019-Yüksek Lisans TURİZM PİYASASININ ANALİZİ
2018-2019-Lisans TURİZM PLANLAMASI
2018-2019-Lisans EKONOMİ
2018-2019-Lisans TURİZM EKONOMİSİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Turizm Turizm Ekonomisi  Turizm Planlaması  Turizm İşletmeciliği
Hakemli , ÖZHASAR YUNUS,EĞE ZEHRA , Crisis Management Practices In Accommodation Enterprises: Sample Of Istanbul Fatih District,6,2019
Hakemli , EĞE ZEHRA,GÜRDOĞAN ARZU , Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi,9,2006
Hakemli , ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET,EĞE ZEHRA , Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Risk AzaltmaStratejileri: Alanya Örneği,9,2012
Hakemli , ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET,EĞE ZEHRA , Impacts of perceived risks on tourists’xx’xx revisit intentions,,2013
Hakemli , ÖZOĞUL GAMZE,EĞE ZEHRA , Mesleki Bağlılık: Tanımı, Boyutları ve Turist Rehberliği Açısından Önemi,3,2018
Ulusal , Tam metin bildiri , EĞE ZEHRA,ÖZDOĞAN OSMAN NURİ,III.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi,19.04.2008 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , EĞE ZEHRA,ÖZEN Sinem,Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu,23.11.2007 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , EĞE ZEHRA,AKYOL BETÜL,11. Ulusal Turizm Kongresi,01.11.2010
Ulusal , Tam metin bildiri , EĞE ZEHRA,İnan Muhareem Tuğcan,8. Ulusal 4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , EĞE ZEHRA,3. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu,08.11.2002
Ulusal , Özet bildiri , EĞE ZEHRA,ÖZOĞUL GAMZE,I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi,30.04.2016 Erişim Linki
Turizm İşletmeciliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Havayolu İşletmeciliği,EĞE ZEHRA,T.mur Alp, Bardakoğlu Övünç,2015,978-605-9189-12-5
Turistik Ürün Politikası , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirme Potansiyeli,EĞE ZEHRA,Timur Alp,2014,978-605-4940-65-3
Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Dış Turiz Talebinin Yapısal Analizi,EĞE ZEHRA,Çavuş Şenol, Eğe Zehra, Çolakoğlu Osman,2009,978-605-5681-11-1
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Av Turizmi,EĞE ZEHRA,Hacıoğlu Necdet, Avcıkurt Cevdet,2008,978-605-395-078-3
Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim , Kitap , Editör,2009