Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
MEHMET BAŞARAN

Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı


1984-1988 Lisans Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Pr.
1988-1991 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Yl) (Tezli)
1991-1997 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)
1993-2000 OKUTMAN Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü
2000- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2000-2002 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2008-2017 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2008-2011 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2011-2013 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2012-2014 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Lütfi B.
19. yüzyılın ortalarında çinenin sosyo-ekonomik yapısı (temettuat defterlerine göre)
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mustafa Ö.
275 nolu Söke şer'iyye sicilinin transkribi (1-212 arası hükümler)
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fatma E.
H. 1311-1314 (M. 1893-1896) tarihli (51 Numaralı) İzmir Kassam Sicilinin transkripsiyonu
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Zeynep Ç.
Avrupalı gezginler gözüyle 19. yüzyılda Batı Anadolu
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Birsen K.
Umdetü'l - Hakayık birinci cilt transkripsiyon
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hasan G.
Umdetü'l Hakayık ikinci cilt
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nilgün D.
Umdetü'l Hakayık üçünçü cilt transkripsiyon (1-230. sayfalar arası)
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Rahime Ç.
Osmanlı şehzadelerinin yönetime geçme süreçlerinin psikotarihsel bir bakışla değerlendirilmesi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Merve Tuba E.
Umdetü'l-Hakayık 4. cilt transkripsiyonu
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ali Ö.
II. Abdülhamid döneminde Batı Anadolu'da eşkıyalık ve şiddet-af sistemi bağlamında devlet-eşkıya ilişkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Salih A.
Karşıyaka Mümarese-i Bedeniye Kulübünden Karşıyaka Spor Kulübüne
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Gülcan A.
İzmir basınına göre ittihat ve terakki cemiyeti kulüpleri (ahenk, ittihat, Anadolu)
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Arzu Çağla V.
İntiharın tarihselliği bağlamında Beşir Fuad ve topluma mâl olmuş kişilerin intiharlarından derlemeler
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sümeyra D.
XIX. yüzyılda Selanik kazalarından Vardar-ı Sagir nahiyesinin sosyo-ekonomik yapısı (Temettuat Defterleri ışığında)
2021
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Oğuzhan C.
İdeoloji ve Milliyetçilik Kavramları Açısından Türk Milliyetçiliğinin Tarihsel Gelişimi
1993-1994-Önlisans ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
1993-1994-Lisans ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
2000-2001-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2000-2001-Önlisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2000-2001-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2002-2003-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2003-2004-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2003-2004-Önlisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2004-2005-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2005-2006-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2005-2006-Önlisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2006-2007-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2006-2007-Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi
2007-2008-Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi
2007-2008-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2007-2008-Önlisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2008-2009-Lisans Osmanlı tarihi IV
2008-2009-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2008-2009-Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi
2008-2009-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2008-2009-Lisans EĞİTİM TARİHİ
2008-2009-Lisans TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
2009-2010-Lisans TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
2009-2010-Yüksek Lisans XIX. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV BELGELERİ
2009-2010-Lisans EĞİTİM TARİHİ
2009-2010-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2009-2010-Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi
2009-2010-Lisans Osmanlı tarihi IV
2009-2010-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2009-2010-Önlisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2010-2011-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2010-2011-Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi
2010-2011-Lisans Osmanlı tarihi IV
2010-2011-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2010-2011-Lisans EĞİTİM TARİHİ
2010-2011-Lisans TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
2010-2011-Yüksek Lisans II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2010-2011-Yüksek Lisans I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2010-2011-Yüksek Lisans XIX. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV BELGELERİ
2011-2012-Yüksek Lisans II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2011-2012-Yüksek Lisans XIX. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV BELGELERİ
2011-2012-Yüksek Lisans I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2011-2012-Lisans TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
2011-2012-Lisans EĞİTİM TARİHİ
2011-2012-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2011-2012-Lisans Osmanlı tarihi IV
2011-2012-Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi
2011-2012-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2011-2012-Önlisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2012-2013-Önlisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2012-2013-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2012-2013-Lisans Osmanlı tarihi IV
2012-2013-Lisans EĞİTİM TARİHİ
2012-2013-Yüksek Lisans II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2012-2013-Yüksek Lisans XVI-XX. YÜZYILLARDA TÜRKİYE TOPLUMSAL TARİHİ
2012-2013-Yüksek Lisans XIX. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV BELGELERİ
2012-2013-Lisans TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
2012-2013-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2012-2013-Yüksek Lisans I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2013-2014-Yüksek Lisans XIX. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV BELGELERİ
2013-2014-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2013-2014-Lisans TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
2013-2014-Yüksek Lisans XV-XIX. YÜZYILLARDA AVRUPA TARİHİ
2013-2014-Lisans EĞİTİM TARİHİ
2013-2014-Lisans OSMANLI TARİHİ IV
2013-2014-Lisans Türk Eğitim Tarihi
2013-2014-Lisans YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ
2013-2014-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ
2013-2014-Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi
2014-2015-Lisans TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
2014-2015-Lisans YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ
2014-2015-Lisans BİTİRME TEZİ I
2014-2015-Lisans GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ
2014-2015-Lisans ORTA ASYA TÜRK TARİHİ I
2014-2015-Lisans AVRUPALI SEYYAHLAR VE ANADOLU
2014-2015-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2014-2015-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ V
2014-2015-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ I
2014-2015-Lisans YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ
2014-2015-Yüksek Lisans II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2014-2015-Yüksek Lisans XVI-XX. YÜZYILLARDA TÜRKİYE TOPLUMSAL TARİHİ
2014-2015-Yüksek Lisans I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2014-2015-Lisans BİTİRME TEZİ II
2014-2015-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ VI
2014-2015-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ II
2014-2015-Lisans ORTA ASYA TÜRK TARİHİ II
2014-2015-Lisans BİLİM TARİHİ
2014-2015-Lisans SÖMÜRGECİLİK TARİHİ
2015-2016-Lisans BİTİRME TEZİ II
2015-2016-Lisans GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ
2015-2016-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2015-2016-Lisans ORTA ASYA TÜRK TARİHİ I
2015-2016-Lisans AVRUPALI SEYYAHLAR VE ANADOLU
2015-2016-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ I
2015-2016-Lisans YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ
2015-2016-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ V
2016-2017-Lisans BİTİRME TEZİ I
2016-2017-Yüksek Lisans XV-XIX. YÜZYILLARDA AVRUPA TARİHİ
2016-2017-Yüksek Lisans I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
2016-2017-Lisans ROMAN VE TARİHİ
2016-2017-Lisans EFE VE ZEYBEKLİK TARİHİ
2016-2017-Lisans ULAŞIM TARİHİ
2016-2017-Lisans AVRUPALI SEYYAHLAR VE ANADOLU
2016-2017-Lisans GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ
2016-2017-Lisans OSMANLICA TARİH METİNLERİ V
2016-2017-Lisans OSMANLI TARİHİ V
2017-2018-Lisans AVRUPALI SEYYAHLAR VE ANADOLU
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Yakınçağ Tarihi Kent Tarihi Avrupa Tarihi  Osmanlı Tarihi
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H. 1261/M. 1845 TARİHLİ NÜFUS SAYIMINA GÖRE KARAOSMANOĞLU YAKUP PAŞA YÖNETİMİNDE AYDIN GÜZELHİSARI·, 59-128,4,2020
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ , Ege Adaları Menşeli Rum Çetelerinin batı Anadolu’xxdaki Eşkıyalık ve Kaçakçılık Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine),12,2019
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET , XIX. Yüzyıl Ortalarında Aydın’da Ova ve dağ Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Araplarkuyusu ve Danişmend Örneği,12,2019
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET , XIX. Yüzyıl Ortalarında Umurlu’xxnun Demografik Yapısı,12,2019
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , 2290 Numaralı Temettuat Defterine Göre Hasanlı = Uzun Hasan Karyesi,7,2019
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,ÇETİN NECAT , Rumi 1304-1315 (M. 1888-1899) Torbalı Doğumlu Askerlerle İlgili Analitik İnceleme,11,2018
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , 19. Yüzyılda İzmir’de Kültürel Faaliyetler,9,2017
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ , Tire’de Askerlik,1,2018
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , 19. Yüzyılda Temettuat Defterlerinde Kuyucak ve Sultanhisar’xxın Sosyo-Ekonomik Yapısı,,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , 14 Eylül 1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre Bodrum’da Müslim ve Gayr-i Müslimler,12,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , 1830 – 1842 Yıllar Arasında Nüfus Defterleri Kapsamında Ödemiş ve Köyleri,12,2017
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ , Tire Korsanları,7,2017
Hakemli , Yetkin Sabri,BAŞARAN MEHMET , Halil Dural’ın Kaleminden Gereli Efe,1,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , 1836 ve 1842 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Küre KÖyü,1,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H 1258 M 1842 43 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Çeşme,3,2016
Hakemli , BUDAK LÜTFİ,BAŞARAN MEHMET , XIX Yüzyıl Ortalarında Çine Kazasının Sosyo Ekonomik Yapısı Hakkında Gözlemler,,2015
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H 1261 M 1845 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Tire ye Gelen Müslim ve Gayrimüslimlerin Nitelik ve,3,2015
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Batı Anadolu da Bağcılık ve Bağ Hastalıkları,1,1997
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Türkler de Armaların Kaynağı ve Türkiye nin Arması Ne Olmalıdır,1,1997
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Tire de 1908 1912 Seçimleri ve Bir Propaganda Metni,1,1997
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Atatürk Cumhuriyet ve Tarih Şuuru,1,1998
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , 1893 Yılına Ait Belgelerle İzmir Limanına Alınan Sofra Malzemeleri,1,1998
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Büyük Menderes Nehri Efsaneleri ve 19 Yüzyılda Nehir Ulaşımı Projesi,1,1998
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Tire de Bulunan Camiler ve Temettuat Defterlerine Göre Görevliler ve Mal Varlıkları,1,1998
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Sözlü Tarihin İçinden Aydın da Geçmiş Bir Yaşam,1,2001
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Karacasu Adının Kaynağı ve Karacasu da Lakaplar,10,2002
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET, GÜNEŞ GÜNVER , Yerel Tarih ve Aydın da Kent Kimliğinin Oluşması,8,2002
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Menteşe Heyet i Milliyesi ve Yörük Ali Efe,1,2005
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , 1963 1964 Kıbrıs Buhranı ve Aydın Basınındaki Yankıları,1,2005
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Eski İzmir Navluhan Tantalis ve Larisa Şehirleri Haberleri,1,2006
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Ermeni Sorunu Kökenleri ve Günümüze Yansıması,1,2007
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , Batı Anadolu Bölgesi ve Yerel Bir Örnek Olarak Tire de Yunan İşgal Dönemi,1,2002
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri,1,2004
Hakemsiz , BAŞARAN MEHMET , Tarih Yapan ve Yazan Yerel Tarihçi Asaf Gökbel,,2008
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , Meşrutiyet ten Cumhuryet in İlk Yıllarına Yerli Malı Kullanımı Teşviki,1,2005
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , Aydın ın İşgalinde Heyet i Milliyelerin Sağlık Sorunlarına Bakışı,1,2008
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , Tarih ve Toplum Dergisi nde Kadın ve Kadın Bibliyografyası,6,2005
Hakemli , BAŞARAN MEHMET, AYSUN SARIBEY HAYKIRAN , Osmanlı Merkez Yönetimine Taşranın Direnişi Atçalı Kel Mehmet Ayaklanması,12,2009
Hakemli , BAŞARAN MEHMET , Sicill i Ahval Defterlerine Göre Bergama Doğumlu Memurlar 1872 1892,7,2013
Uluslararası , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu,22.12.2019
Ulusal , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma,01.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,1. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongrasi,25.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ,XVIII. Türk Tarih Kongresi,01.09.2018
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,ÇETİN NECAT,Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu,01.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu,01.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,Özçelik Ali,3. Uluslararası Tarih Sempozyumu,01.04.2018
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,Özçelik Ali,Adalarda Türk-İslam Kültürü Sempozyumu,02.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ,Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu,01.10.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,XVI. Yüzyıldan Milli Mücadele’ye Zeybekler ve Tire Tarihi,
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,Beylikler Döneminden Kuva-yı Milliye’ye Tarihsel Süreçte Aydın,
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,Özçelik Ali,”27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği” ULuslararası Sempozyumu,20.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ,Uluslararası Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu,01.12.2016
Ulusal , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET,Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler,10.01.2016
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri,
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,ÇETİN ZEYNEP,Seyyahlar ve Seyahatnameleri Uluslararası Bilgi Şöleni,
Uluslararası , Özet bildiri , BAŞARAN MEHMET,CİEPO 22 SYMPOSIUM Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi 22. Sempozyum Bildirileri,01.10.2016
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,Beydağ Araştırmaları Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , YETKİN SABRİ,BAŞARAN MEHMET,Birgi Araştırmaları Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET,Tire Araştırmaları Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Tire Araştırmaları Sempozyumu,10.01.2016
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,Kentleşme Sürecinde Aydın Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,Faik Tokloğlu Anısına Tire Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , BAŞARAN MEHMET,II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu,10.01.2008
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Buldan Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Milli Mücadele'de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Birinci İktisat Tarihi Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Uluslararası Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET., SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,XI. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarih Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Kuva-yıMilliyenin 90. Yılında İzmr ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu,
Ulusal , Poster , BAŞARAN MEHMET., SARIBEY HAYKIRAN AYSU,XI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ttoplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar),
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Bızdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Milli Mücadelede Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe Paneli,
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,Milli Mücadele'de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin Karargahı Yenipazar,
Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuva-yı Milliye’de İki Efe (Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe),BAŞARAN MEHMET,Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Ali Özçelik,2019,978-605-338-281-2
19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı , Bilimsel Kitap , Tümü,,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET,,2019,978-975-8254-85-9
Miras ve Değişim: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Jandarma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),”Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Aydın Vilayetinde Eşkıyalıkla Mücadele Eden Jandarma Müfrezelerinin Yapısal İncelemesi”,BAŞARAN MEHMET,Porf. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Doç. Dr. Ahmet Özcan, Doç. Dr. Yücel Yiğit,2018,978-605-7501-52-3
Çaka Bey’xxden Günümüze Kuşadası Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınoğulları Döneminde Kuşadasında Türklük,HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN,Kemak Ramazan Haykıran Mustafa Yıldırım,2018,978-975-2854-66-8
19. Yüzyıl Arşiv Belgelerinde İncirliova , Bilimsel Kitap , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Mehmet Akkaya,2018,978-60566768-3-3
Atçalı Kel Mehmet Efe Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik , Bilimsel Kitap , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÖZÇELİK ALİ,Bülend Tuna,2018,978-605-105-182-6
Çaka Bey’den Günümüze Kuşadası ve Çevresinde Türk Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sicill-i Ahval Defterlerinde Kuşadası Doğumlu Memurlar (1826-1885),BAŞARAN MEHMET,Mustafa Yıldırım, Kemal Ramazan Haykıran,2018,978-975-8254-66-8
Adalarda Türk-İslam Kültürü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Hakimiyetindeki Ege Adalarının İdari, Mali ve Askeri Yapısı,BAŞARAN MEHMET,Özçelik Ali,İsmail GÜLEÇ - Oğuz KARAKARTAL,2018,978-605-63718-7-5
Uluslararası Darbe Sempozyumu Bildiri Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Yeraltı Faaliyetleri: Fedai Zabitan Oluşumu ve Siyasi Cinayetler,BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ,Mustafa Aslan, Ramazan Kemal Haykıran, Ali Bilgenoğlu, Muhittin Çeken, Ali Emre Dingil,2017,978-975-8254-64-4
Kitap Dostu Ali Birinci’ye Armağan , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),XIX. Yüzyıl Sonlarında Bir Taşra Medresesi (Aydın, Dükkan-Önü) İcazetinin İncelenmesi,Tuncer Baykara,BAŞARAN MEHMET,Osman Köse,2017,978-605-4619-50-4
Hz. Adem’den III.Selim’e Cedvel-i Tarih , Bilimsel Kitap , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,,2016,978-605-9022-57-6
Tanzimat tan Cumhuriyet e Tire Merkez ve Köyler , Bilimsel Kitap , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,,2015,978-605-63415-2-6
Kurtuluş Savaşı Dönemi Osmanlıca Gazeteler 1920 1921 1922 , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Kurtuluş Savaşı Dönemi Osmanlıca Gazeteler(1920-1921-1922),Çavdaroğlu Hüseyin Avni,BAŞARAN MEHMET,Musa İlhan,2015,978-975-00966-1-7
19 Yüzyıl Osmanlı Belgelerinde Yenipazar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,,2015,978-975-00966-0-0
Milli Mücadele de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin Karargahi Yenipazar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Nazilli Kongreleri ve Yörük Ali Efe,BAŞARAN MEHMET,Günver Güneş,2014,978-605-02-0331-8
Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Atatürk Dönemi Laik Eğitimin Gelişimi,BAŞARAN MEHMET,Hüseyin Üreten, Mehmet Başaran, Günver Güneş,2014,978-975-8254-51-4
Aydın İl Tarihi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Milli Mücadele Döneminde Aydın,BAŞARAN MEHMET, GÜNEŞ GÜNVER,Nuri Aktakka,2013,978-605-359-578-6
Milli Mücadele de Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Menteşe Heyet-i Milliyesi'nin Yörük Ali Efe'ye Gönderdiği Bir Belge ve Değerlendirilmesi,BAŞARAN MEHMET,Günver Güneş,2013,978-605-02-0217-5
Edebiyatın Mitoloji Tarih Kavşağında III Karacasu Afrodisyas Sanat Edebiyat Günleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Kurtuluş savaşında Aydın,BAŞARAN MEHMET,Tahsin Şimşek-Ahmet Zeki Muslu,2012,978-605-62049-7-5
Tarihsel Süreçte Aydın , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Kurtuluş Savaşı Yıllarında Mustafa Kemal Paşa ve Aydın Kuva-yı Milliyesi,BAŞARAN MEHMET,Günver Güneş,2012,978-605-86585
Tarihsel Süreçte Aydın , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Modernleşme Sürecinde Aydın'da Yönetim Olgusu,BAŞARAN MEHMET, SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Günver Güneş,2012,978-605-86585
Kuva yı Milliye nin 90 Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Nazilli Kongrelerinin Milli Mücadeleye Katkıları,BAŞARAN MEHMET,Oktay Gökdemir,2010,
Birinci İktisat Kongresi Tebliğleri I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. yüzyılda Küçük Menderes Havzasında Temettuat Defterlerine Göre Tarımsal Ekonomi,BAŞARAN MEHMET,Rahmi Deniz Özbay-Fahri Solak,2010,978-9944-60-797-1
Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Sicill-i Ahval Defterlerinde Bozdoğan Doğumlu Memurlar,BAŞARAN MEHMET,Sabri Sürgevil,2010,978-605-88180-0-2
Milli Mücadele de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Milli Mücadele'de Sivil Temelli Direniş Çine Heyet-i Milliyesi,BAŞARAN MEHMET,Günver Güneş-Mehmet Başaran,2009,
Türk Kültüründe Tire II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tire Hakevi Dergisi Küçük Menderes (İnceleme-Bibliyografya),BAŞARAN MEHMET,Mehmet Şeker,2008,978-975-01360-2-3
Milli Mücadelede Nazilli Cephesi ve Önderleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Hacı Süleyman Efendi,BAŞARAN MEHMET,Mehmet Başaran,2007,975-9944-270-05-2
Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuva-yı Milliye Dönemi Demirci Mehmed Efe'nin Faaliyetleri,BAŞARAN MEHMET,Ayfer Özçelik,2007,978-975-6992-19-7
Koçarlı Cephesi ve Önderleri Milli Mücadelede Menderesin Öte Yakası , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Menderes'in Öte Yakası: İtalyan İşgalinde Koçarlı ve Çine,BAŞARAN MEHMET,Mehmet Başaran,2007,978-9974-270-04-5
Milli Mücadele de Çine Heyet i Milliyesi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,,2006,9750096606
Milli Mücadele de Nazilli Cephesi ve Önderleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Hacı Süleyman Efendi,BAŞARAN MEHMET,BAŞARAN MEHMET,2006,975-9944-5039-0-8
Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarih ve Tarihçiliğimizin Gelişimi,BAŞARAN MEHMET, ÇELİK BÜLENT,Adnan Öztürk-Günver Güneş,2006,975-8254-26-X
Buldan Sempozyumu Bildirileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çulha Mesleğinin Önemine İlişkin Bir Belge (Milli Mücadele Dönemi),BAŞARAN MEHMET,İrfan Ertuğrul-Turgut Tok,2006,978-975-6992-21-0
85 Yılında Nazilli Kongrelerinin Milli Mücadele Tarihi İçinde Yeri ve Önemi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Nazilli KOngrelerinin Sivas Kongresi İle Birleşme Yolculuğu,BAŞARAN MEHMET,,2005,
Tanzimat tan Cumhuriyet e Tire , Bilimsel Kitap , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,,2000,9789756981337
19 Yüzyılda Karacasu Temettuat Defterleri ve Salnameler Kapsamında , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,,2000,
Cumhuriyetimizin 75 Yılına Armağan Sosyal Siyasal ve Ekonomik Gelişmeler Üzerien Düşünceler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Atatürkçü Boyutta Çağdaşlaşma Girişimleri ve Demokrasi,BAŞARAN MEHMET,,1999,975-8254-08-1
Prof Dr Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),1899-1902 tarihli İzmir'in Kassam Sicili,BAŞARAN MEHMET,Meral Korzay-Bülent Himmetğlu,1995,
Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Kitap , Editör,2014
Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Kitap , Editör,2009
Milli Mücadele de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe , Kitap , Editör,2009
Milli Mücadele de Nazilli Cephesi ve Önderleri , Kitap , Editör,2007
Koçarlı Cephesi ve Önderleri Milli Mücadele de Menderes in Öte Yakası , Kitap , Editör,2007
TARİH OKULU DERGİSİ , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
TARİH OKULU DERGİSİ , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,