Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
GÜNVER GÜNEŞ

Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı


1983-1987 Lisans Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Pr.
1987-1990 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Yl) (Tezli)
1991-1997 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)
İngilizce 2008 Güz ÜDS 44
1993-1997 YARDIMCI DOÇENT Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)
2002- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi

2005- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Tuncay Ercan S.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Girit'ten Söke'ye mübadele öyküleri
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mertcan Ç.
Milli Şef Döneminde Aydın'da basın yayın hayatı (1939-1950)
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hakkı Gürkan G.
Milli Mücadele başlarında Aydın Sancağı (1919-1920)
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Filiz A.
Milli Mücadele'de Küçük Menderes havzası (1919-1923)
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ali İhsan K.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal (Atatürk)'in katıldığı harp oyunları ve askeri manevralar
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hilmi A.
Bir ihtilâl bir devrim: 27 Mayıs'ın Aydın'daki yankıları
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ezgi D.
Amerikan Barış Gönüllüleri ve Batı Anadoludaki faaliyetleri (Muğla-Aydın)
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Harika D.
Türk siyasi yaşamında "Aydın" (1930-1950)
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ezgi T.
Batı Anadolu Türk Ocakları 1923 - 1931
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hüseyin Ç.
CHP parti müfettişlik raporlarına göre Tek Parti Döneminde Aydın
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Büşra B.
Kuruluşu ve ilk yıllarında Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Deniz K.
Aydın belediye tarihi (1930-1960)
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Rıza P.
Tarihsel süreçte Aydın'da zeytin ve zeytincilik
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Şeyda S.
CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İZMİR'DE SPOR YAŞAMI (1923-1938)
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi   
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , İzmir Türk Ocağı 1912-1919,6,1996
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER,KOCAMAZ MİNE , Cumhuriyetin İlk Yıllarında Taşra’xxda Turizm Politikaları Arayışı: Bergama Kermesi,7,2011
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Savaş Ekonomisi Uygulamaları İçinde II. Dünya Savaşı Yıllarında Aydın’xxda Varlık Vergisi,12,2019
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME , Heyet-i Milliye’xxden Heyet-i Merkeziye’xxye Sivil Temelli Direniş Nazilli Kongreleri,7,2019
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , ”Mondros Mütarekesi’xxnden İlkkurşun Savaşı’xxna Ödemiş’xxte Yaşanan Gelişmeler”,7,2019
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , 19.yy’xxdan 20 yy’xxa Şeytan Arabalarının İzmir’xxe Girişi İzmir’xxde İlk Bisiklet Yarışları,8,2007
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Osmanlı İmparatorluğunda 19. yy’xxdan 20. yy’xxa İzmir’xxde Futbol,10,2005
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın,11,2003
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Mütareke Döneminde İzmir Türk Ocağı ve Faaliyetleri,,2000
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Milli Mücadele’de Bodrum ve Çevresi,1,2018
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Sıradışı Bir Müzik Dehası İsmail Zühtü Kuşcuoğlu,,2002
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , II. Meşrutiyet Döneminde İzmir’xxde Tiyatro Yaşamı,,2005
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , İzmir’xxin İşgali ve Aydın’xxdaki Yankıları,,2007
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Modernleşme Sürecinde Ödemiş Halkevi ve Faaliyetleri,,2008
Hakemsiz , GÜNEŞ GÜNVER , Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyıldan 20. yüzyıla İzmir’xxde Futbol,,2005
Hakemsiz , GÜNEŞ GÜNVER , Kölelikten Özgürlüğe İzmir’xxde Zenciler ve Zenci Folkloru,2,1999
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Serbest Cumhuriyet Fırkasının Aydın’xxda Teşkilatlanması ve 1930 Belediye Seçimleri Üzerine Oluşan Tartışmalar,1,2006
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Meşrutiyetten Cumhuriyet’xxe Aydın’xxda Basın Yayın,9,2007
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Milli Mücadele Yıllarında Aydın Sancağında Yaşanan Sağlık Sorunları ve Alınan Önlemler,12,2017
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Ödemiş’xxte Sağlık,1,2017
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Türk Devrimi ve İzmir Türk Ocağı,,1998
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bayındır,,2016
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Aydın Türk Ocağı 1923 1931,,2002
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Türk Ocaklarının 1913 Yılında Gerçekleştirdikleri İzmir Seyahati ve Yarattığı Etkiler,,2012
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER,AKDAĞ MENDERES , Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Adnan Menderes in Aydın İlindeki Siyasi Faaliyetleri 1946 1950,,2013
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Türk Ocaklarının Manisa da Kuruluşu Ve Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Faaliyetleri,,2011
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , İzmir Türk Ocağı 1912 1931,,2011
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , İzmir in İlk Türkçü Dergisi İzmir Türk Gençleri Mecmuası,,2011
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME , Türk Ocakları Ve Harf İnkılabı,,2011
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Türk Kadınının Muhtarlık ve Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme Seçilme Hakkını Kazanması Ve Türkiye nin İlk Kadın Muhtarı Gül Esin,,2010
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Taşradan Meşrutiyet e Bakış II Meşrutiyet Döneminde Aydın Sancağı 1908 1918,,2010
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Mustafa Kemal Atatürk ün Aydın Seyahatleri,,2005
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Taşra Türk Ocağı Şubelerine Bir Örnek Ödemiş Türk Ocağı ve Faaliyetleri,,2003
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , İzmir Türk Ocağı Mahfeli Tilkilik Türk Gençlerbirliği Ve Cumhuriyet Döneminde İzmir de İlk Gençlik Dergisi Türk Gençleri Mecmuası,,2005
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Osmanlı Devletinde Meyan Kökü Tarımı ve Ticareti 1840 1922,,2004
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Cumhuriyet Öğretmeni Eyüp Hamdi Akman,,2004
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Meşrutiyetten Cumhuriyete İzmir de Türkçü Örgütlenme İzmir Türk Ocağı ve Faaliyetleri 1912 1931,,2005
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ödemiş in Kimsesiz Ve Yoksul Çocukları Ödemiş Himaye i Etfal Cemiyeti,,2005
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Cumhuriyet in İlk Yıllarında Halkçılığa Doğru İzmir de Çocuk Yurtları,,2004
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME , Cumhuriyet Döneminde Manisa nın Sosyo Kültürel Yaşamında Halkevi nin Yeri ve Önemi,,2007
Hakemli , GÜNEŞ GÜNVER , Was The 1899 Menderes Valley Eartquake Historical and Paleosismolojical Constrainsts,,2013
Uluslararası , , GÜNEŞ GÜNVER,OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYEDE DEMOKRASİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu,29.10.2009
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu,29.12.2019
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu,20.11.2001
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,Sakarya Meydan Muharebesi ve III. Uluslararası Haymana Sempozyumu,30.07.2019
Uluslararası , , GÜNEŞ GÜNVER,9. Uluslararası Atatürk Kongresi,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,19 Mayıs’xxın 100. Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklali Uluslararası Sempozyumu,30.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ MÜSLİME,GÜNEŞ GÜNVER,Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu,30.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu,24.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,3. İktisat Tarihi Kongresi,23.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu,25.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu,25.12.2018
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,18. Türk Tarih Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,Türkiye -Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu,04.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu,27.04.2017
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası Manisa Sempozyumu,26.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU,15.03.2019
Uluslararası , , GÜNEŞ GÜNVER,4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu,
Uluslararası , , GÜNEŞ GÜNVER,Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,I. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu,26.12.2016
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Beydağ Araştırmaları Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,İzmir’in İşgali ve Küçük Menderes Paneli,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Milli Mücadelede Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe Paneli,17.05.2013
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,İzmir´in Sağlık Tarihi Kongresi,01.12.2010
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Geçmişten Geleceğe Kuşadası,23.02.2011
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Geçmişten Geleceğe Kuşadası,23.02.2011
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Körfez de Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi,10.11.2010
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,AKDAĞ MENDERES,Türk Tarihinde Adnan Menderes Ulusal Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,85. Yılında Nazilli Kongrelerinin Milli Mücadele Tarihi İçinde Yeri ve Önemi,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Alaşehir Kongresi ve İç Ege Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi I. İzmir Sağlık Tarihi Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Cumhuriyet Döneminde Antalya I. Ulusal Sempozyumu,
Uluslararası , Poster , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,
Uluslararası , Poster , GÜNEŞ GÜNVER,8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,AKIN ÖZCAN FİLİZ,Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılında İzmir Ve Batı Anadolu Uluslar arası Sempozyumu,01.06.2010
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,DURMAZ EZGİ,3. Uluslar arası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Uluslararası Sempozyumu,15.04.2015
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı Türk Ocakları Uluslar arası Sempozyum,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası Mübadele Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Şehri İzmir,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Osmanlı Devletinin Dağılma Sürecinde Trablusgarb ve Balkan Savaşları Uluslar arası Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Kuva-yı Milliye´nin 90. Yılında İzmir Ve Batı Anadolu Uluslar arası Sempozyum Bildirileri,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,İNCE ERDOĞAN DİLŞEN,Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılında İzmir Ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Uluslararası Bergama Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,I. Uluslararsı Denizli Tarih, Arkeoloji,01.01.2007
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,III. Uluslararsı Kimlik ve Kültür Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Türkiye Kültürleri II. Uluslararası Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Bayındır Araştırmaları Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Kurtuluş ve Kuruluş'un Sembol Kenti İzmir Uluslararası Sempozyumu,15.04.2015
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararsı Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,Birgi Araştırmaları Sempozyumu,
OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI II II. MEŞRUTİYET , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. Meşrutiyet Döneminde Spor,GÜNEŞ GÜNVER,Saime Selenga Gökgöz- Ahmet Oğuz,2020,978-625-7130-98-1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II, Demokrasi ve Dış Politika 1938’xxden 200’xxli Yıllara , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),12 Mart 1971 Askeri Müdahalesinden 12 Eylül 1980 Askeri Darbesine Türkiye,GÜNEŞ GÜNVER,Nurgün Koç,2020,978-625-7059-28-2
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Kuva-yı Milliye,GÜNEŞ GÜNVER,Yasemin Doğaner- Abdullah İlgazi,2020,978-975-17-4677-1 Erişim Linki
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Demirci Mehmet Efe,GÜNEŞ GÜNVER,Yasemin Doğaner- Abdullah İlgazi,2020,978-975-17-4677-1 Erişim Linki
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Gül Esin (Übbül) Türkiye’xxnin İlk Kadın Muhtarı,GÜNEŞ GÜNVER,Yasemin Doğaner- Abdullah İlgazi,2020,978-975-17-4677-1 Erişim Linki
Geçmişin Peşinde Bir Kent:İzmir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İzmir’xxin Afrikalı Sakinleri:Köle Azadlıktan Vatandaşlığa İzmir’xxde Afro-Türkler,GÜNEŞ GÜNVER,Olcay Pullukçuoğlu Yapucu-Aylin Ü. Erdem- Aytekin Erdoğan,2020,978-605-338-306-2
Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Devletinin Son Yıllarından Cumhuriyet’xxe Ödemişte Eşkıyalık ve Güvenlik Sorunu,GÜNEŞ GÜNVER,Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Ali Özçelik,2019,978-605-338-281-2
İzmir Spor Tarihi, İzmir Spor Tarihinden Sayfalar, Oyunlar, Spor Kulüpleri ve Sporcular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyet’xxin İlk Yıllarında Ödemişte Spor Yaşamı,GÜNEŞ GÜNVER,AKHAN AYLİN,Güneş Günver, Okumuş Bahri,2019,978-605-9378-68-0
İzmir Spor Tarihi, İzmir Spor Tarihinden Sayfalar, Oyunlar, Spor Kulüpleri ve Sporcular , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,OKUMUŞ BAHRİ,Güneş Günver, Okumuş Bahri,2019,978-605-9378-68-0
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MANİSA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyet’xxin İlk Yıllarında Gediz Havzasında Turizm Politikaları Arayışı Sart Kermesi,GÜNEŞ GÜNVER,Ferhat Berber -Harika Durgun- Betül Aydoğan,2018,978-975-8628-76-6 (2-c)
ÇAKA BEY’xxDEN GÜNÜMÜZE KUŞADASI VE ÇEVRESİNDE TÜRK TARİHİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE KUŞADASI,GÜNEŞ GÜNVER,Mustafa Yıldırım- Ramazan Kemal Haykıran,2018,978-975-8254-66-8
Türkiye Cumhuriyeti’xxnin Ekonomik ve Sosyal Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. Dünya Savaşı Yıllarında Aydın’xxda Sağlık 1939-1945,GÜNEŞ GÜNVER,Erdem Ünlem,2017,978-975-16-3352-1
Türkiye’xxde Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın’xxda Deve Güreşleri Tarihsel Bir Analiz,GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,Devrim Ertürk- Süleyman Şanlı,2017,978-605-288-154-5
Tarihsel Süreçte Anadolu’xxda Sıtma , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Cumhuriyet’xxin İlk Yıllarında Aydın’xxda Sıtma Hastalığı ve Sıtma İle Mücadele,GÜNEŞ GÜNVER,Köse Şükran- Büke Çağrı- Akçiçek Eren- Çakmak Fevzi,2017,978-605-180-724-9
Çanakkale/Aydın -Aydın/Çanakkale, Büyük Vatan Savunmasında Çanakkale Savaşlarında Şehit Olan Aydınlılar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2016,978-605-86585-0-9
M Ali Asrav ın Anılarında Yakın Tarihte Söke ve Sökeliler , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,GÖÇMEN ALPER TUNGA,,2015,978-605-65915-0-1
Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tek Parti Döneminde Ortaklar Köy Enstitüsünde 17 Nisan Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları,GÜNEŞ GÜNVER,OĞUR SEVCAN,Kocabaş Kemal,2014,
Aydın ın Balı İnciri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. YY’dan XX’ YY’a Aydın’da İncir,GÜNEŞ GÜNVER,Özdamar Naim,2014,
Milli Mücadele de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin Karargâhı Yenipazar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Milli Mücadele’de Yenipazar,GÜNEŞ GÜNVER,Güneş Günver,2014,
Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tek Parti Döneminde Taşra da Türk Devriminin Halka Anlatılması; Aydın’da Halk Kürsüleri, İnkılap ve İstiklal Konferansları,GÜNEŞ GÜNVER,Üreten Hüseyin, Başaran Mehmet, Güneş Günver,2014,
İzmir Kent Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),İzmir Türk Ocağı 1912-1931,GÜNEŞ GÜNVER,Oktay Gökdemir,2013,978-975-18-0146-3
İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih I Birinci Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İlkkurşun ve Hasan Tahsin,GÜNEŞ GÜNVER,Gökdemir Oktay,2013,978-975-18-0146-3
İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih I Birinci Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İzmir Milli Kütüphane,GÜNEŞ GÜNVER,Gökdemir Oktay,2013,978-975-18-0146-3
Milli Mücadele de Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeni Arşiv Belgeleri Işığında Yörük Ali Efenin Muğla’daki Faaliyetleri,GÜNEŞ GÜNVER,Güneş Günver,2013,
Tek Parti Döneminde Aydın da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları , Bilimsel Kitap , Tümü,,Günver Güneş, Mehmet Emin Elmacı,,2013,978-605-89069-22-2
Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü , Bilimsel Kitap , Tümü,,Metin Ekici, Günver Güneş,,2013,978-975-98971-8-5
Milli Mücadele de Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2013,978-605-02-0217-5
Tarihsel Süreçte Aydın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kentleşme Sürecinde Aydın Belediyesi ve Faaliyetleri,GÜNEŞ GÜNVER,Güneş Günver,2012,
Tarihsel Süreçte Aydın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kurtuluş ve Kuruluş, Aydın Kenti’nin Yeniden Doğuşu,GÜNEŞ GÜNVER,Güneş Günver,2012,
Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın 1923-1938,GÜNEŞ GÜNVER,Aktakka Nuri,2012,
Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. Meşrutiyet Döneminde Aydın 1908-1918,GÜNEŞ GÜNVER,DAL DİLARA,Aktakka Nuri,2012,
Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Milli Mücadele Döneminde Aydın,GÜNEŞ GÜNVER,BAŞARAN MEHMET,Aktakka Nuri,2012,
Osmanlı dan Cumhuriyet e Modern Sporların İzmir e Girişi 1850 1922 , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2012,978-975-18-0136-4
Tarihsel Süreçte Aydın , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2012,978-605-86585
II Meşrutiyet Döneminde İzmir de Tiyatro Yaşamı ve Heveskaran Cemiyeti Reisi Sami Bey in Hatıraları , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2012,978-605-62049-3-7
Atatürk Araştırmaları I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yıkılış Ve Diriliş; Atatürk Dönemi Çağdaşlaşma Sürecinde Aydın Kenti,GÜNEŞ GÜNVER,Çelebi Mevlüt,2011,
Zeybek Ateşi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Hareketinde Efe Ve Zeybekler,GÜNEŞ GÜNVER,Ayvalı Seyfullah,2011,
Türk Kültüründe Üzüm Ve İncir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ovalarından Bal Akan Şehir; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Aydın’da İncir,GÜNEŞ GÜNVER,Akçiçek Eren, Dönmez Fedakar Pınar,2011,
II Meşrutiyet Dönemi nde İzmir de Tiyatro Yaşamı Tiyatro Heveskaran Cemiyeti Reisi Sami Bey in Anıları , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2011,
Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetin İlk Yıllarında CHP Aydın Mebuslarının Ve Parti Müfettişlerinin Raporlarında Bozdoğan Kazası,GÜNEŞ GÜNVER,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,
Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Bozdoğan’da Siyasi Yaşam (1946-1950),GÜNEŞ GÜNVER,AKDAĞ MENDERES,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,
Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),1844-1845 Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yy Ortalarında İnebolu Karyesinin Sosyo- Ekonomik Yapısı,GÜNEŞ GÜNVER,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,
Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tek Parti Döneminde Bozdoğan da Siyasi Yaşam,GÜNEŞ GÜNVER,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,
Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın’da Spor Faaliyetleri,GÜNEŞ GÜNVER,GÜREŞ ALİ,Güneş Günver, Başaran Mehmet,2009,
Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Atatürk Döneminde Aydın’da Eğitim,GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME,Güneş Günver, Başaran Mehmet,2009,
Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Devrimi ve Aydın Kenti,GÜNEŞ GÜNVER,Öztürk Adil Adnan, Güneş Günver,2008,975-8254-26-X
Milli Mücadele’xxde Germencik Cephesi ve Önderleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,Günver Güneş,2007,978-9974-270-02-1
Milli Mücadele de Kuşadası Cephesi ve Önderleri , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2007,
Milli Mücadelede Söke Cephesi ve Önderleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yunan İşgali'nin Söke ve Çevresinde Yarattığı Tahribat,GÜNEŞ GÜNVER,Güneş Günver,2007,978-9944-270-01-4
Milli Mücadele Tarihi İçinde Nazilli Kongreleri nin Yeri ve Önemi , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2007,
Milli Mücadele de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe , Bilimsel Kitap , Tümü,,Günver Güneş, Mehmet Başaran,Günver GÜneş- ,2007,
Atatürk ve Aydın , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2006,9944-60-108-X
Atatürk ve Aydın , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNEŞ GÜNVER,,2006,
Türkiye Kültürleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mazara Mazara Gambeta Kölelikten Özgürlüğe İzmir Zencileri,GÜNEŞ GÜNVER,Putlar Gönül, Erman Tahire,2005,
TÜRKLER ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’xxde Savaş Ekonomisi Uygulamaları ve Toplumsal Yaşama Etkileri,GÜNEŞ GÜNVER,Kemal Çiçek, Salim Koca, Hasan Celal Güzel,2002,975-6782-33-1
İzmir Araştırmaları Dergisi 5 , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,İzmir,Cumhuıriyet,Türk Devrimi
İzmir Araştırmaları Dergisi 6 , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,İzmir,cumhuriyet,Türk Devrimi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,Türkiye Cumhuriyeti,M. Kemal Atatürk
Belgi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,Türk Devrimi,M. Kemal Atatürk,Cumhuriyet
Alınteri , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,Bayındır,Nüfus,Osmanlı
Tarih ve Günce , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,Cumhuriyet,Türk Devrimi,M. Kemal Atatürk
İzmir Araştırmaları Dergisi 7 , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,İstiklal Mahkemeleri,Bibliyografya,Cumhuriyet
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,Bomonti,Buz Şirketi,İstanbul
Atatürk Yolu Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,