Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
HÜSNÜ ERBAY BARDAKÇIOĞLU

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Anabilim Dalı


1985-1991 Lisans İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1994-1998 Doktora Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı
İngilizce 2008 Güz ÜDS 80
1994- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2011- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2005-2008 Enstitü Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Mehmet D.
Manavgat ilçesi süt sığırcılık işletmelerinin genel profili üzerine bir araştırma
2013
Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Mehmet K.
Denizli İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holştayn Irkı Sığırların Süt Verimi ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Zootekni (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Mehmet K.
Laktasyondaki holştayn ineklerde canlı ağırlık ve beden kondisyon skorunun sayısal görüntü analizi yöntemi ile belirlenebilirliği
2005-2006-Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS TEZİ
2005-2006-Yüksek Lisans ALAN DERSİ
2005-2006-Yüksek Lisans TAVUK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ
2005-2006-Lisans Veteriner Hekimlik Olgunlaşma Eğitimi
2005-2006-Lisans Deney Hayvanları Yetiştiriciliği
2005-2006-Lisans Genel Zootekni
2005-2006-Lisans Genetik
2005-2006-Lisans Biyometri
2005-2006-Lisans Özel Zootekni
2006-2007-Lisans Veteriner Hekimlik Olgunlaşma Eğitimi
2006-2007-Lisans DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
2006-2007-Lisans GENEL ZOOTEKNİ
2006-2007-Lisans GENETİK
2006-2007-Lisans BİYOMETRİ
2006-2007-Lisans ÖZEL ZOOTEKNİ
2006-2007-Yüksek Lisans ÇEVRESEL FAKTÖRLER
2006-2007-Yüksek Lisans BİRLEŞTİRME METOTLARI
2006-2007-Yüksek Lisans POPÜLASYON GENETİĞİ
2006-2007-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Exteriör Bilgisi
2006-2007-Doktora Temel İstatistik
2006-2007-Doktora Köpek Irkları
2006-2007-Doktora Kuzu Üretim Teknikleri
2006-2007-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Davranış
2006-2007-Doktora Hayvan Barınakları ve Üretim Hijyeni
2006-2007-Doktora POPÜLASYON GENETİĞİ
2007-2008-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Davranış
2007-2008-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Verimler ve Çevre
2007-2008-Doktora Sağım ve Sağım Makinaları
2007-2008-Doktora Verim Kontrolleri ve Kayıtlar
2007-2008-Doktora Biyoistatistik
2007-2008-Doktora SEMİNER
2007-2008-Doktora Karkas Derecelendirme
2007-2008-Doktora Sığır Yetiştirme Teknikleri
2007-2008-Yüksek Lisans VERİM KAYITLARI
2007-2008-Yüksek Lisans SELEKSİYON METOTLARI
2007-2008-Lisans VETERİNER HEKİMLİK OLGUNLAŞMA EĞİTİMİ
2007-2008-Lisans DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
2007-2008-Lisans GENEL ZOOTEKNİ
2007-2008-Lisans GENETİK
2007-2008-Lisans BİYOMETRİ
2007-2008-Lisans ÖZEL ZOOTEKNİ
2008-2009-Lisans VETERİNER HEKİMLİK OLGUNLAŞMA EĞİTİMİ
2008-2009-Lisans DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
2008-2009-Lisans GENEL ZOOTEKNİ
2008-2009-Lisans GENETİK
2008-2009-Lisans BİYOMETRİ
2008-2009-Lisans ÖZEL ZOOTEKNİ
2008-2009-Doktora Yumurta Üretim Teknikleri
2008-2009-Doktora Hayvan Refahı
2008-2009-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Davranış
2008-2009-Doktora Sığır Yetiştirme Teknikleri
2009-2010-Yüksek Lisans ÇEVRESEL FAKTÖRLER
2009-2010-Yüksek Lisans SELEKSİYON METOTLARI
2009-2010-Doktora Kedi köpek yetiştiriciliği
2009-2010-Doktora Organik Hayvancılık
2009-2010-Doktora Biyoistatistik
2009-2010-Doktora Sağım ve Sağım Makinaları
2009-2010-Doktora Biyoistatistik
2009-2010-Doktora At Yetiştiriciliği ve Yarış Organizasyonu
2009-2010-Lisans ZOOTEKNİ 1
2009-2010-Lisans GENETİK
2009-2010-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2009-2010-Lisans ÖZEL ZOOTEKNİ
2009-2010-Lisans HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI
2010-2011-Lisans ZOOTEKNİ 1
2010-2011-Lisans GENETİK
2010-2011-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2010-2011-Lisans ÖZEL ZOOTEKNİ
2010-2011-Lisans HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI
2010-2011-Doktora Populasyon Genetiği
2010-2011-Doktora Biyoistatistik
2010-2011-Yüksek Lisans SEMİNER
2010-2011-Yüksek Lisans VERİM KAYITLARI
2010-2011-Yüksek Lisans POPÜLASYON GENETİĞİNE GİRİŞ
2010-2011-Yüksek Lisans HAYVAN BARINAKLARI
2011-2012-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2011-2012-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2011-2012-Lisans ZOOTEKNİ 2
2011-2012-Lisans HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI
2011-2012-Lisans ÖZEL ZOOTEKNİ
2011-2012-Lisans ZOOTEKNİ 1
2011-2012-Lisans GENETİK
2011-2012-Lisans VETERİNER HEKİMLİK OLGUNLAŞMA EĞİTİMİ
2012-2013-Lisans HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETME
2012-2013-Lisans ZOOTEKNİ 1
2012-2013-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2012-2013-Lisans GENETİK
2012-2013-Lisans ZOOTEKNİ 2
2012-2013-Lisans ÖZEL ZOOTEKNİ
2012-2013-Lisans VETERİNER HEKİMLİK OLGUNLAŞMA EĞİTİMİ
2012-2013-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2012-2013-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2012-2013-Doktora Seminer
2012-2013-Doktora Biyoistatistik
2012-2013-Doktora Koyun Keçi Yetiştiriciliği
2012-2013-Doktora Populasyon Genetiği
2013-2014-Doktora Seminer
2013-2014-Doktora Seleksiyon ve Birleştirme Yöntemleri
2013-2014-Doktora Süt Sığırcılığı
2013-2014-Doktora Karkas Derecelendirme
2013-2014-Doktora Sığır Yetiştirme Teknikleri
2013-2014-Lisans HAYVAN ISLAHI
2013-2014-Lisans ZOOTEKNİ 2
2014-2015-Lisans ÇİFTLİK YÖNETİMİ
2014-2015-Lisans KEDİ KÖPEK YETİŞTİRİCİĞİLİ
2014-2015-Lisans ZOOTEKNİ 1
2014-2015-Lisans ZOOTEKNİ 2
2014-2015-Doktora Tavuk Yetiştirme Teknikleri
2014-2015-Doktora Tez Çalışması
2014-2015-Doktora Uzmanlık Alan Dersi
2014-2015-Doktora Ders Danışmanlığı
2014-2015-Doktora Kuluçka Bilgisi ve Tekniği
2014-2015-Doktora İleri Genetik ve Hayvancılıkta Biyoteknoloji
2014-2015-Yüksek Lisans TEMEL GENETİK
2014-2015-Yüksek Lisans HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ TEMEL BİLGİLER
2015-2016-Yüksek Lisans TAVUKÇULUKTA DAMIZLIK BAKIMI
2015-2016-Yüksek Lisans VETERİNER HEKİMLİKTE BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALAR
2015-2016-Lisans ÇİFTLİK YÖNETİMİ
2015-2016-Lisans KEDİ KÖPEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
2015-2016-Lisans ZOOTEKNİ 1
2015-2016-Lisans HAYVAN ISLAHI
2015-2016-Lisans ZOOTEKNİ 2
2015-2016-Doktora Kuzu Üretim Teknikleri
2015-2016-Doktora Süt Sığırcılığı
2015-2016-Doktora Tez Çalışması II
2015-2016-Doktora Uzmanlık Alan Dersi II
2015-2016-Doktora Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2017-2018-Doktora Bilgisayar Destekli İstatistik
2017-2018-Doktora Tez Çalışması IV
2017-2018-Doktora Uzmanlık Alan Dersi IV
2017-2018-Yüksek Lisans Seminer
2017-2018-Lisans ZOOTEKNİ 2
2017-2018-Lisans ÇİFTLİK YÖNETİMİ
2017-2018-Lisans KEDİ KÖPEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
2017-2018-Lisans ZOOTEKNİ 1
2017-2018-Yüksek Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
2017-2018-Yüksek Lisans AT IRKLARI
2017-2018-Yüksek Lisans KULUÇKA BİLGİSİ
2017-2018-Yüksek Lisans POPÜLASYON GENETİĞİNE GİRİŞ
2017-2018-Yüksek Lisans ÇEVRESEL FAKTÖRLER
2017-2018-Yüksek Lisans VETERİNER HEKİMLİKTE İSTATİSTİK UYGULAMALAR
2017-2018-Yüksek Lisans TEMEL GENETİK
2018-2019-Lisans ZOOTEKNİ 2
2018-2019-Doktora Tez Çalışması IV
2018-2019-Doktora Uzmanlık Alan Dersi IV
2018-2019-Doktora Bilgisayar Destekli İstatistik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik   
Ekstansif koşullarda yetiştirilen kıl keçilerinin kesim karkas ve et kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Kıl keçi kesim özellikleri ,
Bireysel Kulübelerde Barındırılan Holştayn Buzağıların Yaşama Gücü Serum İmmunglobulin Düzeyleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Bir Araştırma
Buzağı yetiştiriciliği ,