Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Anabilim Dalı


1989-1994 Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
1995-1999 Doktora Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Sağlığı Ekonomisi Ve İşletmeciliği (Dr) (Veteriner)
2004-2008 Lisans Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Pr. (Açıköğretim)
İngilizce 1997 Güz KPDS 80
1994-2001 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2001-2008 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2008-2013 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2013- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2006-2008 Üniversite Senatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2006-2008 Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2006-2008 MYO/Yüksekokul Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi

2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Zootekni Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Tayfun Ş.
Broyler yetiştiriciliğinde yakalama alıştırmalarının ve çeşitli taşıma şekillerinin kesim öncesi stres oluşumu üzerine etkileri
2000-2001-Lisans Genel Zootekni
2000-2001-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2001-2002-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2001-2002-Lisans Genetik
2002-2003-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2003-2004-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2003-2004-Lisans Genetik
2003-2004-Lisans Genel Zootekni
2004-2005-Lisans Genel Zootekni
2004-2005-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2005-2006-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2006-2007-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2006-2007-Lisans Genel Zootekni
2007-2008-Lisans Genetik
2007-2008-Lisans Genel Zootekni
2007-2008-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2008-2009-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2008-2009-Lisans Genel Zootekni
2008-2009-Yüksek Lisans Birleştirme Metodları
2008-2009-Yüksek Lisans Hayvan Barınakları
2008-2009-Doktora Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu
2008-2009-Doktora Devekuşu Yetiştiriciliği
2008-2009-Yüksek Lisans Hayvancılık İşletme Ekonomisi
2008-2009-Yüksek Lisans Temel Genetik
2008-2009-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2009-2010-Doktora Hayvan Refahı
2009-2010-Doktora Koyun Keçi Yetiştiriciliği
2009-2010-Doktora Tavukçulukta Damızlık Elde Etme Teknikleri
2009-2010-Doktora Sağım ve Sağım Makineleri
2009-2010-Lisans Genetik
2009-2010-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2009-2010-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2010-2011-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2010-2011-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2010-2011-Lisans Hayvan Islahı
2010-2011-Lisans Genel Zootekni
2010-2011-Doktora Hindi Yetiştiriciliği
2010-2011-Doktora Sığır Yetiştirme Teknikleri
2010-2011-Yüksek Lisans Temel Genetik
2010-2011-Yüksek Lisans Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel Bilgiler
2011-2012-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Eksteriör Bilgisi
2011-2012-Doktora Yumurta Üretim Teknikleri
2011-2012-Yüksek Lisans Kuluçka Bilgisi ve Tekniği
2011-2012-Yüksek Lisans Hayvancılık İşletme Ekonomisi
2011-2012-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2011-2012-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2011-2012-Lisans Hayvan Islahı
2012-2013-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2012-2013-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2012-2013-Lisans Hayvan Islahı
2012-2013-Doktora Verim Kontrolleri ve Kayıtlar
2012-2013-Doktora Sağım ve Sağım Makinaları
2012-2013-Yüksek Lisans Temel İstatistik
2012-2013-Doktora Hayvan Barınakları ve Üretim Hijyeni
2012-2013-Doktora Biyoistatistik
2012-2013-Yüksek Lisans Temel İstatistik
2013-2014-Doktora Verim Kontrolleri ve Kayıtlar
2013-2014-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Verimler ve Çevre
2013-2014-Doktora Besi Sığırcılığı
2013-2014-Doktora Hayvan Barınakları ve Üretim Hijyeni
2013-2014-Doktora Tavuk Yetiştirme Teknikleri
2013-2014-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2014-2015-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2014-2015-Lisans BİYOİSTATİSTİK
2014-2015-Doktora Organik Hayvancılık
2014-2015-Doktora Tavuk Irkları
2014-2015-Yüksek Lisans Seleksiyon ve Birleştirme Yöntemleri
2014-2015-Yüksek Lisans Hayvan Barınakları
2014-2015-Lisans Deney Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Bilgiler
2015-2016-Doktora Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2015-2016-Doktora Koyun Keçi Yetiştiriciliği
2015-2016-Lisans Zootekni II
2015-2016-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2017-2018-Lisans HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
2017-2018-Yüksek Lisans GENETİK
2017-2018-Yüksek Lisans SELEKSİYON VE BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği   
Rumen juice supplementation improves growth performance and antioxidant status of broiler chicks , Dergi , Editör,2016
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Broylerlerde soğutulmuş tünek kullanımının uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Bu çalışmada ilk aşamada soğutulmuş tünek uygulamasının hayvanların performans parametreleri (canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, ölüm oranı) ve karkas özellikleri (göğüs ve but ağırlıkları) ile bunlara ilişkin et kalite özellikleri (pH, renk, su ve pişirme kaybı) ele alınacaktır. İkinci aşamada soğutulmuş tünek uygulamasının hayvan refahına ilişkin olarak stres düzeyi (H/L oranı), ayak/bacak sağlığı parametreleri (ayak taban yangısı, tarsal bölge yangısı, kemik dayanıklılığı) ile tüy skoru üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Son olarak ta işletmede soğutulmuş tüneklerin tesisi ve işletilmesi için katlanılması gereken maliyet kalemleri ve bu yatırım ile elde edilen getiriler ortaya konularak deneysel düzeyde bir fayda-maliyet analizi gerçekleştirilecektir. , 01.03.2017
Etlik piliçlerde aydınlatma süresi ve ışık şiddetinin performans stres ve bazı refah göstergeleri ile karkas özelikleri üzerine etkileri
Kanatlı , 24.03.2016
İnsan Faktörünün Broilerlerin Korku ve Stres Reaksiyonları İle Bazı Performans Değerleri Üzerine Etkileri
Kanatlı ,
Civcivlerde ortotopik ovaryum transplantasyonunun uygulanması
Kanatlı ,
Broylerde uygulanan çeşitli ses ve ışık uyarılarının stres ve korku üzerine etkileri
Kanatlı ,
Broylerlerde kesim öncesi uygulanan farklı aç bırakma sürelerinin performans ve bazı karkas özellikleri üzerine etkileri
Kanatlı ,
Akut gürültünün broylerlerde korku ve stres oluşumu ile bazı kan parametreleri üzerine etkileri
Kanatlı ,
Ticari Broylerlerin Yerde ve Kafes Sisteminde Yetiştirilmesinin Karın Yağı ve İşletme Ekonomisine Etkisi
Kanatlı ,
Karışım Seçmeli ve Zamana Bağlı Yemlemede Farklı Düzeyde Et Kemik Unu İçeren Etlik Piliç Rasyonlarının Performans Üzerine Etkisi
Kanatlı ,
Japon Bıldırcınlarında Yüksek Çevre Sıcaklığında Rasyona Vit C İlavesinin Bazı Verim Özellikleri ve Kabuk Kalitesine Etkileri
Kanatlı ,