Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
SELİM SEKKİN

Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı


1986-1991 Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
1992-1999 Doktora Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner)
Fransızca 2005  ÜDS 72.500
İngilizce 2001 Bahar ÜDS 66.25
1994-1995 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi Anabilim Dalı
1995-2002 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2002-2014 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2014-2019 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2019- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2007-2011 Enstitü Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2015- Erasmus Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2018- Komisyon Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2019- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2019- Komisyon Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi

2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Zehra K.
Aydın ili ve çevresinde üretilen süt ve süt ürünlerinde aflatoksin varlığının araştırılması
2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ramazan Erhan B.
Aydın yöresinde sığırlarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan pasteurella spp. etkenlerinin izolasyon, identifikasyon ve antibiyotiklere olan duyarlılığının araştırılması
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Burcu M.
Resveratrolün streptozotosin tarafından oluşturulan genotoksik hasarı önleyici etkisi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Ahmet B.
Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda protein ve dna hasarı üzerine quercetinin etkisi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mehmet Onur A.
Streptozotosin ile deneysel olarak diyabet oluşturulmuş sıçanlarda selejilinin nöroprotektif etkisi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Selin Ç.
İdrar yolu enfeksiyonlarında patojen bakterilerin varlığının ve antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kübra G.
Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda achillea millefolium (civanperçemi)'un dna koruyucu etkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Metin Deniz K.
Ratlarda epirubisin ve siklofosfamid kombinasyon sağaltımında oleuropein uygulamasının etkileri
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Adem Y.
İndometazin ile oluşturulan gastrik ülser modelinde oleuropeinin dna hasarı ve oksidatif stres üzerindeki etkisi
2015-2016-Doktora DERS DANIŞMANLIĞI
2015-2016-Doktora SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI
2015-2016-Doktora ANTİBİYOTİKLER
2015-2016-Doktora FARMAKOLOJİDE TEMEL İLKELER -1
2015-2016-Yüksek Lisans DERS DANIŞMANLIĞI
2015-2016-Yüksek Lisans TEZ ÇAIŞMASI
2015-2016-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2015-2016-Yüksek Lisans SEMİNER
2015-2016-Yüksek Lisans ADLİ BAKIMDAN ÖNEMLİ ZEHİRLER
2015-2016-Yüksek Lisans MİKOTOKSİNLER VE ANALİZLERİ
2015-2016-Yüksek Lisans FARMAKOLOJİDE TEMEL İLKELER
2015-2016-Lisans MEDİKAL BOTANİK
2015-2016-Lisans TOKSİKOLOJİ
2015-2016-Lisans FARMAKOLOJİ - 1
2015-2016-Doktora DERS DANIŞMANLIĞI
2015-2016-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2015-2016-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2015-2016-Doktora SEMİNER
2015-2016-Doktora İMMÜNOFARMAKOLOJİ
2015-2016-Doktora SEMPATOMİMETİK VE SEMPATOLİTİK İLAÇLAR
2015-2016-Doktora SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI
2015-2016-Doktora HORMONAL SİSTEM FARMAKOLOJİSİ
2015-2016-Doktora MİKOTOKSİNLER VE ANALİZLERİ
2015-2016-Yüksek Lisans HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILAN İLAÇLARDA AB DÜZENLEMELERİ
2015-2016-Yüksek Lisans BESLENME FARMAKOLOJİSİ
2015-2016-Yüksek Lisans OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI - 1
2015-2016-Lisans KLİNİK LABORATUAR TANI
2015-2016-Lisans ÇİFTLİK YÖNETİMİ
2015-2016-Lisans FARMAKOLOJİ - 2
2016-2017-Yüksek Lisans DOLAŞIM ŞOKU VE SAĞALTIMI
2016-2017-Yüksek Lisans SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI
2016-2017-Yüksek Lisans AKILCI İLAÇ KULLANIMI
2016-2017-Yüksek Lisans TOKSİKOLOJİDE TEMEL İLKELER
2016-2017-Yüksek Lisans DERS DANIŞMANLIĞI
2016-2017-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2016-2017-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2016-2017-Doktora SEMİNER I
2016-2017-Doktora SEMPATOMİMETİK VE SEMPATOLİTİK İLAÇLAR
2016-2017-Doktora MİKOTOKSİNLER VE ANALİZLERİ
2016-2017-Yüksek Lisans OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI - 1
2016-2017-Lisans KLİNİK LABORATUAR TANI
2016-2017-Lisans ÇİFTLİK YÖNETİMİ
2016-2017-Lisans FARMAKOLOJİ - 2
2016-2017-Yüksek Lisans SEMİNER
2016-2017-Doktora TEZ ÇALIŞMASI
2016-2017-Doktora DERS DANIŞMANLIĞI
2016-2017-Doktora UZMANLIK ALAN DERSİ
2016-2017-Doktora METABOLİZMAYI ETKİLEYEN İLAÇLAR
2016-2017-Doktora FARMAKOLOJİDE TEMEL İLKELER
2016-2017-Doktora TOKSİSİTE TESTLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2016-2017-Yüksek Lisans DERS DANIŞMANLIĞI
2016-2017-Yüksek Lisans KEMOTERAPÖTİK İLAÇLAR I
2016-2017-Lisans MESLEKİ YABANCI DİL
2016-2017-Lisans FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİDE ANALİTİK UYGULAMALAR
2016-2017-Lisans MEDİKAL BOTANİK
2016-2017-Lisans TOKSİKOLOJİ
2016-2017-Lisans FARMAKOLOJİ - 1
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi   
Veteriner Farmakovijilans , Kitap , Editör,2018
Livestock Science , Kitap , Editör,2017
Assiut Veterinary Medical Journal , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2017
Animal Health Production and Hygiene , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2017
Food Analytical Methods , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,Farmakoloji ve Toksikoloji
Marmara Pharmaceutical Journal , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,Farmakoloji,Toksikoloji
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,Farmakoloji ve Toksikoloji
Drug Research , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,Farmakoloji,Toksikoloji
Analytical Letters , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,
International Journal of Environmental Research , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,
Pharmaceutical Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmasotik Teknoloji,
Journal of Dairy Science , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi,Süt hijyeni,Meme sağlığı
Drug Research , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji,İlaç geliştirme
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Analytical Letters , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya,
Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Achillea millifolium'un (Civanperçemi) DNA koruyucu etkisi.
Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Achillea millifolium'un (Civanperçemi) DNA koruyucu etkisi. , 10.03.2017
İndometazin İle Oluşturulan Gastrik Ülser Modelinde Oleuropen ‘ nin DNA Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerindeki Etkisi.
İndometazin İle Oluşturulan Gastrik Ülser Modelinde Oleuropen ‘ nin DNA Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerindeki Etkisi. , 10.03.2017
ERASMUS+ KA2 2015-1-TR01-KA202-022316Sustainable Milk Hygiene Training Model For Safe Milk and Safe Future
Sustainable Milk Hygiene Training Model For Safe Milk and Safe Future ProjesiGüvenli süt ve gelecek için sürdürülebilir süt hijyeni eğitimi projesi , 01.11.2015
İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Patojen Bakterilerin Varlığının ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Patojen Bakterilerin Varlığının ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması , 17.03.2015
Keçilere flumetrin ve sipermetrinin pour on uygulanmasını takiben farmakokinetiklerinin karşılaştırması
Keçilere flumetrin ve sipermetrinin pour on uygulanmasını takiben farmakokinetiklerinin karşılaştırması , 01.12.2014
Streptozotosin ile Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Selejininin Nöroprotektif Etkisi
, 20.03.2013
Ratlarda indometazin ile oluşturulan gastrik ülser üzerine likopenin koruyucu etkisinin araştırılması
, 20.03.2013
Ratlarda Deneysel Siklofosfamid Toksikasyonunda Silimarin ve Curcuminin Koruyucu ve Antigenotoksik Etkilerinin Araştırılması
, 01.01.2012
Köpek Visseral Leishmaniasisinde Oksidatif Strese Bağlı ve DNA Hasarının Araştırılması
, 29.03.2011
Rikobendazolün keçi ve koyunlarda karşılaştırmalı farmakokinetiği in vitro metabolizması ve keçilerde anthelmintik etkinliği ile artırılmış dozlarda uygulanmasının plazma kinetiğine olan etkisinin araştırılması
Rikobendazolün keçi ve koyunlarda karşılaştırmalı farmakokinetiği in vitro metabolizması ve keçilerde anthelmintik etkinliği ile artırılmış dozlarda uygulanmasının plazma kinetiğine olan etkisinin araştırılması , 15.09.2009
Sığırlara dökme pour on şeklinde uygulanan ivermektinin farmakokinetiği üzerine güneş ışınları ve yağmur simülasyonunun etkisinin araştırılması
Sığırlara dökme pour on şeklinde uygulanan ivermektinin farmakokinetiği üzerine güneş ışınları ve yağmur simülasyonunun etkisinin araştırılması , 01.04.2009
Streptozotosin in Genotoksik Etkilerinin Resveratrol Varlığında Araştırılması
Streptozotosin in Genotoksik Etkilerinin Resveratrol Varlığında Araştırılması ,
Ökaryotik Hücre DNA Hasar ve Onarımının Comet assay ile Değerlendirilmesi
Ökaryotik Hücre DNA Hasar ve Onarımının Comet assay ile Değerlendirilmesi ,
Koyunlarda Meloksikam ve Ketoprofen in Akut Faz Proteinleri Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Koyunlarda Meloksikam ve Ketoprofen in Akut Faz Proteinleri Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi ,
İyi Havalandırılmayan Kümeslerde Biriken Amonyak Gazının Etli Piliçlerdeki Oxlumsuzluk Etkilerinin Araştırılması
İyi Havalandırılmayan Kümeslerde Biriken Amonyak Gazının Etli Piliçlerdeki Oxlumsuzluk Etkilerinin Araştırılması ,
Menderes Nehri ve Çevresinde Bulunan Artezyen Sularında Nitrit Nitrat ve Pestisid Düzeyleri
Menderes Nehri ve Çevresinde Bulunan Artezyen Sularında Nitrit Nitrat ve Pestisid Düzeyleri ,
Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Siyanür Zehirlenmesinde Antidotal Sağaltım Seçenekleri
Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Siyanür Zehirlenmesinde Antidotal Sağaltım Seçenekleri ,
Sefoperazon Danofloksasin Kombinasyonunun Meme Bezinde İrkiltici Özellikleri ve Subklinik Mastitislerde Sağaltım Etkinliğinin Saptanması
Sefoperazon Danofloksasin Kombinasyonunun Meme Bezinde İrkiltici Özellikleri ve Subklinik Mastitislerde Sağaltım Etkinliğinin Saptanması ,
Alabalıklarda Oncorhynchus mykiss Bakteriyel Floranın Tespiti ve Antibiyotik Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Alabalıklarda Oncorhynchus mykiss Bakteriyel Floranın Tespiti ve Antibiyotik Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi ,
Resveratrolün Streptozotosin Tarafından Oluşturlan Genotoksik Hasarı Önleyici Etkisi Araştırma Fonu Projesi
Resveratrolün Streptozotosin Tarafından Oluşturlan Genotoksik Hasarı Önleyici Etkisi Araştırma Fonu Projesi ,
Aydın Yöresinde Sığırlarda Solunum Yolu Enfeksiyonuna Neden Olan Pasteurella spp Etkenlerinin İzolasyon İdentifikasyon ve Antibiyotiklere Olan Duyarlılığının Araştırılması
Aydın Yöresinde Sığırlarda Solunum Yolu Enfeksiyonuna Neden Olan Pasteurella spp Etkenlerinin İzolasyon İdentifikasyon ve Antibiyotiklere Olan Duyarlılığının Araştırılması ,
Aydın İli ve Çevresinde Üretilen Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin Varlığının Araştırılması
Aydın İli ve Çevresinde Üretilen Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin Varlığının Araştırılması ,