Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Anabilim Dalı


1992-1997 Lisans Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
2000-2005 Doktora İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni (Dr)
İngilizce 2008 Bahar ÜDS 82.5
1998-2000 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2000-2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı
2005-2007 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2007-2015 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2015- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2017- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Zootekni (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Muharrem Hazar Ü.
Sıcak stresi altındaki broilerlerde yerleşim sıklığı ve yem kısıtlamasının performans, karkas ve et kalite özellikleri ile bazı stres parametreleri üzerine etkileri
2007-2008-Doktora Çiftlik Hayvanlarında Eksteriör Bilgisi
2007-2008-Lisans Deney Hayvanları Yetiştiriciliği
2007-2008-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2007-2008-Lisans Genel Zootekni
2008-2009-Yüksek Lisans Çevresel Faktörler
2008-2009-Yüksek Lisans Populasyon Genetiğine Giriş
2008-2009-Yüksek Lisans Kuluçka Bilgisi
2008-2009-Yüksek Lisans Seminer
2008-2009-Lisans Genel Zootekni
2008-2009-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2008-2009-Yüksek Lisans Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel Bilgiler
2008-2009-Doktora Hindi Yetiştiricliği
2008-2009-Doktora Seleksiyon ve Birleştirme Yöntemleri
2008-2009-Lisans Özel Zootekni
2008-2009-Lisans Hayvan Islahı
2009-2010-Doktora Kuzu Üretim Teknikleri
2009-2010-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2009-2010-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2009-2010-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2009-2010-Lisans Genel Zootekni
2009-2010-Doktora Kalıtsal Kusur ve Hastalıklar
2009-2010-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2009-2010-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2009-2010-Lisans Özel Zootekni
2010-2011-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2010-2011-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2010-2011-Yüksek Lisans Koyun Yetiştiriciliğinde Döl Verimi
2010-2011-Yüksek Lisans Meme Sistemi ve Laktasyon
2010-2011-Lisans Genetik (1-B)
2010-2011-Lisans Genetik (1-A)
2010-2011-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2010-2011-Lisans Zootekni I (2-B)
2010-2011-Lisans Zootekni I (2-A)
2010-2011-Lisans Deney Hayvanları Yetiştiriciliği
2010-2011-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2010-2011-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2010-2011-Yüksek Lisans Sığır Irkları
2010-2011-Doktora Kürk Hayvancılığı
2010-2011-Lisans Barınak ve Üretim Hijyeni
2010-2011-Lisans Özel Zootekni
2011-2012-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2011-2012-Lisans Kedi-Köpek Yetiştiriciliği
2011-2012-Lisans Zootekni I (2-B)
2011-2012-Lisans Zootekni I (2-A)
2011-2012-Lisans Biyoistatistik
2011-2012-Lisans Zootekni II
2011-2012-Lisans Hayvan Islahı
2011-2012-Lisans Özel Zootekni
2013-2014-Doktora İleri Genetik ve Biyoteknoloji
2013-2014-Doktora Populasyon Genetiği
2013-2014-Lisans Çiftlik Yönetimi
2013-2014-Lisans Zootekni I (2-B)
2013-2014-Lisans Zootekni I (2-A)
2013-2014-Lisans Hayvan Sağlığı İşletmeciliği ve Ekonomisi
2013-2014-Lisans Biyoistatistik (1-A)
2013-2014-Lisans Genetik (1-A)
2014-2015-Yüksek Lisans Köpek Irkları
2014-2015-Doktora Yumurta Üretim Teknikleri
2014-2015-Doktora Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği
2014-2015-Lisans İntörn Programı
2014-2015-Lisans Genetik (1-B)
2014-2015-Lisans Genetik (1-A)
2014-2015-Yüksek Lisans Çevresel Faktörler
2014-2015-Doktora Hayvan Barınakları ve Üretim Hijyeni
2014-2015-Yüksek Lisans Populasyon Genetiğine Giriş
2014-2015-Lisans Hayvan Islahı (4-B)
2014-2015-Lisans Hayvan Islahı (4-A)
2014-2015-Lisans Zootekni II (3-B)
2014-2015-Lisans Zootekni II (3-A)
2015-2016-Lisans İntörn programı
2015-2016-Yüksek Lisans Sığır ırkları
2015-2016-Doktora Yapağı ve Tiftik
2015-2016-Doktora Koyunculukta Mera
2015-2016-Doktora Populasyon genetiği
2015-2016-Doktora Seminer II
2015-2016-Lisans GENETİK (1-B)
2015-2016-Lisans GENETİK (1-A)
2015-2016-Doktora Seminer I
2015-2016-Doktora At Yetiştiriciliği ve Yarış Organizasyonu
2015-2016-Lisans Hayvan Islahı
2015-2016-Lisans Zootekni II (3-B)
2015-2016-Lisans Zootekni II (3-A)
2016-2017-Yüksek Lisans Koyun ve Keçi Irkları
2016-2017-Doktora Araştırma ve Yayın Etiği
2016-2017-Doktora Bilimsel Araştırma Teknikleri
2016-2017-Doktora Seminer II
2016-2017-Lisans BARINAK VE ÜRETİM HİJYENİ
2016-2017-Lisans ZOOTEKNİ II (3-B)
2016-2017-Lisans ZOOTEKNİ II (3-A)
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik   
Animal Health, Production and Hygiene , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Annals of Animal Science , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Revue de Medicine Veterinaire , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Animal Health, Production and Hygiene , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Revue De Medicine Veterinariae , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Annals of Animal Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Animal Health, Production and Hygiene , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Insight Medical Publishing Journals , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
International Journal of Biometeorology , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Tarım Bilimleri Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik,
Etlik Piliçlerde Yem Kısıtlamasının Göğüs Etinde Beyaz Çizgilenme ve Odunsu Göğüs Miyopatileri Oluşumu, Et Kalite, Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
, 10.03.2017
Etlik piliçlerde aydınlatma süresi ve ışık şiddetinin performans stres ve bazı refah göstergelaeri ve karkas özellikleri üzerine etkileri
etlik piliç stres refah aydınlatma , 01.01.2014
Aydınlatma programı ve erken dönem yem kısıtlamasının etlik piliçlerde performans karkas et kalite özellikleri ve bazı stres parametreleri üzerine etkileri
broyler aydınlatma programı erken dönem yem kısıtlaması performans stres et kalite özellikleri , 20.03.2012
Aydın İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar
Kıl keçisi ekstansif koşullar verim özellikleri , 05.01.2003
Ekstanfif Koşullarda Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Kesim Karkas ve Bazı Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
kıl keaçisi karkas et kalite özellikleri ,
Sıcak stresi altındaki broylerlerde yerleşim sıklığı ve yem kısıtlamasının performans karkas ve et kalite özellikleri ile bazı stres parametreleri üzerine etkileri
broyler sıcak stresi yerleşim sıklığı yem kısıtlaması verim özellikleri et kalite özellikleri stres ,