Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN

Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı


1995-1999 Lisans Anadolu Üniversitesi Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr.
1999-2002 Yüksek Lisans Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)
2003-2009 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Dr)
İngilizce 1999 Bahar KPDS 60
2000-2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı
2009- YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı
2013- YARDIMCI DOÇENT
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mesut Ö.
Müşterilerin marka beklentileri ile marka sadakatlari arasındaki ilişki: Kuşadası'ında faaliyet gösteren restoranlar üzerine bir araştırma
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Derya A.
Online seyahat satın alma davranışında hedonik ve faydacı güdülerin etkisi üzerine bir araştırma
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Cihan Y.
Pazarlama etiğinin marka imajına etkisi: Beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Özlem Ö.
Butik otel işletmelerinde markalaşmanın turistlerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri: Şirince örneği
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Erdi K.
Destinasyon markalama sürecinde şehir sloganlarının algılanması: Eskişehir örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Mahmut E.
Yerli turistlerin paket turlarda yapmış oldukları etik dışı davranışların belirlenmesi ve bu davranışlara yönelik etik kodlar
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Didem A.
Otel işletmelerinde örgüt ikliminin örgütsel yaratıcılığa etkisi: İzmir'deki dört ve beş yıldızlı oteller üzerine bir araştırma
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ragıp U.
Turizm Rehberliğinde Kişisel Markalaşma
2020
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Merve Y.
MOBİL PAZARLAMANIN TURİSTLERİN SATIN ALMA NİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ
2014-2015-Lisans İŞ ETİĞİ
2014-2015-Lisans İLETİŞİM
2015-2016-Lisans İLETİŞİM
2015-2016-Yüksek Lisans Turizmde Marka Yönetimi
2015-2016-Lisans Liderlik ve Takım Çalışması
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Turizm Otel İşletmeciliği Turizm Pazarlaması 
Hakemli , Efendi Mahmut,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR , Otobüs Kaptanlarının Yerli Turistlerin Etik Dışı Davranışlarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma,,2018
Hakemli , AKOĞLAN KOZAK MERYEM,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR , Otel İşletmelerinde Çalışan Servis Personelinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma,2,2002
Hakemli , KOÇAK NİLÜFER,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR , Kent Turizmi Kapsamında Fuar ve Sergilerin İzmir Turizmine Olası Etkileri,2,2008
Uluslararası , Tam metin bildiri , Efendi Mahmut,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR,EFENDİ ERGÜN,Internatinal Conference: The West of East, The East of West,15.12.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , Keskin Kılınç Uğur,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,1. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi,25.10.2001
Ulusal , Özet bildiri , AYDIN TÜKELTÜRK Şule,ÖZKUL EMRAH,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,15. Ulusak Yönetim ve Organizasyon Kongresi,25.05.2008
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOBAN SUZAN,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR,13. Ulusal Pazarlama Kongresi,30.10.2008