Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
AYŞEGÜL BİLDİK

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı


1982-1987 Lisans Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
1988-1992 Doktora Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (Dr)
İngilizce 1994 Güz ÜDS 70
1993-1997 YARDIMCI DOÇENT Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
1997-2001 DOÇENT Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
2001-2003 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
2003- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
1997-2000 Enstitü Müdür Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-2013 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2002-2006 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2007-2010 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

1995
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  İbrahim Hakkı Y.
Van Gölü balığı ,İnci kefalinde (Chalcalburnus tarichi, pallas, 1811) Vitamin A`nın yüksek perfomanslı sıvı kromatografisi ile tayini
1996
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Suat E.
Van ve çevresindeki içme-sulama suları ile çimento fabrikası atık ve birikinti sularında bazı ağır metal (Cu, Zn, Fe, Cd, Pb) düzeylerinin araştırılması
1996
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Seyithan T.
Van ve yöresinde yaşayan Diabetes Mellitus`lu hastalarda serumda, krom, kalsiyum, magnezyum miktarı ile bazı biyokimyasal parametrelerin araştırılması
1996
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Ali E.
Karbontetraklorür ile deneysel siroz oluşturulan tavşanlarda sialik asit, lipid-bağlı sialik asit, total protein ve bazı spesifik karaciğer enzimlerinin aktivitelerinin araştırılması
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Halit F.
Sığırların serumlarındaki bazı element düzeyleri üzerine mevsimsel değişimlerin etkisi
2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hasan A.
Deneysel olarak oluşturulan fibrosarkomalarda programlanmış hücre ölümünün çekirdekteki dna parçalanması tayini ve immunohistokimyasal olarak gösterilmesi
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Dilek S.
Deneysel olarak fibrosarkoma oluşturulan ratların serumlarında interlökin-6 ve tümör nekrosis faktör alfa düzeylerinin belirlenmesi
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Turgut Ş.
Plazma ve serumda askorbik asit tayini: Metot ve dayanıklılık çalışmaları
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora -  Hasan A.
Deneysel karaciğer intoksikasyonunda DNA hasarının belirlenmesi ve N asetil sisteinin rolü
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora -  Sabri Fatih K.
Deneysel diabet oluşturulan ratlarda diş eti dokusunun ekstrasellüler matriks ve hücre yüzeyinde bulunan glikokonjugatların yapısı ve lokalizasyonunun incelenmesi
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hakan T.
Karbon tetraklorür ile oluşturulan karaciğer hasarında glutatyon (GSH) ve glutatyon s-transferaz (GST) aktivitesi üzerine n-asetil sisteinin etkisi
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Murat A.
Leishmaniasisli köpeklerde kemik metabolizmasının araştırılması
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Sema E.
Köpek visceral leishmaniasisinde IL-6, TNF-?, DHEA ve kortizol düzeylerinin araştırılması
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Gamze T.
Ovariektomize ratlarda borik asit uygulamasının kemik metabolizması üzerine olası etkisi
2015
Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Gamze T.
Ovariektomize Ratlarda Borik Asit Uygulamasının Kemik Metabolizması Üzerine Olası Etkisi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Mehmet Ersin K.
Kültür balıklarında biyobelirteçler ile kirliliğin değerlendirilmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Hakan T.
Gökkuşağı alabalıklarında (oncorhynchus mykiss) büyüme genlerinin (GH, IGF-1, IGF-2) ekspresyonu ile serum kortizol düzeyleri üzerine yaş ve mevsimsel değişimlerin etkisi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora -  İrem B.
Hipoksik MCF 7 meme kanseri hücre kültüründe glukoz katabolizmasının araştırılması
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Reyhan H.
Aydın ilindeki artezyen sularının fizikokimyasal olarak değerlendirilmesi
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fatma Senem Ö.
Erkek sıçanlarda farklı dozlarda bisfenol a uygulamasının etkileri
2000-2001-Lisans Biyokimya
2002-2003-Lisans Biyokimya
2003-2004-Lisans Biyokimya
2004-2005-Lisans Biyokimya
2005-2006-Lisans Biyokimya
2006-2007-Lisans Biyokimya
2007-2008-Lisans Biyokimya
2008-2009-Lisans Biyokimya
2008-2009-Lisans Klinik Laboratuvar
2008-2009-Lisans Medikal Kimya
2009-2010-Lisans Medikal Kimya
2009-2010-Lisans Klinik Laboratuvar
2009-2010-Lisans Biyokimya
2010-2011-Lisans Biyokimya
2010-2011-Lisans Klinik Laboratuvar
2010-2011-Lisans Medikal Kimya
2011-2012-Lisans Medikal Kimya
2011-2012-Yüksek Lisans Lipitler ve Metabolizması
2011-2012-Lisans Klinik Laboratuvar
2011-2012-Lisans Biyokimya
2012-2013-Lisans Biyokimya
2012-2013-Lisans Temel Laboratuvar Uygulamaları
2012-2013-Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Biyokimyası
2012-2013-Lisans Medikal Kimya
2012-2013-Lisans Klinik Laboratuvar
2012-2013-Lisans Biyokimya II
2012-2013-Lisans Biyokimya I
2012-2013-Yüksek Lisans Karbonhidrat Biyokimyası
2012-2013-Doktora Klinik Biyokimya Uygulamaları I
2012-2013-Yüksek Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası
2012-2013-Yüksek Lisans Lipitler ve Metabolizması
2013-2014-Lisans Biyokimya I
2013-2014-Doktora ELISA ve Uygulama Alanları
2013-2014-Doktora Beslenme Biyokimyası
2013-2014-Doktora Su ve Mineral Metabolizması
2013-2014-Yüksek Lisans Enzimler ve Koenzimler
2013-2014-Doktora Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanması
2013-2014-Lisans Klinik Biyokimya
2013-2014-Lisans Biyokimya II
2013-2014-Lisans Medikal Kimya
2013-2014-Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Biyokimyası
2013-2014-Yüksek Lisans Lipitler ve Metabolizması
2013-2014-Lisans Temel Laboratuvar Uygulamaları
2013-2014-Lisans Biyokimya
2014-2015-Lisans Temel Laboratuvar Uygulamaları
2014-2015-Lisans Biyokimya II
2015-2016-Yüksek Lisans HORMONLAR
2015-2016-Yüksek Lisans ENZİMLER VE KOENZİMLER
2015-2016-Yüksek Lisans Biyolojik Membranlar ve Transport Sisitemleri
2015-2016-Doktora BİYOMOLEKÜLLERİN YAPI VE ÖZELLİKLERİ I
2015-2016-Doktora Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016-Doktora Tez Çalışması
2015-2016-Yüksek Lisans Dönem Projesi
2015-2016-Doktora BİYOMOLEKÜLLERİN YAPI VE ÖZELLİKLERİ II
2015-2016-Lisans KLİNİK BİYOKİMYA
2015-2016-Lisans VÜCUT SIVILARI VE DOKULARI KİMYASI
2015-2016-Lisans MEDİKAL KİMYA
2015-2016-Lisans BİYOKİMYA I
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Biyokimyası   
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL, Baş Leyla , Aydın Bölgesi Artezyen Sularının Nitrat, Nitrit Kirlenme Düzeyleri Ve Organik Madde Miktarlarının Araştırılması,10,2022
Hakemli , TEKELİ HAKAN, EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ, BİLDİK AYŞEGÜL , Boric acid supplementation affects antioxidant activity in ovariectomized female rats,1,2022
Hakemli , KARTAL MEHMET ERSİN, BİLDİK AYŞEGÜL , Assessment of pollution with biomarkers in fish culture,1,2022
Hakemli , TEKELİ HAKAN, EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ, BİLDİK AYŞEGÜL , Anti- inflammatory effect of boric acid on cytokines in ovariectomy-induced rats,12,2021
Hakemli , EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ, KIRAL FUNDA, BAYAR İREM, BİLDİK AYŞEGÜL, ULUTAŞ PINAR ALKIM , Kurkuminin D-17 Köpek Osteosarkom Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkileri,1,2021
Hakemli , BAYAR İREM, BİLDİK AYŞEGÜL , Investigation of glucose catabolism in hypoxic Mcf 7 breast cancer culture,1,2021
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL, Yaman Hidayet , Holstein Irkı İneklerde Ovsynch Senkronizasyonunun Farklı Günlerinde ?-Karoten Uygulamasının Döl Verimi Üzerine Olan Etkisi,4,2021
Hakemli , KURŞUNLU KURŞUNLU, BİLDİK AYŞEGÜL, AKŞİT HASAN, SEYREK KAMİL , Diabetik Ratlarda N Asetil Glikozamin Ekspresyonu Ve Lokalizasyonu,1,2012
Hakemli , AKŞİT HASAN,BİLDİK AYŞEGÜL , Detection of apoptosis in experimental fibrosarcoma using DNA fragmentation and immunohystochemical methods,1,2012
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Trichostrongylosis li Koyunlarda Serum Seruloplazmin ve Plazma Vitamin C Konsantrasyonları,1,1997
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL,YUR FATMAGÜL,ODABAŞIOĞLU FUAT,serap Çep,Hayati Çamaş , Kuzuların Doğum Ağırlığı ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması,1,1999
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Köpeklerde Karaciğer Toksikasyonunun Tanısında Sialik Asit SA ve Lipid Bağlı Sialik Asit LSA in önemi,1,1999
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Investigation on Some Trace Elements Cu Mo Zn Co Mn and sulphate in Soil Grass and Sheep s Blood,1,1999
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL,YUR FATMAGÜL,Çamaş Hayati,ODABAŞIOĞLU FUAT , Kuzuların Doğum Ağırlıkları ve Besi Performansı ile Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması,1,1998
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Norduz Koyun ve Keçilerinde Hemoglobin Tipleri Serum Protein Fraksiyonları ve Lipoprotein Seviyelerinin Belirlenmesi,1,1998
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Asetaminofen İntoksikasyonunda Oluşan Karaciğer Nekrozunda Sialik Asit Lipid Bağlı Sialik Asit Total Protein Ve Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Aktivitelerinin Araştırılması,1,1997
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması,1,1997
Hakemli , DEĞER YETER,GÜL ABDURRAHMAN,BİLDİK AYŞEGÜL,DEDE SEMİHA,YUR FATMAGÜL,DEĞER MUSTAFA SERDAR , Parazitli Köpeklerin Bazı Kan Parametreleri ile Plazma Vitamin C Düzeylerinde Görülen Değişiklikler,1,1997
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Karbon Tetraklorür Toksikasyonunun Lipid Peroksidasyonu GIutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri,1,1997
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Van Merkez ve Çevresindeki Sularda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması,1,1997
Hakemli , ERTEKİN ALİ, BİLDİK AYŞEGÜL , Karbontetraklorür ile Deneysel Siroz OIuşturulan Tavşanlarda Sialik Asit Lipid Bağlı Sialik Asit Total Protein ve Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Aktivitelerinin Araştırılması,1,1997
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Koyunların Doğal Babesia ovis Enfeksiyonunda Serum Demir Bakır Konsantrasyonu Fe Cu Total ve Latent Demir Bağlama Kapasitesi TDBK LDBK ve Transferin Doyumu TD Modifikasyonları,1,1997
Hakemli , ULUTAŞ PINAR ALKIM,Beyazıt Musal,KIRAL FUNDA,BİLDİK AYŞEGÜL , Acute Phase Protein Levels in Pregnancy and Oestrus Cycle in Bitches,1,2009
Hakemli , AKŞİT HASAN,BİLDİK AYŞEGÜL , Apoptozis,1,2008
Hakemli , KARAGENÇ TÜLİN,KIRAL FUNDA,SEYREK KAMİL,BİLDİK AYŞEGÜL,EREN HASAN , Detection of Serum Total Sialic Acid in Cattle with Natural Tropical Theileriosis,1,2005
Hakemli , BELGE FERDA,BİLDİK AYŞEGÜL,BELGE ALİ,KILIÇALP KILINÇ DİDE,ATASOY NAZMİ , Possible association between chronic laminitis and some biochemical parameters in dairy cattle,1,2004
Hakemli , KIRAL FUNDA,SEYREK KAMİL,BİLDİK AYŞEGÜL,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Determination of the levels of zinc copper calcium phosphorus and magnesium of Chios ewes in the Aydin region,1,2004
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL,KIRAL FUNDA,SEYREK KAMİL,PAŞA SERDAR,Özensoy Seray , Oxidative stress and non enzymatic antioxidative status in dogs with visceral Leishmaniasis,1,2004
Hakemli , SEYREK KAMİL, ÇULHACI NİL, KIRAL FUNDA, BİLDİK AYŞEGÜL, SARAÇOĞLU HALİL İBRAHİM , Meme Karsınomlarında Galektın 3ün Ekspresyonu ve Lokalızasyonu,1,2004
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL, BİRİNCİOĞLU SÜMBÜL SERAP, SEYREK KAMİL, KIRAL FUNDA , Bıochemıcal And Pathologıcal Alteratıons In The Liver and Pancreas of Rats Given Ethanol,1,2004
Hakemli , SEYREK KAMİL,KIRAL FUNDA,BİLDİK AYŞEGÜL , Chronic ethanol induced oxidative alterations in the rat tissues and protective effect of vitamin E,1,2004
Hakemli , PAŞA SERDAR,KIRAL FUNDA,BİLDİK AYŞEGÜL,SEYREK KAMİL,ÖZBEL YUSUF,Seray Özensoy , Serum and Hair Levels of Zinc and Other Elements in Dogs with Visceral Leishmaniasis,1,2003
Hakemli , SEYREK KAMİL, BİLDİK AYŞEGÜL , Immunohistochemical Detection of Heparin Binding Lectin in the Development of the Bovine Thymus,1,2003
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Erythrocyte Membrane Na K Atpase Activities in Some Mammals,1,2002
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , The Effect Of Hyperthyroidism On The Levels Of Na K ATP Ase Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase And Glutathione,1,2002
Hakemli , YUR FATMAGÜL,BİLDİK AYŞEGÜL,BELGE FERDA,KILIÇALP KILINÇ DİDE , Serum Plasma and Erythrocyte Zinc Levels in Various Animal Species,1,2002
Hakemli , SEYREK KAMİL,SEYREK İNTAŞ KAMİL,ÖZALP RABİA GÖZDE,GÜLNAZ MECİTOĞLU YILMAZBAŞ,ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR,KÖSE HAYRULLAH,AKŞİT HASAN,BİLDİK AYŞEGÜL,SANDIKÇI MUSTAFA , Apoptosis rate in malignant mammary tumours in bitches,1,2011
Hakemli , SACU DİLEK,BİLDİK AYŞEGÜL , Deneysel Olarak Fibrosarkoma Oluşturulan Ratların Serumlarında İnterlökin 6 IL 6 ve Tümör Nekrosis Faktör alfa TNF alfa Düzeylerinin Belirlenmesi,1,2009
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Morkaraman x Morkaraman Morkaraman x Dorsetdown F1 ve Morkaraman x Corriedale F1 Kuzuların Seruloplazmin Düzeyleri,1,1996
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL,YUR FATMAGÜL,Çamaş Hayati,DEDE SEMİHA,Sekin Servet , Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda Hemoglobin Tipleri ile Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması,1,1996
Hakemli , VOYVODA HÜSEYİN,Sekin Servet,YUR FATMAGÜL,BİLDİK AYŞEGÜL , Van daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksinin Kombine Olarak Görülebilirliği,1,1996
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Kuzuların Subklinik ve Klinik Beyaz Kas Hastalığı Tanısı ve Prognozunun Tayininde Serum Kreatin Kinaz CK Aspartat Aminotransferaz AST ve Laktat Dehidrogenaz LDH Aktivitelerinin Önemi,1,1996
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Florosisli Koyunlarda Kan Serumundaki İyot Değerleri İle Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Araştırılması,1,1996
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Piyetende Kan Kalsiyum Ca Fosfor P Ve Çinko Zn Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma,1,1996
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Yara Sağaltımında Heterolog Kollagen Spongenin Etkisi Deneysel Çalışma,1,1995
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Koyunlarda Deksametazon Uygulamasının Serum Sodyum Potasyum Klor Düzeyi Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi,1,1994
Hakemli , Ağaoğlu Zahit Tevfik,AKGÜL YAKUP,BİLDİK AYŞEGÜL , Van Ve Yöresinde Enzootik Ataksinin Yayılışı,1,1992
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Van İli Dönerdere Köyündeki İneklerde Hipokalsemi ve Hipofosfatemi Üzerinde Çalışmalar,1,1992
Hakemli , BAYAR İREM, İnci Aslıhan, ÜNÜBOL AYPAK SERAP, BİLDİK AYŞEGÜL , Büyük Menderes Nehri’nden (Aydın) İki Tatlı Su Balığı Türünün Kas Dokularındaki Total Yağ Asidi Kompozisyonu,1,2021
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL, EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ, Oruç Yasemin , Protective Role of N-Acetylcysteine on the Cytotoxic Effect of Paclitaxel in MCF7 Breast Cancer Cell Line,3,2020
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL,EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ,Akdeniz Gamze,KIRAL FUNDA , Effect of enviromental temperature on heat shock proteins(HSP30, HSP70, HSP90) and IGF-I mRNA expression inSparus aurata,1,2019
Hakemli , TAYSI SEYİTHAN,BİLDİK AYŞEGÜL , Van ve yöresinde yaşayan diabetes mellitus’lu hastalarda serum Cr, Ca, Mg miktarı ile bazı biyokimyasal parametrelerin araştırılması. 100. Yıl Üni. Sağ. Bil. Dergisi 1996 2(1-2): 56-61.,,1996
Hakemli , BELGE FERDA,YUR FATMAGÜL,BİLDİK AYŞEGÜL,DEĞER YETER,DEDE SEMİHA , Karagül Koyunlarında Bazı Kan parametrelerinin Araştırılması,,1997
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL,Bayar İrem , Inhibition of Apoptotic Pathways in Cancer,1,2018
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,BİLDİK AYŞEGÜL,AYPAK SÜLEYMAN,Sarali Hakan,Bayhan Tuğçe , Dirofilaria immitis’in ergin ve mikrofilerlerinin somatik ve salgısalantijenlerinde spesifik proteinlerin belirlenmesi ve glikoproteinvarlığının araştırılması,1,2017
Hakemli , ARI MURAT,BİLDİK AYŞEGÜL,ERTUĞ SEMA , Investigation of the bone metabolism in dogs with leishmaniasis,1,2017
Hakemli , Akdeniz Tosun Gamze,BİLDİK AYŞEGÜL , Ovariektomize Ratlarda Borik Asit Uygulamasının Kemik Metabolizması Üzerine Olası Etkisi,12,2017
Hakemli , TEKELİ HAKAN,BİLDİK AYŞEGÜL,EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ,KIRAL FUNDA,BECERİKLİSOY HAKKI BÜLENT , Effects of enzymatic antioxidant parameters of boric acid application in ovariectomized rats,9,2014
Hakemli , SEYREK KAMİL,AKŞİT HASAN,ERTUĞ SEMA,KIRAL FUNDA,BODUÇ ERENGÜL,GÖKBULUT CENGİZ,PAŞA SERDAR,ÖZBEL YUSUF,BİLDİK AYŞEGÜL,ERTABAKLAR HATİCE , Rate of apoptosis in human macrophagesinfected with Leishmania tropicapromastigotes,9,2016
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL,KARAGENÇ TÜLİN,ULUTAŞ PINAR ALKIM,AYSUL NURAN,AKŞİT HASAN , Investigation of pentose phosphate pathwayand oxidative stress in erthrocyte infectedBabesia ovis,9,2016
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,BİLDİK AYŞEGÜL,AYPAK SÜLEYMAN,sarali hakan,BAYHAN TUĞÇE , Dirofilaria immitis in ergin ve mikrofilerlerinin somatik ve salgısal antijenlerinde spesifik proteinlerin belirlenmesi ve glikoprotein varlığının araştırılması,4,2017
Hakemli , SEYREK KAMİL,BİLDİK AYŞEGÜL , Lektinler,,2001
Hakemli , SEYREK KAMİL,PAŞA SERDAR,KIRAL FUNDA,BİLDİK AYŞEGÜL,BABÜR CAHİT,KILIÇ SELÇUK , Levels of Zinc copper and magnesium in sheep with Toxoplasmosis,,2004
Hakemli , TEKELİ HAKAN,BİLDİK AYŞEGÜL , Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Karaciğer Hasarında Glutatyon GSH ve Glutatyon S Transferaz GST Aktivitesi Üzerine N Asetil Sisteinin Etkisi,,2016
Hakemli , AKŞİT DİLEK,Atıcı Yasemin,AKŞİT HASAN,KARA HATİBE,BİLDİK AYŞEGÜL,SEYREK KAMİL , Protective effects of N acetyl cysteine on oligosaccharide residues in the experimental liver intoxication formed by carbontetrachloride CCl4 in rats,5,2016
Hakemli , AKŞİT DİLEK,Atıcı Yasemin,AKŞİT HASAN,KARA HATİBE,BİLDİK AYŞEGÜL,SEYREK KAMİL , Protective Effects of N Acetyl Cysteine On Oligosaccharide Residues In The experimental Liver Intoxication Formed By Carbontetrachloride CCl4 in Rats,2,2016
Hakemli , KIRAL FUNDA,BİLDİK AYŞEGÜL,SEYREK KAMİL , Çine Tipi Koyunlarda Hemoglobin Ve Transferrin Tipleri,,2003
Hakemli , DAĞOĞLU GÜRDAL,BİLDİK AYŞEGÜL,AKSOY ABDURRAHMAN , Van yöresindeki sularda nitrat ve nitrit düzeyi,,1995
Hakemli , TEKELİ HAKAN,KIRAL FUNDA,BİLDİK AYŞEGÜL,YILMAZ MURAT,Zeynep KAÇAMAKLI , Effect of Aging On Enzymatic and Non Enzymatic Antioxidant Status in Saanen Goats,1,2015
Hakemli , VOYVODA HÜSEYİN,SEKİN SERVET,YUR FATMAGÜL,BİLDİK AYŞEGÜL , Van Gölü Suyunun Koyunların Rumen Sıvısı pH Total Asidite ve Tampon Kapasitesi Üzerine in vitro ve in vivo Etkisi,1,1997
Hakemli , AKŞİT HASAN,AKŞİT DİLEK,BİLDİK AYŞEGÜL,KARA HATİBE,YAVUZ ÖZLEM,SEYREK KAMİL , Deneysel karaciğer intoksikasyonunda N asetil sistein in glutatyon metabolizması ve lipid peroksidasyonuna etkileri,1,2015
Hakemli , AKŞİT HASAN,BİLDİK AYŞEGÜL , Determination of DNA Damage in Experimental Liver Intoxication and Role of N Acetyl Cysteine,1,2014
Hakemli , BİLDİK AYŞEGÜL , Van Erciş Yöresi Sığır ve Koyunlarının Kan Serumlarında Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Değerlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma,1,1990
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇAMAŞ Hayati, BİLDİK AYŞEGÜL, GÜLSER FÜSUN,Ulusal Çinko Kongresi,18.05.1997
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,IV.Ulusal Veteriner Farmakoloi ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ,
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars,
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,18. Ulusal Parazitoloji Kongresi,
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,Turkish-FEPS Physiology Congress, İstanbul, 2011,
Ulusal , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,V.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın,
Ulusal , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,V.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın,
Uluslararası , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Congress,
Uluslararası , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,IFCC-WorldLab Berlin,
Ulusal , Davetli konuşmacı , BİLDİK AYŞEGÜL,II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ,
Ulusal , Davetli konuşmacı , BİLDİK AYŞEGÜL,IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul,
Ulusal , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,2-4 Temmuz 2009, İstanbul, Erişim Linki
Ulusal , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,İstanbul, Erişim Linki
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya,
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya,
Uluslararası , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,14th IFCC-FEBSCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Erişim Linki
Uluslararası , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,9th Congress of the AFCB&Third Meeting of the SMCC, Erişim Linki
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi Ankara, Erişim Linki
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi Ankara, Erişim Linki
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Derneği, II.Ulusal Kongresi, Erişim Linki
Ulusal , Poster , BİLDİK AYŞEGÜL,Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Derneği, II.Ulusal Kongresi, Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇAMAŞ Hayati, BİLDİK AYŞEGÜL, GÜLSER FÜSUN,Ulusal Çinko Kongresi, Eskişehir,18.05.1997 Erişim Linki
Ulusal , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,5. Veteriner Cerrahi Kongresi, Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,First İstanbul International Symposium on Oral Biology, Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , TEKELİ HAKAN,BİLDİK AYŞEGÜL,1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress,25.04.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , Arı Murat,BİLDİK AYŞEGÜL,ERTUĞ SEMA,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,28.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ERTUĞ SEMA,BİLDİK AYŞEGÜL,ICAVST,25.12.2018
Uluslararası , Özet bildiri , BALKAYA MUHARREM,BELGE FERDA,ÜNSAL CENGİZ,ÜNER AYKUT GÖKTÜRK,SEKKİN SELİM,BİLDİK AYŞEGÜL,ÜNSAL HÜMEYRA,ERDOĞAN MÜMİN ALPER,KOÇ ECE,Turkish-FEPS Physiology Congress,07.10.2011
Uluslararası , Özet bildiri , SEYREK KAMİL,AKŞİT HASAN,ERTUĞ SEMA,KIRAL FUNDA,BODUÇ ERENGÜL,GÖKBULUT CENGİZ,PAŞA SERDAR,ÖZBEL YUSUF,BİLDİK AYŞEGÜL,ERTABAKLAR HATİCE,FEBS,07.09.2016
Uluslararası , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,KARAGENÇ TÜLİN,ULUTAŞ PINAR ALKIM,AYSUL NURAN,AKŞİT HASAN,FEBS,06.09.2016
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,KARTAL MEHMET ERSİN,6 th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels,
Uluslararası , Poster , ŞEKERLER TURGUT,BİLDİK AYŞEGÜL,GÖKBULUT CENGİZ,1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES,16.11.2015
Uluslararası , Poster , SEYREK KAMİL,ERTABAKLAR HATİCE,ERTUĞ SEMA,BİLDİK AYŞEGÜL,KIRAL FUNDA,AKŞİT HASAN,BODUÇ ERENGÜL,GÖKBULUT CENGİZ,PAŞA SERDAR,ÖZBEL YUSUF,IV Annual Meeting COST Action BM0802 Life or Death of Protozoan Parasites,
Ulusal , Poster , ÇAKMAK HARUN,AKYÜZ ÜNSAL AYŞE İPEK,ERGİN KEMAL,KIRAL FUNDA,BİLDİK AYŞEGÜL,KOCATÜRK TOLGA,SERTER MUKADDER,YAZICI ALPER,ÇULHACI NİL,Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,
Biyokimya , Ders Kitabı , Tümü,,BİLDİK AYŞEGÜL,,1999,
sdfsdfsdf , Dergi , Konuk Editör,2019
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fak , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya,
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya,
Cell Biochemistry and Biophysics , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya,
Eurasian Journal of Veterinary Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya,
İÜ Veteriner Fak.Derg. , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya,
Türk Biyokimya Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyokimya,
turkish Journal of Biochemistry , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya,
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Acta Parasitologica , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Journal of Biochemistry International , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Journal of Pharmacology and Toxicology , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya,
Saudi Pharmaceutical Journal , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Journal of Plant Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Journal of Applied Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Balikesir Saglik Bilimleri Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
American Journal of Biochemistry and Molecular Biology , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
American Journal of Biochemistry and Molecular Biology , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Paklitaksel ile Glutatyon Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücre Hattında Sitotoksik ve Antioksidan Etkileri
, 30.06.2015
Ovariektomize ratlarda borik asit uygulamasının kemik metabolizması üzerine olan etkisi
Biyokimya , 24.03.2014
Dirofilaria immitis in olgun ve mikrofilerlerine ait somatik ve salgısal antijenlerinde spesifik proteinlerin belirlenmesi ve glikoprotein varlığının araştırılması
Biyokimya , 10.03.2014
Deneysel Karaciğer İntiksikasyonunda N Asetil Sisteinin Karaciğerdeki Oligosakkarit Üniteleri Üzerine Etkileri
Biyokimya , 03.02.2014
Sparus aurata Çipura da İnsulin Benzeri Büyüme Faktörü I IGF I Gen Ekspresyonu
, 20.03.2013
Kültür Balıklarında biyobelirteçler ile kirliliğin değerlendirilmesi
Biyokimya , 20.02.2012
Köpek Visceral Leishmaniasisinde IL 6 TNF alfa DHEA Ve Kortizol Düzeylerinin Araştırılması
Biyokimya , 23.03.2010
Babesia bovis ile Enfekte Eritrositlerde Pentoz Fosfat Metabolik Yolunun ve Oksidatif Stresin Araştırılması
Biyokimya ,
Çine Tipi Koyunlarda Hemoglobin ve Transferrin Tiplerinin Araştırılması
Biyokimya ,
Kuzuların Doğum Ağırlığı ve Besi Performansı ile Transferrin Tipleri ve Glutatyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Biyokimya ,
Toprak Bitki ve Koyunların Kan serumlarında Bazı iz Element ve sülfat Düzeylerinin Araştırılması
Biyokimya ,
Van Merkez ve Çevresindeki Sularda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
Biyokimya ,
Deneysel Karaciğer İntoksikasyonunda N Asetil Sisteinin Glutatyon Metabolizması ve Lipid Peroksidasyonuna Etkileri
,
Ratlarda Deneysel Oluşturulan Fibrosarkomalarda Apoptosisin DNA Fragmantasyonu ve İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi
Biyokimya ,
Kandaki İz Element Düzeyleri Üzerine Mevsimlerin Etkisi
Biyokimya ,
Leishmania Tropica Promastigot ve Amastigotlarının Apoptozisinde Galektin 3 ve Bcl 2 nin Rolleri İle Oksidatif Stresin Etkilerinin Araştırılması
Biyokimya ,
Meme Adenomlu ve Adenokarsinomlu Köpeklerde Galectin 1 Reseptörlerinin Poliakrilamid Jel Elektrofezi İmmunblot ve İmmunhistokimyasal Yöntemlerle Tespiti ve Bunların Metasazdaki Olası Rollerinin Araştırılması
Biyokimya ,
Kronik Alkolizm Oluşturulan Ratlarda Lipit Peroksidasyonu ve Serum Lipoprotein Düzeyi Üzerine Vitamin E nin Koruyucu Etkisi
Biyokimya ,
Plazma ve serumda Askorbik Asit Tayini Metot ve Dayanıklılık Çalışmaları
Biyokimya ,
Deneysel Olarak Fibrosarkoma Oluşturulan Ratların Serumlarında İnterlökin 6 ve Tümör Nekrosis faktör Alfa Düzeylerinin Belirlenmesi
Biyokimya ,
Holştein Irkı İneklerde Ovosynch Senkronizasyonunun Farklı Günlerinde Karoten Uygulamasının Döl Verimi Üzerine Olan Etkisi
Biyokimya ,
Gökkuşağı alabalıklarında Oncorhynchus mykiss büyüme genlerinin GH IGF 1 IGF 2 ekspresyonu ile serum kortizol düzeyleri üzerine yaş ve mevsimsel değişimlerin etkisi
Biyokimya ,
Paklitaksel ile Glutatyon Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücre Hattında Sitotoksik ve Antioksidan Etkileri
Biyokimya ,
Van ve Yöresinde Yaşayan Diabetes Mellitus lu Hastalarda Serumda Cr Ca Mg miktarı ile Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması
Biyokimya ,
Ratlarda Diş Eti Dokusunun Ekstrasellüler Matriks Ve Hücre Yüzeyinde Bulunan Glikokonjugatların Yapısı ve Lokalizasyonunun İncelenmesi
Biyokimya ,
Sparus aurata Çipura da İnsulin Benzeri Büyüme Faktörü I IGF I Gen Ekspresyonu
,
Deneysel Karaciğer İntoksikasyonunda Dna Hasarının Belirlenmesi Ve N Asetil Sisteinin Rolü
Biyokimya ,