Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
SERAP ÜNÜBOL AYPAK

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı


1994-2000 Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
2002-2007 Doktora Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veterinerlik Biyokimyası (Dr)
İngilizce 2000  ÜDS 67.5
İngilizce 2017  YÖKDİL 77.5
2001-2002 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
2002-2007 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Ankara Veteriner Fakültesi Ankara Veteriner Pr.
2011- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
2018- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı
2015-2020 Komisyon Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2018- Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Aslıhan İ.
Aydın ilinde üretilen inek sütlerinde bazı ağır metal düzeylerinin araştırılması
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Tuğçe B.
Büyük Menderes deltasindan avlanan kefal (Leuciscus cephalus) ve levreklerde (Perca fluviatilis) Cu, Zn ve Cd düzeylerinin belirlenmesi ve metallotiyonin ile ilişkisinin araştirilmasi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ömer Ali E.
Büyük Menderes nehrinden avlanan sazan balıklarında (Cyprinus carpio) bazı ağır metal düzeylerinin araştırılması
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sema B.
Aydın ilinde üretimi yapılan bazı arı ürünlerindeki ağır metal düzeylerinin karşılaştırılması
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Aslıhan İ.
Fruktozla beslenen ratlarda stevia rebaudiana'nın serum irisin ve glukagon benzeri peptit 1 (GLP1) düzeyleri üzerine etkileri
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Uzay Sude B.
Parvoviral enteritli ve tedavi edilmiş köpeklerde BNP, NT-PROBNP ve CTN-I düzeylerinin araştırılması
2011-2012-Yüksek Lisans HORMONLAR
2011-2012-Yüksek Lisans VİTAMİNLER VE ANALİZ YÖNTEMLERİ
2011-2012-Yüksek Lisans ENZİMLER VE KOENZİMLER
2011-2012-Yüksek Lisans LİPİDLER VE METABOLİZMASI
2011-2012-Yüksek Lisans KARBONHİDRAT BİYOKİMYASI
2011-2012-Lisans KLİNİK LABORATUVAR
2011-2012-Lisans BİYOKİMYA 1
2011-2012-Lisans MEDİKAL KİMYA
2011-2012-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2011-2012-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2011-2012-Yüksek Lisans SEMİNER
2011-2012-Yüksek Lisans ANORGANİK METABOLİZMA
2011-2012-Yüksek Lisans NÜKLEİK ASİTLER
2011-2012-Yüksek Lisans KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
2011-2012-Yüksek Lisans BİYOFİZİKSEL KİMYA
2011-2012-Yüksek Lisans BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
2011-2012-Yüksek Lisans VİTAMİNLER VE ANALİZ YÖNTEMLERİ
2011-2012-Yüksek Lisans ENZİMLER VE KOENZİMLER
2011-2012-Lisans VETEİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA EĞİTİMİ
2011-2012-Lisans BİYOKİMYA 2
2012-2013-Yüksek Lisans VÜCUT SIVILARI VE DOKULARI KİMYASI
2012-2013-Doktora ENZİM TAYİN METODLARI
2012-2013-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI
2012-2013-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2012-2013-Yüksek Lisans GLİKOPROTEİNLER VE PROTEOGLİKANLAR
2012-2013-Yüksek Lisans LİPOPROTEİNLER VE METABOLİZMASI
2012-2013-Yüksek Lisans KANDA BAZI ORGANİK MADDELERİN TAYİNİ
2012-2013-Yüksek Lisans PROTEİN BİYOKİMYASI
2012-2013-Lisans VÜCUT SIVILARI VE DOKULARI KİMYASI
2012-2013-Lisans MEDİKAL KİMYA
2012-2013-Lisans BİYOKİMYA 1
2013-2014-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014-Yüksek Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası
2013-2014-Doktora Porfirin ve Hem Biyokimyası
2013-2014-Yüksek Lisans Protein Biyokimyası
2013-2014-Yüksek Lisans Kanda Bazı Organik Maddelerin Tayini
2013-2014-Doktora Biyokimyada Kontrol Mekanizmaları
2013-2014-Yüksek Lisans Lipoproteinler ve Metabolizması
2013-2014-Lisans Temel Laboratuvar Uygulamaları
2013-2014-Lisans Veteiner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2013-2014-Lisans Biyokimya 2
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2014-2015-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2014-2015-Yüksek Lisans Hormonlar
2014-2015-Yüksek Lisans Vitaminler ve Analiz Yöntemleri
2014-2015-Doktora Genel Laboratuvar Teknikleri
2014-2015-Yüksek Lisans Enzimler ve Koenzimler
2014-2015-Yüksek Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası
2014-2015-Doktora Klinik Biyokimya Uygulamaları
2014-2015-Doktora Enzimatik Reaksiyonlar ve Enzim Kinetiği
2014-2015-Lisans Klinik Bİyokimya
2014-2015-Lisans Medikal Kİmya
2014-2015-Lisans Bİyokimya 1
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2014-2015-Yüksek Lisans Seminer
2014-2015-Doktora Lİpid Tayin Yöntemleri
2014-2015-Doktora Ruminantlarda Metabolizma
2014-2015-Doktora Beslenme Biyokimyası
2014-2015-Doktora Klinik Biyokimya Uygulamaları
2014-2015-Yüksek Lisans Bİyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cİhazlar ve Yöntemler
2014-2015-Yüksek Lisans Anorganik Metabolizma
2014-2015-Yüksek Lisans Karbonhidrat Bİyokimyası
2014-2015-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2014-2015-Lisans Biyokimya 2
2015-2016-Doktora Seminer
2015-2016-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2015-2016-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016-Doktora Antioksidatif Metabolizma
2015-2016-Yüksek Lisans Biyokimya LAboratuvarında kullanılan Cihazlar ve Yöntemler
2015-2016-Yüksek Lisans Anorganik Metabolizma
2015-2016-Yüksek Lisans Nükleik Asitler
2015-2016-Yüksek Lisans Karbonhidrat Biyokimyası
2015-2016-Lisans Medikal kmya
2015-2016-Lisans Vücut sıvıları ve Dokuları Kimyası
2015-2016-Lisans Biyokimya 1
2015-2016-Yüksek Lisans GENEL LABORATUVAR TEKNİKLERİ
2015-2016-Yüksek Lisans BİYOKİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN CİHAZLAR VE YÖNTEMLER
2016-2017-Lisans Klinik Laboratuvar Tanı
2016-2017-Lisans Biyokimya II
2016-2017-Yüksek Lisans Seminer
2016-2017-Yüksek Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası
2016-2017-Yüksek Lisans Glikoproteinler ve Proteoglikanlar
2016-2017-Yüksek Lisans Anorganik Metabolizma
2016-2017-Yüksek Lisans Biyofiziksel Kimya
2016-2017-Yüksek Lisans Böbrek Fonksiyon Testleri
2016-2017-Yüksek Lisans Enzimler ve Koenzimler
2016-2017-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2016-2017-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2016-2017-Lisans Klinik Biyokimya
2016-2017-Yüksek Lisans Lipoproteinler ve Metabolizması
2016-2017-Yüksek Lisans Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
2016-2017-Yüksek Lisans Anorganik Metabolizma
2016-2017-Yüksek Lisans Biyolojik Membranlar ve Transport Sistemleri
2016-2017-Yüksek Lisans Hormonlar
2016-2017-Yüksek Lisans Karbonhidrat Biyokimyası
2016-2017-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2016-2017-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2016-2017-Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası
2016-2017-Lisans Biyokimya 1
2016-2017-Lisans Medikal Kimya
2016-2017-Yüksek Lisans Akut Faz Proteinleri
2017-2018-Lisans Temel Bilim Mesleki Uygulamaları
2017-2018-Lisans Klinik Laboratuvar Tanı
2017-2018-Lisans Temel Laboratuvar Uygulamaları
2017-2018-Yüksek Lisans Seminer
2017-2018-Doktora Biyokimyasal Analizlerde Kullanılacak Çözeltilerin Alınması ve Taşınması
2017-2018-Doktora Biyokimya Laboratuvarına Gönderilecek Numunelerin Alınması ve Taşınması
2017-2018-Doktora Su ve Mineral Metabolizması
2017-2018-Doktora Membran Lipidlerinin Biyosentezi
2017-2018-Yüksek Lisans Metabolik Hastalıklar ve Biyokimyasal Testler
2017-2018-Yüksek Lisans Nükleik Asitler
2017-2018-Yüksek Lisans Biyofiziksel Kimya
2017-2018-Yüksek Lisans Böbrek Fonksiyon Testleri
2017-2018-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I
2017-2018-Doktora Tez Çalışması II ( Tez 802)
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması (Tez702)
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması II (Tez701)
2017-2018-Lisans Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası
2017-2018-Lisans Biyokimya I
2017-2018-Lisans Medikal Kimya
2017-2018-Yüksek Lisans Seminer
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması II (Tez 702)
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması 1 ( Tez 701)
2017-2018-Doktora Tez Çalışması I (TEZ801)
2017-2018-Yüksek Lisans UZmanlık Alan Dersi
2017-2018-Yüksek Lisans Lipidler ve Metabolizması
2017-2018-Yüksek Lisans Enzimler ve Koenzimler
2017-2018-Yüksek Lisans Biyolojik Membranlar ve Transport Sistemleri
2017-2018-Yüksek Lisans Anorganik Metabolizma
2017-2018-Doktora Araştırma ve Yayın Etiği
2017-2018-Doktora Biyokimyada Son Gelişmeler
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Biyokimyası   
Hakemli , AYTEKİN İSMAİL,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Levels of selected minerals nitric oxide and vitamins in aborted Sakis sheep raised under semitropical conditions,2,2011
Hakemli , ALTINTAŞ ARİF,KARAGÜL ŞEKÜRE HİLAL,FİDANCI ULVİ REHA,UYSAL HAMDİ,BEŞALTI ÖMER,PEKCAN MERT,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ÇİFTCİ GÜLAY,Bilgihan Sibel,HANEDAN BAŞAK , Hyaluronic Acid Levels and Physical Characteristics of Synovial Fluid in Healty and Diarrheic Calves with Arthritis,3,2010
Hakemli , AYTEKİN İSMAİL,ONMAZ ALİ CESUR,KALINBACAK ASLAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ALP HARUN , Circulating mineral element concentrations in Sakiz crossbred lambs with pica disorder,1,2010
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,UYSAL HAMDİ , Glikoproteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları,4,2010
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Zenobiyotiklerin Metabolizması,9,2009
Hakemli , FUNDA KARGIN,SEYREK KAMİL,BİLDİK AYŞEGÜL,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Determination of the Levels of Zinc Copper Calcium Phosphorus and Magnesium of Chios Ewes in the Aydın Region,1,2004
Hakemli , BAYAR İREM, İnci Aslıhan, ÜNÜBOL AYPAK SERAP, BİLDİK AYŞEGÜL , Büyük Menderes Nehri’nde (Aydın) Yaşayan İki Tatlı Su Balığı Türünün Kas Dokularındaki Total Yağ Asidi Kompozisyonunun Araştırılması,3,2021
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,İNCİ Aslıhan,BAKIRCI SEMA,DERELİ FİDAN EVRİM,SOYSAL MERT , COMPARISION OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY AND HYDROXYMETHYLFURFURAL (HMF) LEVELS IN HONEY TAKEN FROM HIVES AND MARKETS,,2019
Hakemli , ERDOĞAN HASAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ERDOĞAN SONGÜL,URAL KEREM , Comparative Interpretation of Lactate Measurement by Point of Care Spectrophotometric and ELISA Methods in Transition Cows,12,2018
Hakemli , DERELİ FİDAN EVRİM,NAZLIGÜL AHMET,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,SEVİL KİLİMCİ FİGEN,KARAARSLAN SOLMAZ,KAYA MEHMET , Phenotypic Correlations in Broiler Breast Meat quality and some Welfare Criteria: Implications of Photoperiod Length and Light Intensity,9,2018
Hakemli , ONMAZ ALİ CESUR,AYTEKİN İSMAİL,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,GÜNEŞ VEHBİ,KÜÇÜK OSMAN , TRACE ELEMENTS AND BIOCHEMICALAND HAEMATOLOGICAL PARAMETERS IN COWSWITH DOWNER SYNDROME,4,2011
Hakemli , DERELİ FİDAN EVRİM,NAZLIGÜL AHMET,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,SEVİL KİLİMCİ FİGEN,KARAARSLAN SOLMAZ,KAYA MEHMET , Effect of photoperiod length and light intensity on some welfare criteria, carcass, and meat quality characteristics in broilers,3,2017
Hakemli , İNCİ Aslıhan,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,GÜVEN GÜLŞEN , Aydın İlinde Üretilen İnek Sütlerinde Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması,1,2017
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,BİLDİK AYŞEGÜL,AYPAK SÜLEYMAN,Sarali Hakan,Bayhan Tuğçe , Dirofilaria immitis’in ergin ve mikrofilerlerinin somatik ve salgısalantijenlerinde spesifik proteinlerin belirlenmesi ve glikoproteinvarlığının araştırılması,1,2017
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,İNCİ Aslıhan , Başarısız tedavinin olası sorumlusu: P glikoproteinler,5,2017
Hakemli , DABANOĞLU İLKNUR,BOZDOĞAN BÜLENT,KUM ŞADİYE,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Yaşlı Farelerin Beyninde Testosteron Takviyesinin Anjiyogenik Etkisi,1,2017
Hakemli , DERELİ FİDAN EVRİM,NAZLIGÜL AHMET,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,SEVİL KİLİMCİ FİGEN,KARAARSLAN SOLMAZ,KAYA MEHMET , Effect of photoperiod length and light intensity on some welfare criteria, carcass, and meat quality characteristics in broilers,,2017
Hakemli , DERELİ FİDAN EVRİM,NAZLIGÜL AHMET,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,SEVİL KİLİMCİ FİGEN,KARAARSLAN SOLMAZ,Kaya Mehmet , Effect of photoperiod length and light intensity on some welfare criteria, carcass, and meat quality characteristics in broilers,,2017
Hakemli , DABANOĞLU İLKNUR,BOZDOĞAN BÜLENT,KUM ŞADİYE,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Yaşlı Farelerin Beyninde Testosteron Takviyesinin Anjiyogenik Etkisi,8,2017
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,AYPAK SÜLEYMAN,VOYVODA HÜSEYİN,GÜVEN GÜLŞEN,DERELİ FİDAN EVRİM,Tosun Gamze,GÜLTEKİN MEHMET,ŞİMŞEK EMRAH,GÜLER ASUDE GÜLÇE , Comparative Analysis of Serum Mineral Levels and Parasite Load in Goats Naturally Infected with Gastrointestinal Nematodes,12,2016
Hakemli , İnci Aslıhan,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Irisin and Its Metabolic Effects Review,7,2016
Hakemli , BAYHAN TUĞÇE,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL ve LEVREKLERDE Cu, Zn ve Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve METALLOTİYONİN ile İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI,7,2016
Hakemli , ORAL TOPLU HAYRİYE DEĞER,NAZLIGÜL AHMET,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,KARAARSLAN SOLMAZ,KAYA MEHMET , Effects of lighting programme and early feed restriction on performance some stress parameters and quality caracteristics of breast meat in broilers,11,2016
Hakemli , Demir Şule,ÜNÜBOL MUSTAFA,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,İPEK EMRAH,Aktaş Serdar,EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ,YILMAZ EYÜP MURAT,TUNCA RECAİ,GÜNEY ENGİN , Histopathologic Evaluation of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Hypothyroidism-Induced Rats,6,2016
Hakemli , BAYHAN TUĞÇE,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , BÜYÜK MENDERES DELTASI NDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu Zn Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLIŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI,11,2015
Hakemli , AYTEKİN İSMAİL,ONMAZ ALİ CESUR,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,GÜNEŞ VEHBİ,KÜÇÜK OSMAN , Changes in Serum Mineral Concentrations Biochemical and Hematological Parameters in Horses with Pica,3,2011
Hakemli , DERELİ FİDAN EVRİM,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,NAZLIGÜL AHMET,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,KARAARSLAN SOLMAZ , Effect of preslaughter shackling on stress meat quality traits and glycolytic potential in broilers,3,2015
Hakemli , DERELİ FİDAN EVRİM,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,NAZLIGÜL AHMET,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,KARAARSLAN SOLMAZ , The effect of Preslauhter Shackling on Some Stress Parameters Fear and Behavioural Traits in Broilers,4,2014
Hakemli , ORAL TOPLU HAYRİYE DEĞER,TUNCA RECAİ,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,Fethiye ÇÖVEN,EPİKMEN ERKMEN TUĞRUL,KARAARSLAN SOLMAZ,Orçun YAĞIN , Eff ects of Heat Conditioning and Dietary Ascorbic Acid Supplementation on Heat shock Protein 70 Expression Blood Parameters and Fear Related Behavior in Broilers Subjected to Heat Stress,4,2014
Hakemli , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,UYSAL HAMDİ , Koyun ve farelerde kist hidatik proteinlerinin karşılaştırmalı analizive antijenik proteinlerde glikoprotein varlığının değerlendirilmesi1,4,2014
Hakemli , DERELİ FİDAN EVRİM,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP , Effect of differently coloured clothes on fear and stress responses some meat quality traits and performance in broilers,11,2014
Hakemli , PEKCAN MERT,ALTINTAŞ ARİF,KARAGÜL ŞEKÜRE HİLAL,FİDANCI ULVİ REHA,UYSAL HAMDİ,BEŞALTI ÖMER,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ÇİFTCİ GÜLAY,Sibel Bilgihan,HANEDAN BAŞAK , Serum biochemistry and native protein electrophoresis in diarrheic calves with arthritis,12,2012
Hakemli , ALTINTAŞ ARİF,UYSAL HAMDİ,FİDANCI ULVİ REHA,BEŞALTI ÖMER,PEKCAN MERT,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ÇİFTCİ GÜLAY,HANEDAN BAŞAK,bilgihan sibel,KARAGÜL ŞEKÜRE HİLAL , Arthritisli ishalli buzağılarda eklem sıvısı proteinlerinin SDS PAGE ile elektroforetik analizi,1,2012
Uluslararası , Özet bildiri , ÇAMKERTEN GÜZİN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,BULUT GAYE,URAL KEREM,ERDOĞAN HASAN,Ev Sultan,ÇAMKERTEN İLKER,International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology.,26.06.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,İNCİ Aslıhan,BAKIRCI SEMA,DERELİ FİDAN EVRİM,SOYSAL MERT,I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017
Ulusal , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ÜNÜBOL MUSTAFA,AKTAŞ SERDAR,İPEK EMRAH,EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ,TUNCA RECAİ,GÜNEY ENGİN,18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,12.10.2016
Uluslararası , Özet bildiri , COŞKUN ADİL,ULU HAKAN,KANDEMİR ALTAY,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ,İPEK EMRAH,Aktaş Serdar,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,TUNCA RECAİ,YÜKSELEN ABDULVAHİT,34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,01.12.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ONMAZ ALİ CESUR,AYTEKİN İSMAİL,Bozbay Fatih,Gökdağ Mehmet Onur,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,GÜNEŞ VEHBİ,KÜÇÜK OSMAN,Öztürk Aliye Sağkan,12 th International Veterinary Students Congress,06.05.2010
Uluslararası , Özet bildiri , AYTEKİN İSMAİL,ONMAZ ALİ CESUR,Özcan Halil İbrahim,Yıldırım Mustafa,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,GÜNEŞ VEHBİ,KÜÇÜK OSMAN,12 th International Veterinary Students Congress,06.05.2010
Ulusal , Özet bildiri , AYTEKİN İSMAİL,ONMAZ ALİ CESUR,KALINBACAK ASLAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ALP HARUN,9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,05.05.2011
Ulusal , Özet bildiri , AYTEKİN İSMAİL,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,05.05.2011
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,TUNCA RECAİ,İNCİ Aslıhan,Aktaş Serdar,İPEK EMRAH,DERELİ FİDAN EVRİM,1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress,12.04.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,İNCİ Aslıhan,I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017
Uluslararası , Özet bildiri , DERELİ FİDAN EVRİM,NAZLIGÜL AHMET,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,SEVİL KİLİMCİ FİGEN,KARAARSLAN SOLMAZ,KAYA MEHMET,3rd International Congress on Veterinary and Animal Sciences,18.08.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,COŞKUN ADİL,Ulu hakan,KANDEMİR ALTAY,aktaş serdar,EKREN AŞICI GAMZE SEVRİ,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,1. Uluslararası Biyokimya Kongresi,24.01.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,İNCİ Aslıhan,BAKIRCI Sema,DERELİ FİDAN EVRİM,SOYSAL MERT,I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,,01.07.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,KELEŞ GÜRHAN,1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi,28.09.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , EREN VADULLAH,HELVA İHSAN BÜLENT,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,ATAY OKAN,GÖKDAL ÖZDAL,1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi,28.09.2016
Ulusal , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,BİLDİK AYŞEGÜL,AYPAK SÜLEYMAN,Sarali Hakan,BAYHAN TUĞÇE,8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,22.09.2016
Ulusal , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,Türkiyede Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı.,10.05.2016
Uluslararası , Özet bildiri , UYSAL HAMDİ,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,AYPAK SÜLEYMAN,ÇİFTCİ GÜLAY,Türk-Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği 9. Sempozyumu.,22.03.2010
Ulusal , Özet bildiri , BAYHAN TUĞÇE,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,6. Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi.,25.06.2013
Ulusal , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,UYSAL HAMDİ,3.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya kongresi,,21.01.2007
Ulusal , Özet bildiri , ULUTAŞ PINAR ALKIM,ULUTAŞ BÜLENT,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,8. Ulusal Veteriner iç Hastalıkları kongresi.,01.07.2009
Ulusal , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,UYSAL HAMDİ,24. Ulusal Biyokimya Kongresi,25.09.2012
Ulusal , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,UYSAL HAMDİ,II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi.,11.06.2013
Ulusal , Özet bildiri , ÜNÜBOL AYPAK SERAP,AYPAK SÜLEYMAN,VOYVODA HÜSEYİN,GÜVEN GÜLŞEN,DERELİ FİDAN EVRİM,TOSUN GAMZE,GÜLER ASUDE GÜLÇE,6. Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,25.06.2013
Ulusal , Özet bildiri , ULUTAŞ PINAR ALKIM,ULUTAŞ BÜLENT,KIRAL FUNDA,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,URAL MÜRÜVVET,6. Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi.,25.06.2013
Ulusal , Özet bildiri , DERELİ FİDAN EVRİM,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,NAZLIGÜL AHMET,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,KARAARSLAN SOLMAZ,5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi,29.05.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , DERELİ FİDAN EVRİM,TÜRKYILMAZ MEHMET KENAN,NAZLIGÜL AHMET,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,KARAARSLAN SOLMAZ,3rd International Poultry Meat Congress,22.04.2015
Ulusal , Özet bildiri , BAYHAN TUĞÇE,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,27. Ulusal Biyokimya Kongresi,01.12.2015
Ulusal , Özet bildiri , DEMİR ŞULE,ÜNÜBOL MUSTAFA,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,İPEK EMRAH,AKTAŞ SERDAR,EKREN GAMZE SEVRİ,YILMAZ EYÜP MURAT,TUNCA RECAİ,17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.,14.10.2015
Ulusal , Özet bildiri , BİLDİK AYŞEGÜL,KIRAL FUNDA,ULUTAŞ PINAR ALKIM,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,AYPAK SÜLEYMAN,7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,28.05.2015
Ulusal , Özet bildiri , ORAL TOPLU HAYRİYE DEĞER,NAZLIGÜL AHMET,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,KARAARSLAN SOLMAZ,KAYA MEHMET,5. Ulusal Zootekni Kongresi.,29.05.2014
Ulusal , Özet bildiri , ASLIHAN İNCİ,ÜNÜBOL AYPAK SERAP,GÜVEN GÜLŞEN,7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi.,28.05.2015
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası,
Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile beslenen ratlarda Stevia rebaudiana’xxnın serum leptin ve grelin düzeyileri üzerine etkileri
, 20.04.2018
DSS ile deneysel kolit oluşturulan ratlarda D vitamini ve kefirin etkilerinin araştırılması.
, 17.11.2017
Çine Çayından Avlanan Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi BAP Proje yöneticisi Araştırmacı.
, 17.11.2017
Fruktozla beslenen ratlarda Stevia rebaudiana’xxnın serum irisin ve glukagon benzeri peptit 1 (GLP1) düzeyleri üzerine etkileri
, 17.11.2017
Büyük Menderes Nehrinden Avlanan Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
, 15.11.2017
Diyetlerine Tatlandırıcı İlave Edilen Ratlarda Bazı Peptid ve Hormon Düzeylerinin Araştırılması.
, 15.11.2017
İndometazinle indüklenmiş gastrik ülserlerde andrograbholidenin farklı dozlarda koruyucu etkinliğinin araştırlması.
, 10.03.2017
Parasetamol intoksikasyonuna bağlı karaciğer hasarını önlemede arbutinin rolü.
, 10.03.2017
Etlik piliçlerde yem kısıtlamasının göğüs etinde beyaz çizgilenme ve odunsu göğüs miyopatileri oluşumu, et kalite, performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri.
, 10.03.2017
Karabuğday otunun farklı formlarının süt keçilerind biyokimyasal parametreler ve süt kalitesi üzerine etkileri.
, 10.03.2017
Tiroid nodülü ve adrenal adenom oluşumunda metabolik sendromun rolünün rat modelinde değerlendirilmesi.
, 27.05.2016
HİPOTİROİDİZM OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ALKOLİK OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI GELİŞİMİNİN VE EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
, 15.03.2015
Büyük Menderes Deltasından avlanan kefal Chelon labrosus ve levreklerde Dicentrarchus labrax bakır çinko kadmiyum düzeylerin belirlenmesi ve metallothionein ile ilişkisinin araştırılması
, 24.03.2014
Etlik piliçlerde aydınlatma süresi ve ışık şiddetinin performans stres ve bazı refah göstergeleri ile karkas özellikleri üzerine etkileri
, 24.03.2014
Aydın ilinde üretilen inek sütlerinde bazı ağır metal düzeylerinin araştırılması.
, 24.03.2014
Aydın İlinde Üretimi Yapılan Bazı Arı Ürünlerinde Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
, 04.03.2014
Aydınlatma Programı ve Erken Dönem Yem Kısıtlamasının Etlik Piliçlerde Performans Karkas Et Kalite Özellikleri ve Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkileri
, 20.03.2013
Etlik piliçlerde kesim öncesi askıda bekletme süresinin korku stres bazı kan parametreleri et kalitesi ve davranış üzerine etkileri Adnan Menderes Üniversitesi BAP
, 20.03.2012
Dirofilaria immitis in olgun ve mikrofilerlerine ait somatik ve salgısal antijenlerinde spesifik proteinlerin belirlenmesi ve glikoprotein varlığının araştırılması
, 20.03.2012
Anjiogenezisde yaşa bağlı değişim eşey hormanlarının etkisi.
, 29.03.2011
Sağlıklı ve hasta köpeklerde farklı metotlarla fibrinojen konsantrasyonlarının belirlenmesi ve fraksiyonlarının elektroforetik olarak gösterilmesi.
, 02.04.2009
Koyun kist hidatik proteinlerinin glikobiyolojik analizleri ve kist sıvısındaki hastalık spesifik antijenlerin saflaştırılması karakterizasyonu ve biyoteknolojik önemi
Hİdatik proteinlerde glikobiyolojik analizler , 29.03.2006
Buzağı septisemilerinde ishal ve veya poliartrit serum ve eklem sıvısı proteinlerinin elektroforetik incelenmesi ve klinik önemi
, 21.10.2004