Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
BÜLENT ÇELİK

Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı


1989-1993 Lisans Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Pr.
1994-1997 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi (Yl) (Tezli)
1997-2002 Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi (Dr)
Almanca 2001  ÜDS 55
İngilizce 2017  YÖKDİL 50.0
1995-2000 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
2000-2001 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
2001- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
2016- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2017- Anabilim Dalı Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Muzaffer K.
264 Numaralı Mardin Kadı Sicilinin Transkripsiyon Ve Değerlendirmesi
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Aslı Ş.
Aydın Sancağı'nın demografik yapısı (1550 ve 1676 tarihli aşiret ve avârız defterlerine göre)
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hüseyin D.
I. Süleyman DÖneminde Aydın Sancağı'nın demografik yapısı
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Rahim G.
Maliyeden Müdevver (Mad. d) 03618 numaralı Kıbrıs Cizye Defteri: Transkripsiyon ve değerlendirme
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Elif Y.
XVI- XVII. yüzyıllarda Aydın Livası'nda çiftlikler
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Uğur Ü.
XVIII. yüzyılda Osmanlı idaresinde Rodos Adası
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hamza S.
T.T. 0008 numaralı Tapu Tahrir Defteri'nin transkripsiyonu ve tahlili
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Huriye S.
179 Numaralı Manisa ve 717 Numaralı Balıkesir Şer'iyye Sicillerine göre Lâle Devri'nin ilk yıllarında Batı Anadolu'da sosyal ve ekonomik hayat
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Derviş Ö.
181 Numaralı Şer'iyye Sicillerine göre Lale Devri'nin ilk yıllarında Manisa'da sosyal ve ekonomik hayat
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Havva K.
16. yüzyıl son çeyreğinde Osmanlı Devleti Gürcistan eyaletinin idari ve nüfus yapısı
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hüseyin Sefa D.
1190, 1193, 1196, 1199 tarihli Anadolu Ahk?m defterlerine göre XVIII. yüzyılda Aydın Sancağı
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Merve D.
XVIII. yüzyıl Anadolu Ahk?m Defterlerine göre Aydın sancağı
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yasin A.
Mora Muhassılığına gönderilen hükümlerin değerlendirilmesi (1716-1749 tarihli Mora Ahkâm Defterleri'ne göre)
2020
Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  İbrahim S.
Bir Türk Denizcisi Olan Saffet Bey’xxin Hayatı Ve Eserleri
2020
Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Fatih E.
18. Asır Osmanlı Kıbrısında Muhassıllık idaresi
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fatih E.
18. yüzyıl Osmanlı Kıbrıs'ında Muhassıllık İdaresi (H. 1130-1199 / M. 1718-1785)
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  İbrahim S.
Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşamış bir Türk denizcisi Saffet Bey'in hayatı, eserleri ve tarihçiliği
2006-2007-Lisans Osmanlı Tarihi II
2006-2007-Lisans Osmanlı Tarihi I
2006-2007-Lisans Osmanlıca II
2006-2007-Lisans Osmanlıca I
2007-2008-Lisans Osmanlıca II
2007-2008-Lisans Osmanlıca I
2007-2008-Lisans Osmanlı Tarihi II
2007-2008-Lisans Osmanlı Tarihi I
2008-2009-Lisans Osmanlı Tarihi I
2008-2009-Lisans Osmanlı Tarihi II
2008-2009-Lisans Osmanlıca II
2008-2009-Lisans Osmanlıca I
2009-2010-Lisans Osmanlıca II
2009-2010-Lisans Osmanlıca I
2009-2010-Lisans Osmanlı Tarihi II
2009-2010-Lisans Osmanlı Tarihi I
2010-2011-Lisans Osmanlı Tarihi I
2010-2011-Lisans Osmanlı Tarihi II
2010-2011-Lisans Osmanlıca II
2010-2011-Lisans Osmanlıca I
2010-2011-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2010-2011-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2011-2012-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2011-2012-Lisans Osmanlıca II
2011-2012-Lisans Osmanlıca I
2011-2012-Lisans Osmanlı Tarihi II
2011-2012-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2011-2012-Lisans Osmanlı Tarihi I
2012-2013-Lisans Osmanlı Tarihi I
2012-2013-Lisans Osmanlı Tarihi II
2012-2013-Lisans Osmanlıca II
2012-2013-Lisans Osmanlıca I
2012-2013-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2012-2013-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2013-2014-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2013-2014-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2013-2014-Lisans Osmanlıca II
2013-2014-Lisans Osmanlıca I
2013-2014-Lisans Osmanlı Tarihi II
2013-2014-Lisans Osmanlı Tarihi I
2014-2015-Lisans Osmanlı Tarihi I
2014-2015-Lisans Osmanlı Tarihi II
2014-2015-Lisans Osmanlıca I
2014-2015-Lisans Osmanlıca II
2014-2015-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2014-2015-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2015-2016-Yüksek Lisans Tarih Üzerine Güncel Tartışmalar
2015-2016-Yüksek Lisans Osmanlı Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar
2015-2016-Lisans Anadolu Halk Hareketleri
2015-2016-Lisans Osmanlı Türkçesi Metinler II
2015-2016-Lisans Osmanlı Türkçesi Metinler I
2015-2016-Lisans Anadolu Türk Beylikleri Tarihi
2015-2016-Lisans Osmanlı Kanunnameleri ve Toprak Hukuku
2015-2016-Lisans Yeniçağ Tarihi Araştırmaları
2015-2016-Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş II
2015-2016-Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş I
2015-2016-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2015-2016-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2015-2016-Lisans Osmanlı Tarihi II
2015-2016-Lisans Osmanlıca II
2015-2016-Lisans Osmanlıca I
2015-2016-Lisans Osmanlı Tarihi I
2016-2017-Lisans Osmanlıca I
2016-2017-Lisans Osmanlıca II
2016-2017-Lisans Osmanlı Tarihi II
2016-2017-Lisans Osmanlı Tarihi I
2016-2017-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2016-2017-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2016-2017-Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş I
2016-2017-Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş II
2016-2017-Lisans Osmanlı Kanunnameleri ve Toprak Hukuku
2016-2017-Lisans Osmanlı Türkçesi Metinler I
2016-2017-Lisans Osmanlı Türkçesi Metinler II
2016-2017-Lisans Anadolu Halk Hareketleri
2016-2017-Yüksek Lisans Tarih Üzerine Güncel Tartışmalar
2016-2017-Lisans Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti II
2016-2017-Lisans Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti I
2016-2017-Yüksek Lisans Osmanlı Hukuk Sistemi
2016-2017-Yüksek Lisans XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2016-2017-Yüksek Lisans Osmanlı Devleti’nde Reform ve Bürokrasi
2017-2018-Lisans Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti II
2017-2018-Lisans Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti I
2017-2018-Yüksek Lisans Tarih Üzerine Güncel Tartışmalar
2017-2018-Lisans Osmanlı Türkçesi Metinler II
2017-2018-Lisans Osmanlı Türkçesi Metinler I
2017-2018-Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş II
2017-2018-Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş I
2017-2018-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
2017-2018-Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
2017-2018-Lisans Osmanlı Tarihi II
2017-2018-Lisans Osmanlı Tarihi I
2017-2018-Lisans Osmanlıca II
2017-2018-Lisans Osmanlıca I
2018-2019-Yüksek Lisans Osmanlı Hukuk Sistemi
2018-2019-Lisans OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ II
2018-2019-Lisans Osmanlı Askeri Yapısı
2018-2019-Lisans Osmanlıca Tarihi Metinler I
2018-2019-Lisans Osmanlıca Tarihi Metinler II
2018-2019-Lisans OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ II
2018-2019-Lisans Osmanlı Tarihi II
2018-2019-Lisans Osmanlıca II
2018-2019-Lisans Osmanlı Tarih Ve Medeniyeti I
2018-2019-Lisans Osmanlı Sefer Organizasyonu
2018-2019-Lisans Osmanlı Türkçesi Metinler I
2018-2019-Yüksek Lisans Osmanlı Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar
2018-2019-Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş I
2018-2019-Lisans Osmanlı Sosyal Ve Ekonomik Tarihi I
2018-2019-Lisans Osmanlı Tarihi I
2018-2019-Lisans Osmanlıca I
2019-2020-Yüksek Lisans Osmanlı Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar
2019-2020-Lisans OSMANLI SEFER ORGANİZASYONU
2019-2020-Yüksek Lisans TARİH ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR
2019-2020-Lisans OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II
2019-2020-Lisans OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I
2019-2020-Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER II
2019-2020-Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER I
2019-2020-Lisans OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ II
2019-2020-Lisans OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ I
2019-2020-Lisans OSMANLICA II
2019-2020-Lisans OSMANLICA I
2019-2020-Lisans OSMANLI TARİHİ II
2019-2020-Lisans OSMANLI TARİHİ I
2019-2020-Lisans OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ II
2019-2020-Lisans OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ I
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Yeniçağ Tarihi Osmanlı Tarihi Kent Tarihi Askeri Tarih
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , XVIII. Yüzyıl'da Sakız Adası'nda Muhassıllık İdaresine Dair Bazı Bilgiler,4,2021
Hakemli , ÇELİK BÜLENT, AKKAYA MUSTAFA , Osmanlı Dönemi'nde İzmir Ve Çevresinde Avcılık,3,2021
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Kentli Esnafın Getirdiği Çözümler: Orducu Esnafı,,2004
Hakemli , ÇELİK BÜLENT,ÜNEN UĞUR , XVIII. Yüzyılda Rodos’un Sosyo-Ekonomik, Dinî ve Kültürel Durumu,9,2015
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Osmanlı Seferleri’nde Orducu Esnafı’nın Fonksiyonları,4,2018
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Aydın Güzelhisar Merkezi’ndeki Vakıfların Tarihsel Dönüşümleri Üzerine Bazı Tespitler,9,2019
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Yeniçerilerin Esnaflaşmasında Orducu Görevinin Rolüne Dair Bazı Tespitler,5,2019
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Esnaf Temsilcileri Orducular,,2003
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Osmanlı Lonca Sistemi İçinde Yamaklık Olgusu,7,2004
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , 1530 da Aydın Livasında Vergilendirilen Nebatat Hayvanat ve Cisimat Hakkında,2,2004
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Gerçekleşmemiş Bir Yol Hikayesi 19 Yüzyıl ın Son Çeyreğinde Menderes Nehrinin Ulaşıma Açılması Projesi,9,2005
Hakemli , DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT , XVII. Yüzyıl Sonlarında Aydın da Bir Osmanlı Bürokratı: Defterdar İsmail Paşa (Kirli),9,2007
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , 1742 İzmir Yangını Sonrasında Yangından Zarar Gören Bina Ve Arsalar Üzerindeki Mülkiyet Problemleri,7,2018
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Osmanlı Seferleri’nde Orducu Esnafı,10,2018
Hakemli , ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU , III. Selim Döneminde Osmanlı Devleti’nde İzmir Şehri’ndeki Bazı Olaylarda Adem-i Merkeziyetçi Unsurlar,6,2017
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , XVIII. Yüzyıl İzmir Ticareti Hakkında Düşünceler Ve Vezir Hanları,1,2000
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Osmanlı Seferlerinde Orducu Esnafı,9,2018
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , XIV.-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Ordusu Hakkında Düşünceler,8,1996
Hakemli , ÇELİK BÜLENT , Osmanlı Devleti’nde Timar Rejimi Sona Ererken Aydın Sancağı’nda Darphaneye Devredilen Çiftlikler Hakkında Bazı Bilgiler,3,2018
Ulusal , Özet bildiri , ÇELİK BÜLENT,Ege Üniversitesi İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi Uluslararasıİzmir Sempozyumu ”Algı ve Değerler”,
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Kuşadası Öküz Mehmed Paşa Sempozyumu,01.12.2019
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu- I,01.01.2013
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I,01.01.2013
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Tire Araştırmaları Sempozyumu,01.01.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu,07.05.2018
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Adalarda Türk ve İslam Kültürü Sempozyumu,01.02.2018
Uluslararası , Özet bildiri , DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,OSARK Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi,14.10.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu,01.10.2008
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Zeybek Ateşi Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri,01.01.2013
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu,01.01.2007
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu,01.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi- Kültürü Ekonomisi,26.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ÇELİK BÜLENT,Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu,01.03.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Uluslararası Darbe Sempozyumu,15.01.2018
Ulusal , Tam metin bildiri , DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,Tire Araştırmaları Sempozyumu,01.01.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Uluslarası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu II,01.01.2016
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,Beydağ Araştırmaları Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II,01.01.2016
Vakıf ve Sosyal Kalkınma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın'da Vakıflar ve Vakıf Eserleri (XIV-XX. Yüzyıllar),DEMİR TANJU, ÜLKÜ OSMAN, ÇELİK BÜLENT,KUDAT, Aydın,2021,978-625-439-420-1
IZMIR: Search of the Past , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turkoman Communities In Izmir Region At The Beginning Of The XVIth Century,ÇELİK BÜLENT,CİHAN ÖZGÜN,2020,978-605-338-305-5
Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVIII. Yüzyıl Başlarında Rodos Adası’ndaki Müslümanlara Ait Evkaf,ÇELİK BÜLENT,Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Cihan Özgün, Doç. Dr. Fırat Yaldız,2019,978-6057786-10-4
Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVII ve XVIII. Yüzyılarda Osmanlı Devleti’nde Muhassıllık Uygulaması,DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,Arif Bilgin-Burhan Çağlar,2019,978-605-7635-36-5
Turkish Foundations In Rhodes And Kos , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Muslim Waqfs In The Islands Of Rhodes Beginning Of The XVIII The Century,ÇELİK BÜLENT,Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Cihan Özgün, Doç. Dr. Fırat Yaldız,2019,978-605-7786-13-5
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MANİSA Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın muhassıllığı İdaresinde Saruhan Sancağı (XVII-XVIII. Yüzyıllar),DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,Muzaffer TEPEKAYA, Zafer ATAR,2018,978-975-8628-75-9
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınlı Bir Ayan: Hamzabali-zade İbrahim Bey’e Dair Arşiv Kaynakları,DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz,2018,978-605-288-393-8
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Batı Anadolu’da Mukataa Yönetimi,ÇELİK BÜLENT,Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz,2018,978-605-288-393-8
Osmanlı Devlet Teşkilatı nın Kadim Bir Kurumu Defterdarlık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı İdari-Mali Teşkilatında (XVII Ve XVIII. Yüzyıllar) Muhasıllık Kurumu Ve Muhassıl Defterdarlar,DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,,2016,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. Yılına Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyo-Ekonomik Bir Kurum Olan Ahiliğin Anadolu Selçuklu Ve Osmanlı Devletlerindeki Görüntüsü,ÇELİK BÜLENT,Hüseyin Üreten, Mehmet Başaran, Günver Güneş,2014,978-975-8254-51-4
İzmir Kent Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),XVI. ve XVIII. Yüzyıllarda İzmir’in Ekonomik Gelişimi,ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,Oktay Gökdemir, Kemal Arı, Fevzi Çakmak,2013,978-975-18-0146-3
Türk Tarihinde Balkanlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Rumelisi’ndeki Bazı Kalelere Anadolu’dan Gönderilen Havaleler,ÇELİK BÜLENT,Yrd. Doç. Dr. Zeynep İskefiyeli, Yrd. Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Yrd. Doç. Dr. Serkan Yazıcı,2013,978-605-4735-15-0
Prof.Dr. Özer Ergenç’e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Malî-İdarî Ortaklığı: Aydın Muhassıllığı’nın Bergama’daki Kaynakları,ÇELİK BÜLENT,EKİN Ümit,2013,978-605-5261-84-9
Tarihsel Süreçte Aydın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVIII. Yüzyıl’da Osmanlı Sarayında Damat Olmuş Bir Aydınlı: Abdullah Paşa,DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT,Günver Güneş,2012,978-605-86585
Tarihsel Süreçte Aydın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın Oğulları ve Osmanlı Klasik Döneminde Aydın,ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,Günver Güneş,2012,978-605-86585
Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Döneminde Aydın Güzelhisarı (XV-XVIII. Yüzyıllar),ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,Serap Yaylalı, Zeynep Mercangöz, Engin Akdeniz, Aslı Saraçoğlu vd.,2012,978-605-359-578-6
Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınoğlu Beyliği Döneminde Aydın (13-15. Yüzyıllar),ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,YAYLALI Serap, MERCANGÖZ Zeynep AKDENİZ Engin, SARAÇOĞLU Engin vd.,2012,978-605-359-578-6
Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVI Ve XVII. Yüzyıllar’da Bozdoğan Kazası,ÇELİK BÜLENT,Sabri Sürgevil,2010,978-605-88180-0-2
Osmanlı Devleti nde Bir İdari Mali Yeniden Yapılanma Uygulaması Örneği Aydın Muhassıllığı XVII ve XVIII Yüzyıllar , Bilimsel Kitap , Tümü,,ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,,2010,978-975-8254-41-5
Felsefe Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Fizyokratlar Maddesi,ÇELİK BÜLENT,Ahmet Cevizci,2009,978-9944-446-55-6
Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Mali-İdari Tarihine Katkı:XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Aydın Muhassıllığı,ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU,İshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu, Sabriye Serap Kurbanoğlu,2009,978-975-294-253-0
Atatürk ve Cumhuriyet’e Armağan Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarih Ve Tarihçiliğimizin Gelişimi,BAŞARAN MEHMET,ÇELİK BÜLENT,Yrd. Doç. Dr. Adil Adnan Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş,2006,
Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Gaziantep , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVI. ve XVII Yüzyıllarda Antep’te Ticaret ve bu Konuda Karşılaşılan Bazı Zorluklar,ÇELİK BÜLENT,Yusuf KÜÇÜKDAĞ,1999,975-95279-6-0
9 Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi,Gelibolulu Mustafa Ali
Vakanüvis Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi,İspanyol Konsoloslar
Akademik İncelemeler Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi,Rodosçuk
Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
Arkeolojik Yüzey Araştırması , 14.08.2017