Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
TUĞRUL AYYILDIZ

Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı


1996-2000 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Pr.
2001-2004 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)
2005-2011 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Dr)
İngilizce 2004 Güz KPDS 51
2001-2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm (Yl) (Tezli)
2004- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü
2013- YARDIMCI DOÇENT
2008- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Melike G.
Glass ceiling sydrome for woman employees and its effect on the organizational citizenship
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nazmi E.
Çağdaş sanat etkinlikleri ve Türkiye turizmi bağlamında 13. İstanbul Bienali incelemesi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  İsmail Eren S.
Turistlerin özgüven düzeyleri ve destinasyonda algıladıkları riskler arasındaki ilişki: Kuşadası örneği
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Kansu G.
Hizmet hatası telafisi performansının psikolojik öncülleri: Otel işletmeleri örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Nihan Y.
İşgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğilimlerine etkisi: Otel işletmeleri örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hüseyin Erhan A.
Konaklama işletmelerinde algılanan atmosferin müşteri tatminine etkisi: Kuşadası örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ecem M.
Kayırmacılığın örgütsel güven ve örgütsel bağlılık algılaması üzerindeki etkisi: Kuşadası'ndaki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri örneği
2012-2013-Doktora Zincir Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Franchsing Hizmetleri
2012-2013-Lisans Sunum Teknikleri
2012-2013-Lisans Yiyecek İçece İşletmelerinde Örnek Olaylar
2012-2013-Lisans Fast Food Hizmetleri ve Franchising
2012-2013-Lisans Konaklama İŞletmeleri
2012-2013-Yüksek Lisans Turizmde Araştırma Yöntemleri
2012-2013-Lisans Örgütsel Davranış
2013-2014-Lisans Örgütsel Davranış
2013-2014-Yüksek Lisans Turizmde Araştırma Yöntemleri
2013-2014-Lisans Yiyecek İçece İşletmelerinde Örnek Olaylar
2013-2014-Lisans Konaklama İŞletmeleri
2013-2014-Lisans İşletme
2013-2014-Lisans Sunum Teknikleri
2013-2014-Lisans Fast Food Hizmetleri ve Franchising
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Turizm   
Hakemli , AYYILDIZ TUĞRUL,YAZICI AYYILDIZ AHU,OKUL TURAN , Turizm Rehberliği Öğrencilerinde Türkiye İmajı Algılamaları: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği,12,2019
Hakemli , YAZICI AYYILDIZ AHU,ESEN ÖZLEM,AYYILDIZ TUĞRUL , Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneği,10,2019
Hakemli , GENÇER KANSU,AYYILDIZ TUĞRUL , Demografik Özellikler ve Psikolojik Koşulların İşe Tutkunluğa Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği,,2018
Hakemli , GENÇER KANSU,AYYILDIZ TUĞRUL , Demografik Özellikler ve Psikolojik Koşulların Hizmet Hatası Telafisi Performansına Etkisi: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma,,2017
Hakemli , AYYILDIZ TUĞRUL,ATAY HAKAN,YAZICI AYYILDIZ AHU , Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları Ve YöneticilerinGörüşleri: Kuşadası Örneği,,2014
Hakemli , hançe murat,Öztürk Ahmet Bülent,AYYILDIZ TUĞRUL , Middle-Level Hotel Managers’xx CorporateEntrepreneurial Behavior and Risk-TakingPropensities: A Case of Didim, Turkey,,2009
Hakemli , rızaoğlu bahadttn,AYYILDIZ TUĞRUL , Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve İş Tatmini: Didim Örneği,,2008
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,AYYILDIZ TUĞRUL,cengiz serhat , Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık BoyutlarındaAlgılama Farklılıkları: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği,4,2009
Uluslararası , Özet bildiri , Yüksel Ulviye,AYYILDIZ TUĞRUL,III. Uluslararası EUREFE Kongresi,01.12.2019
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,AYYILDIZ TUĞRUL,II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi,03.10.2019
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,OKUL TURAN,AYYILDIZ TUĞRUL,2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi,12.09.2019
Uluslararası , Özet bildiri , AYYILDIZ TUĞRUL,YAZICI AYYILDIZ AHU,ALTUN HÜSEYİN ERHAN,XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences,01.03.2018 Erişim Linki
Social, Human and Administrative Science Research Papers , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIALIZATION PROCESSES IN HOSPITALITY BUSINESSES AND ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION TACTICS,AYYILDIZ TUĞRUL,Dr.Öğr.Üyesi İsmail ELAGÖZ, Dr. Abdül GEZER, Dr. Abdullah YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi, Göktürk ERDOĞAN,2019,978-625-7958-29-5
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler-3 Alanında Yeni Ufuklar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KUŞADASI ÖRNEĞİ,YAZICI AYYILDIZ AHU,AYYILDIZ TUĞRUL,Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ,2019,978-605-7749-96-3
RECENT RESEARCES ON SOCİAL SCİENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Impact of Tourism Students’ Personalities onTheir Service Orientations,AYYILDIZ TUĞRUL,YAZICI AYYILDIZ AHU,ALTUN HÜSEYİN ERHAN,ROMAN DORCZAK, HASAN ARSLAN, RAFAT MUSUALIK,2018,978 - 83 - 65688 - 37 - 8
Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğrenen Örgütler,AYYILDIZ TUĞRUL,Osman Eralp ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN,2017,978-605-9440-97-4
Nitel Araştırma Neden Nasıl Niçin , , Bölüm(ler),,AYYILDIZ TUĞRUL,,2007,978-9944-223-19-5