Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
TÜLAY YÜREKLİ

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı


1993-1997 Lisans Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Pr.
2000-2003 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi (Yl) (Tezli)
2003-2009 Doktora Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
İngilizce 2002  ÜDS 82.500
Farsça 2005  KPDS 53
Arapça 2007  KPDS 63
İngilizce 2021 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) Sonuçları YDS 88,75000
İngilizce 2018  YÖKDİL 90
2002- DOÇENT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
2017-2018-Lisans Genel Türk Tarihi Araştırmaları
2018-2019-Lisans Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Genel Türk Tarihi Türk Kültür Tarihi Türk Bozkır Kültürü Orta Asya Tarihi
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Orta Çağ Müslüman Türk Dünyasında Müneccimlik Üzerine Notlar,12,2022
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , EYYÛBİLER, BAHRİ MEMLÛKLER VE TİMUR DÖNEMİNDE HASTALIK VE ÖLÜM NEDENİYLE SADAKA VERME GELENEĞİ,1,2022
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , MEMLÛKLERDE MATEM GELENEĞİ,3,2022
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , İslamlaşma Döneminde Türk Halk Kültüründe Cariyelik,12,2020
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Bahri Memluk Hükümdarlarının Eğlence ve Alışkanlık Unsuru Olarak Şarap,12,2019
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Eyyubi Ailesi Kadınları,10,2011
Hakemli , GÖMEÇ SAADETTİN YAĞMUR,YÜREKLİ TÜLAY , Çar İskitler Üzerine,4,2010
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , XI.Yüzyıl Ortalarından Moğol İstilasına Kadar Tikrit,4,2018
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Memlukler Döneminde Kilabziler ve Av Köpekleri,4,2018
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Selçuklular Döneminde Sincar,9,2008
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Musul Atabegliği’xxnde Ekonomik Hayat,9,2009
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , El-Melikü’xxs-Salih Hâkimiyetinde Harizmliler,10,2017
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Zengiler ve Eyyûbîlerde İstihbarat,11,2017
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Zengilerde Evlilik ve Kadının Yeri,9,2008
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , İlhanlılar Döneminde Musul’xxlda Siyasi ve Ekonomik Durum,10,2013
Hakemli , YÜREKLİ TÜLAY , Atabeg İmâdeddin Zengi’xxnin Şahsi Hayatı,6,2009
Uluslararası , Özet bildiri , YÜREKLİ TÜLAY,International Symposium on Asian Languages on Literatures Understanding Culture ADES-IV,24.01.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÖMEÇ SAADETTİN YAĞMUR,YÜREKLİ TÜLAY,I.Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’a Eski Türkçe Bilgi Şöleni,01.01.2010
Uluslararası , Tam metin bildiri , YÜREKLİ TÜLAY,Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu,01.01.2014
Uluslararası , Özet bildiri , YÜREKLİ TÜLAY,The XXVIII International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa Asia and Africa In the Changing World,20.03.2015
Uluslararası , Özet bildiri , YÜREKLİ TÜLAY,Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri Uluslararası Bilgi Şöleni,12.10.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , YÜREKLİ TÜLAY,Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu’da Türkmenler Sempozyumu,01.12.2016 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , YÜREKLİ TÜLAY,Multidisipliner Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu,02.04.2017
BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER TARİH , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İSLAMİ DÖNEM TÜRK KÜLTÜRÜNDE FAL BAKMA ÂDETİ ÜZERİNE KISA NOTLAR,YÜREKLİ TÜLAY,BOSTAN, HANEFİ VE UZMAN, NASRULLAH,2022,ISBN 978-605-73776-1-6 Erişim Linki
Feda Şamil Arık’xxa Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Memlûklu Hükümdarları Adına Yazılmış Siyasetnâmelerin TanıtımlarıTülay YÜREKLI..................................................................................................................559,YÜREKLİ TÜLAY,Alpaslan Demir, Tuba Tombuloğlu, Eralp Erdoğan, Ömer Düzbakar,2018,9786052886342
Feda Şamil Arık’xxa Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Makrîzî’nin Es-Sulûk ve El-Hıtat Adlı Eserlerinde GeçenMemlûklu Dönemi Kahire Hapishaneleri,YÜREKLİ TÜLAY,Alpaslan Demir, Tuba Tombuloğlu, Eralp Erdoğan, Ömer Düzbakar,2018,9786052886342
Eşref Buharalı’xxya Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Büyük Selçuklularda ve Memlûklerde Av,YÜREKLİ TÜLAY,Alpaslan DEMİR, Tuba KALKAN, Eralp ERDOĞAN,2017,9786052881804
ŞEHİTLERİMİZ , Bilimsel Kitap , Tümü,,YARAR HÜLYA,EROGLU CENGİZ,KÜÇÜK AHMET,DELİALİOĞLU MUSTAFA,TÜRKER MUSA,YÜREKLİ TÜLAY,,1998,
Er Kişi Ebulfez Elçibey’xxe Armağan , Kitap , Yrd. Editör,2018