Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
TANER ARABACIOĞLU

Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı


1995-1999 Lisans Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Öğretmenliği Pr.
2000-2006 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Eğitimi (Yl) (Tezli)
2008-2012 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)
İngilizce 2017 Bahar YÖKDİL 73.75
İngilizce 2011 Bahar KPDS 68.75
2001-2013 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
2013- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2016- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2017-2018 Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2017-2018 Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ayşe Hilal O.
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Berna Sultan Y.
Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin bireysel yenilikçilik özellikleri açısından incelenmesi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fatma P.
Dönüştürülmüş sınıflarda oyunlaştırmanın matematik başarısına, güdülenme ve öğrenme stratejilerine olan etkisi
2013-2014-Lisans Eğitimde Bilişim Teknolojileri I
2013-2014-Lisans Eğitimde Grafik ve Canlandırma
2013-2014-Lisans Bilgisayar Donanımı
2013-2014-Lisans Eğitimde Bilişim Teknolojileri II
2014-2015-Lisans BİLGİSAYAR I
2014-2015-Lisans İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
2014-2015-Lisans BİLGİSAYAR DONANIMI
2014-2015-Lisans EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA
2014-2015-Lisans EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I
2015-2016-Lisans BİLGİSAYAR I
2015-2016-Lisans EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I
2015-2016-Lisans Bilişim ve Etik
2015-2016-Lisans Proje Geliştirme ve Yönetimi
2015-2016-Lisans Okul Deneyimi
2015-2016-Lisans MESLEKİ UYG. VE PROJE I
2015-2016-Lisans BİLGİSAYAR DONANIMI
2015-2016-Lisans İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
2019-2020-Lisans Bilişim Teknolojileri
2019-2020-Lisans Bilgisayar Donanımı
2019-2020-Yüksek Lisans Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
2019-2020-Yüksek Lisans Bilgi-İşlemsel Düşünme ve Kodlama
2019-2020-Lisans Algoritma ve Programlama
2019-2020-Lisans Öğretim Teknolojileri
2019-2020-Lisans Animasyon Tasarımı ve Geliştirme
2019-2020-Lisans Eğitimde Grafik ve Canlandırma
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   
Hakemli , ARABACIOĞLU TANER,YAZICI ERSEN,ÖZEN ÜNAL DENİZ , Flipped classroom experiences of preservice teachers: Implications from a mathematics course,10,2020
Hakemli , Pehlivan Fatma,ARABACIOĞLU TANER , Sosyal Bilimler Alanında Yapılmış Dönüştürülmüş Sınıf Araştırmalarının İçerik Analizi,1,2020
Hakemli , HİĞDE EMRAH,AKTAMIŞ HİLAL,ARABACIOĞLU TANER,ŞEN HANİFE CAN,ÖZEN ÜNAL DENİZ,YAZICI ERSEN , Öğretmen ve öğretmen adaylarının Stem alanlarına yönelik tutumlarının ve Stem öğretimi yönelimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi,4,2020
Hakemli , ORAL Ayşe Hilal,ARABACIOĞLU TANER , İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,1,2019
Hakemli , ARABACIOĞLU TANER,ÇAKIR ÖZLEM , ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK KULLANIMININ MODELLENMESİ,,2017
Hakemli , SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,ARABACIOĞLU TANER , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüÖğretim Elemanlarının Alan Öğretmeni Yeterliklerineİlişkin Düşünceleri,12,2016
Hakemli , ARABACIOĞLU TANER,GÖKDAŞ İBRAHİM , ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET ve FACEBOOK KAVRAMLARINA İLİŞKİN MECAZLARI,6,2015
Hakemli , ARABACIOĞLU TANER,DURSUN FEVZİ , ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ,1,2015
Hakemli , ARABACIOĞLU TANER,AKAR VURAL RUKEN , USING FACEBOOK AS A LMS,3,2014
Hakemli , ARABACIOĞLU TANER , Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin Modüler Eğitim Programınaİlişkin Görüşleri Aydın İlinde Bir Durum Çalışması,3,2013
Uluslararası , Tam metin bildiri , YAZICI ERSEN,AKTAMIŞ HİLAL,HİĞDE EMRAH,ARABACIOĞLU TANER,ÖZEN ÜNAL DENİZ,Innovation and Global Issues Congress IV (INGLOBE4),31.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ORAL Ayşe Hilal,ARABACIOĞLU TANER,International Computer Instructional Technologies Symposium,04.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , HİĞDE EMRAH,AKTAMIŞ HİLAL,ARABACIOĞLU TANER,ŞEN HANİFE CAN,ÖZEN ÜNAL DENİZ,YAZICI ERSEN,International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS2018),04.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI ERSEN,ÖZEN ÜNAL DENİZ,AKTAMIŞ HİLAL,ARABACIOĞLU TANER,ŞEN HANİFE CAN,HİĞDE EMRAH,International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018),19.04.2018
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI ERSEN,ARABACIOĞLU TANER,AKTAMIŞ HİLAL,ŞEN HANİFE CAN,HİĞDE EMRAH,ÖZEN ÜNAL DENİZ,International Symposium on Human and Social Sciences,30.03.2018
Uluslararası , Özet bildiri , Oral Ayşe Hilal,ARABACIOĞLU TANER,th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium,14.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ARABACIOĞLU TANER,YAZICI ERSEN,ÖZEN ÜNAL DENİZ,11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,26.05.2017
Ulusal , Özet bildiri , ÖZEN ÜNAL DENİZ,YAZICI ERSEN,ARABACIOĞLU TANER,3.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu,19.05.2017 Erişim Linki
Ulusal , Özet bildiri , YAZICI ERSEN,ÖZEN DENİZ,ARABACIOĞLU TANER,12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,30.09.2016
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI ERSEN,ÖZEN DENİZ,ARABACIOĞLU TANER,3rd International Conference on New Trends in Education,01.07.2016
Uluslararası , Özet bildiri , ARABACIOĞLU TANER,YAZICI ERSEN,ÖZEN DENİZ,10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,18.05.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZEN DENİZ,YAZICI ERSEN,ARABACIOĞLU TANER,13 th International Congress on Mathematical Education ICME13,31.07.2016
Ulusal , Özet bildiri , DURSUN FEVZİ,ARABACIOĞLU TANER,2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu,
Ulusal , Özet bildiri , ARABACIOĞLU TANER,GÜLER ERKAN,8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,
Ulusal , Özet bildiri , SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,ARABACIOĞLU TANER,7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,
Ulusal , Özet bildiri , ARABACIOĞLU TANER,DURSUN FEVZİ,7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , ARABACIOĞLU TANER,AKAR VURAL RUKEN,XI. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , ARABACIOĞLU TANER,SEBETCİ ÖZEL,GÜLER ERKAN,KARATAŞ TANER,2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,,
Ulusal , Tam metin bildiri , FİLİZ ALİ,GÜNEL KORHAN,ARABACIOĞLU TANER,Akademik Bilişim’09, Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , ARABACIOĞLU TANER,BÜLBÜL HALİL İBRAHİM,FİLİZ ALİ,Akademik Bilişim’07,
Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Oyunlaştırma,ARABACIOĞLU TANER, YAZICI ERSEN,Saracaloğlu Asuman Seda, Akkoyunlu Buket, Gökdaş İbrahim,2020,978-625-7228-34-3
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
Steme Taşınalım, Stemle Tanışalım
Aydın İlinde öğrenim gören ve eğitime erişimi taşımalı yolla sağlanan ortaokul öğrencilerine yönelik Stem eğitimi temalı doğa eğitimi ve bilim okulu , 30.04.2018
FARKLI ÇOCUKLARA FARKLI MATEMATİK
Bu projenin konusu üstün yetenekli öğrencilerle çalışan matematik öğretmenlerine mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla özgün bir model olan “Farklı Çocuklara Farklı Matematik” eğitimlerinin verilmesi ve bu modelin yaygınlaştırılmasıdır. Projede üstün yetenekli çocukların eğitiminde kullanılan öğretim stratejileri, bu öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere kullanılacak matematiksel meydan okuyucu (mathematical challange) görevler ve teknolojik araçlar yardımıyla öğretimin farklılaştırması beklenmektedir. , 20.04.2018
FARKLI İLETİŞİM ORTAMLARIYLA YÜRÜTÜLEN SENARYO TEMELLİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ ERİŞİLERİNE ETKİSİ
, 01.05.2011