Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
MURAT BOYACIOĞLU

Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı


1996-2002 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
2003-2007 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Ve Toksiloji (Dr) (Veteriner)
Almanca 2002 Güz ÜDS 68.750
2004-2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2009-2016 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2016-2021 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2021- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2007- Komisyon Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi

2011-2015 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2011-2015 Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2015-2017 Komisyon Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2019- Enstitü Müdür Yardımcısı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2020-2021 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Barış T.
Ratlarda indometazinle oluşturulan gastrik ülser üzerine silimarinin koruyucu etkilerinin araştırılması
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Zeki A.
Ratlarda deneysel bisfenol-A toksikasyonunda folik asit'in koruyucu etkilerinin araştırılması
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Özge B.
Bazı sentetik antioksidanların 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal süpürme kapasitesi yöntemi ile antioksidan aktivitelerinin araştırılması
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Melih D.
Çiğ inek sütlerinde staphylococcus aureus etkeninin izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Emrah A.
Ratlarda deneysel parasetamol toksikasyonunda Folik asit'in koruyucu etkilerinin araştırılması
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Memduha E.
Okratoksin A toksikasyonunda folik asit ve ellajik asidin etkilerinin araştırılması
2012-2013-Doktora Seminer
2012-2013-Doktora Mantarlara Etkiyen İlaçlar
2012-2013-Doktora Mikotoksinler ve Analizleri
2012-2013-Doktora MSS İlaçlarında Temel İlkeler
2012-2013-Yüksek Lisans Seminer
2012-2013-Yüksek Lisans Çevre Toksikolojisi
2012-2013-Yüksek Lisans İlaç Kalıntıları Bilimsel ve Yasal Denetim
2012-2013-Yüksek Lisans Hormonal Sistem Farmakolojisi
2012-2013-Yüksek Lisans Kemotörapötik İlaçlar
2012-2013-Yüksek Lisans Laboratuar Teknik ve Uygulamaları
2012-2013-Lisans Çevre Bilimi ve Veteriner Hekimlik
2012-2013-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
2012-2013-Lisans Farmakoloji
2013-2014-Doktora Farmakolojide Temel İlkeler
2013-2014-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2013-2014-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014-Yüksek Lisans Seminer
2013-2014-Yüksek Lisans Pestisidler ve Analizleri
2013-2014-Yüksek Lisans Toksikolojide Temel İlkeler
2013-2014-Lisans Basketbol
2013-2014-Lisans Toksikoloji
2013-2014-Lisans Farmakoloji
2013-2014-Lisans Farmakoloji ve Toksikolojide Analitik Uygulamalar
2013-2014-Lisans Medikal Botanik
2013-2014-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2013-2014-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014-Yüksek Lisans Seminer
2013-2014-Yüksek Lisans Kalp-Damar Sistemi İlaçları
2013-2014-Önlisans Marazi Madde ve Numumune Alma Teknikleri
2013-2014-Önlisans Toksikoloji
2013-2014-Önlisans Farmakoloji
2013-2014-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi-Klinik Laboratuvar Tanı
2013-2014-Lisans Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi-Çiftlik Yönetimi
2013-2014-Lisans Çevre Bilimi ve Veteriner Hekimlik
2014-2015-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (
2014-2015-Yüksek Lisans Çevre Toksikolojisi
2014-2015-Yüksek Lisans Yerel Hormonlar
2014-2015-Yüksek Lisans Mikotoksinler ve Analizleri
2014-2015-Doktora Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar
2014-2015-Doktora Farm. ve Toks. Krom. Analiz Yönt.
2014-2015-Doktora Farmakolojide Temel İlkeler
2014-2015-Lisans Toksikoloji
2014-2015-Lisans Farmakoloji-I
2014-2015-Lisans Medikal Botanik
2014-2015-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2014-2015-Yüksek Lisans Çevre Toksikolojisi
2014-2015-Yüksek Lisans Yerel Hormonlar
2014-2015-Yüksek Lisans Mikotoksinler ve Analizleri
2014-2015-Doktora Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar
2014-2015-Doktora Farmakoloji ve Toksikolojide Kromatografik Analiz Yöntemleri
2014-2015-Doktora Farmakolojide Temel İlkeler
2014-2015-Lisans Toksikoloji
2014-2015-Lisans Farmakoloji
2014-2015-Lisans Medikal Botanik
2015-2016-Doktora Laboratuar Teknik ve Uyg.
2015-2016-Doktora Ağrı Kesici İlaçlar
2015-2016-Doktora Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar
2015-2016-Yüksek Lisans Solunum Sistem Farmakolojisi
2015-2016-Yüksek Lisans Hormonal Sistem Farmakolojisi
2015-2016-Yüksek Lisans Pestisidler ve Analizleri
2015-2016-Yüksek Lisans Toksikolojide Temel İlkeler
2015-2016-Doktora Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016-Doktora Tez Çalışması I
2015-2016-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2015-2016-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2015-2016-Lisans Medikal Botanik
2015-2016-Lisans Toksikoloji
2015-2016-Lisans Farmakoloji I
2016-2017-Yüksek Lisans Sindirim Sistemi İlaçları
2016-2017-Yüksek Lisans Otonom Sinir Sitemi İlaçları-I
2016-2017-Doktora Hormonal Sistem Farmakolojisi
2016-2017-Yüksek Lisans Hormonal Sistem Farmakolojisi
2016-2017-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2016-2017-Doktora Kalp-Damar Sistemi İlaçları
2016-2017-Doktora MSS İlaçlarında Temel İlkeler
2016-2017-Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri
2016-2017-Yüksek Lisans Farmakolojide Temel İlkeler
2016-2017-Yüksek Lisans Seminer
2016-2017-Doktora Uzmanlık Alan Dersi
2016-2017-Doktora Tez Çalışması
2016-2017-Yüksek Lisans Tez Çalışması
2016-2017-Lisans Klinik Laboratuvar Tanı (VHOE)
2016-2017-Lisans Farmakoloji – II (B Şb.)
2016-2017-Lisans Farmakoloji – II (A Şb.)
2016-2017-Lisans Farmakoloji-Toksikolojide Analitik Uyg
2016-2017-Lisans Medikal Botanik (B Şb.)
2016-2017-Lisans Medikal Botanik (A Şb.)
2016-2017-Lisans Toksikoloji (B Şb.)
2016-2017-Lisans Toksikoloji (A Şb.)
2016-2017-Lisans Farmakoloji – I (B Şb.)
2016-2017-Lisans FARMAKOLOJİ-I(A ŞB.)
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi   
Indian Journal of Experimental Biology , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji,
Clinical and Experimental Hypertension , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji,
Journal of Fish Diseases , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,
Eurasian Journal Of Veterinary Sciences , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi,
Bazı sentetik antioksidanların 2 2 difenil 1 pikrilhidrazil DPPH radikal süpürme kapasitesi yöntemi ile antioksidan aktivitelerinin araştırılması
, 15.09.2015
Okratoksin A toksikasyonunda folik asit ve ellajik asidin etkinliklerinin araştırılması
, 15.09.2015
Çiğ inek sütlerinde Staphylococcus aureus etkeninin izolasyonu identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi
, 15.04.2015
Keçilere Flumetrin ve Sipermetrinin pour on uygulanmasını takiben farmakokinetiklerinin karşılaştırılması
, 15.04.2014
Koyunlarda Flumetrinin Serbest ve Farklı Yoğunluklarda Hazırlanmış Mezogözenekli Silika Nanopartikül Olarak Pour on Uygulanmasını Takiben Farmakokinetiklerinin Karşılaştırması
, 15.04.2014
Rat testis dokusunda bisfenol A toksikasyonuna karşı koenzim Q10 un koruyucu etkilerinin araştırılması
, 15.04.2014
Ratlarda indometazin ile oluşturulan gastrik ülser üzerine silimarinin koruyucu etkisinin araştırılması
, 15.04.2014
Ratlarda deneysel bisfenol A toksikasyonunda folik asitin koruyucu etkilerinin araştırılması
, 15.04.2014
Kuluçkadan çıkım sonrasında bekletilen etlik piliçlerin rasyonlarına prebiyotik katkısının büyüme performansı ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri
, 20.03.2013
Ratlarda indometazin ile oluşturulan gastrik ülser üzerine likopenin koruyucu etkisinin araştırılması
, 20.03.2013
Ratlarda Deneysel Siklofosfamid Toksikasyonunda Silimarin ve Curcuminin Koruyucu ve Antigenotoksik Etkilerinin Araştırılması
, 15.09.2011
Hiperhomosisteinemik rat modelinde nebivololün asimetrik dimetilarjinin ADMA nitrik oksit nitrit ve nitrat homosistein düzeyleri ve torakal aorta intima media kalınlığı üzerine etkisi
, 15.04.2011
Rikobendazolün keçi ve koyunlarda karşılaştırmalı farmakokinetiği in vitro metabolizması ve keçilerde anthelmintik etkinliği ile artırılmış dozlarda uygulanmasının plazma kinetiğine olan etkisinin araştırılması
, 15.09.2008
Streptozotosinin Genotoksik Etkilerinin Resveratrol Varlığında Araştırılması
, 16.09.2007
Gökkuşağı Alabalık Oncorhynchus mykiss larında RTFS Rainbow trout fry syndrome ye neden olan Flavobacterium psychrophilum etkeninin izolasyonu ve antibakteriyel sağaltım seçeneğinin belirlenmesi
, 15.09.2003