Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
AHU YAZICI AYYILDIZ

Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı


1997-2002 Lisans Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Pr.
2002-2005 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Yl) (Tezli)
2005-2011 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Dr)
İngilizce 2002 Güz KPDS 63
İngilizce 2018  YÖKDİL 72.5
2004-2014 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü
2014- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı
2014-2014 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Muhammed B.
Tüketici yenilikçiliği ve kişilik özelliklerinin algılanan risk üzerine etkisi: Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otel müşterileri örneği
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Özlem E.
Kuşaklara Göre, Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının, Hatırlanabilir Turizm Deneyimleri Üzerine Etkisi, Kuşadası Örneği
2017-2018-Lisans TURİZMDE TANITMA
2017-2018-Lisans SATIŞ TEKNİKLERİ VE YÖNETİMİ
2017-2018-Lisans PAZARLAMA
2017-2018-Lisans GENEL İŞLETME
2017-2018-Lisans TURİZMDE MARKALAŞMA
2017-2018-Yüksek Lisans TURİZMDE ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI
2017-2018-Lisans UYGULAMA EĞİTİMİ
2017-2018-Lisans TURİZM PAZARLAMASI
2018-2019-Lisans SUNUM TEKNİKLERİ II
2018-2019-Lisans TURİZMDE MARKALAŞMA
2018-2019-Lisans PAZARLAMA
2018-2019-Lisans İŞLETME
2018-2019-Yüksek Lisans TURİZMDE ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI
2018-2019-Lisans UYGULAMA EĞİTİMİ
2018-2019-Lisans SATIŞ TEKNİKLERİ VE YÖNETİMİ
2018-2019-Lisans TURİZM PAZARLAMASI
2018-2019-Lisans SATIŞ TEKNİKLERİ
2018-2019-Lisans TURİZMDE TANITMA
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Pazarlama   
Hakemli , AYYILDIZ TUĞRUL,YAZICI AYYILDIZ AHU,OKUL TURAN , Turizm Rehberliği Öğrencilerinde Türkiye İmajı Algılamaları: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği,12,2019
Hakemli , YAZICI AYYILDIZ AHU,ESEN ÖZLEM,AYYILDIZ TUĞRUL , Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneği,10,2019
Hakemli , AYYILDIZ TUĞRUL,ATAY HAKAN,YAZICI AYYILDIZ AHU , Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları Ve Yöneticilerin Görüşleri: Kuşadası Örneği,6,2014
Hakemli , YAZICI AHU,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,TOPRAK YILDIRIM , Under the scope of green marketing the examination of green product purchasing behaviors of vocational school students in terms of socio demographical variables,,2015
Hakemli , YAZICI AHU,AYYILDIZ TUĞRUL , The effect of demographical features on students hedonic shopping behaviors,12,2015
Uluslararası , Özet bildiri , topçu Şafak,YAZICI AYYILDIZ AHU,III. Uluslararası EUREFE Kongresi,01.12.2019
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,AYYILDIZ TUĞRUL,II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi,03.10.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ESEN ÖZLEM,YAZICI AYYILDIZ AHU,9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,26.10.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ALİMANOĞLU ÇAĞLA,YAZICI AYYILDIZ AHU,20. Ulusal-4. Uluslararası Turizm KOngresi,19.10.2019
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,OKUL TURAN,AYYILDIZ TUĞRUL,2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi,12.09.2019
Ulusal , Tam metin bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,16.05.2007
Ulusal , Tam metin bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,TOPRAK YILDIRIM,1.Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu,24.04.2012
Uluslararası , Tam metin bildiri , BEKÇİOĞLU SELİM,YAZICI AYYILDIZ AHU,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,Uluslararası Alatoo Üniversitesi İş Hayatındaki Problemler ve Başarı Faktörleri:Gelişmekte olan Piyasalar ve Geçiş Ekonomilerden Örnekler Sempozyumu III,22.09.2006
Uluslararası , Özet bildiri , TOPRAK YILDIRIM,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,YAZICI AYYILDIZ AHU,1. Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,28.05.2009
Uluslararası , Özet bildiri , TOPRAK YILDIRIM,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,YAZICI AYYILDIZ AHU,1. Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempyozyumu,28.05.2009
Uluslararası , Özet bildiri , KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,YAZICI AYYILDIZ AHU,TOPRAK YILDIRIM,. Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,28.05.2009
Uluslararası , Özet bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,TOPRAK YILDIRIM,1. Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,28.05.2009
Uluslararası , Tam metin bildiri , TOPRAK YILDIRIM,YAZICI AYYILDIZ AHU,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu,02.12.2012
Uluslararası , Tam metin bildiri , YAZICI AYYILDIZ AHU,KIZILYALÇIN DURMUŞ ALİ,TOPRAK YILDIRIM,.Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi,25.11.2012
Uluslararası , Özet bildiri , AYYILDIZ TUĞRUL,YAZICI AYYILDIZ AHU,ALTUN HÜSEYİN ERHAN,XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences,01.03.2018 Erişim Linki
Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PERAKENDECGLGKTE ÖZEL MARKA KULLANIMI VE UYGULAMALARI,YAZICI AYYILDIZ AHU,Dr.Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ, Dr.Öğr.Üyesi Göktürk ERDOĞAN, Dr. Abdül GEZER, Dr. Abdullah YILMAZ,2019,978-625-7958-11-0
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler-3 Alanında Yeni Ufuklar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KUŞADASI ÖRNEĞİ,YAZICI AYYILDIZ AHU,AYYILDIZ TUĞRUL,Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ,2019,978-605-7749-96-3
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),OTEL YÖNETİCİLERİ BAKIŞ AÇISIYLA DESTİNASYON MARKA İMAJI : KUŞADASI ÖRNEĞİ,YAZICI AYYILDIZ AHU,Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ,2019,978-605-7749-93-2
RECENT RESEARCES ON SOCİAL SCİENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Impact of Tourism Students’ Personalities onTheir Service Orientations,AYYILDIZ TUĞRUL,YAZICI AYYILDIZ AHU,ALTUN HÜSEYİN ERHAN,ROMAN DORCZAK, HASAN ARSLAN, RAFAT MUSUALIK,2018,978 - 83 - 65688 - 37 - 8
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ALTI SİGMA,YAZICI AYYILDIZ AHU,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP, GÜRDOĞAN ARZU,2017,
Current Approaches in Social Sciences , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),The impacts of the demographic variables of tourism students on their state –trait anxiety levels,AYYILDIZ TUĞRUL,YAZICI AHU,Rasim YILMAZ Günter Löschnigg Hasan Arslan Mehmet Ali Icbay,2015,978-3-631-66608-1
Pazarlama ve Satış Yönetimine Giriş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Satış Yönetimi,YAZICI AYYILDIZ AHU,Semra Tetik,2010,