Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
ALİ BELGE

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Cerrahi Anabilim Dalı


1980-1985 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Ankara Veteriner Fakültesi
1980-1985 Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
1987-1992 Doktora İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Veterinerlik Cerrahisi Bilim Dalı
İngilizce 1992 Güz ÜDS 70
1986-1987 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı
1987-1992 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Anabilim Dalı
1992-1993 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı
1993-1996 YARDIMCI DOÇENT Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı
1996-2002 DOÇENT Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı
2002-2004 PROFESÖR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı
2004- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı
1997-2000 Enstitü Müdür Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1997-2000 Dekan Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2004-2010 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2004-2010 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2010-2014 Rektör Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2017- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

1998
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Muhammet Furkan Y.
Van kedilerinde epifiz plaklarının kapanma sürelerinin radyolojik olarak belirlenmesi üzerine çalışmalar
1999
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Abdullah D.
Buzağılarda umbilikal lezyonların ayırıcı tanısında ultrasonografi kullanımı üzerine klinik çalışmalar
2001
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi Hastalıklar Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sedat O.
Van ve yöresinde süt sığırlarında ayak hastalıklarının nedenleri, dağılımı ve sağaltımı üzerine çalışmalar
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Orçun F.
Kliniğimize getirilen buzağılarda karşılaşılan kırıklar ve sağaltım olanakları
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nevzat A.
Köpeklerde kalça displazisinin juvenil pubic symphysiodesis (JPS) tekniği ile sağaltımı üzerine klinik çalışmalar
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Rahime Y.
Köpeklerde xylazine, medetomidine ve detomidine'nin klinik ve kardiopulmoner etkilerinin karşılaştırılması
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Onur Özgün D.
Köpeklerde kalça displazisinin ?Modifiye Darthroplasti? tekniği ile sağaltımı üzerine klinik çalışmalar
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Emine Y.
Köpeklerde intraabdominal lezyonların ultrasonografik değerlendirilmesi
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Çağdaş İ.
Köpeklerde femurun suprakondiler ve distal epifiz kırıklarının eğri plak ile sağaltımı
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Osman B.
Köpeklerde fakoemülsifikasyon tekniği ile katarakt cerrahisi sonrası "hidrofilik akrilik implant" kullanımı ve sağaltım sonuçları
2016
Devam Ediyor
Beyan


Doktora -  Osman B.
Köpeklerde fakoemülsifikasyon tekniği ile katarakt cerrahisi sonrası “hidrofilik akrilat implant” kullanımı ve sağaltım sonuçları
2017
Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Sıla S.
KEDİ VE KÖPEKLERDE TÜMÖRAL OLGULARIN SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR
2018
Devam Ediyor
Beyan


Doktora -  Emine y.
Siklosporin A ve Timokinon’ un Etkinliğinin Tavşan Kerato Konjunktivitis Sikka Modelinde Karşılaştırılması
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Doktora -  Emine K.
Siklosporin a ve timokinon'un etkinliğinin tavşan keratokonjunktivitis sikka modelinde karşılaştırılması
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Zeynep E.
Kliniğimize getirilen kedi ve köpeklerde karşılaşılan kornea hastalıklarının tanı ve sağaltımı üzerine çalışmalar
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Doktora -  Büşra K.
Kornea yaralarında dehidre korneal kollajen bariyerlerinin (vet shıeld oasıs) etkinliğinin araştırılması: Deneysel tavşan modeli
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Eser Ç.
Kliniğimize getirilen kedi ve köpeklerde karşılaşılan konjunktiva hastalıklarının tanı ve sağaltımı üzerine çalışmalar
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Adile Elif K.
Kliniğimize getirilen kedi ve köpeklerde karşılaşılan göz hastalıklarının tanısında ultrasonografinin etkinliğinin araştırılması
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Doruk G.
Kliniğimize getirilen spinal travmalı kedi ve köpeklerde karşılaşılan hastalıkların tanı ve sağaltımı üzerine çalışmalar
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Gülşah Y.
Kedilerde medetomidin, butorfanol, ketamin kombinasyonunun (kıtty magıc) anestezik etkinliğinin araştırılması
2000-2001-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2001-2002-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2002-2003-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2003-2004-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2004-2005-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2005-2006-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2005-2006-Lisans AYAK HASTALIKLARI VE NAL TEKNİĞİ
2006-2007-Lisans AYAK HASTALIKLARI VE NAL TEKNİĞİ
2006-2007-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2007-2008-Lisans AYAK HASTALIKLARI VE NAL TEKNİĞİ
2007-2008-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2008-2009-Lisans AYAK HASTALIKLARI VE NAL TEKNİĞİ
2008-2009-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2009-2010-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2009-2010-Lisans AYAK HASTALIKLARI VE NAL TEKNİĞİ
2010-2011-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2011-2012-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2012-2013-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2013-2014-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2014-2015-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
2015-2016-Lisans ANESTEZİ VE REANİMASYON
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Cerrahisi   
Hakemli , BOZKAN ZEYNEP,BELGE ALİ,SARIERLER MURAT,TUNCA RECAİ,YAYGINGÜL RAHİME,İPEK EMRAH , Tavşanlarda Korneanın Subakut Alkali Yanıklarında Amniyotik Membran Transplantasyonu, Topikal Su Bazlı Propolis Ekstraktı, Kortikosteriod ve Antibiyotiğin Farklı Kombinasyonlarda Kullanımının Etkinliğinin Karşılaştırılması,1,2019
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BOZKAN ZEYNEP,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,KİBAR BÜŞRA,BULUT OSMAN,BELGE ALİ , Surgical Treatment of Prolapse of the Third Eyelid Gland in Dogs using Modified Morgan Pocket Technique,5,2020
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BOZKAN ZEYNEP,BULUT OSMAN,ÇAKMAKÇI Eser,BELGE ALİ , Schirmer’s Test I and Determinationof Intraocular Pressure in Healthy Common Buzzards (Buteo buteo),9,2019
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BOZKAN ZEYNEP,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,KİBAR BÜŞRA,BELGE ALİ , Traumatic Diaphragmatic Hernia in Cats: A Retrospective Study of 15 Cases (2016-2017),,2019
Hakemli , BOZKAN ZEYNEP,BELGE ALİ,SARIERLER MURAT,TUNCA RECAİ,YAYGINGÜL RAHİME,İPEK EMRAH , Tavşanlarda Korneanın Subakut Alkali Yanıklarında Amniyotik Membran Transplantasyonu, Topikal Su Bazlı Propolis Ekstraktı, Kortikosteriod ve Antibiyotiğin Farklı Kombinasyonlarda Kullanımının Etkinliğinin Karşılaştırılması,7,2019
Hakemli , AKIN İBRAHİM,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,BULUT OSMAN,BELGE ALİ , A case of complicated sole ulcer and its treatmentin a calf.,,2013
Hakemli , ALKAN İSMAİL,BAKIR BAHTİYAR,DİLEK FATMA HÜSNİYE,BELGE ALİ , İkiakkaraman kuzuda Meningoensefalosel Olgusu.,,1995
Hakemli , BELGE ALİ,GÖNENCİ RAMAZAN,SELÇUKBİRİCİK HALİL,ormancı sedat , Buzağılarda doğmasal anomali olguları.,,2000
Hakemli , Arıkan Nuri,ÖZER KÜRŞAT,BELGE ALİ , köpeklerde oral papilloma,,1993
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BOZKAN ZEYNEP,BULUT OSMAN,BELGE ALİ , Yeni Zelanda Beyaz Tavşanlarında Medetomidin – Ketamin Anestezisi Öncesi Preanestezik Olarak Vitamin C Kullanılması,12,2018
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ , The comparison of clinical and cardiopulmonary effects of xylazine, medetomidine and detomidine in dogs,9,2018
Hakemli , AKIN İBRAHİM,BELGE ALİ,BARDAKÇIOĞLU HÜSNÜ ERBAY,SARIERLER MURAT,KILIÇ NUH,ÇEÇEN GÖKSEN , Treatment Duration And Milk Production In Dairy Cattle With Foot Diseases,1,2018
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,ÜNSAL CENGİZ,BULUT OSMAN,KILIÇ NUH , Comparison of Clinical and Hemodynamic Effectsof Isoflurane and Sevoflurane Anesthesia in Calves,10,2017
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BOZKAN ZEYNEP,BULUT OSMAN,BELGE ALİ , Use of Vitamin C for Premedication Prior to Medetomidine–Ketamine Anesthesia in New Zealand White Rabbits,11,2018
Hakemli , BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,ÖZMEN ERDAL , histopathological changes in uncomplicated sole ulces in dairy cattle.,,2018
Hakemli , AKIN İBRAHİM,BELGE ALİ,BARDAKÇIOĞLU HÜSNÜ ERBAY,SARIERLER MURAT,KILIÇ NUH,ÇEÇEN GÖKSEN , TREATMENT DURATION AND MILK PRODUCTION IN DAIRY CATTLE WITH FOOT DISEASES,5,2018
Hakemli , BELGE ALİ,köklü serdar,derincegöz onur özgün,atasoy abidin,AKIN İBRAHİM,KILIÇ NUH , A Case of Abomasal Impaction and Ruminal Trichobesoar in A Calf,7,2017
Hakemli , BELGE ALİ,BAKIR BAHTİYAR,GÖNENCİ RAMAZAN,ormancı sedat , Subclinical laminitis in dairy cattle: 205 selected cases,,2008
Hakemli , BELGE ALİ,GÖNENCİ RAMAZAN , Sütçü sığırlarda subklinik laminitis:taban lezyonlarının değerlendirilmesi,,2001
Hakemli , BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,TUNCA RECAİ,ÖZMEN ERDAL , Histopathologiacl changes in uncomplicated sole ulcers in dairy cattle,,2012
Hakemli , BELGE ALİ,BAKIR BAHTİYAR,Özçelik Alparslan , A technique of duedenal cannulation in sheep,4,2002
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,ÜNSAL CENGİZ,BULUT OSMAN,KILIÇ NUH , Comparison of Clinical and Hemodynamic Effectsof Isoflurane and Sevoflurane Anesthesia in Calves,10,2017
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,ÜNSAL CENGİZ,BULUT OSMAN,KILIÇ NUH , Comparison of Clinical and Hemodynamic Effects of Isoflurane and Sevoflurane Anesthesia in Calves,10,2017
Hakemli , BELGE ALİ,Köklü serdar,Atasoy Abidin,Derincesöz Zonur,AKIN İBRAHİM,KILIÇ NUH , A Case of Abomasal Impaction and Ruminal Trichobesoar in A Calf.,10,2017
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,ÜNSAL CENGİZ,KILIÇ NUH , Comparison of Clinical and Hemodynamic Effects of Isoflurane and Sevoflurane Anesthesia in Calves,10,2017
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,ÜNSAL CENGİZ,bulut osman,KILIÇ NUH , Comparison of Clinical and Hemodynamic Effects of Isoflurane and Sevoflurane Anesthesia in Calves,11,2017
Hakemli , AKIN İBRAHİM,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,bulut osman,BELGE ALİ , A Case of Complicated Sole Ulcer and Its Treatment in A Calf,,2013
Hakemli , BELGE ALİ,BAKIR BAHTİYAR,ATASOY NAZMİ,ALKAN İSMAİL , Buzağılarda Göbek Lezyonları,,1996
Hakemli , BELGE ALİ,GÖNENCİ RAMAZAN,SELÇUKBİRİCİK HALİL,ormancı sedat , Buzağılarda doğmasal anomali olguları,,2000
Hakemli , BELGE FERDA,BİLDİK AYŞEGÜL,BELGE ALİ,KILIÇALP KILINÇ DİDE,ATASOY NAZMİ , Possible association between chronic laminitis and some biochemical parameters in dairy,,2004
Hakemli , DEĞER YETER,DEDE SEMİHA,BELGE ALİ,MERT NİHAT,KARAMAN TAHİR,alkan musa , Effects of X Ray Radiation on Lipid Peroxidation and Antioxidant Systems in Rabbits Treated with Antioxidant Compounds,8,2003
Hakemli , BOZKAN TATLI ZEYNEP,BELGE ALİ , Deri ve Derialtı Doku Tümörleri,12,2016
Hakemli , YAYGINGÜL RAHİME,KİBAR BÜŞRA,süner Ibrahim,BELGE ALİ , Pectus excavatum in a cat a case report,7,2016
Hakemli , AKIN İBRAHİM,KARADEMİR ÜMİT,BELGE ALİ , Sığırlarda Boynuzsuzlaştırma Uygulamalarında Yara İyileşme Komplikasyonları,4,2016
Hakemli , BOZKAN TATLI ZEYNEP,BELGE ALİ , KırıkİyileşmesininBiyolojisive MolekülerYönleri,4,2016
Hakemli , BELGE ALİ,YAYGINGÜL RAHİME,SARIERLER MURAT,BOZKAN TATLI ZEYNEP,DERİNCEGÖZ ONUR ÖZGÜN,KILIÇ NUH , Buzağılarda Lateral Patellar Lukzasyon Tedavisinde Patellar Antirotasyonel Dikiş Tekniğinin Etkinliği,,2016
Hakemli , AKIN İBRAHİM,KARADEMİR ÜMİT,BELGE ALİ,BALIKCI CANBERK,URAL KEREM , Aşırı Doz Marbofloksasin Bir Köpekte Akut Körlük İçin Olağan Şüpheli,1,2016
Hakemli , BELGE ALİ,AKIN IBRAHİM,GÜLAYDIN ALİ,YAZICI FATİH , The treatment of distal metacarpus fracture with locking compression plate in calves,2,2016
Hakemli , BELGE ALİ,BOZKAN TATLI ZEYNEP,SARIERLER MURAT,YAYGINGÜL RAHİME , The Treatment of Coxofemoral Luxation by Modified Synthetic Capsule Technique in Dogs 6 Cases,1,2014
Hakemli , BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM , Sütçü Sığırlarda Subklinik Laminitis Predispoze Faktörler,1,2015
Hakemli , BELGE ALİ , Köpeklerde kalça eklemi displazisinin sağaltımında yeni bir seçenek Darthroplasty,7,2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , KILIÇ NUH,YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ,SARIERLER MURAT,AKIN İBRAHİM,III. ULUSLARARASI SELÇUK EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU17-18-19 OCAK 2019SELÇUK, İZMİR,28.09.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , KILIÇ NUH,YAYGINGÜL RAHİME,BELGE ALİ,BOZKAN ZEYNEP,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,SARIERLER MURAT,AKIN İBRAHİM,KİBAR KURT BÜŞRA,TEKİN SELİM,III. ULUSLARARASI SELÇUK EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU,01.12.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , KİBAR BÜŞRA,BULUT OSMAN,BOZKAN ZEYNEP,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,BELGE ALİ,4. Ulusal Koyun - Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi,03.11.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , BULUT OSMAN,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,KİBAR BÜŞRA,BOZKAN ZEYNEP,YAYGINGÜL RAHİME,langer ali hazal,uçman gizem,SARIERLER MURAT,BELGE ALİ,KLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu,01.04.2019
Uluslararası , , YAYGINGÜL RAHİME,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,Çakmakçı eser,BELGE ALİ,XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , BİLGEN ŞEN ZEYNEP,YAYGINGÜL RAHİME,KİBAR BÜŞRA,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BELGE ALİ,XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,23.09.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , BOZKAN ZEYNEP,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,ekren aşıcı gamze servi,bulut burak,SARIERLER MURAT,BELGE ALİ,uluslararası tarım çevre sağlık kongresi,15.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , BOZKAN ZEYNEP,BULUT OSMAN,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,AKYÜZ ÜNSAL AYŞE İPEK,erkan erol,erkan zeynep,çakmakçı eser,BELGE ALİ,ulusarası çevre tarım sağlık kongresi,15.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , BELGE ALİ,erkan zeynep,çakmakcı eser,kul elif adile,II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu,20.01.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , BOZKAN ZEYNEP,BULUT OSMAN,AKYÜZ ÜNSAL AYŞE İPEK,BİLGEN ŞEN ZEYNEP,Erkan Erol,Erkan Zeynep,Çakmakçı Eser,BELGE ALİ,Aydın Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,28.11.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , BULUT OSMAN,AKYÜZ ÜNSAL AYŞE İPEK,BELGE ALİ,1. Uluslararası MAKÜVET Uygulamalı Eğitim Kongresi,02.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , BULUT OSMAN,BOZKAN ZEYNEP,AKYÜZ ÜNSAL AYŞE İPEK,BELGE ALİ,XVI. Ulusal, II. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi,30.09.2018
Uluslararası , Özet bildiri , BOZKAN ZEYNEP,BELGE ALİ,SARIERLER MURAT,TUNCA RECAİ,YAYGINGÜL RAHİME,İPEK EMRAH,VI. Ulusal, II. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi,30.09.2018
Uluslararası , Özet bildiri , BOZKAN ZEYNEP,BELGE ALİ,SARIERLER MURAT,TUNCA RECAİ,YAYGINGÜL RAHİME,İPEK EMRAH,XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey,22.09.2018
Ulusal , Poster , YAYGINGÜL RAHİME,KİBAR BÜŞRA,BELGE ALİ,3. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,06.06.2015
Uluslararası , Poster , BELGE ALİ,AKIN İBRAHİM,GÜLAYDIN ALİ,32. World Veterinary Congress,13.09.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Poster , BELGE ALİ,32. World Veterinary Congress,13.09.2015 Erişim Linki
Ulusal , Poster , BELGE ALİ,3. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,06.06.2015
Ulusal , Poster , BELGE ALİ,3. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,06.06.2015
Ruminantlarda Neonatal Cerrahi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yenidoğan Buzağılarda Fleksor ve Ekstensor Deformiteler: Yenidoğan Buzağılarda Fleksor Deformiteler(Kontraktürler),BELGE ALİ,SARIERLER MURAT,Vedat BARAN,2019,978-605-7650-23-8 Erişim Linki
Ruminantlarda Neonatal Cerrahi , Bilimsel Kitap , Tümü,,BARAN VEDAT,YAYLA SADIK,KILIÇ ENGİN,ÖZAYDIN İSA,ERMUTLU CELAL ŞAHİN,AKSOY ÖZGÜR,AYDIN UĞUR,CİHAN METE,DEMİRKAN İBRAHİM,ALKAN FAHRETTİN,SARIERLER MURAT,ALKAN İSMAİL,ALTAN SEMİH,ALPMAN UMUT,ARICAN MUSTAFA,ASLAN LOĞMAN,ATALAN GÜLTEKİN,ATASOY NAZMİ,BELGE ALİ,BUMİN ALİ,DOĞAN ELİF,ERKILIÇ EKİN EMRE,EROL HANİFİ,ERSÖZ UĞUR,GÖKHAN NEZİHE,GÖRÜCÜ FATMA,HAYIRLI ARMAĞAN,KAMİLOĞLU ALKAN,KAYIKCI CANER,KOÇ YILMAZ,KURT BAŞAK,KUŞCU YAĞMUR,OKUR SITKICAN,ÖZBA BURHAN,ÖZDEMİR ÖZGE,ÖZTÜRK SAVAŞ,SANCAK TUNAHAN,SARITAŞ ZÜLFÜKAR KADİR,SEVİM ÇİĞDEM,SULU KADİR,ŞEN YUSUF,TAŞ ABUZER,ULUSAN SİNAN,YANMAZ LATİF EMRAH,YILDIZ UĞUR,DOĞAN VEYSEL,EKMEN MEDİNE İREM,KARSLI ARAP CAN,OKUMUŞ ZAFER,PARLAK KURTULUŞ,ÜNSALDI EMİNE,YAŞRIN NAİL DENİZ,BİLGİLİ HASAN,Baran, Vedat,2019,978-605-7650-23-8
KEDİ VE KÖPEKLERDE KEMİK VE EKLEMLERE CERRAHİ YAKLAŞIM ATLASI , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),ön bacak,BELGE ALİ,Zafer OKUMUŞ, Mahir KAYA,2012,978-975-6676-50-9
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Editör,2021
kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Editör,2019
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri , Dergi , Konuk Editör,2014
kafkas üniversitesi veteriner fakültesi dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
erciyes üniversitesi veteriner fakültesi dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi,
Ata.Ü. Veteriner Bilimleri Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
Van Veterinary Journal , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK,
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi,
KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN KEDİ VE KÖPEKLERDE KARŞILAŞILAN TÜMÖR OLGULARI VE SAĞALTIM OLANAKLARI
, 20.04.2017
Koyunlarda Deneysel Ön Çapraz Bağ Kopuklarının Sağaltımında İki Farklı Tuberositas Tibia yı Öne Taşıma Tekniği nin Klinik ve Radyolojik Olarak Karşılaştırılması
Çalışmada ön çapraz bağ kopuklarının tedavisinde kullanılan iki farklı tuberositas tibia yı öne taşıma TTA tekniğinin sağaltım etkinliğinin klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır , 25.03.2016
Tavşanlarda korneanın subakut alkali yanıklarında amniyotik membran transplantasyonu topikal su bazlı propolis ekstraktı kortikosteroid ve antibiyotiğin farklı kombinasyonlarda kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması
, 01.07.2015
Köpeklerde Antebrachial Angular Deformitelerin Bilgisayar Destekli Dairesel Hexapod Eksternal Fiksatör ile Tedavisi
Antebrachium da anguler deformite gelişen köpeklerde bilgisayar destekli dairesel hexapod eksternal fiksatör ile deformitenin sağaltımı konu edilmiştir , 01.05.2015
Köpeklerde fakoemülsifikasyon tekniği ile katarakt cerrahisi sonrası hidrofilik akrilik implant kullanımı ve sağaltım sonuçları
, 01.08.2014
Buzağılarda İzoflorane ve Sevofluran Anestezisinin Klinik ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılşatırılması
Veteriner Anestezi , 20.03.2013
Buzağılarda İsofluran ve Sevofluran Anestezisinin Klinik, Hematolojik ve EKG ile Etkilerinin Karşılaştırılması
, 20.03.2013
Buzağılarda İsofluran ve Sevofluran Anestezisinin Klinik, Hematolojik ve EKG ile Etkilerinin Karşılaştırılması
, 20.03.2013
Buzağılarda izofloran ve sevofloran anestezisinin klinik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması
, 01.01.2012
Köpeklerde suprakondiler ve distal femur kırıklarının eğri plak ile sağaltımı
Cerrahi , 01.01.2012
Aydın Yöresi Süt Sığırlarında Ayak Hastalıklarının Tanı ve Tedavi Sürecinde Süt Verimi Üzerine Etkisi
, 29.07.2011
köpeklerde intraabdominal lezyonların ultrasonografik değerlendirilmesi
Cerrahi , 01.01.2011
Buzağılarda distal metakarpus kırıklarının kilitli kompresyon plak ile sağaltımı üzerine çalışmalar
Cerrahi , 27.05.2010
köpeklerde xylazine medetomidine ve detomidinin klinik ve kardiopulmoner etkilerinin karşılaştırılması
Cerrahi , 01.06.2009
Köpeklerde Kalça Eklemi Displazisinin Modifiye Darthroplasti tekniği ile Sağaltımı Üzerine Klinik Çalışmalar
Cerrahi , 01.01.2009
Kliniğimize getirilen Buzağılarda karşılaşılan kırıklar ve sağaltım olanakları
Kliniğimize getirilen Buzağılarda karşılaşılan kırıklar ve sağaltım olanakları , 01.01.2007
Köpeklerde Kolon Cerrahisinde Fibrin Glue Kullanımı Üzerine Çalışmalar
Köpeklerde Kolon Cerrahisinde Fibrin Glue Kullanımı Üzerine Çalışmalar , 01.10.2002
Antioksidan Madde Uygulanan Tavşanlarda X Işını Radyasyonun Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Antioksidan Madde Uygulanan Tavşanlarda X Işını Radyasyonun Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkilerinin Araştırılması , 01.01.2001
Sütçü sığırlarda subklinik laminitisin tanı ve idaresi
Sütçü sığırlarda subklinik laminitisin tanı ve idaresi , 01.11.1999
Buzağılarda umbilikal lezyonların ayırıcı tanısında ultrasonografi kullanımı üzerine klinik çalışmalar
Buzağılarda umbilikal lezyonların ayırıcı tanısında ultrasonografi kullanımı üzerine klinik çalışmalar , 01.11.1996
Van kedilerinde büyüme plaklarının kapanma sürelerinin belirlenmesi üzerine radyolojik çalışmalar
Van kedilerinde büyüme plaklarının kapanma sürelerinin belirlenmesi üzerine radyolojik çalışmalar , 01.11.1996
Piyetende kan kalsiyum Ca fosfor P ve çinko Zn düzeyleri üzerine bir araştırma
Piyetende kan kalsiyum Ca fosfor P ve çinko Zn düzeyleri üzerine bir araştırma , 01.04.1995
Köpeklerde perifer sinir anastomozu üzerinde deneysel çalışmalar
Köpeklerde perifer sinir anastomozu üzerinde deneysel çalışmalar , 10.05.1994