Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
AYTEN CAN

Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı


1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Ve Edebiyatı Pr. (İö)
1993-1997 Yüksek Lisans Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yl) (Tezli)
2000-2003 Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Dr)
Almanca 1997 Güz KPDS 87
2005- YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2011-2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi

2013- Arş Uyg Merkezi Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi

2015- Yönetim Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2015- Yönetim Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sevcan Ö.
XIX. yüzyıl Osmanlı ceza sisteminde dönüşüm: Zindandan hapishaneye geçiş
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Faruk Akın E.
1958-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta yerel basında Rum mezalimi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Tuba B.
R.25 Kanun-ı Sani 1330 – 21 şubat 1330 (07.02.1915-06.03.1915) tarihli Aydın Vilayeti Meclisi Umumisi zabıtları'nın transkripsiyonu ve değerlendirilmesi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Semra K.
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte kadın sivil toplum örğütlerinin oluşması: Aydında kurulan kadın sivil toplum örğütleri ve çalışma alanları
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Meryem A.
II. Meşrutiyet Dönemi'nde Erzurum'un Müslüman milletvekillerinin Meclis-i Mebusan'daki faaliyetleri
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mahmut D.
1871 Vilayet Nizamnamesinin II. Abdülhamid Dönemine yansıması
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ali Emre Y.
Cerîde-i Askeriyye gazetesi'nin tasnîfi (1864-1870)
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sibel K.
19.yüzyılda Avrupa ve Ortadoğu'da kadın kimliği analizi:Gertrude Bell örneği
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Görkem Can A.
Resimli Ziraat Gazetesi'nin tasnifi (1905-1906)
2005-2006-Lisans Klasik Dönem Osmanlı Teşkilat Tarihi
2006-2007-Lisans Klasik Dönem Osmanlı Teşkilat Tarihi
2006-2007-Lisans Çağdaşlaşma Döneminde Kadın
2006-2007-Lisans Türkiye'de Çağdaşlaşma Dönemi
2006-2007-Lisans Harem-i Hümayun
2007-2008-Lisans Harem-i Hümayun
2007-2008-Lisans Çağdaşlaşma Döneminde Kadın
2007-2008-Lisans Osmanlı Kurumları Tarihi
2007-2008-Lisans Türkiye'de Çağdaşlaşma Dönemi
2007-2008-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2007-2008-Lisans Türkiye'de Siyasal Partiler
2008-2009-Lisans Türkiye'de Siyasal Partiler
2008-2009-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2008-2009-Lisans Osmanlı Kurumları Tarihi
2008-2009-Lisans Harem-i Hümayun
2009-2010-Lisans Osmanlı Kurumları Tarihi
2009-2010-Lisans Osmanlı Tarihi III
2009-2010-Lisans Harem-i Hümayun
2009-2010-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2009-2010-Lisans Rus ve Kafkas Tarihi
2009-2010-Lisans Batı Anadolu'da Göç ve Göçmenler
2009-2010-Lisans Türk Kültür Tarihi
2010-2011-Lisans Türk Kültür Tarihi
2010-2011-Lisans Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2010-2011-Lisans Batı Anadolu'da Göç ve Göçmenler
2010-2011-Lisans Osmanlı Askeri Yapısı
2010-2011-Lisans Rus ve Kafkas Tarihi
2010-2011-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2010-2011-Lisans Dünyada ve Türkiye'de Kadın Tarihi Araştırmaları
2010-2011-Yüksek Lisans Tanzimat ve Islahat Reformları
2010-2011-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2010-2011-Lisans Harem-i Hümayun
2010-2011-Lisans Osmanlı Tarihi III
2010-2011-Lisans Osmanlı Kurumları Tarihi
2010-2011-Lisans Türkiye'de Siyasal Partiler
2011-2012-Lisans Osmanlı Tarihi III
2011-2012-Lisans Osmanlı Kurumları Tarihi
2011-2012-Lisans İslam Tarihi I
2011-2012-Lisans Harem-i Hümayun
2011-2012-Yüksek Lisans Osmanlı Saray Teşkilatı
2011-2012-Yüksek Lisans Tanzimat ve Islahat Reformları
2011-2012-Lisans İslam Uygarlığı
2011-2012-Lisans ABD Tarihi
2011-2012-Lisans Osmanlılarda Bilim
2011-2012-Lisans Tarihe Giriş
2011-2012-Lisans Batı Anadolu'da Göç ve Göçmenler
2011-2012-Yüksek Lisans Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Partisi
2011-2012-Lisans Dünyada ve Türkiye'de Kadın Tarihi Araştırmaları
2011-2012-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2011-2012-Lisans Rus ve Kafkas Tarihi
2011-2012-Lisans İslam TarihiII
2011-2012-Lisans Osmanlı Askeri Yapısı
2011-2012-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2011-2012-Lisans Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2011-2012-Lisans Türk Kültür Tarihi
2012-2013-Lisans Türk Kültür Tarihi
2012-2013-Lisans Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2012-2013-Lisans Batı Anadolu'da Göç ve Göçmenler
2012-2013-Lisans Osmanlı Askeri Yapısı
2012-2013-Lisans İslam TarihiII
2012-2013-Lisans Rus ve Kafkas Tarihi
2012-2013-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2012-2013-Lisans Dünyada ve Türkiye'de Kadın Tarihi Araştırmaları
2012-2013-Yüksek Lisans Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Partisi
2012-2013-Yüksek Lisans Osmanlı İdare Tarihi
2012-2013-Lisans Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde Kadın Hareketleri
2012-2013-Yüksek Lisans Tanzimat ve Islahat Reformları
2012-2013-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2012-2013-Lisans İslam Tarihi I
2012-2013-Lisans Osmanlı Kurumları Tarihi
2012-2013-Lisans Osmanlı Tarihi III
2012-2013-Lisans Harem-i Hümayun
2013-2014-Lisans Harem-i Hümayun
2013-2014-Lisans İslam Tarihi I
2013-2014-Lisans Osmanlı Tarihi III
2013-2014-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2013-2014-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu'nda Ordu
2013-2014-Lisans Dünyada ve Türkiye'de Ermeni Tarihi Araştırmaları
2013-2014-Lisans Mustafa Kemal ve Büyük Söylevi
2013-2014-Lisans Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde Kadın Hareketleri
2013-2014-Yüksek Lisans Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Partisi
2013-2014-Lisans Dünyada ve Türkiye'de Kadın Tarihi Araştırmaları
2013-2014-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2013-2014-Lisans Rus ve Kafkas Tarihi
2013-2014-Lisans İslam TarihiII
2013-2014-Lisans Osmanlı Askeri Yapısı
2013-2014-Lisans Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2013-2014-Lisans Türk Kültür Tarihi
2014-2015-Lisans Batı Anadolu'da Göç ve Göçmenler
2014-2015-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu'da Ordu
2014-2015-Lisans Osmanlı Tarihi IV
2014-2015-Lisans Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde Kadın Hareketleri
2014-2015-Lisans Osmanlı Tarihi IV
2014-2015-Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Bilinci
2014-2015-Yüksek Lisans Tanzimat ve Islahat Reformları
2014-2015-Lisans Osmanlı'da Gündelik Yaşam
2014-2015-Lisans Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Tarihi
2014-2015-Lisans Osmanlılarda Bilim
2014-2015-Lisans Harem-i Hümayun
2014-2015-Lisans Osmanlı Tarihi III
2014-2015-Lisans Dünyada ve Türkiye'de Kadın Tarihi Araştırmaları
2014-2015-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantaizm
2014-2015-Lisans Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri
2014-2015-Lisans Türk Kültür Tarihi
2014-2015-Lisans Yakınçağ Tarihi Araştırmaları
2014-2015-Lisans Osmanlı Askeri Yapısı
2014-2015-Lisans Kafkasya Tarihi
2014-2015-Lisans Rusya Tarihi
2014-2015-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2014-2015-Yüksek Lisans Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Partisi
2015-2016-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I-II
2015-2016-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2015-2016-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2015-2016-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2015-2016-Yüksek Lisans Tanzimat ve Islahat Reformları
2015-2016-Yüksek Lisans Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri
2015-2016-Lisans Birirme Tezi II
2015-2016-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2015-2016-Lisans Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Tarihi
2015-2016-Lisans Batı Anadolu'da Göç ve Göçmenler
2015-2016-Lisans Osmanlı Tarihi IV
2015-2016-Lisans Türkiye'de Kadın Hareketleri
2015-2016-Lisans Osmanlı Askeri Yapısı
2015-2016-Lisans Türk Kültür Tarihi
2015-2016-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2015-2016-Lisans Osmanlı'da Gündelik Yaşam
2015-2016-Lisans Kafkasya Tarihi
2015-2016-Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Bilinci
2015-2016-Yüksek Lisans Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Partisi
2015-2016-Lisans Bitirme Tezi I
2015-2016-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2015-2016-Lisans Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri
2015-2016-Lisans Harem-i Hümayun
2015-2016-Lisans Osmanlılarda Bilim
2015-2016-Lisans Dünyada ve Türkiye'de Kadın Tarihi Araştırmaları
2015-2016-Lisans Osmanlı Tarihi III
2015-2016-Lisans Rusya Tarihi
2016-2017-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I,III
2016-2017-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2016-2017-Yüksek Lisans Seminer
2016-2017-Lisans Toplumsal Cinsiyet Bilinci
2016-2017-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2016-2017-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2016-2017-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2016-2017-Lisans Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri
2016-2017-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2016-2017-Lisans Bitirme Tezi I
2016-2017-Lisans Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Tarihi Araştırmaları
2016-2017-Lisans Osmanlılarda Bilim
2016-2017-Lisans Harem-İ Hümayun
2016-2017-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2016-2017-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2016-2017-Yüksek Lisans Seminer
2016-2017-Yüksek Lisans Genç Türkler Ve İttihat Terakki Partisi
2016-2017-Yüksek Lisans Tanzimat Ve Islahat Reformları
2016-2017-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2016-2017-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2016-2017-Lisans Bitirme Tezi II
2016-2017-Lisans Osmanlı Tarihi IV
2016-2017-Lisans Türkiye’de Kadın Hareketleri
2016-2017-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2016-2017-Lisans Osmanlı’da Gündelik Yaşam
2016-2017-Lisans Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
2017-2018-Lisans Osmanlı Tarihi IV
2017-2018-Lisans Türkiye’de Kadın Hareketleri
2017-2018-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2017-2018-Lisans Osmanlı’da Gündelik Yaşam
2017-2018-Lisans Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
2017-2018-Lisans Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2017-2018-Önlisans Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2017-2018-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I
2017-2018-Yüksek Lisans Seminer
2017-2018-Yüksek Lisans Tanzimat Ve Islahat Reformları
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2017-2018-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2017-2018-Lisans Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri
2017-2018-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2017-2018-Lisans Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Tarihi Araştırmaları
2017-2018-Lisans Osmanlılarda Bilim
2017-2018-Lisans Harem-İ Hümayun
2017-2018-Lisans Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
2017-2018-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2017-2018-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2017-2018-Yüksek Lisans Genç Türkler Ve İttihat Terakki Partisi
2017-2018-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2017-2018-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2018-2019-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2018-2019-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi III
2018-2019-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2018-2019-Yüksek Lisans Tanzimat Ve Islahat Reformları
2018-2019-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2018-2019-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2018-2019-Lisans Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri
2018-2019-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2018-2019-Lisans Bitirme Tezi I
2018-2019-Lisans Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Tarihi Araştırmaları
2018-2019-Lisans Harem-İ Hümayun
2018-2019-Lisans Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
2018-2019-Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2018-2019-Lisans Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2018-2019-Önlisans Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2018-2019-Önlisans Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2018-2019-Lisans Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri
2018-2019-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi III
2018-2019-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2018-2019-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I
2018-2019-Yüksek Lisans Genç Türkler Ve İttihat Terakki Partisi
2018-2019-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu
2018-2019-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2018-2019-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2018-2019-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2018-2019-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2018-2019-Lisans Bitirme Tezi II
2018-2019-Lisans Osmanlı Tarihi IV
2018-2019-Lisans Türkiye’de Kadın Hareketleri
2018-2019-Lisans Doğu Sorunu ve Oryantalizm
2018-2019-Lisans Osmanlı’da Gündelik Yaşam
2018-2019-Lisans Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
2019-2020-Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2019-2020-Lisans Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Tarihi Araştırmaları
2019-2020-Lisans Harem-İ Hümayun
2019-2020-Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2019-2020-Lisans Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2019-2020-Önlisans Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2019-2020-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi IV
2019-2020-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2019-2020-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I
2019-2020-Yüksek Lisans Seminer
2019-2020-Yüksek Lisans Tanzimat Ve Islahat Reformları
2019-2020-Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu’nda Ordu
2019-2020-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Yakınçağ Tarihi Askeri Tarih Osmanlı Tarihi Yenileşme Tarihi
Hakemli , CAN AYTEN , Tanzimat Dönemi’xxnde Osmanlı Zaptiye Teşkilatı’xxnın Kuruluşu,3,2006
Hakemli , TUNALI AYTEN CAN , Fehmi Paşa,9,2009
Hakemli , TUNALI AYTEN CAN , Aydın Vilayeti Umimi Meclisi nin 1909 Yılı Kararları,9,2007
Hakemli , TUNALI AYTEN CAN , Kurtuluş Savaşı nda Esat Efendi İleri,3,2007
Hakemli , TUNALI AYTEN CAN , Hasan Fehmi Paşa nın Aydın Valilişği Döneminde Eğitim Öğretimde Düzenlemeler,,2006
Hakemli , TUNALI AYTEN CAN , Aydın Vilayetinde Donanma Cemiyetine Yapılan Yardımlarla İlgili Bir Belge,3,2006
Hakemli , TUNALI AYTEN CAN , Ceride i Askeriye nin Tarih Araştırmalarındaki Yeri,3,2005
Hakemli , TUNALI AYTEN CAN , Tanzimat Döneminde Ordu Halk İlişkilerine Dair Bazı Gözlemler,7,2004
Uluslararası , Özet bildiri , CAN AYTEN,VIII. Uluslaraarsı Altey Toplulukları Sempozyumu,18.08.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , CAN AYTEN,VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,11.06.2019
Uluslararası , Özet bildiri , CAN AYTEN,BAHÇAVAN RAMAZAN,ALATAŞ BÜŞRA,Uluslararsı Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi,26.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , CAN AYTEN,Uluslararsı Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumu,21.03.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , CAN AYTEN,BAYKAL TUBA,Uluslararası Turgutlu Sempozyumu,19.11.2018
Uluslararası , Özet bildiri , CAN AYTEN,KALE GÜRŞAD,AKKAYA MEHMET,II. Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu,05.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , CAN AYTEN,III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu,22.11.2028
Uluslararası , Tam metin bildiri , ŞEKER SİBEL,CAN AYTEN,1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi,21.10.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Bozkurt Sevinç,AKGÜL FİLİZ,AKGÜL HÜSEYİN NAİL,CAN AYTEN,KARAMAN AYŞE DEMET,The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”,19.04.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , AKGÜL HÜSEYİN NAİL,CAN AYTEN,AKGÜL FİLİZ,GÜNAY NURHAN,KARAMAN AYŞE DEMET,The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”,25.05.2018 Erişim Linki
Uluslararası , , CAN AYTEN,Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , CAN AYTEN,Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu,01.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , KARASULU SİBEL,CAN AYTEN,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,26.06.2017
Uluslararası , Özet bildiri , CAN AYTEN,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,26.06.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , TUNALI AYTEN CAN,Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları,
Ulusal , Tam metin bildiri , TUNALI AYTEN CAN,Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu II,
Ulusal , Tam metin bildiri , TUNALI AYTEN CAN,Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi,
Uluslararası , Tam metin bildiri , TUNALI AYTEN CAN,Kuva-yı Milliye'nin 90. yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu,
Aydın İli Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,Ayten Can Tunalı, Aysun Sarıbey Haykıran,,2012,978-605-359-578-6
Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,TUNALI AYTEN CAN,,2009,978-975-8254-34-7
Kültürel Miras ve Kadın , Kitap , Editör,2017
Kültürel Miras ve Kadın , Kitap , Editör,2017
Meslek Etiği , Kitap , Editör,2012
”Orta Karadeniz Bölgesi Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları: Çorum-1”
Yüzey Araştırması , 14.08.2017
Tubitak Bilim ve Toplum Destekleme ProgramıProje No 111b104
Kentimizdeki Kültür Varlıklarını Keşfediyoruz Yaz Bilim Okulu ,