Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Öğr.Gör.
DERYA GENÇ ACAR

Rektörlük


2003-2007 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yl) (Tezli)
2008- Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)
2006- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük
2013-2014-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2014-2015-Lisans Atatürk ve Aydınlanma
2014-2015-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2015-2016-Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  
Hakemli , GENÇ ACAR DERYA , Socıal Realıty And Women In The Novels Of Sabahattin Ali,,2018
Hakemli , GENÇ ACAR DERYA , The Impact Of The Mıgration Of The Spatıal Texture Change In Cities And This Has Created Problems In Terms Of Turkısh Cınema,,2017
Hakemli , GENÇ ACAR DERYA , 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve İzmir’de Gündelik Yaşam,,2017
Hakemli , GENÇ ACAR DERYA , Cumhuriyet Dönemi Ankara sında İlk Balolar,11,2009
Hakemli , GENÇ ACAR DERYA , Mareşal Fevzi Çakmak ın Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı ve Atatürk e İlişkin Konuşma Demeç ve Söyleşileri Üzerine Bir Basın Taraması,3,2006
Hakemli , GENÇ ACAR DERYA , Makbule Atadan nın Atatürk e İlişkin Anlattıkları Üzerine Bir Basın Taraması,11,2005
Uluslararası , Tam metin bildiri , GENÇ ACAR DERYA,9. Uluslararası Atatürk Kongresi,
Uluslararası , Tam metin bildiri , GENÇ ACAR DERYA,Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı Nedeniyle I. Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler Ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu,10.06.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , GENÇ ACAR DERYA,Uluslararası Mübadele Sempozyumu,20.06.2017
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GENÇ ACAR DERYA,7. Uluslararsı Türk Kültürü Kongresi,01.01.2013
Uluslararası , Sözlü Bildiri , GENÇ ACAR DERYA,6. Uluslararsı Atatürk Kongresi,09.05.2008
Tarih ve Günce , Dergi , Editör,2020