Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
HÜLYA ARSLANTAŞ

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı


1985-1989 Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Pr.
1989-1992 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli)
1996-2003 Doktora İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (Dr)
İngilizce 2008 Bahar ÜDS 72.25
1995-1998 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
1998-2000 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2007-2012 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2012-2018 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2018- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2009-2017 Farabi Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2013-2015 Eğitim Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2017- Erasmus Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Özgür D.
Koroner anjiografi ve perkütan transluminal koroner angioplasti işlemi öncesi uygulanan progresif kas gevşeme ve müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Dilek A.
Hemşireler arası psikolojik şiddet ve ilişkili faktörler
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Müge Ç.
Psikoeğtimin şizofreni ailelerinin yük algılarına olan etkisi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kamile Ö.
Lise öğrencisi ergenlerde depresyon, internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Şule K.
Adölesan olan ve olmayan annelerde çocukluk çağı travmaları, depresyon ve maternal bağlanma
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nesrin Ç.
Şizofreni hastalarının primer bakım vericilerinin hastalığa ilişkin gereksinimleri ve bakım yüküne etkisi
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hatice Ç.
Lise öğrencilerine verilen ruhsal hastalıklara yönelik eğitimin inanca ve sosyal mesafeye etkisi
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ömer Faruk B.
Güneydoğu Anadolu'da lise öğrencisi ergenlerde travma sonrası stres belirtileri ve ilişkili faktörler
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ezgi S.
Lise öğrencisi ergenlerin suça yönelik tutumları ve ilişkili faktörler
2019
Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Seher İ.
Depresyon Tanılı Hastalarda Sorun Çözme, Stresle Başetme ve Duygusal Yeme İlişkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Seher İ.
Depresyon tanılı hastalarda sorun çözme, stresle baş etme ve duygusal yeme ilişkisi
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Doktora -  Rüveyda Y.
İkiuçlu (bipolar) bozukluk tanılı hastalarda iyileşme odaklı yaklaşımı temel alan psikiyatri hemşireliği uygulaması: karma desen örneği
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  İpek K.
Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları, yaşam doyumu ve duygusal yeme ilişkisi
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mustafa Talha Ç.
Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve etkileyen faktörler
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  İlkay A.
Bir üniversitenin son sınıf öğrencilerinin çocukluk çağı travmalarının madde kullanımları ile ilişkisi
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nilüfer G.
Şizofreni hastalarının primer bakım vericilerinde yük, tükenmişlik ve başetme
2023
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sinem S.
Hemşirelik öğrencilerine verilen problem çözme eğitiminin öfke yönetimi ve problemli internet kullanımına etkisi
2023
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ümmü B.
Ergenlerde siber zorbalık, siber mağduriyet, depresyon ve başetme ilişkisi
2013-2014-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 1)
2013-2014-Lisans Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşımlar
2013-2014-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Ebelik Bölümü)
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I
2013-2014-Yüksek Lisans Bilişsel terapiler
2013-2014-Yüksek Lisans Grup terapileri
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-II
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II
2013-2014-Yüksek Lisans Hemşirelikte Temel kavramlar- II
2013-2014-Lisans Temel İletişim Becerileri
2013-2014-Lisans Mesleki İletişim Becerileri
2013-2014-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek etiği
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı (Ebelik Bölümü)
2013-2014-Yüksek Lisans Hasta hemşire ilişkilerinde terapötik iletişim becerileri
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-I
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I
2013-2014-Yüksek Lisans Hemşirelikte Temel kavramlar- I
2013-2014-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 2)
2013-2014-Yüksek Lisans Seminer
2014-2015-Lisans Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşımlar
2014-2015-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği
2014-2015-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 2)
2014-2015-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 1)
2014-2015-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2014-2015-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2014-2015-Lisans Ruh sağlığı (Ebelik Bölümü)
2014-2015-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Ebelik Bölümü)
2014-2015-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 2)
2014-2015-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 1)
2014-2015-Lisans Ruh SAğlığı ve Hastalıkları Hemşireliği klinik Uygulama
2014-2015-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2015-2016-Yüksek Lisans Seminer
2015-2016-Yüksek Lisans Bilişsel terapiler
2015-2016-Yüksek Lisans Grup terapiler
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-II
2015-2016-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 1)
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-I
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı (Ebelik Bölümü)
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama-II
2015-2016-Yüksek Lisans Hasta Hemşire İlişkilerinde Terapötik İletişim Becerileri
2015-2016-Lisans Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşımlar
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I
2015-2016-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek etiği (Şube 1)
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II
2015-2016-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 2)
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama)
2016-2017-Lisans MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİ (ŞUBE 2)
2016-2017-Lisans MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİ (ŞUBE 1)
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama)
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Teorik)
2016-2017-Lisans Ruh sağlığı (Ebelik Bölümü)
2016-2017-Doktora Danışmanlık İlke ve Becerileri-I
2016-2017-Doktora Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği (Uygulama)
2016-2017-Doktora Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği
2016-2017-Yüksek Lisans Hasta Hemşire İlişkilerinde Terapötik İletişim Becerileri
2016-2017-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I (Uygulama)
2016-2017-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I-Teorik
2016-2017-Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Teorik)
2016-2017-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 2)
2016-2017-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 1)
2016-2017-Yüksek Lisans SEMİNER
2016-2017-Lisans GRUP TERAPİLERİ
2016-2017-Lisans RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA-II
2016-2017-Lisans RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
2016-2017-Lisans BİLİŞSEL TERAPİLER
2016-2017-Lisans HEMŞİRELİKTE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIMLAR
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA, Oktay Sevgi , Psikiyatri Hemşirelerinin Terapötik Olmayan Yaklaşım Hakkındaki İnançları,1,1994
Hakemli , AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK, ARSLANTAŞ HÜLYA , Mobbing and Relevant Factors Experienced by Nurses in the Workplace: A Cross-Sectional Study from Western Turkey,1,2022
Hakemli , Mert Eda, ARSLANTAŞ HÜLYA , “Deli ve Dâhi” Filminin Psikiyatrinin Tarihi ve Psikiyatrik Tedaviler Çerçevesinde Değerlendirilmesi,9,2022
Hakemli , Günday Feray, TAŞ AYŞE, ABACIGİL FİLİZ, ARSLANTAŞ HÜLYA , Hemşirelerde İş Doyumu ve İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma,6,2022
Hakemli , YÜKSEL RÜVEYDA, ARSLANTAŞ HÜLYA , RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİYE YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ETKİSİ,1,2022
Hakemli , ASLAN RAHİME, ARSLANTAŞ HÜLYA , Nörobilim Ve Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı: Hayal Ya Da Gerçek?,1,2022
Hakemli , Mert Eda, ARSLANTAŞ HÜLYA , “Yuli” Filminin Travma, Büyüme ve Yaratıcılık Kavramları Açısından İncelenmesi,5,2022
Hakemli , ÖNER HATİCE, ARSLANTAŞ HÜLYA, KORUKLU NERMİN, SARI EZGİ, ASLAN RAHİME , COVID-19 Patients’ Life Events, Emotional Health And Post-Illness Awareness: A Qualitative Study,4,2022
Hakemli , Baştuğ Ömer Faruk, ARSLANTAŞ HÜLYA , Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler,12,2021
Hakemli , İNALKAÇ SEHER, ARSLANTAŞ HÜLYA , Depresyon tanılı hastalarda duygusal yeme ve etkileyen faktörler,12,2021
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA, ABACIGİL FİLİZ, YÜKSEL RÜVEYDA, ADANA FİLİZ, SARI EZGİ, YEŞİLFİDAN DUYGU, Turan Selen Gürsoy , Ortaöğretim Öğretmenlerinde Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç ve Sosyal Mesafeyi Etkileyen Faktörler,12,2021
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA, DEREBOY İBRAHİM FERHAN, İNALKAÇ SEHER, YÜKSEL RÜVEYDA , Sağlık Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Yeme ve Etkileyen Faktörler,3,2021
Hakemli , ÇUNKUŞ NESRİN, TİKBAŞ PELİN, ADANA FİLİZ, ARSLANTAŞ HÜLYA , Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Depresif Belirtiler Ve Umutsuzluk Düzeyi İle İlişkili Faktörler,1,2021
Hakemli , Çınaklı Şule, ARSLANTAŞ HÜLYA , Adölesan olan ve olmayan annelerde çocukluk çağı travmaları, postpartum depresyon ve maternal bağlanma.,6,2021
Hakemli , YÜKSEL RÜVEYDA, ARSLANTAŞ HÜLYA , Kanıta Dayalı Bir Psikiyatrik Rehabilitasyon Uygulaması: Hastalık Yönetimi ve İyileşme,12,2021
Hakemli , Bulut Müge, ASLAN RAHİME, ARSLANTAŞ HÜLYA , Kabul Edilmemesi Gereken Toplumsal Bir Gerçek: Yakın Partner Şiddeti,3,2020
Hakemli , çalık koyak hatice, ARSLANTAŞ HÜLYA , Lise Öğrencilerine Verilen Ruhsal Hastalıklara Yönelik Eğitimin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanca ve Sosyal Mesafeye Etkisi,1,2020
Hakemli , ASLAN RAHİME, Bulut Müge, ARSLANTAŞ HÜLYA , FLÖRT ŞİDDETİ,1,2020
Hakemli , ÇOBAN AYDEN, ARSLANTAŞ HÜLYA, DEREBOY İBRAHİM FERHAN, KAMALAK HÜLYA , Reliability and Validity of the Turkish Version of the Scale for Pregnancy Related Discomforts.,3,2020
Hakemli , ÇOBAN AYDEN, ARSLANTAŞ HÜLYA, DEREBOY İBRAHİM FERHAN, SARI EZGİ, ŞAHBAZ MUAZZEZ, Kurnaz Döndü , Doğuma İlişkin Özellikler Postpartum Depresyon ve Maternal Bağlanmayı Yorduyor Mu?,7,2020
Hakemli , YÜKSEL RÜVEYDA, KOCAİRİ CİHAN, ARSLANTAŞ HÜLYA, söylemez barış , Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler,1,2020
Hakemli , YÜKSEL RÜVEYDA, ARSLANTAŞ HÜLYA, ESKİN MEHMET, KIZILKAYA MEHTAP , Hemşire Öğrencilerin Eşcinsel Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler,1,2020
Hakemli , KOCAİRİ CİHAN, YÜKSEL RÜVEYDA, ARSLANTAŞ HÜLYA, söylemez barış , Lise Öğrencisi Ergenlerin Bağlanma Stillerinin Teknoloji Bağımlılıkları İle İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma,1,2020
Hakemli , ESKİN MEHMET, ARSLANTAŞ HÜLYA, ŞAFAK ÖZTÜRK CENNET, eskin berke , Kişilerarası ihtiyaçlar anketi ve edinilmiş intihar yeterliliği-ölüm korkusuzluğu ölçeğinin psikometrik özelliklerinin araştırılması.,6,2020
Hakemli , KOCAİRİ CİHAN, ARSLANTAŞ HÜLYA, YÜKSEL RÜVEYDA , Ergenlerde Çağın Hastalığı:Teknoloji Bağımlılığı,1,2020
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA, ÇOBAN AYDEN, DEREBOY İBRAHİM FERHAN, SARI EZGİ, ŞAHBAZ MUAZZEZ, Kurnaz Döndü, Kurnaz Döndü , Son trimester gebelerde doğum korkusunu etkileyen faktörler ve doğum korkusunun postpartum depresyon ve maternal bağlanma ile ilişkisi,1,2020
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA, DEREBOY İBRAHİM FERHAN, YÜKSEL RÜVEYDA, inalkaç seher , Duygusal Yeme Ölçeği’nin Türkçe Çevirisinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,6,2020
Hakemsiz , ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN , Psikiyatri Servislerinde Yapılandırılmış Grup Psikoterapisi: Kişilerarası İlişkisel Rol Analizi,,2016
Hakemli , ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,ARSLANTAŞ HÜLYA,YÜKSEL RÜVEYDA , Psikiyatrik İyileşmede Yeni Bir Yönelim: İyileşme Odaklı Yaklaşım,1,2019
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,HARLAK HACER,ESKİN MEHMET , Suicidal Behaviour Attitudes Among Nursing and Midwifery Students,1,2019
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,Çalık Koyak Hatice,SARI EZGİ , Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler,,2019
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ERKAYIRAN ORKUN,DEREBOY ÇİĞDEM GÜNSELİ,ESKİN MEHMET,DEREBOY İBRAHİM FERHAN , Kişilik bozukluğunda cinsel fiziksel istismar: Menderes kişilik bozukluğu araştırma sonuçları,,2019
Hakemli , SARI EZGİ,ARSLANTAŞ HÜLYA , Lise öğrencisi ergenlerin suça yönelik tutumları ve risk faktörleri,,2019
Hakemli , Bulut Müge,ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN , Şizofreni hastalarının bakım vericilerine uygulanan psikoeğitimin bakım vericilerin duygu dışavurumlarına ve hastaların pozitif ve negatif sendrom ölçeği puanlarına olan etkisi.,,2019
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ESKİN MEHMET , ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN SORUN ÇÖZME BECERİLERİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN SORUN ÇÖZME BECERİLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ,8,2019
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ,ADANA FİLİZ,Karadağ Şule,Çalık Koyak Hatice , Beliefs of Nursing Students about Mental Illnesses and Social Distance: The Eff ects of Theoretical and Practical Psychiatric Nursing Education,4,2019
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ,ÇİNAKLİ ŞULE , Relationship between premenstrual syndrome and basicpersonality traits: a cross-sectional study,4,2018
Hakemsiz , ARSLANTAŞ HÜLYA , Psikiyatri Hastalarının Bakım VericilerindeYük ve Baş Etme Stratejileri,,2018
Hakemli , ÖNER KAMİLE,ARSLANTAŞ HÜLYA , Internet Addiction in High School Students, Affecting Factors and Relationship between Internet Addiction and Depression Risk,,2018
Hakemli , SARI EZGİ,ARSLANTAŞ HÜLYA , Ergen Suçluluğu,,2018
Hakemli , inalkaç seher,ARSLANTAŞ HÜLYA , Duygusal Yeme,,2018
Hakemli , AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,ARSLANTAŞ HÜLYA , Colleague violence in nursing: A cross-sectional study,1,2017
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ÇOBAN AYDEN,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,ŞAHBAZ MUAZZEZ,SARI EZGİ,Kurnaz Döndü , Severity of Pregnancy Period Discomforts Does It Predict Postpartum Depression and Maternal Attachment?,,2018
Hakemli , ÇOBAN AYDEN,ADANA FİLİZ,TAŞPINAR AYTEN,ARSLANTAŞ HÜLYA , Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Etkinliğinin Ölçülmesi,1,2017
Hakemli , ADANA FİLİZ,ULUMAN ÖZGÜ,ARSLANTAŞ HÜLYA,ERGİN FİLİZ , Depressive symptom ıncidence and related factors in primary education students,,2018
Hakemli , ÇOBAN AYDEN,ADANA FİLİZ,TAŞPINAR AYTEN,ARSLANTAŞ HÜLYA , ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİDAVRANIŞLARI DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ,,2017
Hakemli , ÖNER KAMİLE,ARSLANTAŞ HÜLYA , Loneliness and Associated Factors In Hıgh School Adolescents: Cross-Sectıonal Analytic Study From Turkey,,2017
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ÖĞÜT SERDAL,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,Korkmaz Azime , Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza(Sağlıklı Beslenme Takıntısı) İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma,,2017
Hakemli , ADANA FİLİZ,ÖZTABAN ŞERİFE,ARSLANTAŞ HÜLYA , Factors Effecting Anger Expression Styles and Problem Solving Skills of High School Age Male Adolescents in the Aegean Region of Turkey,,2017
Hakemli , ADANA FİLİZ,Korkmaz Azime,ARSLANTAŞ HÜLYA , Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinde Atılganlık ve İlişkili Faktörler,,2017
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ÖĞÜT SERDAL,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,KORKMAZ AZİME , Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma,,2017
Hakemli , GÜNEŞ ZEYNEP,ARSLANTAŞ HÜLYA , Insomnia in nursing students and related factors: A cross-sectional study,10,2017
Hakemli , ÇOBAN AYDEN,ADANA FİLİZ,TAŞPINAR AYTEN,ARSLANTAŞ HÜLYA , Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Etkinliğinin Ölçülmesi,9,2017
Hakemli , ÇOBAN AYDEN,TAŞPINAR AYTEN,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA , Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Etkinliğinin Ölçülmesi,,2017
Hakemli , Demir Özgür,ARSLANTAŞ HÜLYA , Koroner anjiyografi ve perkütan transluminal koroner anjiyoplasti işlemi öncesi uygulanan progresif kas gevşeme ve müzik dinlemenin bireylerin yaşam bulgularına olan etkisi,4,2016
Hakemli , Bulut Müge,ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN , Effects of Psychoeducation Given to Caregivers of People With a Diagnosis of Schizophrenia,11,2016
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,YÜKSEL RÜVEYDA,ŞAHBAZ MUAZZEZ,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,YEŞİLFİDAN DUYGU , The views of a group of nursing students on nursing informatics and computer use,,2016
Hakemli , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,KUTLU LEMAN , The effect of nursing education on submissive behaviors,12,2015
Hakemli , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,Gülten Baydar,Tuğba Dağlar , The Facilities Of The Schools Giving Nursing Education In Turkey In Bachelor s Degree,12,2015
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,dede Nursan , Çağdaş babalık hayaller ve gerçekler,,1996
Hakemli , Gültekin Bülent Kadri,Söylemez Aydın,ARSLANTAŞ HÜLYA,Dişçigil Güzel,DEREBOY İBRAHİM FERHAN , Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran hastaların birinci basamak deneyimleri,,2011
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,AŞTI NESRİN,PEKTEKİN ÇAYLAN , Yetişkinlerde profesyonel psikolojik yardım arama tutumu ve bunu etkileyen faktörler,,2011
Hakemli , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA , Ergenlikte öfke ve öfkenin yönetiminde okul hemşiresinin rolü,,2011
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ , Şizofreninin bakım verenlere yükü,,2011
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA, ADANA FİLİZ, Kaya Fadime, Turan Dilek , Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek düzeyi ve bunları etkileyen faktörler,1,2010
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ , Üniversite eğitimi nedeni ile geçici göç yaşayan öğrencilerin kendilik algıları,,2010
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,Gültekin Bülent Kadri,Söylemez Aydın,DEREBOY İBRAHİM FERHAN , Bir üniversite hastanesi psikiyatrı polikliniğine ilk kez başvuran hastaların damgalamayla ilgili inanç tutum ve davranışları,,2010
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin Filiz,Balkaya Akdolun Nevin , Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri,,2009
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA , Psikiyatrik hastalıklarda evde bakım ve hemşirelik sürecinin uygulanması,,2009
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,SEVİNÇOK LEVENT,Uygur Bülent,Balcı Murat Volkan,ADANA FİLİZ , Şizofreni hastalarının bakım vericilerine yapılan psikoeğitiminin hastalardaki klinik gidişe ve bakım vericilerin duygu dışavurumu düzeylerine olan etkisi,,2009
Hakemli , özaltın Gülten,ARSLANTAŞ HÜLYA,Barlas Gül , Hemşire öğrencilerin uygulamalarındaki yoğun üzüntüleri,,1996
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,Ayva E,Bağcı S , Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında karşılaştıkları şiddetin boyun eğici davranışlar ve bazı değişkenlerle ilişkisi,,2012
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ , Lise öğrencilerinin benlik kavramlarını algılama biçimleri ve ilişkili faktörler,,2012
Hakemli , Kırca N,Ergin F,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA , Hemşirelik öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevelansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi,,2012
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ , Lise öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi,,2013
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,Demir Ö , Koroner Anjiyografi ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti İşlemi Öncesi Uygulanan Müzik Eşliğinde Progresif Kas Gevşeme Egzersizinin Bireylerin Anksiyete Düzeylerine Olan Etkisi,,2014
Hakemli , ADANA FİLİZ,Uluman Ö,ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin F , İlköğretim öğrencilerinde depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörler,4,2015
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA , Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Etik Konular Kodlar ve Standartlar,4,2015
Hakemli , SEVİNÇOK LEVENT,Akoğlu Aybars,Topaloğlu Beyza,ARSLANTAŞ HÜLYA , Neurological soft signs in schizophrenic patients with obsessive compulsive disorder,,2004
Hakemli , SEVİNÇOK LEVENT,Akoğlu Aybars,ARSLANTAŞ HÜLYA , Schizo obsessive and obsessive compulsive disorder Comparison of clinical characteristics and neurological soft signs,,2006
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,GEY NERİMAN,BİÇER NEJLA,KIRANŞAL NİLÜFER , Violence during pregnancy in an Eastern city of Türkiye,,2009
Hakemli , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,BİÇER NEJLA,KIRANŞAL NİLÜFER,ŞAHİN SEVGİ , Women in view of young men in Eastern part of Türkiye,,2009
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,ALTINYAZAR VESİLE,İnal Sevinç,Ildırlı Saliha,Kırcı Çiğdem , Algılanan aile yükü ölçeği nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması,,2011
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin Filiz , 50 65 yaş arasındaki bireylerde yalnızlık depresyon sosyal destek ve etki eden faktörler,,2011
Hakemli , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin Filiz,BİÇER NEJLA,KIRANŞAL NİLÜFER,ŞAHİN SEVGİ , Views of male university students about social gender roles An example from east of Turkey,,2011
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,Ergin Filiz,GEY NERİMAN,BİÇER NEJLA,KIRANŞAL NİLÜFER , Domestic violence during pregnancy in an Eastern city of Turkey A field study,,2012
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ , Şizofreni hastalarının bakım vericilerinin yük algısını ve duygu dışavurumunu etkileyen etkenler,,2012
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ABACIGİL FİLİZ,Kayar Derya,Acar Gülçin , Loneliness in Elderly People Associated Factors and Its Correlation with Quality of Life A Field Study from Western Turkey,1,2015
Hakemli , Gülcan Soytürk,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ , THE PRIORITIES OF BUDGET PLANNING DURING CRISIS PERIOD IN UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY,6,2015
Hakemli , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ,Müge Çabuk,Çetinkaya Şerife,Demir Özgür , KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF A GROUP OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARD SEXUALITY IN AGED PEOPLE,6,2015
Hakemli , YÜKSEL RÜVEYDA,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,ÖZSOY SEVGİ,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ , THE VIEWPOINT OF A GROUP OF UNIVERSITY STUDENTS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN,6,2015
Uluslararası , Özet bildiri , SÖNMEZ SİNEM, ARSLANTAŞ HÜLYA,VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir.,23.10.2021 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÖNER HATİCE, ARSLANTAŞ HÜLYA, KORUKLU NERMİN, SARI EZGİ, ASLAN RAHİME,VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir.,23.10.2021 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ASLAN RAHİME, Bulut Müge, ARSLANTAŞ HÜLYA, ABACIGİL FİLİZ,VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir.,23.10.2021 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA, ÖNER HATİCE, KORUKLU NERMİN, ASLAN RAHİME, SARI EZGİ,VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir.,23.10.2021 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Arabacıoğlu İlkay,ARSLANTAŞ HÜLYA,6. Uluslarrası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi,22.12.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , YÜKSEL RÜVEYDA,ARSLANTAŞ HÜLYA,ESKİN MEHMET,KIZILKAYA MEHTAP,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,27.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,ARSLANTAŞ HÜLYA,YÜKSEL RÜVEYDA,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,27.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YÜKSEL RÜVEYDA,Ektiricioğlu Cihan,ARSLANTAŞ HÜLYA,Söylemez Barış,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi,27.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YÜKSEL RÜVEYDA,ARSLANTAŞ HÜLYA,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,27.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , Cihan Ektiricioğlu,YÜKSEL RÜVEYDA,ARSLANTAŞ HÜLYA,Söylemez Barış,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,27.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , Baştuğ Ömer Faruk,ARSLANTAŞ HÜLYA,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,27.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Çalık Hatice,1st International Health Sciences and Life Congress,27.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ESKİN MEHMET,ARSLANTAŞ HÜLYA,Öztürk Cennet Şafak,Eskin Berke,1st International Health Sciences and Life Congress,27.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARI EZGİ,ARSLANTAŞ HÜLYA,1st International Health Sciences and Life Congress,27.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Ektiricioğlu Cihan,YÜKSEL RÜVEYDA,1st International Health Sciences and Life Congress,27.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,YÜKSEL RÜVEYDA,Seher İnalkaç,1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY,27.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ÇOBAN AYDEN,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,SARI EZGİ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,kurnaz döndü,1st International Health Sciences and Life Congress,27.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇOBAN AYDEN,ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,SARI EZGİ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,Kurnaz Döndü,Uluslararası Tarım,Çevre ve Sağlık Kongresi,26.11.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ÇOBAN AYDEN,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,SARI EZGİ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,KURNAZ DÖNDÜ,1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,YÜKSEL RÜVEYDA,EKTİRİCİOĞLU CİHAN,I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi,01.06.2018
Uluslararası , Özet bildiri , YÜKSEL RÜVEYDA,ARSLANTAŞ HÜLYA,I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi,01.06.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,EKTİRİCİOĞLU CİHAN,YÜKSEL RÜVEYDA,I. Uluslararsı Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi,01.06.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,YÜKSEL RÜVEYDA,İNALKAÇ SEHER,I. Uluslararsı Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi,01.06.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,İNALKAÇ SEHER,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,YÜKSEL RÜVEYDA,1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi,01.06.2018
Uluslararası , Özet bildiri , Günday Karabulut Feray,Tas Ayşe,ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ,Birinci Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın,01.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÇINAKLI ŞULE,ARSLANTAŞ HÜLYA,1.Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,15.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ESKİN MEHMET,1.Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,15.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ERKAYIRAN ORKUN,DEREBOY ÇİĞDEM GÜNSELİ,ESKİN MEHMET,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,1.Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,15.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÇINAKLI ŞULE,ARSLANTAŞ HÜLYA,1.Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,15.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÇOBAN AYDEN,ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,KAMALAK HÜLYA,3rd Annual International Conference on Nursing,18.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ÇOBAN AYDEN,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,ŞAHBAZ MUAZZEZ,ÖZEN EZGİ,KURNAZ DÖNDÜ,3rd Annual International Conference on Nursing,18.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,HARLAK HACER,ESKİN MEHMET,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ,01.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ERKAYIRAN ORKUN,DEREBOY ÇİĞDEM GÜNSELİ,ESKİN MEHMET,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,17.07.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , GÜNDEAY KARABULUT FERAY,TAŞ AYŞE,ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,17.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , İNALKAÇ SEHER,ARSLANTAŞ HÜLYA,YÜKSEL RÜVEYDA,1. ADÜ Ulusalararası Sağlık Bilimleri Kongresi,28.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ÇOBAN AYDEN,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,ŞAHBAZ MUAZZEZ,ÖZEN EZGİ,KURNAZ DÖNDÜ,Kongre,
Uluslararası , Özet bildiri , karakoç elif,atik zeynep,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,IV. Uluslararsı ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,09.11.2016
Uluslararası , Sözlü Bildiri , Çınaklı Şule,ABACIGİL FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,6th World Nursing and Healthcare Conference,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ÖNER KAMİLE,6th World Nursing and Healthcare Conference,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ÖNER KAMİLE,ARSLANTAŞ HÜLYA,6th World Nursing and Healthcare Conference,
Uluslararası , Özet bildiri , ADANA FİLİZ,Korkmaz Azime,ARSLANTAŞ HÜLYA,IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,09.11.2016
Uluslararası , Sözlü Bildiri , Baştuğ ömer faruk,ARSLANTAŞ HÜLYA,IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ABACIGİL FİLİZ,YÜKSEL RÜVEYDA,ADANA FİLİZ,ÖZEN EZGİ,YEŞİLFİDAN DUYGU,Turan Selen Gürsoy,IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Uluslararası , Poster , Çınaklı Şule,ARSLANTAŞ HÜLYA,IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Uluslararası , Poster , ÖZEN EZGİ,ARSLANTAŞ HÜLYA,IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Uluslararası , Poster , Çalık Koyak Hatice,ARSLANTAŞ HÜLYA,IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Uluslararası , Poster , Cunkuş Nesrin,ARSLANTAŞ HÜLYA,IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ÖNER KAMİLE,ARSLANTAŞ HÜLYA,6th World Nursing and Healthcare Conference,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,summer school,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Kutlu Aslan Leman,Impact of the Economic Crisis in Health,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ÖNER KAMİLE,Şahin Ümmügülsüm,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,11th International Summer School “Impact of the Economic Crisis in Health,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , Soytürk Gülcan,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin Filiz,11th International Summer School “Impact of the Economic Crisis in Health,
Uluslararası , Özet bildiri , ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,Dağlar tuğba,Baydar Gülten,ADANA FİLİZ,Ergin Filiz,ARSLANTAŞ HÜLYA,7th International Summer School “Health Inequalities",
Uluslararası , Sözlü Bildiri , YÜKSEL RÜVEYDA,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,Gökdemirel Sevgi,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,9 th Internatıonal Summer School, Diversity and Equity in Health Promotion,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin Filiz,Çabuk Müge,Çetinkaya Şerife,Adıyaman Özgür,9 th Internatıonal Summer School, Diversity and Equity in Health Promotion,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , Okka Durkadın,Güryeli Meltem,Yalçın Mehtap,Baydar Gülten,ülker Sevgi,ADANA FİLİZ,Ergin Filiz,ARSLANTAŞ HÜLYA,7th International Summer School “Health Inequalities”,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,Ergin Filiz,7th International Summer School “Health Inequalities",
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,GEY NERİMAN,BİÇER NEJLA,KIRANŞAL NİLÜFER,Symposium and Summer School: The Promotion of Family health, a Theoretical and Practical Approach,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,BİÇER NEJLA,KIRANŞAL NİLÜFER,ŞAHİN SEVGİ,Symposium and Summer School: The Promotion of Family health, a Theoretical and Practical Approach,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ADANA FİLİZ,Ergin Filiz,ARSLANTAŞ HÜLYA,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,Baydar Gülten,Yalçın Mehtap,Okka Durkadın,Güryeli Meltem,Ülker Sevgi,Facing Health Inequalities a European Perspective,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Gültekin Bülent Kadri,Söylemez Aydın,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,Against Stigma together 3. International Congress,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , SEVİNÇOK LEVENT,ARSLANTAŞ HÜLYA,Kaynak Hediye,ESKİN MEHMET,1st Biennial Conference,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Kutlu Leman,KUTLU FATMA YASEMİN,PEKTEKİN ÇAYLAN,ESTSS 6th European conference on traumatic stress, physcho travmatology clinical practice and human rights,
Ulusal , Sözlü Bildiri , YÜKSEL RÜVEYDA,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Uluslararası kadına şiddette multidisipliner yaklaşımlar kongresi,
Ulusal , Poster , YÜKSEL RÜVEYDA,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,ARSLANTAŞ HÜLYA,14. Ulusal hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Poster , ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,ARSLANTAŞ HÜLYA,14. Ulusal hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Poster , Çabuk Müge,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,49. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Poster , Çabuk Müge,ARSLANTAŞ HÜLYA,II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Poster , Çetinkaya Şerife,Sarıyar Betül,Çabuk Müge,Şahin Pelin,ARSLANTAŞ HÜLYA,II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Poster , Ayakdaş Dilek,Korkmaz Azime,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Poster , Gökdemirel Sevgi,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,YÜKSEL RÜVEYDA,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin Filiz,Çabuk Müge,Çetinkaya Şerife,Demir Özgür,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Poster , Daştan Bostancı Nihal,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,I. Uluslararası ve V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Poster , KIRCAN NURTEN,Ergin Filiz,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,
Ulusal , Poster , ADANA FİLİZ,Ergin Filiz,ARSLANTAŞ HÜLYA,Okka Durkadın,Güryeli Meltem,Yalçın Mehtap,Baydar Gülten,ülker Sevgi,13. Ulusal Halk sağlığı Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,Kayar Derya,Acar Gülçin,Ergin Filiz,46. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Poster , ADANA FİLİZ,ULUMAN ÖZGÜ,ARSLANTAŞ HÜLYA,46. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ADANA FİLİZ,ULUMAN ÖZGÜ,ARSLANTAŞ HÜLYA,46. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , DEREBOY İBRAHİM FERHAN,ARSLANTAŞ HÜLYA,Şair Bilge,Salkın Gökhan,Şahin Pelin,46. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,ALTINYAZAR VESİLE,İnal Sevinç,Ildırlı Saliha,Kırcı Çiğdem,IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,IV. Ulusal psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Poster , ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,ŞAHBAZ MUAZZEZ,12. Ulusal Hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,12. Ulusal Hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Poster , Bağcı Sinem,Ayva Elif,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , AKDOLUN BALKAYA NEVİN,Gökduman Mine,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ŞAHBAZ MUAZZEZ,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Uzun Özlem,Mutlu Fatma,Okyay Nilüfer,III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,43. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,AKDOLUN BALKAYA NEVİN,Ergin Filiz,43. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Ergin Filiz,AKDOLUN BALKAYA NEVİN,43. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,AKAR VURAL RUKEN,ÇENGEL MELTEM,Önde Mete,ARSLANTAŞ HÜLYA,Memiş Sakine,11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,
Ulusal , Poster , Söylemez Aydın,Gültekin Bülent Kadri,ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,Dişçigil Güzel,VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi,
Ulusal , Poster , Ergin Filiz,ARSLANTAŞ HÜLYA,OKYAY PINAR,Evci Didem,Atasoylu Gözde,Beşer Erdal,III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,SEVİNÇOK LEVENT,Uygur Bülent,Balcı Murat Volkan,IX. Bahar Sempozyumu,
Ulusal , Poster , SEVİNÇOK LEVENT,Akoğlu Aybars,ARSLANTAŞ HÜLYA,IX. Bahar Sempozyumu,
Ulusal , Poster , SEVİNÇOK LEVENT,Akoğlu Aybars,ARSLANTAŞ HÜLYA,IX. Bahar Sempozyumu,
Ulusal , Poster , Işıl Özlem,Dinç Sever Aynur,Barlas Gül,ARSLANTAŞ HÜLYA,34. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,I. Ulusal Evde Bakım Kongresi,
Ulusal , Poster , Özaltın Gülten,ARSLANTAŞ HÜLYA,Barlas Gül,Ruhsal Travma Günleri,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,Dede Nursan,I. Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu,
Ulusal , Poster , Işıl Özlem,ARSLANTAŞ HÜLYA,Barlas Gül,I. Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu,
Ulusal , Poster , ULUPINAR SEVİM,ARSLANTAŞ HÜLYA,I. Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,V. Anadolu Psikiyatri Günleri,
Ulusal , Özet bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,ULUPINAR SEVİM,II.Türk- Alman Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,Oktay Sevgi,II.Türk- Alman Psikiyatri Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,Çalık H,Karadağ Ş,II. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,Ayakdaş D,II. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,Karaatlı p,N Çunkuş,II. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,D Ayakdaş,II. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Demir Ö,II. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Çabuk M,II. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , ŞAHBAZ MUAZZEZ,YÜKSEL RÜVEYDA,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,YEŞİLFİDAN DUYGU,Nursing Abstracts, Annual International Conference on Nursing,07.05.2015 Erişim Linki
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ERKAYIRAN ORKUN,Sarıyar betül,17. Ulusal Halk SağlığıKongresi-Sanayileşme, Çevre, Halk Sağlığı,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,Güneş F,GÜNEŞ ZEYNEP,Koruk E,14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi-Profesyonellik,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ARSLANTAŞ HÜLYA,Demir Özgür,15. Ulusal Hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,Çabuk M,15. Ulusal Hemşirelik Kongresi,
Ulusal , Poster , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ÇOBAN AYDEN,TAŞPINAR AYTEN,15. Ulusal Hemşirelik Kongresi,
İNSAN SAĞLIĞINDA KORUYUCU YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Madde Bağımlılığından Korunma Yolları,ÖNER HATİCE, ARSLANTAŞ HÜLYA,Hülya YÜCEL,2022,978-625-8430-51-6
HEMŞIRELIKTE İLETIŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İletişimde Etik Konular,ARSLANTAŞ HÜLYA,Batmaz Makbule, Gezgin Yazıcı Havva,2022,978-625-8299-13-7
HEMŞIRELIKTE İLETIŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Terminal Dönemdeki Birey ve Ailesiyle İletişim.,ARSLANTAŞ HÜLYA,Batmaz Makbule, Gezgin Yazıcı Havva,2022,978-625-8299-13-7
Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,ARSLANTAŞ HÜLYA,Batmaz Makbule, Gezgin Yazıcı Havva,2021,978-605-335-641-7
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE ETİK VE YASAL KONULAR,ARSLANTAŞ HÜLYA,Batmaz Makbule, Gezgin Yazıcı Havva,2021,978-605-335-641-7
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Toplum Ruh Sağlığında Etik Konular,ARSLANTAŞ HÜLYA,Gül Ünsal Barlas,2018,978-605-7597-03-8
Hemşirelik Hizmetleri Uygulama Talimatı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Psikiyatri Servisi Çalışma Grubu,DEMİRKIRAN FATMA,ARSLANTAŞ HÜLYA,Şahin Pelin,Prof.Dr.Fatma Demirkıran,2018,978-605-245-708-5
Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği,DEMİRKIRAN FATMA,ARSLANTAŞ HÜLYA,ÖNER ALTIOK HATİCE,Prof.Dr.Fatma Demirkıran, Prof.Dr.Sakine Boyraz,2015,978-975-8254-47-7
Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Algılanan Aile Yükü Ölçeği,ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,DEREBOY İBRAHİM FERHAN,ALTINYAZAR VESİLE,İnal sevinç,Ildırlı saliha,Kırcı Çiğdem,,2014,
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği beceri öğrenim rehberleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri,DEMİRKIRAN FATMA,ARSLANTAŞ HÜLYA,ÖNER ALTIOK HATİCE,,2013,
Türkiye de Ergenlerde Sınav kaygısı na İlişkin Yapılmış Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Gençlik: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,,2011,
Yaşlılıkta günlük yaşam aktiviteleri sosyal aktiviteler psikososyal gereksinimler sosyal destek ve yaygın stresör faktörler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlıklı Yaşlanmak Ve Yaşamdan Zevk Almak: Yaşlanmak Güzeldir,ARSLANTAŞ HÜLYA,,2007,
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri II,DEMİRKIRAN FATMA,ARSLANTAŞ HÜLYA,ÖNER ALTIOK HATİCE,DEMİRKIRAN FATMA, BOYRAZ SAKİNE,2004,
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2022
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2021
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2020
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2019
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , ,2018
Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Güneydoğu Anadolu’da Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler
Güneydoğu Anadolu’da Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler , 10.03.2017
Gebe Kadınlarda Doğum Korkusunun Psikososyal Belirleyicileri ve Gebeliğe Bağlı Yakınmalar
Gebe Kadınlarda Doğum Korkusunun Psikososyal Belirleyicileri ve Gebeliğe Bağlı Yakınmalar , 03.08.2015
Şizofreni Hastalarının Primer Bakım Vericilerinin Gereksinimleri Karşılanma Düzeyleri ve Bakım Yüküne Etkisi
Şizofreni Hastalarının Primer Bakım Vericilerinin Gereksinimleri Karşılanma Düzeyleri ve Bakım Yüküne Etkisi , 27.04.2015
Adölesan Olan ve Olmayan Annelerde Çocukluk Çağı Travmaları Depresyon ve Maternal Bağlanma
Adölesan Olan ve Olmayan Annelerde Çocukluk Çağı Travmaları Depresyon ve Maternal Bağlanma , 27.04.2015
Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyon İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Faktörler
Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyon İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Faktörle , 24.03.2014
Türkiye Üreme Sağlığı Projesi
Sağlıklı Yaşlanma Ve Yaşlılarda Üreme Sağlığı İçin Sosyal Destek Modeli , 03.07.2006
Hemşireler arası psikolojik şiddet ve ilişkili faktörler
Hemşireler arası psikolojik şiddet ve ilişkili faktörler ,
Koroner anjiografi ve perkütan transluminal koroner angioplasti işlemi öncesi uygulanan progresif kas gevşeme ve müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi
Koroner anjiografi ve perkütan transluminal koroner angioplasti işlemi öncesi uygulanan progresif kas gevşeme ve müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi ,
Psikoeğitimin şizofreni ailelerinin yük algılarına olan etkisi
Psikoeğitimin şizofreni ailelerinin yük algılarına olan etkisi ,
Efeler Diyarında Bilinçli Gençlik ve Sağlıklı Yarınlar Projesi
Gençlerin madde bağımlılığından karunması ,