Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
HÜLYA ARSLANTAŞ

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı


1985-1989 Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Pr.
1989-1992 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli)
1996-2003 Doktora İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (Dr)
İngilizce 2008 Bahar ÜDS 72.25
1995-1998 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
1998-2000 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2007-2012 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2012-2018 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2018- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2009-2017 Farabi Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2013-2015 Eğitim Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2017- Erasmus Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi

2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Özgür D.
Koroner anjiografi ve perkütan transluminal koroner angioplasti işlemi öncesi uygulanan progresif kas gevşeme ve müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Dilek A.
Hemşireler arası psikolojik şiddet ve ilişkili faktörler
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Müge Ç.
Psikoeğtimin şizofreni ailelerinin yük algılarına olan etkisi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kamile Ö.
Lise öğrencisi ergenlerde depresyon, internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nesrin Ç.
Şizofreni hastalarının primer bakım vericilerinin hastalığa ilişkin gereksinimleri ve bakım yüküne etkisi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Şule K.
Adölesan olan ve olmayan annelerde çocukluk çağı travmaları, depresyon ve maternal bağlanma
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hatice Ç.
Lise öğrencilerine verilen ruhsal hastalıklara yönelik eğitimin inanca ve sosyal mesafeye etkisi
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ömer Faruk B.
Güneydoğu Anadolu'da lise öğrencisi ergenlerde travma sonrası stres belirtileri ve ilişkili faktörler
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ezgi S.
Lise öğrencisi ergenlerin suça yönelik tutumları ve ilişkili faktörler
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Seher İ.
Depresyon tanılı hastalarda sorun çözme, stresle baş etme ve duygusal yeme ilişkisi
2019
Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Seher İ.
Depresyon Tanılı Hastalarda Sorun Çözme, Stresle Başetme ve Duygusal Yeme İlişkisi
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-II
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II
2013-2014-Yüksek Lisans Hemşirelikte Temel kavramlar- II
2013-2014-Lisans Temel İletişim Becerileri
2013-2014-Lisans Mesleki İletişim Becerileri
2013-2014-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek etiği
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı (Ebelik Bölümü)
2013-2014-Yüksek Lisans Hasta hemşire ilişkilerinde terapötik iletişim becerileri
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-I
2013-2014-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I
2013-2014-Yüksek Lisans Hemşirelikte Temel kavramlar- I
2013-2014-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 2)
2013-2014-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 1)
2013-2014-Lisans Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşımlar
2013-2014-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Ebelik Bölümü)
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2013-2014-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I
2013-2014-Yüksek Lisans Seminer
2013-2014-Yüksek Lisans Bilişsel terapiler
2013-2014-Yüksek Lisans Grup terapileri
2014-2015-Lisans Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşımlar
2014-2015-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği
2014-2015-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 2)
2014-2015-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 1)
2014-2015-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2014-2015-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2014-2015-Lisans Ruh sağlığı (Ebelik Bölümü)
2014-2015-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Ebelik Bölümü)
2014-2015-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 2)
2014-2015-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 1)
2014-2015-Lisans Ruh SAğlığı ve Hastalıkları Hemşireliği klinik Uygulama
2014-2015-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2015-2016-Yüksek Lisans Seminer
2015-2016-Yüksek Lisans Bilişsel terapiler
2015-2016-Yüksek Lisans Grup terapiler
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-II
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II
2015-2016-Lisans Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşımlar
2015-2016-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 2)
2015-2016-Lisans Mesleki İletişim Becerileri (Şube 1)
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı (Ebelik Bölümü)
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama-II
2015-2016-Yüksek Lisans Hasta Hemşire İlişkilerinde Terapötik İletişim Becerileri
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama-I
2015-2016-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I
2015-2016-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek etiği (Şube 1)
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama
2015-2016-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2016-2017-Yüksek Lisans SEMİNER
2016-2017-Lisans GRUP TERAPİLERİ
2016-2017-Lisans RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA-II
2016-2017-Lisans RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
2016-2017-Lisans BİLİŞSEL TERAPİLER
2016-2017-Lisans HEMŞİRELİKTE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIMLAR
2016-2017-Lisans MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİ (ŞUBE 2)
2016-2017-Lisans MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİ (ŞUBE 1)
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama)
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Teorik)
2016-2017-Lisans Ruh sağlığı (Ebelik Bölümü)
2016-2017-Doktora Danışmanlık İlke ve Becerileri-I
2016-2017-Doktora Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği (Uygulama)
2016-2017-Doktora Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği
2016-2017-Yüksek Lisans Hasta Hemşire İlişkilerinde Terapötik İletişim Becerileri
2016-2017-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I (Uygulama)
2016-2017-Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I-Teorik
2016-2017-Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Teorik)
2016-2017-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 2)
2016-2017-Lisans Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği (Şube 1)
2016-2017-Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama)
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2020
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2019
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , ,2018
Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği,
Güneydoğu Anadolu’da Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler
Güneydoğu Anadolu’da Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler , 10.03.2017
Gebe Kadınlarda Doğum Korkusunun Psikososyal Belirleyicileri ve Gebeliğe Bağlı Yakınmalar
Gebe Kadınlarda Doğum Korkusunun Psikososyal Belirleyicileri ve Gebeliğe Bağlı Yakınmalar , 03.08.2015
Şizofreni Hastalarının Primer Bakım Vericilerinin Gereksinimleri Karşılanma Düzeyleri ve Bakım Yüküne Etkisi
Şizofreni Hastalarının Primer Bakım Vericilerinin Gereksinimleri Karşılanma Düzeyleri ve Bakım Yüküne Etkisi , 27.04.2015
Adölesan Olan ve Olmayan Annelerde Çocukluk Çağı Travmaları Depresyon ve Maternal Bağlanma
Adölesan Olan ve Olmayan Annelerde Çocukluk Çağı Travmaları Depresyon ve Maternal Bağlanma , 27.04.2015
Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyon İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Faktörler
Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyon İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Faktörle , 24.03.2014
Türkiye Üreme Sağlığı Projesi
Sağlıklı Yaşlanma Ve Yaşlılarda Üreme Sağlığı İçin Sosyal Destek Modeli , 03.07.2006
Hemşireler arası psikolojik şiddet ve ilişkili faktörler
Hemşireler arası psikolojik şiddet ve ilişkili faktörler ,
Koroner anjiografi ve perkütan transluminal koroner angioplasti işlemi öncesi uygulanan progresif kas gevşeme ve müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi
Koroner anjiografi ve perkütan transluminal koroner angioplasti işlemi öncesi uygulanan progresif kas gevşeme ve müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi ,
Psikoeğitimin şizofreni ailelerinin yük algılarına olan etkisi
Psikoeğitimin şizofreni ailelerinin yük algılarına olan etkisi ,
Efeler Diyarında Bilinçli Gençlik ve Sağlıklı Yarınlar Projesi
Gençlerin madde bağımlılığından karunması ,