Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
SEZAİ KOÇYİĞİT

Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Pr.
2001-2003 Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli)
2004-2009 Doktora Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr)
İngilizce 2004 Bahar ÜDS 70
2000-2006 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Pr.
2006-2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Anabilim Dalı
2009-2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2018- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2009-2021 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2011-2013 Enstitü Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2014-2016 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fatih K.
Erken çocukluk döneminde verilen satranç eğitiminin ilkokula hazır bulunuşluğa etkisi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Esra K.
Ebeveyn destekli ilkokula hazırlık programının okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluğuna etkisi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hilmi T.
Öz düzenleme becerilerinin ilkokula hazırbulunuşluk üzerindeki etkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sevilay U.
Okul öncesi eğitimde kalite ve okul olgunluğu arasındaki ilişki
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Gamze G.
Ebeveynlerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin çocuk haklarına ilişkin görüş ve uygulamaları
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fadime Ezgi Y.
Erken çocuklukta öz düzenleme ile bilişsel tempo arasındaki ilişki
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Burcu Ü.
Ebeveynlerin çocuk kavramına yükledikleri anlamlar bağlamında çocuk haklarına yönelik tutumları ve çocuklarının öz düzenleme beceri düzeyleri
2011-2012-Lisans İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI
2011-2012-Lisans OKUL ÖNCESİ ÇOCUK TANIMA TEKNİKLERİ
2011-2012-Lisans FEN EĞİTİMİ
2011-2012-Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
2012-2013-Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
2012-2013-Lisans FEN EĞİTİMİ
2012-2013-Lisans OKUL ÖNCESİ ÇOCUK TANIMA TEKNİKLERİ
2012-2013-Lisans İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI
2013-2014-Lisans İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI
2013-2014-Lisans OKUL ÖNCESİ ÇOCUK TANIMA TEKNİKLERİ
2013-2014-Lisans FEN EĞİTİMİ
2013-2014-Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
2014-2015-Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
2014-2015-Lisans FEN EĞİTİMİ
2015-2016-Lisans Erken Çocukluk Eğitimi
2015-2016-Yüksek Lisans Okul Öncesi Eğitimin Kuramsal Temelleri
2015-2016-Lisans Okul Öncesi Eğitime Giriş
2016-2017-Lisans Fen Eğitimi
2016-2017-Lisans Okul Öncesi Eğitime Giriş
2016-2017-Yüksek Lisans Okul Öncesi Eğitimin Kuramsal Temelleri
2016-2017-Lisans İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMI
2017-2018-Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
2017-2018-Lisans ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ
2017-2018-Yüksek Lisans Okul Öncesi Eğitimin Kuramsal Temelleri
2017-2018-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ I
2017-2018-Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
2017-2018-Lisans FEN EĞİTİMİ
2017-2018-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ II
2017-2018-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ I
2017-2018-Yüksek Lisans NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2017-2018-Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ
2017-2018-Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
2018-2019-Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
2018-2019-Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
2018-2019-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ I
2018-2019-Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ
2018-2019-Yüksek Lisans NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2018-2019-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ II
2018-2019-Lisans İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMI
2018-2019-Lisans ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ
2019-2020-Lisans İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMI
2019-2020-Lisans ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ
2019-2020-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ II
2019-2020-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ I
2019-2020-Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ
2019-2020-Yüksek Lisans NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2019-2020-Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
2019-2020-Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi  
Hakemli , YILDIZ EZGİ, KOÇYİĞİT SEZAİ , Erken Çocuklukta Öz Düzenleme ile Bilişsel Tempo Arasındaki İlişki,9,2021
Hakemli , TEKİN HİLMİ,KOÇYİĞİT SEZAİ , Öz Düzenleme Becerilerinin Okula Hazırbulunuşluk Üzerindeki Etkisi,9,2020
Hakemli , KARAKUZU ESRA,KOÇYİĞİT SEZAİ , Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı nın EDİHP Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluğuna Etkisi,2,2016
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,KOÇYİĞİT SEZAİ,İNCİ EMİNE,AYDOĞAN SELCEN,BAŞARA BAYDİLEK NİSA , Impact of Museum Education on 60 72 Months Children s Scientific Processing Skills Social Skills and Perception of Museum,3,2015
Hakemli , ÇİFTÇİ SABAHATTİN,MEYDAN ALİ,KOÇYİĞİT SEZAİ,KAYILI GÖKHAN , Sınıf öğretmenlerinin birlikte çalışma durumlarına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri,7,2011
Hakemli , KAYILI GÖKHAN,KOÇYİĞİT SEZAİ,YILDIRIM DOĞRU SAFİYE SUNAY,ÇİFTÇİ SABAHATTİN , Kaynaştırma eğitimi dersinin okulöncesi öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerine etkisi,12,2010
Hakemli , GÖNEN MÜBECCEL SARA,ÜNÜVAR PERİHAN,YILDIZ BIÇAKÇI MÜDRİYE,KOÇYİĞİT SEZAİ,YAZICI ZELİHA,ORÇAN KAÇAN MAİDE,Durmuş Aslan,GÜVEN GÜLHAN,ÖZYÜREK ARZU , Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi,6,2010
Hakemli , SEÇER ZARİFE,ÇELİKÖZ NADİR,KOÇYİĞİT SEZAİ,Seçer Fahri,KAYILI GÖKHAN , Social skills and problem behaviour of children with different cognitive styles who attend preschool education,7,2010
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ,SABAN AHMET , Birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşlerine göre okula hazır bulunuşluk,7,2014
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ,ÇAĞDAŞ AYSEL,ORÇAN KAÇAN MAİDE,ÜNÜVAR PERİHAN , Examination of the opinions of teachers working in preschool educational institutions about family involvement,1,2009
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ,KAYILI GÖKHAN , Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırılması,,2008
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ,KORKMAZ İSA , İlköğretim I kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisinin öğrencilere kazandırılmasının incelenmesi,,2004
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ,BAŞARA BAYDİLEK NİSA , Okul öncesi dönem çocuklarının oyun algılarının incelenmesi,10,2015
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ,KAYILI GÖKHAN , Farklı bilişsel tempoya sahip anaokulu çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluklarının incelenmesi,10,2014
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ,KAYILI GÖKHAN,ERBAY FİLİZ , Montessori yönteminin beş altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerilerine etkisinin incelenmesi,1,2010
Hakemli , KAYILI GÖKHAN,KOÇYİĞİT SEZAİ,ERBAY FİLİZ , Montessori yönteminin beş altı yaş çocuklarının alıcı dil gelişimine etkisinin incelenmesi,10,2009
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ , Çocukların bakış açısıyla okul öncesi eğitim,7,2014
Hakemli , KOÇYİĞİT SEZAİ , Preschool age children s views about primary school,9,2014
Ulusal , Tam metin bildiri , Yılmaz Başak, KOÇYİĞİT SEZAİ, Sıcacık Hanife,18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı,
Uluslararası , Özet bildiri , KOÇYİĞİT SEZAİ,TABAK SANEM,DÖRTERLER YURDANUR,IX.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,15.08.2017
Uluslararası , Özet bildiri , KAYNAR FATİH,KOÇYİĞİT SEZAİ,INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS,
Uluslararası , Özet bildiri , Esra Karakuzu,KOÇYİĞİT SEZAİ,4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi,08.10.2015
Ulusal , Sözlü Bildiri , KOÇYİĞİT SEZAİ,5. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , KOÇYİĞİT SEZAİ,5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , Koçyiğit Sezai, Saban Ahmet,VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , Gönen Mübeccel, Ünüvar Perihan, Bıçakçı Müdüriye, Koçyiğit Sezai, Yazıcı Zeliha, Orçan Maide, Aslan Durmuş, Güven Gülhan, Özyürek Arzu,2. Ulusal Çocuk Gelişimi Kongresi,
Ulusal , Sözlü Bildiri , Öztürk Samur Ayşe, Koçyiğit Sezai, İnci Emine, Aydoğan Selcen, Başara Baydilek Nisa,International Symposium on Changes and New Trends in Education,
ERKEN OKURYAZARLIK Becerileri ve Desteklenmesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Okuryazarlık, Erken Okuryazarlık ve Okula Hazır Oluş,KOÇYİĞİT SEZAİ,Filiz Erbay,2021,978-625-7527-06-4
Çocuk ve Çevre , Ders Kitabı , Bölüm(ler),,SOYDAN SEMA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,KOÇYİĞİT SEZAİ,ÖZENOĞLU KİREMİT HATİCE,,2011,978-605-4551-14-9
International Online Journal of Primary Education (IOJPE) , Dergi , Editör,2019
International Online Journal of Primary Education , Dergi , Editör,2018
International Online Journal of Educational Science , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi , Bildiri Kitabı , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
IV: International Eurasian Educational Research Congress , Bildiri Kitabı , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
KUYEB , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
International Journal of Early Years Education , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
ADÜ Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
Pamukkale University Journal of Educaiton , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
Journal of Education and Training Studies , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
e-International Journal of Educational Research , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
KUYEB , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi,
Researcher: Social Science Studies , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi,
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimler Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi,
International Online Journal of Educational Sciences , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi,
Breaking the Glass Ceiling for Women Administrators
Eğitim kurumlarında görev yapan kadın yöneticilerin karşılaştırkları cam tavan engellerinin belirlenmesi ve aşmaya yönelik olarak uygulanacak stratejilerin ortaya konması , 31.12.2017
Ana Kucağından Doğanın Kucağına Doğru Bir STEM Yolculuğu
, 11.11.2017
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokul Hakkındaki Görüşleri
, 02.02.2014
United in Nature
United in Nature , 07.07.2013
Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi Değişen Aile Gelişen Çocuk
0 , 14.10.2012
Öğrenmenin Eşiğinde Uygarlığın Beşiğini Keşfediyorum
Bu projenin amacı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocukların, yaparak yaşayarak öğrenmenin esas olduğu bir program doğrultusunda, kitaplarla ve duvarlarla sınırlı olmayan öğrenme ortamlarında, bütünsel gelişim alanlarını desteklemek, sanat ve estetik duygusunu geliştirmek, çeşitli türlerdeki müze gezileriyle müze kavramını tanıtmak ve temel bilimsel süreç becerilerini geliştirmektir. , 17.09.2012
Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi Değişen Aile Gelişen Çocuk
okulöncesi eğitim , 12.12.2010
İlköğretim Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Okul Aile İletişimine İlişkin Algıları
0 , 12.10.2008