Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
DENİZ ÇOBAN

Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Su Ürünleri Anabilim Dalı


1993-1997 Lisans Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Pr.
1997-2000 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl) (Tezli)
2000-2005 Doktora Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik (Dr)
İngilizce 2007 Güz ÜDS 68.750
1999-2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştiricilik Anabilim Dalı
2009-2010 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Mühendisliği Pr.
2010-2015 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Mühendisliği Pr.
2015- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Mühendisliği Pr.
2010- Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2010- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2010-2011 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2016- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi


Tamamlandı
Beyan


Doktora -  Ersun T.
Ticari bir Deniz Balığı ÜRetim Tesisinde LEvreklerin ISlahı

Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Damla S.
FARKLI ERKEN DÖNEM MİKROPARTİKÜL YEMLERİN ÇİPURA (Sparus aurata L., 1758) LARVASI GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Anıl T.
Çipura (Sparus aurata) Jüvenillerin İskelet Deformasyonlarının Histopatalojik İncelenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Damla S.
Farklı erken dönem partikül yemlerin çipura (Ssparus aurata, L. 1758) larvası gelişimi üzerine etkileri
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hüseyin Y.
Karina dalyanı sürdürülebilir yönetimi: Balıkçılık ve çevre etkileşimi
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yasemin K.
Kara salyangozu yetiştiricilik denemeleri: Farklı ortam koşulları ve yem kompozisyonlarının etkileri
2013-2014-Lisans Fotoğrafçılık
2013-2014-Lisans Navigasyon ve Deniz Meteorolojisi
2013-2014-Lisans Akuakültür Mühendisliği
2013-2014-Lisans Sucul Omurgasızlar
2013-2014-Lisans Mukavemet
2013-2014-Lisans Oseanoloji
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Hastalıkları Su Kalitesi ve Su kirliliği
MARINE AQUACULTURE IN TURKEY: ADVANCEMENTS AND MANAGEMENT , Kitap , Editör,2020
MARINE AQUACULTURE IN TURKEY: ADVANCEMENTS AND MANAGEMENT , Kitap , Editör,2020
Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management , Kitap , Editör,2020
AQUACULTURE STUDIES , Dergi , ,2020
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Editör,2020
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Dergi , Editör,2020
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , ,2018
Aquaculture Studies , Dergi , ,2018
AQUACULTURE STUDIES , Dergi , ,2018
Turkish Journal of Fisheries and AQuatic Sciences , Dergi , Konuk Editör,2012
Susemp2017 , Bildiri Kitabı , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Marine and Freshwater Research , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Turkish Journal of Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
North American Journal of Aquaculture , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Pakistan Journal of Zoology , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
İZMİR ORTA KÖRFEZ’DE KARA MİDYE (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) YETİŞTİRİCİLİĞİ
, 08.06.2017
FARKLI ERKEN DÖNEM YEMLERİN ÇİPURA (Sparus aurata L., 1758) LARVASI GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
, 01.06.2017
AKDENİZ KOŞULLARINDA BALIK ÇİFTLİĞİ: MERSİN ÖRNEĞİ
, 17.03.2017
KARABURUN YARIMADASINDA BALIK ÇİFTLİĞİ ALAN TESPİTİ
, 06.03.2017
Balık besleme çalışmalarında histolojik ve morfometrik analizlerin kullanımı
, 04.04.2016
BİTKİ EKSTRAKTLARI KATKILI YEMLERİN PANGA BALIKLARININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
, 26.05.2015
Farklı Tank Ortamlarının ve Yem İçeriklerinin Çipura Sparus aurata Yavrularının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi
, 26.05.2015
Çine Çayı Tatlı Su Midyesi Türlerinin Unio sp Bivalvia Unionidae nin Embriyonik Gelişim Safhalarının Belirlenmesi
, 25.05.2015
Mırmır lithognathus mormyrus gonadlarında gözlemlenen mevsimsel değişimlerin izlenmesi
, 01.01.2013
Palyaço Balıkları Amphiprion frenatus Brevoort 1856 Yavrularının Beslenmesinde Kullanılan Alglerin Vücut Rengine Etkisi
, 01.01.2013
SARIAĞIZ Argyrosomus regius LARVALARINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN GELİŞİMİ
, 01.01.2012
Deniz Balığı Yetiştiricilik Sistemlerinde Üreticilerin Risk Algıları ve Risk Yönetim Stratejileri
Su ürünleri yetiştiriciliği , 01.01.2012
İzmir deki Balık Çiftliklerinin Sürdürülebilir Üretimine Yavru Balık Ön Besi Tesislerinin Etkisinin Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 01.01.2009
Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Deniz Balığı İşletmelerinin Teknik Açıdan İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Nehir Neriti Theodoxus fluviatilis Gastropoda Neritidae nin Embriyonik Gelişim Safhalarının Belirlenmesi
Su ürünleri yetiştiriciliği ,
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında Eğlenceli Deniz Eğitimi Kampı
Deniz Eğitim ,
Levrek Dicentrarchus labrax Balıklarında Meydana Gelen Deformasyonların Neden Sonuç İlişkilerinin Araştırılması
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Mırmır Lithognathus mormyrus Balıklarından Yumurta Alımı ve Larva Ölümlerinin Araştırılması
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Doğadan Yakalanan Çipura Sparus aurata L 1758 Yavrularının Farklı Besinlere Bağlı Gelişimlerinin ve Karaciğer Histolojilerinin İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkıında Eğlenceli Deniz Eğitimi Kampı
Deniz Eğitimi ,
Minakop Umbrina cirrosa Larvalarının Kültür Koşullarında Kemik ve Kıkırdak Gelişimlerinin Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Temin Edilen Suyun Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Alternatif Canlı Yem Kaynakları ve Akuakültürde Değerlendirme Olanakları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Sinarit Dentex dentex Balıklarının Yumurtalarının Farklı Sıcaklıklardaki Embriyolojik Gelişim Safhalarının İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Sinarit Dentex dentex ve Sivriburun Karagöz Diplodus puntazzo Balıklarında Kültür Koşullarında Gözlenen Anormal Kemik ve Kıkırdak Yapılarının Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Akdeniz Bölgesinde Organik Su Ürünleri Uygulama İmkânlarının Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Sivriburun Karagözlerin Diplodus puntazzo Sperm Özelliklerinin İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Açlık Süresince Levrek D Labrax Juvenillerinde İzlenen Enzimatik ve Histolojik Değişimler
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Bitki ekstraktları katkılı yemlerin panga balıklarının büyüme performansı ve yem kullanımı üzerine etkilerinin araştırılması
Su ürünleri yetiştiriciliği ,
Farklı Tank Ortamlarının ve Yem İçeriklerinin Çipura Sparus aurata Yavrularının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi
Su ürünleri yetiştiriciliği ,
Çine Çayı Tatlı Su Midyesi Türlerinin Unio sp Bivalvia Unionidae nin Embriyonik Gelişim Safhalarının Belirlenmesi
Su ürünleri yetiştiriciliği ,