Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
DENİZ ÇOBAN

Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Su Ürünleri Anabilim Dalı


1993-1997 Lisans Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Pr.
1997-2000 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl) (Tezli)
2000-2005 Doktora Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik (Dr)
İngilizce 2007 Güz ÜDS 68.750
1999-2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştiricilik Anabilim Dalı
2009-2010 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Mühendisliği Pr.
2010-2015 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Mühendisliği Pr.
2015- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Mühendisliği Pr.
2010- Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2010- Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2010-2011 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2016- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi


Tamamlandı
Beyan


Doktora -  Ersun T.
Ticari bir Deniz Balığı ÜRetim Tesisinde LEvreklerin ISlahı

Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Damla S.
FARKLI ERKEN DÖNEM MİKROPARTİKÜL YEMLERİN ÇİPURA (Sparus aurata L., 1758) LARVASI GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Anıl T.
Çipura (Sparus aurata) Jüvenillerin İskelet Deformasyonlarının Histopatalojik İncelenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Damla S.
Farklı erken dönem partikül yemlerin çipura (Ssparus aurata, L. 1758) larvası gelişimi üzerine etkileri
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hüseyin Y.
Karina dalyanı sürdürülebilir yönetimi: Balıkçılık ve çevre etkileşimi
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yasemin K.
Kara salyangozu yetiştiricilik denemeleri: Farklı ortam koşulları ve yem kompozisyonlarının etkileri
2013-2014-Lisans Fotoğrafçılık
2013-2014-Lisans Navigasyon ve Deniz Meteorolojisi
2013-2014-Lisans Akuakültür Mühendisliği
2013-2014-Lisans Sucul Omurgasızlar
2013-2014-Lisans Mukavemet
2013-2014-Lisans Oseanoloji
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Kalitesi ve Su kirliliği Temel Bilimler
Hakemli , Şükrü Yıldırım, Cüneyt Suzer, Deniz Çoban, HAkkı Okan Kamacı, Kürşat Fırat, Şahin Saka , Effects of Illumination Intensity on Growth Parameters and Swim Bladder Development in Common dentex Dentex dentex L Larvae,,2013
Hakemli , Şükrü Yıldırım, Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, Burcu Bilgin Topçu, Deniz Kulaç , Pilot study to better estimate number and weight of caged e bft by stereoscopic underwater camera system,,2013
Hakemli , Nihan Arığ, Cüneyt Suzer, Alize Gökvardar, Fatih Başaran, Deniz Çoban, Şükrü Yıldırım, Hakkı Okan Kamacı, Kürşat Fırat, Şahin Saka , Effects of Probiotic Bacillus sp Supplementation during Larval Development of Gilthead Sea Bream Sparus aurata L,,2013
Hakemli , SUZER CÜNEYT,Okan KAmacı Hakkı,ÇOBAN DENİZ,YILDIRIM ŞÜKRÜ,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT , Functional changes in digestive enzyme activities of meagre Argyrosomus regius Asso 1801 during early ontogeny,,2013
Hakemli , ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,YILDIRIM ŞÜKRÜ,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT , Morphological Development and Allometric Growth of Sharpsnout Seabream Diplodus puntazzo Larvae,,2012
Hakemli , Cüneyt Suzer, Hakkı Okan Kamacı, Deniz Çoban, Şahin Saka, Kürşat Fırat, Arif Karacaoğlan , Early Weaning of Sea Bass D labrax Larvae Effects on Growth Performance and Digestive Enzyme Activities,,2011
Hakemli , ÇOBAN DENİZ,Okan Kamacı Hakkı,SUZER CÜNEYT,YILDIRIM ŞÜKRÜ,Arda Gökhan,KORKUT ALİ YILDIRIM,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT , Effect of Some Morphometric Characteristics on Egg Quality in Common Dentex Dentex dentex Linnaeus 1758,,2011
Hakemli , Deniz Çoban, Şükrü Yıldırım, Hakkı Okan Kamacı, Cüneyt Suzer, Şahin Saka, Kürşat Fırat , External Morphology of European Seabass Dicentrarchus labrax Related to Sexual Dimorphism,,2011
Hakemli , Hakkı Okan Kamacı, Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, Kürşat Fırat, Şahin Saka , Exocrine Pancreas Development and Trypsin Expression in Cultured European Sea Bass Dicentrarchus labrax Larvae,1,2010
Hakemli , Hakkı Okan Kamacı, Cüneyt Suzer, Deniz Çoban, Kürşat Fırat, Şahin Saka , Organogenesis of exocrine pancreas in sharpsnout sea bream Diplodus puntazzo larvae characterization of trypsin expression,,2010
Hakemli , Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, Hakkı Okan Kamacı, Kürşat Fırat, Şahin Saka , Sivriburun Karagöz Diplodus puntazzo Larvalarında Omurga Ve Kaudal Yüzgecin Osteolojik Gelişimi,,2010
Hakemli , Hakkı Okan Kamacı, Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, Kürşat Fırat, Şahin Saka , Developmet of The Gastrointestinal Tract in Shrapsnout Sea Bream Diplodus puntazzo Larvae Histological and Enzymatic Ontogeny,,2009
Hakemli , Hakkı Okan Kamacı, Cüneyt Suzer, Deniz Çoban, Kürşat Fırat, Şahin Saka , Organogenesis and Enzymatic Functionality of Exocrine Pancreas in Cultured Gilthead Sea Bream Sparus aurata Larvae,,2009
Hakemli , Ali Yıldırım Korkut, Hakkı Okan Kamacı, Deniz Çoban, Cüneyt Suzer , The First Data on The Saddleback Syndrome in Cultured Gilthead Sea Bream Sparus aurata by MIP MPR Method,,2009
Hakemli , Deniz Çoban, Hakkı Okan Kamacı, Cüneyt Suzer, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Allometric Growth in Hatchery Reared the Gilthead Seabream Sparus aurata,,2009
Hakemli , ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,Okan Kamacı Hakkı,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT , Early Osteological Development of the Fins in the Hatchery Reared Red Porgy Pagrus pagrus L 1758,,2009
Hakemli , SAKA ŞAHİN,ÇOBAN DENİZ,Okan Kamacı Hakkı,SUZER CÜNEYT,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT , Early Development of the Cephalic Skeleton in Hatchery Reared the Gilthead Seabream Sparus aurata,,2008
Hakemli , SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,Okan Kamacı Hakkı,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,Otçuoğlu Özge,Küçüksarı Hakan , Lactobacillus spp bacteria as probiotics in gilthead sea bream Sparus aurata L larvae Effects on growth performance and digestive enzyme activities,,2008
Hakemli , Sevim Aktülün, Cüney Suzer, HAkkı Okan Kamacı, Deniz Çoban, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Activity of the digestive Protease Chymotrypsin in larvae of the cultured sharpsnout sea bream Diplodus puntazzo,,2008
Hakemli , Deniz Çoban, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Morphometric comparison of cultured and lagoon captured gilthead seabream Sparus aurata L 1758,,2008
Hakemli , SUZER CÜNEYT,Okan Kamacı Hakkı,ÇOBAN DENİZ,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,Özkara Banu,Özkara Alaattin , Digestive Enzyme Activity of the Red Porgy Pagrus pagrus L During Larval Development Under Culture Conditions,,2007
Hakemli , SUZER CÜNEYT,Aktülün Sevim,ÇOBAN DENİZ,Okan Kamacı Hakkı,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,Alpbaz Aatilla , Digestive Enzyme Activities in Larvae of Sharpsnout Seabream Diplodus puntazzo,,2007
Hakemli , Gülnur Metin, Şahin Saka, Kürşat Fırat, Deniz Çoban , Daily Microgrowth Increments in Otoliths of Common Dentex Dentex dentex Linneaus 1758 Larvae Reared in Culture Conditions,1,2006
Hakemli , Şahin Saka, Kürşat Fırat, Deniz Çoban , Embryonic Development of The Common Dentex Dentex dentex Eggs,,2006
Hakemli , Şahin Saka, Kürşat Fırat, Deniz Çoban , Development of The Common Dentex Dentex dentex Eggs in Relation to Temperature,,2004
Hakemli , FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SAKA ŞAHİN,ÇOBAN DENİZ , The effect of light intensity on early life development of common dentex Dentex dentex L 1758 larvae,1,2003
Hakemli , YILMAZ EBRU, ÇOBAN DENİZ, BAYAR FATİH , The effects of the fig (Ficus carica) extract and onion (Allium capa) extract addition to Cyprinus carpio feeds in different amount on the growth performance,1,2017
Hakemli , MİDİLLİ SEMA,ÇOBAN DENİZ,GÜLER MEHMET,KÜÇÜK SEMRA , Kültür koşullarında nil tilapyası ve melez kırmızı tilapiya (Cichlidae, Oreochromis spp.)’xxda görülen gaz kabarcığı hastalığı,9,2019
Hakemli , KÜÇÜK SEMRA,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ , Histological Changes of Electric Yellow Cichlid (Labidochromis caeruleus) Exposed to Acute and Chronic Cadmium Concentrations,8,2019
Hakemli , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET , Effects of Extracts of Feed Additives Including Rosemary (Rosmarinus officinalis) and Aloe Vera (Aloe barbadensis) on the Growth Performance and Feed Utility of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus),6,2019
Hakemli , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,BAYAR FATİH , The effects of the fig (Ficus carica) extract and onion (Allium capa) extract addition to Cyprinus carpio feeds in different amount on the growth performance,6,2017
Hakemli , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,MİDİLLİ SEMA , The Effects of the Carvacrol and Thymol Addition to Pangasius Hypophthalmus Feeds in Different Amount on the Growth Performance,6,2017
Hakemli , MİDİLLİ SEMA,ÇOBAN DENİZ,GÜLER MEHMET,KÜÇÜK SEMRA , Gas bubble disease in Nile Tilapia and Hybrid Red Tilapia (Cichlidae, Oreochromis spp.) under culture conditions,9,2019
Hakemli , YILDIRIM ŞÜKRÜ,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,YURTTAŞ RIDVAN CENK,ÇOBAN DENİZ , A study on oocyte development of the Atlantic bluefin tuna(Thunnusthynnus, Linnaeus 1758) under farming conditions,8,2019
Hakemli , GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN , AN OBSERVATION ON INTRACAPSULAR AND POST-EMBRYONIC PHASES OF RIVER NERITE (Theodoxus fluviatilis).,,2018
Hakemli , KÜÇÜK SEMRA,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ , Kadmiyuma Maruz Bırakılmış Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) Balıklarında Saptanan Histolojik Değişiklikler Üzerine Bir Ön Çalışma,9,2018
Hakemli , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,MİDİLLİ SEMA , Karvakrol ve Timolün Pangasius hpophthalmus Balıklarının Büyüme Performansı ve Yem Dönüşüm Oranı Üzerine Etkisi,6,2017
Hakemli , GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN , Unio terminalis (Bivalvia: Unionidae)’ in üreme biyolojisi üzerine gözlemler,9,2017
Hakemli , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,ÖZTÜRK SEMA , Karvakrol ve Timolün Pangasius hpophthalmus Balıklarının Büyüme Performansı ve Yem Dönüşüm Oranı Üzerine Etkisi,6,2017
Hakemli , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,BAYAR FATİH , The effects of the fig (Ficus carica) extract and onion (Allium capa) extract addition to Cyprinus carpio feeds in different amount on the growth performance,9,2017
Hakemli , GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN , Observations on the reproductive biology of Unio terminalis (Bivalvia: Unionidae),9,2017
Hakemli , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,ÖZTÜRK SEMA , The Effects of the Carvacrol and Thymol Addition to Pangasius Hypophthalmus Feeds in Different Amount on the Growth Performance,6,2017
Hakemli , KÜÇÜK SEMRA,ÖZTÜRK SEMA,ÇOBAN DENİZ , Su Ürünlerinde Kullanılan Anestezikler,12,2016
Hakemli , KÜÇÜK SEMRA,ÇOBAN DENİZ , Effects of Tricaine as an Anaesthetics on Goldfish Carassius Auratus Linnaeus 1758 at Different Salinities and Concentrations,1,2016
Hakemli , ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,YILDIRIM ŞÜKRÜ,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT , Skeletal deformities in hatchery reared European sea bass Dicentrarchus labrax,12,2016
Hakemli , ÇOBANOĞLU FERİT,ÇOBAN DENİZ,YILDIRIM ŞÜKRÜ,KIRIM BİRSEN,TUNALIOĞLU RENAN,CANKURT MURAT , Milas Muğla Türkiye yöresinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprakhavuz işletmelerinin risk kaynakları ve risk yönetim stratejileri,12,2015
Hakemli , SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,YILDIRIM ŞÜKRÜ,HEKİMOĞLU MÜGE ALİYE,KAMACI OKAN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SAKA ŞAHİN , Stage Specific Ontogeny of Digestive Enzymes in the Cultured Common Dentex Dentex dentex Larvae,,2014
Hakemli , YILDIRIM ŞÜKRÜ,ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SAKA ŞAHİN , Skeletal deformities of cultured sharpsnout seabream Diplodus puntazzo larvae during early life development,,2014
Hakemli , Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, Şükrü Yıldırım, Birsen Kırım, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Durgun Su Yöntemi Kullanarak Çipura Sparus aurata Yumurtalarının Embriyolojik Gelişiminin İncelenmesi,1,2012
Hakemli , Şükrü Yıldırım, Deniz Çoban, Okan Kamacı, Cüneyt Suzer, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Skeletal Formation of the Fins in the Common Dentex Dentex dentex L 1758 Under Intensive Culture Condition,1,2009
Hakemli , Deniz Çoban, Okan Kamacı, Cüneyt Suzer, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Sivriburun Karagöz Diplodus puntazzo Larvalarının Kültür Koşullarında Erken Dönem Gelişimleri,,2009
Hakemli , Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, Okan Kamacı, Nurcan Ertan, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Kültür Koşullarında Levrek Dicentrarchus labrax Larvalarinda Ağız Bölgesinin Osteolojik Gelişimi,,2009
Hakemli , Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, Okan Kamacı, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Sinagrit Dentex dentex Larvalarının Kültür Koşullarında Morfometrik ve Allometrik Gelişimleri,,2009
Hakemli , Cüneyt Suzer, Deniz Çoban, Okan Kamacı, Barış Aytepe, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Çipura Sparus aurata L 1758 Larvalarında Mikropartikül Yeme Geçiş Döneminde Sindirim Enzimlerindeki Değişimler,,2008
Hakemli , Deniz Çoban, Şahin Saka, Kürşat Fırat, Okan Kamacı, Cüneyt Suzer , Yetiştiricilik Ortamında Çipura Sparus aurata Larvalarında Meydana Gelen İskelet Deformasyonları,,2007
Hakemli , Cüneyt Suzer, Deniz Çoban, Okan Kamacı, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Sinagrit Dentex dentex L 1758 Larva Yetiştiriciliğinde Kullanılan Üretim Teknikleri,,2006
Hakemli , Şahin Saka, Deniz Çoban, Kürşat Fırat , The Study on The Technology of Producing Sea Bream Sparus aurata L 1758 Larvae in Marine Fish Hatcheries in Turkey,1,2004
Hakemli , Kürşat Fırat, Şahin Saka, Deniz Çoban , Türkiye deki Levrek Dicentrarchus labrax L 1758 Larva Üretim Tesislerinin Anaç Yönetim Teknikleri,,2004
Hakemli , Deniz Çoban, Şahin Saka, Kürşat Fırat , Türkiye deki Çipura Sparus aurata L 1758 Larva Üretim Tesislerinin Anaç Yönetim Teknikleri,,2004
Hakemli , Şahin Saka, Kürşat Fırat, Deniz Çoban , Hava Keseli ve Hava Kesesiz Levrek Dicentrarchus labrax L 1758 Larvalarının Gelişimlerinin Farklı Tuzluluklarda Karşılaştırılması,,1999
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,2 nd International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology (Eurasian SciEnTech 2020),09.10.2020
Uluslararası , Özet bildiri , GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,ÖZTÜRK YUSUF,KIRIM BİRSEN,YILMAZ EBRU,MİDİLLİ SEMA,1st International Limnology and Freshwater Fisheries,06.10.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , MİDİLLİ SEMA,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,CENGİZ ÖNDER,İLGAZ SERKAN,VIII International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2017”,08.10.2017
Ulusal , Özet bildiri , ÇOBAN DENİZ,MİDİLLİ SEMA,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,CENGİZ ÖNDER,iLGAZ SERKAN,19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,15.09.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , KIRIM BİRSEN,KESKİN DİLEK,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ANT YILERİ,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,28.10.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,II. Internatıonal Agrıcultural, Bıologıcal Lıfe Scıence conference,03.09.2020
Ulusal , Özet bildiri , KÜÇÜK SEMRA,MİDİLLİ SEMA,ÇOBAN DENİZ,20. Su Ürünleri Sempopzyumu,24.09.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019),29.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5),26.04.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,The 2nd International Fisheries Symposium (IFSC 2018),08.11.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,First International Marine Freshwater Sciences Symposium, Marfresh 2018,21.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , YOLDAŞ GÖKMEN,SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,YILDIRIM ŞÜKRÜ,HEKİMOĞLU MÜGE ALİYE,KÖSE İBRAHİM,OZAN OKTAY,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SAKA ŞAHİN,INTERNATIONAL MARINE FRESHWATERSCIENCES SYMPOSIUM,18.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,International Marine Fresh Water Sciences Symposium Proceedings (Marfresh 2018),21.10.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,II. International Fısheries Symposium IFSC (2018),08.11.2018
Uluslararası , Özet bildiri , MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,ICAEH Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi International Agriculture, Environment and Health Congress,05.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , KIRIM BİRSEN,KESKİN DİLEK,GÜLER MEHMET,MİDİLLİ SEMA,YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,kemer Ant Yıleri,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,26.11.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , KIRIM BİRSEN,KESKİN DİLEK,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,kemer Ant Yıleri,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,26.11.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , KIRIM BİRSEN,KESKİN DİLEK,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,Kemer Ant Yıleri,Uluslarararası Tarım, Sağlık ve Çevre Kongresi,26.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , KIRIM BİRSEN,KESKİN DİLEK,GÜLER MEHMET,MİDİLLİ SEMA,YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,Kemer Ant Yıleri,Uluslarararası Tarım, Sağlık ve Çevre Kongresi,26.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,Öztürk Yusuf,KÜÇÜK SEMRA,KIRIM BİRSEN,YILMAZ EBRU,MİDİLLİ SEMA,1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries,06.10.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOBAN DENİZ,ÖZTÜRK Sema,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,önder cengiz,ılgaz serkan,19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop,09.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , KIRIM BİRSEN,YILMAZ EBRU,ÖZTÜRK Sema,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,II. International Iğdır Symposium,12.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , KIRIM BİRSEN,YILMAZ EBRU,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu,09.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ENGİN SERHAT,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,HEKİMOĞLU MÜGE ALİYE,PERÇİN FATİH,çetin safiye,çubuk ahmet,şat can tekin,SAKA ŞAHİN,International İskenderun Bay Symposium,13.10.2017
Ulusal , Özet bildiri , ÇOBAN DENİZ,MİDİLLİ SEMA,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,Önder Cengiz,İlgaz Serkan,19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop,12.09.2017
Uluslararası , Özet bildiri , KÜÇÜK SEMRA,ÖZTÜRK SEMA,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,Aquaculture Europe 17 Cooperation for Growth,17.10.2017
Ulusal , Özet bildiri , KÜÇÜK SEMRA,ÖZTÜRK SEMA,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,19. Su Ürünleri Sempozyumu,12.09.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SEMA,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,CENGİZ ÖNDER,SERKAN ILGAZ,VIII International Agriculture Symposium AGROSYM 2017,05.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,ÖZTÜRK YUSUF,KÜÇÜK SEMRA,KIRIM BİRSEN,YILMAZ EBRU,ÖZTÜRK SEMA,I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries,28.10.2017
Ulusal , Sözlü Bildiri , KÜÇÜK SEMRA,ÇOBAN DENİZ,2. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı,
Ulusal , Sözlü Bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,ÖZTÜRK SEMA,IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı,
Ulusal , Sözlü Bildiri , CAN ERKAN,KAYIM EBRU,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SÜLEYMAN CAN,KARACALAR ULVİYE,KAMACI OKAN,SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,SAKA ŞAHİN,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , YILDIRIM ŞÜKRÜ,ÇOBAN DENİZ,KAMACI OKAN,SUZER CÜNEYT,VARDAR HATİCE,ÖZDEN OSMAN,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , KAMACI OKAN,SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,GAMZE ÖZDÜLEK,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , SUZER CÜNEYT,KAMACI OKAN,ÇOBAN DENİZ,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,KARACAOĞLAN ARİF,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ÇOBAN DENİZ,KAMACI OKAN,SUZER CÜNEYT,ARDA GÖKHAN,KORKUT ALİ YILDIRIM,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , KAMACI OKAN,ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , SUZER CÜNEYT,KAMACI OKAN,ÇOBAN DENİZ,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,KAMACI OKAN,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,ÇOBAN DENİZ,Su Ürünleri Sempozyumu-2000,
Ulusal , Sözlü Bildiri , SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,ÇOBAN DENİZ,10. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,,
Uluslararası , Tam metin bildiri , KIRIM BİRSEN,ÇOBAN DENİZ,GÜLER MEHMET,2nd International Conference "Water Resources and Wetlands",
Uluslararası , Tam metin bildiri , SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,YILDIRIM ŞÜKRÜ,GÖKHAN ARDA,KAMACI OKAN,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,SUZER CÜNEYT,YILDIRIM ŞÜKRÜ,ILGAZ SERKAN,BAĞCI BURHAN,FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SEMA,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,European Aquaculture 2011,
Uluslararası , Tam metin bildiri , VARDAR HATİCE,YILDIRIM ŞÜKRÜ,DEMİRTAŞ EROL NİDA,TAŞKAYA LATİF,ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,40th Annual WEFTA Meeting,
Uluslararası , Tam metin bildiri , VARDAR HATİCE,YILDIRIM ŞÜKRÜ,ALTINELATAMAN CAN,ÇOBAN DENİZ,ÇELİK UFUK,ÖZDEN OSMAN,40th Annual WEFTA Meeting,
Uluslararası , Tam metin bildiri , TAŞKAYA LATİF,YILDIRIM ŞÜKRÜ,DİNÇER MEHMET TOLGA,ASLI CADUN,ÇOBAN DENİZ,ÇAKLI ŞÜKRAN,First International Congress of Seafood Technology,
Uluslararası , Tam metin bildiri , OKAN KAMACI,ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,ŞEN HALİL,KORKUT ALİ YILDIRIM,HEKİMOĞLU MÜGE ALİYE,Aquaculture Europe 2007,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇOBAN DENİZ,SUZER CÜNEYT,OKAN KAMACI,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,PERÇİN FATİH,TÜRKMEN GÜREL,YILDIRIM ŞÜKRÜ,Aquaculture Europe 2007,
Uluslararası , Tam metin bildiri , SUZER CÜNEYT,ÇOBAN DENİZ,OKAN KAMACI,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,NURCAN ERTAN,ENGİN SERHAT,Aquaculture Europe 2007.,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ATİLLA ALPBAZ,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,SAKA ŞAHİN,ÇOBAN DENİZ,LARVI 2001; 3rd Fish and Shellfish Larvi Culture Symposium.,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZDEN OSMAN,SAKA ŞAHİN,FIRAT MUAMMER KÜRŞAT,ŞEN HALİL,SUZER CÜNEYT,Başaran Fatih,KAMACI OKAN,ÇOBAN DENİZ,Uluslararası Akdeniz Balıkçılık Kongresi/International Mediterranean Fisheries Congress,
Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinde Temel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinde Alan Seçimi ve Önemi,ÇOBAN DENİZ, GÜLER MEHMET,Serpil Serdar, Yıldırım Şükrü, Çoban Deniz,2021,978-625-8061-18-2 Erişim Linki
Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Candidate Species of Marine Aquaculture in Turkey: Thunnus thynnus, Seriola dumerili and Chelon ramada,ÇOBAN DENİZ,İlgaz Serkan,Bağcı Burhan,Deniz Çoban, M. Didem Demircan, Deniz D. Tosun,2020,978-975-8825-51-6 Erişim Linki
Deniz Balığı Yetiştiricilik Sistemlerinde Üreticilerin Risk Algıları Ve Risk Yönetim Stratejileri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,ÇOBANOĞLU FERİT,ÇOBAN DENİZ,YILDIRIM ŞÜKRÜ,KIRIM BİRSEN,TUNALIOĞLU RENAN,CANKURT MURAT,,2015,978-605-9975-17-3
Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinde Temel Konular , Kitap , Editör,2021
Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management , Kitap , Editör,2020
AQUACULTURE STUDIES , Dergi , ,2020
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Editör,2020
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Dergi , Editör,2020
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , ,2018
Aquaculture Studies , Dergi , ,2018
AQUACULTURE STUDIES , Dergi , ,2018
Turkish Journal of Fisheries and AQuatic Sciences , Dergi , Konuk Editör,2012
Susemp2017 , Bildiri Kitabı , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Marine and Freshwater Research , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Turkish Journal of Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
North American Journal of Aquaculture , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Pakistan Journal of Zoology , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
İZMİR ORTA KÖRFEZ’DE KARA MİDYE (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) YETİŞTİRİCİLİĞİ
, 08.06.2017
FARKLI ERKEN DÖNEM YEMLERİN ÇİPURA (Sparus aurata L., 1758) LARVASI GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
, 01.06.2017
AKDENİZ KOŞULLARINDA BALIK ÇİFTLİĞİ: MERSİN ÖRNEĞİ
, 17.03.2017
KARABURUN YARIMADASINDA BALIK ÇİFTLİĞİ ALAN TESPİTİ
, 06.03.2017
Balık besleme çalışmalarında histolojik ve morfometrik analizlerin kullanımı
, 04.04.2016
BİTKİ EKSTRAKTLARI KATKILI YEMLERİN PANGA BALIKLARININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
, 26.05.2015
Farklı Tank Ortamlarının ve Yem İçeriklerinin Çipura Sparus aurata Yavrularının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi
, 26.05.2015
Çine Çayı Tatlı Su Midyesi Türlerinin Unio sp Bivalvia Unionidae nin Embriyonik Gelişim Safhalarının Belirlenmesi
, 25.05.2015
Mırmır lithognathus mormyrus gonadlarında gözlemlenen mevsimsel değişimlerin izlenmesi
, 01.01.2013
Palyaço Balıkları Amphiprion frenatus Brevoort 1856 Yavrularının Beslenmesinde Kullanılan Alglerin Vücut Rengine Etkisi
, 01.01.2013
SARIAĞIZ Argyrosomus regius LARVALARINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN GELİŞİMİ
, 01.01.2012
Deniz Balığı Yetiştiricilik Sistemlerinde Üreticilerin Risk Algıları ve Risk Yönetim Stratejileri
Su ürünleri yetiştiriciliği , 01.01.2012
İzmir deki Balık Çiftliklerinin Sürdürülebilir Üretimine Yavru Balık Ön Besi Tesislerinin Etkisinin Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 01.01.2009
Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Deniz Balığı İşletmelerinin Teknik Açıdan İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Nehir Neriti Theodoxus fluviatilis Gastropoda Neritidae nin Embriyonik Gelişim Safhalarının Belirlenmesi
Su ürünleri yetiştiriciliği ,
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında Eğlenceli Deniz Eğitimi Kampı
Deniz Eğitim ,
Levrek Dicentrarchus labrax Balıklarında Meydana Gelen Deformasyonların Neden Sonuç İlişkilerinin Araştırılması
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Mırmır Lithognathus mormyrus Balıklarından Yumurta Alımı ve Larva Ölümlerinin Araştırılması
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Doğadan Yakalanan Çipura Sparus aurata L 1758 Yavrularının Farklı Besinlere Bağlı Gelişimlerinin ve Karaciğer Histolojilerinin İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkıında Eğlenceli Deniz Eğitimi Kampı
Deniz Eğitimi ,
Minakop Umbrina cirrosa Larvalarının Kültür Koşullarında Kemik ve Kıkırdak Gelişimlerinin Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Temin Edilen Suyun Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Alternatif Canlı Yem Kaynakları ve Akuakültürde Değerlendirme Olanakları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Sinarit Dentex dentex Balıklarının Yumurtalarının Farklı Sıcaklıklardaki Embriyolojik Gelişim Safhalarının İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Sinarit Dentex dentex ve Sivriburun Karagöz Diplodus puntazzo Balıklarında Kültür Koşullarında Gözlenen Anormal Kemik ve Kıkırdak Yapılarının Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Akdeniz Bölgesinde Organik Su Ürünleri Uygulama İmkânlarının Belirlenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Sivriburun Karagözlerin Diplodus puntazzo Sperm Özelliklerinin İncelenmesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Açlık Süresince Levrek D Labrax Juvenillerinde İzlenen Enzimatik ve Histolojik Değişimler
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,
Bitki ekstraktları katkılı yemlerin panga balıklarının büyüme performansı ve yem kullanımı üzerine etkilerinin araştırılması
Su ürünleri yetiştiriciliği ,
Farklı Tank Ortamlarının ve Yem İçeriklerinin Çipura Sparus aurata Yavrularının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi
Su ürünleri yetiştiriciliği ,
Çine Çayı Tatlı Su Midyesi Türlerinin Unio sp Bivalvia Unionidae nin Embriyonik Gelişim Safhalarının Belirlenmesi
Su ürünleri yetiştiriciliği ,