Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
TUNCAY ERCAN SEPETCİOĞLU

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı


1993-2001 Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Anabilim Dalı
2001-2005 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim (Yl) (Tezli)
2004-2007 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yl) (Tezli)
2007-2011 Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim (Dr)
İngilizce 2009 Bahar ÜDS 90.000
2010- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
2012- YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Bade C.
Kadının siyasal katılımı ve cinsiyet kota uygulaması: Aydın ili örneği
2012-2013-Lisans Araştırma Uygulaması II
2012-2013-Lisans Araştırma Uygulaması I
2012-2013-Lisans İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
2012-2013-Lisans Mesleki Yabancı Dil
2012-2013-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2012-2013-Lisans Türk Yönetim Tarihi
2012-2013-Lisans Sosyal Antropoloji
2012-2013-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2012-2013-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2013-2014-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2013-2014-Lisans Araştırma Teknikleri
2013-2014-Lisans Türk Yönetim Tarihi
2013-2014-Lisans Sosyal Antropoloji
2013-2014-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2013-2014-Lisans Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi
2013-2014-Lisans Araştırma Uygulaması I
2013-2014-Lisans Araştırma Uygulaması II
2013-2014-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2014-2015-Lisans Araştırma Uygulaması II
2014-2015-Lisans Araştırma Uygulaması I
2014-2015-Lisans Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi
2014-2015-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2014-2015-Lisans Sosyal Antropoloji
2014-2015-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2014-2015-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2015-2016-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2015-2016-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2015-2016-Lisans Sosyal Antropoloji
2015-2016-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2015-2016-Lisans Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi
2015-2016-Lisans İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
2015-2016-Lisans Araştırma Uygulaması I
2015-2016-Lisans Atatürk ve Aydınlanma
2015-2016-Lisans Araştırma Uygulaması II
2015-2016-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016-Lisans Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Sosyal ve Kültürel Antropoloji Tarihsel Antropoloji Etnoloji 
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,AVCI UĞUR , Salnâmelerdeki Balyambolu’dan Günümüzdeki Beydağ’aBir Karşilaştirmali Analiz,,2018
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Türkiye’de Ana Dili Türkçe Olmayan Göçmen Topluluklara Yaklaşımlara Dair Bir Örnek: Girit Göçmenleri,6,2010
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Sürgün ve İskân Kıskacında Giritli Müslüman Kadın (1896-1913),2,2014
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , İki Tarihsel ”Eski” Kavram Bir Sosyo-kültürel ”Yeni” Kimlik: Mübadele Nedir, Mübadiller Kimlerdir?,1,2014
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Sıradan İnsanların Tarihi ve İki Muhacir Osmanlı Kadını: Giritli Raziye Hanım ve İrini Psaropoula,4,2015
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , The Image of Turks Amongs Indian Muslims: The Case of Balkan Wars,3,2015
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Milli Mücadele Döneminde Hacim Muhiddin Çarıklı Beyin Batı Anadolu’daki Faaliyetleri,2,2015
Uluslararası , Özet bildiri , ŞİMŞEK GÖKÇE,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,VII.Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç,17.02.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,9. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi,01.11.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,SANSAR MEHMET FATİH,Geçmişten Günümüze Girit: Tarih, Toplum, Kültür Uluslararası Sempozyumu,15.02.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu,01.09.2010
Ulusal , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi,01.09.2008
Ulusal , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu,10.10.2010
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN / CANİK ve DEĞERLERİ,03.05.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,ÇETİN NECAT,GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN / CANİK ve DEĞERLERİ,03.05.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu,01.12.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,ÇETİN NECAT,Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu,01.12.2015
Mübadele Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BİR ANADOLU KÖYÜNÜN 20. YÜZYILIN BAŞINDA ETNİK VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ: RUMLARIN KELEBEǒİNDEN MÜSLÜMAN KİMLİKLİ GÜLLÜBAHÇE’YE,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan,2017,9786053382133
Etnotarih Üç Köy , Bilimsel Kitap , Tümü,,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,,2017,9786052881026
BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARINA METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ANADOLU’xxYA İSKÂN EDİLEN BALKAN SAVAŞI MUHACİRLERİNE DAİR TARİH ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA METODOLOJİK ÖNERİLER,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Abidin Temizer,2014,9786054326877
OSMANLI İDARESİNDE GİRİT VE GİRİT MÜSLÜMANLARI Arapça ve Türkçe , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GİRİTLİ MÜSLÜMAN DİASPORASI VE BİR ETNİK KİMLİK MESELESİ,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Ali İbrahim Bekraki, Wassim İbrahim Bekraki,2014,1436
İZMİR KENT ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),XIX. YÜZYILDA İZMİR KENTİNİN NÜFUS BİLEŞENLERİ: Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Oktay Gökdemir,2013,9789751801463
İZMİR KENT ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),XIX. YÜZYILDA İZMİR’xxE GÖÇLER: Mora İsyanından Balkan Savaşlarına,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Oktay Gökdemir,2013,9789751801463
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GİRİT TARİH TOPLUM KÜLTÜRULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ , Kitap , Editör,2017
Göç Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
NETSOL International Journal of New Trends in Social and Liberal Sciences , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji,
Journal of Ottoman Legacy , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
International Journal of History Studies , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,