Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
Tuncay Ercan Sepetcioğlu

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı


1993-2001 Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Anabilim Dalı
2001-2005 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim (Yl) (Tezli)
2004-2007 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yl) (Tezli)
2007-2011 Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim (Dr)
İngilizce 2009 Bahar ÜDS 90.000
2010-2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
2012-2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
2018- DOÇENT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
2023- PROFESÖR Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
2012- Erasmus Koordinatörü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2016-2019 Bölüm Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2019-2023 Bölüm Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2019-2023 MYO/Yüksekokul Müdürü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2024- Bölüm Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Bade C.
Kadının siyasal katılımı ve cinsiyet kota uygulaması: Aydın ili örneği
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hazal Ç.
Türkiye'de Milli Görüş partilerinde milliyetçilik anlayışı
2024
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kağan T.
Türkiye'de kitlesel göç ve milli kimlik: "Siyasal-millet" ve "Kültür-millet" modelleri üzerinden bir inceleme
2024
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kamile B.
BİR KIRSAL YERLEŞKEDE OY VERME EĞİLİMİ: AYDIN GERMENCİK MURSALLI ÖRNEĞİ (2002-2023)
2024
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kamile B.
Bir kırsal yerleşkede oy verme eğilimi: Aydın Germencik Mursallı örneği (2002-2023)
2024
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Göksel T.
Türkiye'de self-oryantalist söylemin bir sonucu olarak bölgesel vatanseverlik
2024
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hilal D.
ZORUNLU GÖÇMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL SORUNLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: DENİZLİ'DE YAŞAYAN İRANLI LGBTİ+ BİREYLER ÖRNEĞİ
2012-2013-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2012-2013-Lisans Mesleki Yabancı Dil
2012-2013-Lisans Sosyal Antropoloji
2012-2013-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2012-2013-Lisans Araştırma Uygulaması II
2012-2013-Lisans Araştırma Uygulaması I
2012-2013-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2012-2013-Lisans İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
2012-2013-Lisans Türk Yönetim Tarihi
2013-2014-Lisans Türk Yönetim Tarihi
2013-2014-Lisans Araştırma Teknikleri
2013-2014-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2013-2014-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2013-2014-Lisans Araştırma Uygulaması I
2013-2014-Lisans Araştırma Uygulaması II
2013-2014-Lisans Sosyal Antropoloji
2013-2014-Lisans Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi
2013-2014-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2014-2015-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2014-2015-Lisans Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi
2014-2015-Lisans Araştırma Uygulaması II
2014-2015-Lisans Araştırma Uygulaması I
2014-2015-Lisans Sosyal Antropoloji
2014-2015-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2014-2015-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2015-2016-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2015-2016-Lisans Atatürk ve Aydınlanma
2015-2016-Lisans İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
2015-2016-Lisans Araştırma Uygulaması I
2015-2016-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016-Lisans Sosyal Antropoloji
2015-2016-Lisans Araştırma Uygulaması II
2015-2016-Lisans Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi
2015-2016-Lisans Sosyal Hizmet Araştırması
2015-2016-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2015-2016-Lisans Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
2020-2021-Yüksek Lisans Türk Siyaset Tarihi: Seçme Başlıkları
2020-2021-Yüksek Lisans Türk Çağdaşlaşmasındaki Düşünceler
2020-2021-Lisans Sosyal Antropoloji
2020-2021-Lisans Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
2020-2021-Lisans Türk Yönetim Tarihi
2020-2021-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2020-2021-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2021-2022-Lisans Türk Yönetim Tarihi
2021-2022-Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2021-2022-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2021-2022-Lisans Sosyal Antropoloji
2021-2022-Yüksek Lisans Türk Siyaset Tarihi: Seçme Başlıkları
2021-2022-Lisans Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
2023-2024-Yüksek Lisans Türk Çağdaşlaşmasındaki Düşünceler
2023-2024-Yüksek Lisans Türk Çağdaşlaşmasındaki Düşünceler
2023-2024-Lisans Türk Yönetim Tarihi
2023-2024-Lisans Türk Siyasal Hayatı I
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Sosyal ve Kültürel Antropoloji Tarihsel Antropoloji Etnoloji Politik Antropoloji
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Cretan Turks at the End of the 19th Century: Migration and Settlement,1,2020
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,AVCI UĞUR , Salnâmelerdeki Balyambolu’dan Günümüzdeki Beydağ’aBir Karşilaştirmali Analiz,,2018
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Türkiye’de Ana Dili Türkçe Olmayan Göçmen Topluluklara Yaklaşımlara Dair Bir Örnek: Girit Göçmenleri,6,2010
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Sürgün ve İskân Kıskacında Giritli Müslüman Kadın (1896-1913),2,2014
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , İki Tarihsel ”Eski” Kavram Bir Sosyo-kültürel ”Yeni” Kimlik: Mübadele Nedir, Mübadiller Kimlerdir?,1,2014
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Sıradan İnsanların Tarihi ve İki Muhacir Osmanlı Kadını: Giritli Raziye Hanım ve İrini Psaropoula,4,2015
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , The Image of Turks Amongs Indian Muslims: The Case of Balkan Wars,3,2015
Hakemli , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN , Milli Mücadele Döneminde Hacim Muhiddin Çarıklı Beyin Batı Anadolu’daki Faaliyetleri,2,2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,3rd International Congress on Multidisciplinary Approaches to Social and Humanities Sciences,01.02.2024
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN, AKOVA SİBEL,Business Journal 2nd International Paris Social Science Congress,30.12.2023
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKOVA SİBEL, SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Business Journal 2nd International Paris Social Science Congress,30.12.2023
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN, BABACAN HASAN,Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Atatürk ve Balkanlar Uluslararası Sempozyumu - International Symposium on Atatürk and the Balkans Commemorating the 100th Anniversary of the Republic of Türkiye,12.12.2023
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN, DEMİRCİ HİLAL,Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu,26.12.2022
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,USBİLİM - 3rd International Conference on Education, Economy, Management and Social Sciences,28.12.2021 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,9th International Scientific Research Congress (UBAK),30.12.2020 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , KAHRAMAN AYŞEGÜL, SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN, SARI PERİHAN, ÇAYAN KARAKÜÇÜK ASLI, DAM MEHMET METİN,1 Proceedings Book International Conference on Research in Health Sciences 2020,25.11.2020 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , YILDIZ BÜLENT,DOĞANLI BİLGE,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,II. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ,03.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ŞİMŞEK GÖKÇE,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,VII.Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç,17.02.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,9. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi,01.11.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,SANSAR MEHMET FATİH,Geçmişten Günümüze Girit: Tarih, Toplum, Kültür Uluslararası Sempozyumu,15.02.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu,01.09.2010
Ulusal , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi,01.09.2008
Ulusal , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu,10.10.2010
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN / CANİK ve DEĞERLERİ,03.05.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,ÇETİN NECAT,GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN / CANİK ve DEĞERLERİ,03.05.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu,01.12.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,ÇETİN NECAT,Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu,01.12.2015
Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kentlilik Bilinci ve Kent İmajı Bağlamında Nazilli,AKOVA SİBEL, SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU,2023,978-625-399-545-4
Toplumsal Değişimin Medyaya Yansımaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),As Turkish Society Approaches Cultural Conflict: The Normalization of Violence Against Immigrants,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Ceylan, Abdülbeşir ve Kırhan, Aylin,2023,978-625-6428-21-8
YAĞLIBAYAT - BİR KIRIM TATAR MUHACİR KÖYÜNDE YÜZYILLIK DEĞİŞİM , Bilimsel Kitap , Tümü,,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,,2022,978-625-7457-60-6
POMAK VILLAGES IN IZMIR - "What Language do you Dream in?" , Bilimsel Kitap , Tümü,,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,,2022,978-625-6965-89-8
İPEK KUMAŞA YAZILMIŞ BİR ÖMÜRDÜ TARİH: PROF. DR. SERAP YILMAZ'A ARMAĞAN , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SAHADA BİR ETNOTARİH DENEYİMİ - Yorulmazların Kahvesi ve Kara Bıyıklı Giritliler,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,SARIBEY HAYKIRAN, Aysun PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, Olcay DEMİR, Tanju ÜRETEN, Hüseyin,2021,978-605-73815-1-4
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN SOSYO-EKONOMİK VE POLİTİK ETKİLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KÜRESEL SALGINA TARİHSEL BİR BAKIŞ,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Abdullah Özdemir, Mümin Eser,2020,978-625-406-831-7
MÜBADELE KİTABI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BİR ANADOLU KÖYÜNÜN 20. YÜZYILIN BAŞINDA ETNİK VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ: RUMLARIN KELEBEǒİNDEN MÜSLÜMAN KİMLİKLİ GÜLLÜBAHÇE’YE,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan,2017,9786053382133
ETNOTARİH - ÜÇ KÖY , Bilimsel Kitap , Tümü,,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,,2017,9786052881026
BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARINA METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ANADOLU’YA İSKÂN EDİLEN BALKAN SAVAŞI MUHACİRLERİNE DAİR TARİH ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA METODOLOJİK ÖNERİLER,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Abidin Temizer,2014,9786054326877
OSMANLI İDARESİNDE GİRİT VE GİRİT MÜSLÜMANLARI Arapça ve Türkçe , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GİRİTLİ MÜSLÜMAN DİASPORASI VE BİR ETNİK KİMLİK MESELESİ,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Ali İbrahim Bekraki, Wassim İbrahim Bekraki,2014,1436
İZMİR KENT ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),XIX. YÜZYILDA İZMİR KENTİNİN NÜFUS BİLEŞENLERİ: Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Oktay Gökdemir,2013,9789751801463
İZMİR KENT ANSİKLOPEDİSİ , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),XIX. YÜZYILDA İZMİR’xxE GÖÇLER: Mora İsyanından Balkan Savaşlarına,SEPETCİOĞLU TUNCAY ERCAN,Oktay Gökdemir,2013,9789751801463
CUMHURİYETİN 100. YILINDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE NAZİLLİ , Kitap , Editör,2023
KURTULUŞUNUN 100. YILINDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE NAZİLLİ , Kitap , Editör,2022
STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - Türk Yunan İlişkileri Özel Sayısı / JOURNAL OF STRATEGIC AND SOCIAL RESEARCHES - Special Issue: Turkish-Greek Relations , Dergi , Editör,2021
SOSYOLOJİK BAĞLAM / JOURNAL OF SOCIOLOGICAL CONTEXT , Dergi , Yrd. Editör,2020
III. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU (ISASOR) (21-22 HAZİRAN 2019, İSTANBUL) TAM METİN KİTABI, 3rd International Symposium on Strategic and Social Research (21-22 June 2019, Istanbul) Full Paper Book , Kitap , Editör,2019
EGE ARAŞTIRMALARI - BATI ANADOLU'DA GİRİTLİLER , Kitap , Editör,2019
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GİRİT TARİH TOPLUM KÜLTÜRULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ , Kitap , Editör,2017
Göç Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
NETSOL International Journal of New Trends in Social and Liberal Sciences , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji,
Journal of Ottoman Legacy , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
International Journal of History Studies , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi,
Türkiye’deki Lozan Mübadillerinin Günümüzdeki Kimlik Sunumlarının ve Nesiller Arası Değişimin Analizi
Türkiye ve Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin ardından Rumlar ve Müslümanlar evlerini ve topraklarını terk etmişlerdir. Rumlar, Kuzey Yunanistan’ın farklıbölgelerine yerleşirken, Müslümanlar Türkiye’deki 10 iskan bölgesi içindeki farklı köylere ve mahallelere yerleştirilmiştir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra geçen yaklaşık yüzyılın ardından mübadillerin kendi kültürlerini yaşatmak ve sürdürmek adına geliştirdikleri toplumsal stratejilerin ve uygulamaların nesiller arası geçişle günümüze kadar gelişini sağlayan unsurlar ve yaşanan değişimler bu çalışmanın konusudur. , 15.03.2020
NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
, 13.09.2019
Nazilli İİBF Uluslararası PEFA (Politik Ekonomik Finansal Analiz) Kongresi
Uluslararası Kongre , 20.04.2018