Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


1999-2003 Lisans Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Anaokulu Öğretmenliği Pr. (İö)
2004-2006 Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)
2006-2011 Doktora Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr)
İngilizce 2017  YÖKDİL 71.25
İngilizce 2016 Bahar YDS 66.25000
2005-2011 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Anabilim Dalı
2010-2011 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları Bölümü Çocuk Gelişimi Pr.
2011-2019 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2019- DOÇENT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Selin İ.
Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın ebeveyn tutumları açısından incelenmesi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ayşe S.
60-72 aylık çocukların değer eğitiminde öykü temelli yaratıcı drama yönteminin etkisi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Burcu B.
Çocuk ve yetişkin prososyallik ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması ve çocuk ile anne - baba prososyal davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ferdane K.
Okul öncesi öğretmenlerinin öykü kitabı seçebilme yeterliklerinin incelenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Tuğçe S.
Çocuk kütüphanelerinde yer alan çocuk kitaplarının çocuk hakları açısından incelenmesi: Ankara ili örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yeter Tomris S.
Resimli çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet olgusunun incelenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Aycan K.
Eko-okullardaki çocuk kitaplarının çevre eğitimi açısından incelenmesi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Senem K.
Waldorf yaklaşımına dayalı eğitim programının okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılık ve bilişsel becerilerine etkisi
2013-2014-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2013-2014-Yüksek Lisans seminer
2013-2014-Yüksek Lisans Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
2013-2014-Lisans Çocukta Oyun Gelişimi
2013-2014-Lisans Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Kitapların İncelenmesi
2013-2014-Lisans Araştırma Projesi I
2013-2014-Lisans Öğretmenlik Uygulaması I
2013-2014-Lisans Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
2013-2014-Lisans Okul Deneyimi
2013-2014-Lisans Okul Öncesi Eğitimde Bilişsel Etkinlikler
2013-2014-Lisans Çocukta Oyun Gelişimi
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2014-2015-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2014-2015-Lisans Araştırma Projesi II
2014-2015-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I
2014-2015-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2014-2015-Lisans Erken Çocukluk Eğitimi
2014-2015-Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2014-2015-Yüksek Lisans Seminer
2014-2015-Yüksek Lisans Çocuklarda Değer Eğitimi
2014-2015-Lisans Okul Deneyimi
2014-2015-Lisans Çocuk Edebiyatı
2014-2015-Lisans Araştırma Projesi I
2014-2015-Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2014-2015-Lisans Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
2014-2015-Lisans Çocukta Oyun Gelişimi
2015-2016-Lisans Okul Deneyimi
2015-2016-Lisans Araştırma Projesi II
2015-2016-Lisans Çocukta Oyun Gelişimi
2015-2016-Lisans Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
2015-2016-Yüksek Lisans Çocuklarda Değer Eğitimi
2015-2016-Lisans Çocuk Edebiyatı
2015-2016-Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2015-2016-Yüksek Lisans Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanımı
2015-2016-Lisans Öğretmenlik Uygulaması II
2015-2016-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2015-2016-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I
2015-2016-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2015-2016-Yüksek Lisans Seminer
2015-2016-Lisans Araştırma Projesi I
2016-2017-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2016-2017-Yüksek Lisans Seminer
2016-2017-Lisans Çocuk Edebiyatı
2016-2017-Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2016-2017-Lisans Çocukta Oyun Gelişimi
2016-2017-Lisans Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
2016-2017-Yüksek Lisans Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
2016-2017-Yüksek Lisans Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanımı
2016-2017-Lisans Öğretmenlik Uygulaması I
2016-2017-Lisans Okul Deneyimi
2017-2018-Lisans Öğretmenlik Uygulaması II
2017-2018-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2017-2018-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması I
2017-2018-Lisans Okul Deneyimi
2017-2018-Lisans Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri
2017-2018-Yüksek Lisans Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
2017-2018-Lisans Çocukta Oyun Gelişimi
2017-2018-Lisans Öğretmenlik Uygulaması I
2017-2018-Lisans Topluma Hizemet Uygulamaları
2017-2018-Yüksek Lisans Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanımı
2017-2018-Lisans Çocuk Edebiyatı
2017-2018-Yüksek Lisans Seminer
2017-2018-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II
2017-2018-Yüksek Lisans Tez Çalışması II
2018-2019-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ II
2018-2019-Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ I
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI II
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ ÇALIŞMASI I
2018-2019-Yüksek Lisans ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI
2018-2019-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ I
2018-2019-Lisans ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ
2018-2019-Lisans OKUL DENEYİMİ
2018-2019-Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ II
2018-2019-Lisans TOPLUMA HİZEMET UYGULAMALARI
2018-2019-Lisans Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II
2018-2019-Lisans ÇOCUK EDEBİYATI
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi  
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ÇİFTÇİ YASEMİN , Ailelerin Nitelikli Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yetkinlikleri,4,2019
Hakemli , FEYZİOĞLU BURAK,ÖZENOĞLU HATİCE,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ALADAĞ ELİF , YİBO lar doğal ortamda bilimsel düşünüyor,11,2012
Hakemli , İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,TEKİN HİLMİ , Çocuk Kitapları Yoluyla Matematik Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi,4,2018
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE , Aydın İlindeki Çocuk Oyun Alanlarının İncelenmesi,3,2018
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , A Comparison of 60-72 Month Old Children’s Environmental Awareness and Attitudes: TEMA Kids Program,3,2018
Hakemli , BAĞCI ÇETİN BURCU,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , 60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Anne-Babalarının Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,4,2018
Hakemli , SOYDAN SEMA,ALAKOÇ PİRPİR DEVLET,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ANGIN DURİYE ESRA , Pre-School Teachers’ Classroom Management Competency and The Factors Affecting Their Understanding of Discipline,3,2018
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE , Okulum ve Öğretmenim Hakkında Ne Düşünüyorum?,12,2017
Hakemli , SÖZKESEN AYŞE,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , 60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli YaratıcıDrama Yönteminin Etkisi,12,2017
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,UYANIK ÖZGÜN , Effects of the Story-Based Number Program on The Development of The Number Concept of 60-72 Month Old Children,10,2017
Hakemli , BULUŞ MUSTAFA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , Beş-Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu YordamadaEbeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçları ve Öz Yeterliğin Rolü,1,2017
Hakemli , SOYDAN SEMA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , Validity and Reliability Study of EnvironmentalAwareness and Attitude Scale for PreschoolChildren,2,2017
Hakemli , BAĞCI BURCU,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması,12,2016
Hakemli , İKİZ SELİN,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve ilişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi,10,2016
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,DENİZ MEHMET ENGİN , Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi,11,2014
Hakemli , ÖZTÜRK AYŞE,DENİZ MEHMET ENGİN , Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi,12,2008
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,SOYDAN SEMA , Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe Etkinliklerinde Soru Sorma Stratejilerinin İncelenmesi,7,2013
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,DURAK DEMİRHAN TUĞBA,SOYDAN SEMA,ÖNKOL LEMİS , Pepee çizgi filminin ebeveyn öğretmen ve çocuk gözüyle değerlendirilmesi,6,2014
Hakemli , ERBAY FİLİZ,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,11,2010
Hakemli , DENİZ MEHMET ENGİN,ÖZTÜRK AYŞE,ANGIN DURİYE ESRA,ÖZYEŞİL ZÜMRA , Evaluation of depression with respect to different social skill levels A Turkish Study,8,2009
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,SOYDAN SEMA , Adaptation of social interaction practices for the preschool years into Turkish Validity and reliability study,2,2013
Hakemli , SOYDAN SEMA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , A comparative study on the environmental attitudes of 60 66 month old children and their mothers,8,2014
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE , A study on the relationship between externalising behaviours and emotional skills of 60 72 month old children,4,2014
Hakemli , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,KOÇYİĞİT SEZAİ,İNCİ EMİNE,AYDOĞAN SELCEN,BAŞARA BAYDİLEK NİSA , Impact of museum education on 60 72 months children s scientific processing skills social skills and perception of museum 7 2 231 236,3,2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,6.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi,30.12.2019
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ANGIN DURİYE ESRA,V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi,27.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ANGIN DURİYE ESRA,V. ULUSLARARASI EĞİTİM VESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARI TUĞÇE,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi,17.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILDIZ FADİME EZGİ,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi,17.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,KANTARCI DAMLA,DUMAN SEDA,ALP PINAR,Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi,28.10.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , KORKMAZ SENEM,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi,24.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,SOYDAN SEMA,3. International Congress on Early Childhood Education,15.09.2012
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi,19.04.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ÇİFTÇİ YASEMİN,Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi,19.04.2018
Ulusal , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,KOÇYİĞİT SEZAİ,İNCİ EMİNE,AYDOĞAN SELCEN,BAŞARA BAYDİLEK NİSA,12. EĞiTiMDE iYi öRNEKLER KONFERANSI,
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,DURAK DEMİRHAN TUĞBA,SOYDAN SEMA,ÖNKOL FETHİYE LEMİS,TRT Uluslararası Okul Öncesi Çocuk ve Medya Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ANGIN DURİYE ESRA,XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Kusadasi – February 1-3, 2018,06.02.2018
Uluslararası , Özet bildiri , ANGIN DURİYE ESRA,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi,21.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,UYANIK ÖZGÜN,INTE 2017- International Conference on New Horizons in Education,19.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,VIII.Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi,20.05.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,DENİZ MEHMET ENGİN,17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,01.09.2009
Uluslararası , Özet bildiri , SOYDAN SEMA,ALAKOÇ PİRPİR DEVLET,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ANGIN DURİYE ESRA,3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi,31.05.2016
Uluslararası , Özet bildiri , İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ANGIN DURİYE ESRA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,The VII Conference on Childhooh Studies,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ANGIN DURİYE ESRA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016,03.11.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ANGIN DURİYE ESRA,INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016,03.11.2016
Ulusal , Tam metin bildiri , ARSLAN EMEL,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,DURMUŞOĞLU SALTALI NESLİHAN,YILDIRIM DOĞRU SAFİYE SUNAY,Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk,01.12.2009
Ulusal , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,DERELİ İMAN ESRA,Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk,01.12.2009
Ulusal , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,DENİZ MEHMET ENGİN,DURMUŞOĞLU SALTALI NESLİHAN,ARI RAMAZAN,Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk,01.12.2009
Ulusal , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 2011.,01.01.2012
Uluslararası , Tam metin bildiri , DENİZ MEHMET ENGİN,ÖZTÜRK AYŞE,HAMARTA ERDAL,İzmir Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu,23.12.2007
Uluslararası , Tam metin bildiri , DURMUŞOĞLU SALTALI NESLİHAN,ÖZTÜRK AYŞE,SAMUR ERSİN,World Conference on Educational Sciences,06.12.2009
Uluslararası , Tam metin bildiri , DERELİ İMAN ESRA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,International Science and Technology Conference,05.12.2010
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,AYDOĞAN SELCEN,ASİYE TUNÇ,I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı,27.12.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , SOYDAN SEMA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,World Conference on Educational Sciences,01.06.2010
Uluslararası , Özet bildiri , FEYZİOĞLU BURAK,ÖZENOĞLU KİREMİT HATİCE,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,ALADAĞ ELİF,3 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications,28.04.2012
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,SAMUR ERSİN,International Scientific and Professional Conference OMEP,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,KOÇYİĞİT SEZAİ,İNCİ EMİNE,AYDOĞAN SELCEN,BAŞARA BAYDİLEK NİSA,International Symposium on Changes and New Trends in Education Symposıum,01.12.2013 Erişim Linki
Çocuk Hakları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuk Hakları Sözleşmesi,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Münevver CAN YAŞAR, Neriman ARAL,2020,978-625-7103-03-9
Karakter ve Değerler Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karakter Gelişimi ve EğitimindeAilenin Rolü,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Halil Ekşi, Ahmet Katılmış,2020,978-605-033-212-4
Educational Policy and Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Research On Teachers’ Liking Of Children And Children’s Feelings About School, Opinions AboutTeacher And Perceptions About Their Academic Skills,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ANGIN DURİYE ESRA,Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea,2018,978 - 83 - 65688 - 35 - 4
Recent Researchesin Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),An Investigation of Learning Centres for Effective Learning,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,Recep Efe,Irina Koleva and Emin Atasoy,2018,ISBN (10): 1-5275-1303-3
Current Advances in Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),An Examination of Quantitative Reasoning Skills of 61-72 Months-old Children with Different Cognitive Tempo,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ANGIN DURİYE ESRA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Emin Atasoy, Iwona Jazdzewska, Recep Efe, Hülya Yaldır,2016,9789540741345
Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yaklaşımı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Maria Montessori’nin Hayatı, Montessori Yönteminin Tarihsel Gelişimi ve İlkeleri,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Emel Çakıroğlu Wilbrandt,2016,9789754995817
Değerler Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erken Çocukluk Döneminde Değer Eğitimi,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Mevlüt Gündüz,2015,978-605-4515-50-9
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Duygusal Gelişim,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,Emel Arslan,2015,9786054757992
Çocuk ve Çevre , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Çevre Eğitimiyle İlgili Etkinlik Hazırlama, Çevre Bilinci Oluşturma,SOYDAN SEMA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,KOÇYİĞİT SEZAİ,ÖZENOĞLU KİREMİT HATİCE,,2011,9786054551149
Çocuk Edebiyatı ve Medya , Ders Kitabı , Tümü,,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,,2011,978-605-4551-18-7
Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi /Journal of ChildLiterature and Language Education , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
International Electronic Journal of Elementary Education , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
Değerler Eğitimi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,Çocuk kitapları,çocuk hakları,Aile yılmazlığı,etkili iletişim becerileri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,Çocuk kitapları,çocuk hakları,Aile yılmazlığı, etkili iletişim becerileri
Kastamonu Eğitim Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,Çocuk kitapları, çocuk hakları
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,çocuk davranış, akran şiddeti ölçeği, geçerlik güvenirlik
The Journal of Academic Social Science Studies , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim,Anne baba tutumları, bağlanma stilleri
”Nitelikli” Kitap ”Nitelikli” Zaman
Araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik seçilen nitelikli çocuk kitapları aracılığı ile okuma alışkanlığının kazandırılması, bu kitaplar kapsamında hazırlanan etkinlikler aracılığıyla aile ve çocuğun birlikte kaliteli zaman geçirebilmesi ve ailenin çocuğun eğitimi sürecine katılımı amaçlanmaktadır. , 15.12.2017
Resimli Çocuk Kitaplarındaki Toplumsal Cinsiyet Olgusunun İncelenmesi
Bu araştırma, okul öncesi dönem resimli çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet olgusunun nasıl ele alındığını belirlemek amacıyla yapılacaktır. , 17.11.2017
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi
Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden üç, dört, beş ve altıyaş grubu çocuklarda görülen fiziksel ve ilişkisel saldırganlık ile ebeveyn tutumları arasındakiilişkiyi incelenmesi ve saldırganlık davranışlarının bazı değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, kardeşsayısı, doğum sırası, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi, ailenin gelir düzeyi)farklılaşmanın belirlenmesi amaçlanmıştır. , 04.06.2015
60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi
Öykü temelli yaratıcı drama yönteminin, okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların değereğitimine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. , 04.06.2015
Okul öncesi kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların prososyal davranışları ile anne babalarının prososyal davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Bu çalışmanın amacı, çocukların prososyal davranışlarını ölçmek amacıyla geliştirilenÇocuk Prososyallik Ölçeği (ÇPÖ) ve anne-babaların prososyal davranışlarını ölçmekamacıyla geliştirilen Yetişkin Prososyallik Ölçeği’nin (YPÖ) Türkçe’ye uyarlama(geçerlik ve güvenirlik) çalışmasını yapmaktır. Aynı zamanda okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların prososyal davranışları ile anne-babalarının prososyal davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, çocukların prososyal davranışlarının çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, kardeş sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süreleri) farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. , 04.06.2015
Öğrenmenin Eşiğinde Uygarlığın Beşiğini Keşfediyorum
Bu projenin amacı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocukların, yaparak yaşayarak öğrenmenin esas olduğu bir program doğrultusunda, kitaplarla ve duvarlarla sınırlı olmayan öğrenme ortamlarında, bütünsel gelişim alanlarını desteklemek, sanat ve estetik duygusunu geliştirmek, çeşitli türlerdeki müze gezileriyle müze kavramını tanıtmak ve temel bilimsel süreç becerilerini geliştirmektir. , 17.09.2012
YİBO’lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
Bu çalışmanın amacı, yenilenen ilköğretim ders programının hedeflerini de dikkate alarak, disiplinlerarası öğrenme ortamında, drama etkinliklerine de yer vererek, öğrencilerin doğa ile ve doğada yer alan çevre sorunlarıyla bire bir etkileşimini sağlamak bilime olan bakış açılarını değiştirmek ve geliştirmek, bilimsel, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini ve sosyal becerilerini geliştirebilmektir. Ayrıca, doğa ile ve doğada yer alan çevre sorunları ve biyolojik çeşitlilikle ilgili bilgi ve kavrayışlarını geliştirmek ve çevre sorunları, insan sağlığı üzerine etkisi ve biyolojik çeşitlilik konularında farkındalık sağlamaktır. , 10.10.2011