Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
SOLMAZ KARAARSLAN

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Anabilim Dalı


2003-2008 Lisans İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
2009-2015 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
İngilizce 2009 Bahar ÜDS 57.5
İngilizce 2017  YÖKDİL 65.0
2010-2019 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
2019- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
2019- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2019- Farabi Koordinatörü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2019- Engelli Birim Sorumlusu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2019-2020-Doktora VZO 642 Yumurta Üretim Teknikleri
2019-2020-Lisans VET 502 Çiftlik Yönetimi
2019-2020-Lisans VET 210 Zootekni I (B şubesi)
2019-2020-Lisans VET 210 Zootekni I (A Şubesi)
2020-2021-Yüksek Lisans VZO 505 Temel Genetik
2020-2021-Doktora VZO 633 Süt Sığırcılığı
2020-2021-Lisans VET 502 Çiftlik Yönetimi
2020-2021-Lisans VET 210 Zootekni I (B şubesi)
2020-2021-Lisans VET 210 Zootekni I (A şubesi)
2020-2021-Lisans VET 104 Biyoistatistik (B şubesi)
2020-2021-Lisans VET 315 Zootekni II (A şubesi)
2020-2021-Lisans VET 315 Zootekni II (B şubesi)
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik   
Animal Health, Production and Hygiene ( Animal Health, Prod and Hyg ) , Dergi , Yrd. Editör,2020
Etlik piliçlerde hareketliliğin arttırılması ve erken dönem canlı ağırlık artışının sınırlandırılmasının bazı refah parametreleri, kemik özellikleri ve performans üzerine etkileri
, 15.03.2017
Broylerlerde soğutulmuş tünek kullanımının uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Bu çalışmada ilk aşamada soğutulmuş tünek uygulamasının hayvanların performans parametreleri (canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, ölüm oranı) ve karkas özellikleri (göğüs ve but ağırlıkları) ile bunlara ilişkin et kalite özellikleri (pH, renk, su ve pişirme kaybı) ele alınacaktır. İkinci aşamada soğutulmuş tünek uygulamasının hayvan refahına ilişkin olarak stres düzeyi (H/L oranı), ayak/bacak sağlığı parametreleri (ayak taban yangısı, tarsal bölge yangısı, kemik dayanıklılığı) ile tüy skoru üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Son olarak ta işletmede soğutulmuş tüneklerin tesisi ve işletilmesi için katlanılması gereken maliyet kalemleri ve bu yatırım ile elde edilen getiriler ortaya konularak deneysel düzeyde bir fayda-maliyet analizi gerçekleştirilecektir. , 01.03.2017
Etlik piliçlerde aydınlatma süresi ve ışık şiddetinin performans stres ve bazı refah göstergeleri ile karkas özellikleri üzerine etkileri
, 24.03.2014
Etlik Piliçlerde Refah Kriteri Olarak Bacak Sağlığı Korku ve Stres Parametreleri Üzerine Aydınlatma Yerleşim Sıklığı ve Tünek Kullanımının Etkileri
, 09.04.2012
Aydınlatma Programı ve Erken Dönem Yem Kısıtlamasının Etlik Piliçlerde Performans Karkas ve Et Kalite Özellikleri ile Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkileri
, 20.03.2012
Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Askıda Bekletme Süresinin Korku Stres Bazı kan Parametreleri Et Kalitesi ve Davranış Üzerine Etkileri
,