Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Öğr.Gör.
EBRU YILMAZ

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
Su Ürünleri Bölümü
Su Ürünleri Pr.


2002- Lisans Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İö)
2002-2006 Lisans Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İö)
2006-2009 Yüksek Lisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Çevre Bilimleri (Yl) (Tezli)
2009-2014 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Dr)
2019-2019 Post-Doktora Polska Akademia Nauk Aquaculture
İngilizce 2008  ÜDS 70.000
İngilizce 2017  YÖKDİL 63.75
2011- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümü Su Ürünleri Pr.
2014-2015 Kontrol Komisyonu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2014- Staj Komisyonu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2015- Eğitim Komisyonu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2020- Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2011-2012-Önlisans Doğrudan Pazarlama
2011-2012-Önlisans Yeni Pazarlama Teknikleri
2011-2012-Önlisans Balık Sistematiği
2011-2012-Önlisans Örgütsel İletişim
2011-2012-Önlisans Reklamcılık Teknikleri
2011-2012-Önlisans Balık Üretim Tesisleri Planı
2011-2012-Önlisans İç Su Balıkları Yetiştiriciliği
2011-2012-Önlisans Numune ve Marazi Madde Alma Teknikleri
2012-2013-Önlisans Satış Gücü Eğitimi
2012-2013-Önlisans Halkla İlişkiler Uygulama Projesi
2012-2013-Önlisans Balık Besleme ve Uygulamaları
2012-2013-Önlisans İnternette Pazarlama
2012-2013-Önlisans Davranış Bilimleri
2012-2013-Önlisans Araştırma Yöntemleri
2012-2013-Önlisans Çevre Koruma
2012-2013-Önlisans İç Su Balıkları Yetiştiriciliği
2012-2013-Önlisans Balık Sistematiği
2012-2013-Önlisans Çevre Biyolojisi
2012-2013-Önlisans Kalite Yönetim Sistemleri
2012-2013-Önlisans Kalite Güvencesi ve Standartları
2012-2013-Önlisans Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2012-2013-Önlisans İş Güvenliği
2012-2013-Önlisans Proje Hazırlama
2012-2013-Önlisans Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
2013-2014-Lisans Balık Biyolojisi
2013-2014-Önlisans İnternette Pazarlama
2013-2014-Önlisans Davranış Bilimleri
2013-2014-Önlisans Bilgisayar Kullanımı
2013-2014-Önlisans Araştırma Yöntemleri
2013-2014-Önlisans Su Ürünlerinde Hijyen ve Hastalık Kontrolü
2013-2014-Önlisans Çevre Koruma
2013-2014-Önlisans İş Güvenliği
2013-2014-Önlisans Proje Hazırlama
2013-2014-Önlisans Balık Besleme ve Uygulamaları
2014-2015-Lisans Balık Biyolojisi
2014-2015-Lisans Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku
2014-2015-Lisans Balıkçı Gemileri ve Donanımı
2014-2015-Lisans Staj 2
2014-2015-Lisans Staj I
2014-2015-Lisans Biyolojik Çeşitlilik
2014-2015-Lisans Su Kalitesi ve Kontrolü
2014-2015-Lisans Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Ekolojik İzleme
2014-2015-Lisans Balık Besleme I
2015-2016-Önlisans Staj 2
2015-2016-Önlisans Proje ve Tez Çalışması 2
2015-2016-Lisans Balık Besleme II
2015-2016-Lisans Staj I
2015-2016-Lisans Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku
2015-2016-Lisans Su Ürünlerinde Biyoteknoloji
2015-2016-Lisans Algal Biyoteknoloji
2015-2016-Lisans Akarsu Ekolojisi
2015-2016-Lisans Balık Islahı ve Biyoteknoloji
2015-2016-Lisans Biyolojik Çeşitlilik
2015-2016-Lisans Proje ve Tez Çalışması 1
2015-2016-Lisans Su Kalitesi ve Kontrolü
2015-2016-Lisans Balıkçı Gemileri ve Donanımı
2015-2016-Lisans Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Ekolojik İzleme
2015-2016-Lisans Balık Besleme I
2015-2016-Önlisans Organizasyon Tasarım ve Yönetimi
2015-2016-Önlisans Toplam Kalite Yönetimi
2015-2016-Önlisans Medya Planlama
2015-2016-Önlisans Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Sağlığı
2015-2016-Lisans Balık Biyolojisi
2016-2017-Lisans Balıkçı Gemileri ve Donanımı
2016-2017-Lisans Staj 2
2016-2017-Lisans Proje ve Tez Çalışması 2
2016-2017-Lisans Su Bitkileri ve Yetiştiriciliği
2016-2017-Lisans Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku
2016-2017-Lisans Balık Biyolojisi
2016-2017-Lisans Algal Biyoteknoloji
2016-2017-Lisans Balık Besleme II
2016-2017-Lisans Proje ve Tez Çalışması 1
2016-2017-Lisans Balık Besleme I
2016-2017-Lisans Biyolojik Çeşitlilik
2016-2017-Lisans Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Ekolojik İzleme
2016-2017-Lisans Su Kalitesi ve Kontrolü
2017-2018-Lisans Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku
2017-2018-Lisans Biyolojik Çeşitlilik
2017-2018-Lisans Su Kalitesi ve Kontrolü
2017-2018-Lisans Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Ekolojik İzleme
2017-2018-Lisans Balık Biyolojisi
2017-2018-Önlisans Su Ürünleri Teknolojisi
2018-2019-Lisans Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku
2018-2019-Lisans Biyolojik Çeşitlilik
2018-2019-Lisans Su Kalitesi ve Kontrolü
2018-2019-Lisans Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Ekolojik İzleme
2019-2020-Lisans Bİyolojik Çeşitlilik
2019-2020-Lisans Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Ekolojik İzleme
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri   
Uluslararası , Özet bildiri , YILMAZ EBRU,KOÇ CENGİZ,1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology,17.05.2014
Uluslararası , Özet bildiri , YILMAZ EBRU,YILMAZ SEVDAN,ERGÜN SEBAHATTİN,KAYA HASAN,1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology,17.05.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,YILMAZ SEVDAN,9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK),13.12.2020
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,2 nd International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology (Eurasian SciEnTech 2020),09.10.2020
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,CİTARASU THAVASİMUTHU,2nd International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020),09.10.2020
Uluslararası , Özet bildiri , GÜLER MEHMET,ÇOBAN DENİZ,ÖZTÜRK YUSUF,KIRIM BİRSEN,YILMAZ EBRU,MİDİLLİ SEMA,1st International Limnology and Freshwater Fishery Symposium,28.10.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , MİDİLLİ SEMA,ÇOBAN DENİZ,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,CENGİZ ÖNDER,İLGAZ SERKAN,VIII International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2017”,08.10.2017
Ulusal , Özet bildiri , ÇOBAN DENİZ,MİDİLLİ SEMA,KIRIM BİRSEN,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,CENGİZ ÖNDER,iLGAZ SERKAN,19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,09.10.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , KIRIM BİRSEN,KESKİN DİLEK,MİDİLLİ SEMA,GÜLER MEHMET,YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ANT YILERİ,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,28.10.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,II. Internatıonal Agrıcultural, Bıologıcal Lıfe Scıence conference,03.09.2020
Uluslararası , Tam metin bildiri , KIRIM BİRSEN,YILMAZ EBRU,GÜLER MEHMET,ARIMAN KARABULUT HURİYE,ICAR Uluslar Arası Araştırmalar Kongresi,30.10.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019),01.08.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÖZDEMİR NEDİM,III. International Unidokap Karadeniz Symposium,23.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZDEMİR NEDİM,YILMAZ EBRU,KOÇ CENGİZ,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,III. International Rural Tourism and Development Congress,15.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , KOÇ CENGİZ,ÖZDEMİR NEDİM,YILMAZ EBRU,International Congress on Agriculture and Forestry Research-AGRIFOR 2019,10.04.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZDEMİR NEDİM,DÖNDÜ MUSTAFA,YILMAZ EBRU,KOÇ CENGİZ,International Congress on Agriculture and Forestry Research-AGRIFOR 2019,10.04.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÖZDEMİR NEDİM,KOÇ CENGİZ,YILMAZ EBRU,International Congress on Agriculture and Forestry Research-AGRIFOR 2019,10.04.2019
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5),26.04.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,The 2nd International Fisheries Symposium (IFSC 2018),08.11.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , YILMAZ EBRU,ÇOBAN DENİZ,ER MURAT,First International Marine Freshwater Sciences Symposium, Marfresh 2018,21.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , YILMAZ EBRU,3 rd International Conference On Advances In Natural And Applied Sciences (ICANAS) Symposium,12.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , YILMAZ EBRU,TAŞBOZAN OĞUZ,ERBAŞ CELAL,3 rd International Conference On Advances In Natural And Applied Sciences (ICANAS) Symposium,12.05.2018
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Dergi , Editör,2019
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Dergi , Editör,2019
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Dergi , Editör,2018
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Dergi , Editör,2018
Journal of Aquatic Engineering and Fisheries Reasearch” , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Desalination and Water Treatment , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Farklı Tank Ortamlarının ve Yem İçeriklerinin Çipura Sparus aurata Yavrularının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi
Farklı Tank Ortamlarının ve Yem İçeriklerinin Çipura Sparus aurata Yavrularının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi , 26.05.2015
BİTKİ EKSTRAKTLARI KATKILI YEMLERİN PANGA BALIKLARININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
, 26.05.2015
Bitki ekstraktları katkılı yemlerin panga balıklarının büyüme performansı ve yem kullanımı üzerine etkilerinin araştırılması
, 26.05.2015