Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
HASAN ERDEN

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı


1979-1985 Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.
1986-1990 Doktora Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
İngilizce 1992 Güz ÜDS 75
1985-1991 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
1991-1994 YARDIMCI DOÇENT Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
1994-2000 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
1994-1994 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
2000- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı
1994-1999 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

1995-2002 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

1998-1999 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

1998-1999 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

1999-2002 Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

1999-2002 MYO/Yüksekokul Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi

2000-2002 Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2002-2003 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2006-2007 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2006-2007 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2006-2008 Rektör Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2007-2008 MYO/Yüksekokul Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi

2007-2008 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2007-2008 Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2008-2011 Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi

2008-2011 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2010-2013 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2001
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Erkut T.
Köpeklerde ön bacak anatomisinin farklı görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi
2005
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora -  Erkut T.
Köpekte nervus medianus, nevrus ulnaris ve nevrus radialis'in olası tuzak bölgelerinin elektronörografik ve anatomik yöntemlerle araştırılması
2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  İsmail Gökçe Y.
Atlarda genel vücut yapısının morfometrik yöntemlerle incelenmesi
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora -  İsmail Gökçe Y.
İngiliz atlarında bacak konformasyonuna ait bazı parametreler ve bunların yaşa bağlı değişimi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora -  Ömer Gürkan D.
Tavşanlarda kalbin B-MOD ve M-MOD ekokardiyografik yöntemle morfometrik incelenmesi
2021
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sercan K.
Artırılmış gerçeklik kullanılarak hazırlanan at ön bacak kemik modellerinin veteriner anatomi lisans öğrencilerinin öğrenme etkinliğine olası katkılarının araştırılması
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veterinerlik Anatomisi   
TÜBİTAK Proje No VHAG 1178 ADP
Deve Camelus dromedarius midesi üzerinde makroanatomik araştırmalar ,
SÜAF Proje No 90 59
Evcil memeli hayvanlarda kalp kas köprüleri üzerinde makroskobik ve mikroskobik araştırmalar ,
ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No VTF 13015
Tavşanlarda kalbin B mod ve M mod ekokardiyografik yöntemle morfometrik incelenmesi ,
ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No VTF 11010
İngiliz atlarında bacak konformasyonuna ait bazı parametreler ve bunların yaşa bağlı değişimi ,
ADÜAF VTF 005
Köpeklerde trachea üzerine morfometrik araştırmalar ,
SÜAF Proje No 92 102
Ankara keçisinde lymphonodi cervicales superficiales ve lymphonodi poplitei nin afferent ve efferent damarları üzerinde makroskobik araştırmalar ,
SÜAF Proje No 93 033
Akkaraman koyununda uterus un lenfatik drenajı üzerinde makroanatomik çalışmalar ,
TÜBİTAK Proje No VHAG 994
Kangal köpeklerinde kalp ve atardamarlar üzerinde makroanatomik araştırmalar ,
TÜBİTAK Proje No VHAG 1178
Deve Camelus dromedarius midesi üzerinde makroanatomik araştırmalar ,
ADÜAF Proje No VTF 95001
Aydın yöresinde sığırlarda görülen ayak hastalıkları ve ekonomik kayıplar ,
TÜBİTAK Proje No VHAG 1175
Holstein ırkı sığırların 2 ve 3 parmaklarında görülen osteomyelitis ve kırık olguları ile bunların sağaltımı ,
ADÜAF Proje No VTF 98 004
Kedide sinus durae matris ve ekstracranial ilişkileri ,
ADÜAF Proje No SAE 00 001
Köpeklerde ön bacak anatomisinin farklı görüntüleme yöntemleriyle incelenmesi ,
ADÜAF Proje No VTF 01014
Sığır ayaklarının makro anatomik radyolojik ve tomografik yöntemlerle incelenmesi ,
DPT İleri Araştırma Projesi DPT 2002 K 120100
Plastinasyon İskelet ve Model Üretim Teknikleri Üzerine Araştırmalar ,
TÜBİTAK Proje No VHAG 1179
Devenin Camelus dromedarius rete mirabile epidurale rostrale ve circulus arteriosus cerebri si üzerinde makroskobik ve morfometrik araştırmalar ,
ADÜAF Proje No VTF 06014
Atlarda genel vücut yapısının morfometrik yöntemlerle belirlenmesi ,
SÜAF Proje No 90 59
Evcil memeli hayvanlarda kalp kas köprüleri üzerinde makroskobik ve mikroskobik araştırmalar ,