Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
Osman Peker

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı


1989-1993 Lisans Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Pr.
1995-1998 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Yl) (Tezli)
1998-2004 Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Dr)
İngilizce 2000 Güz ÜDS 73.750
1994-1998 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
1998-2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2005-2012 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2012-2017 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2017- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2009-2012 Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2011-2013 Enstitü Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi

2012- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2012-2013 Enstitü Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi

2013-2014 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi

2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mehtap A.
Marshall-lerner yaklaşımı çerçevesinde reel döviz kuru ve ticaret dengesi arasındaki ilişki: Kuram ve Türkiye örneği
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ladin S.
Sermaye hareketleri liberalizasyonunun çıktı üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Hüseyin A.
Finansal liberalizasyon ve finansal gelişme ilişkisinin ekonometrik analizi
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Serdar K.
Basel II yaklaşımı ve Türkiye bankacılık sektörüne etkileri
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Birgül C.
Parasal aktarım mekanizması kredi kanalı: Kuram ve Türkiye örneği
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  İsmet G.
Yabancı doğrudan yatırımların makroekonomik ve verimlilik etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan örneği
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sami Ö.
Türkiye'de dışa açıklığın makro ekonomik etkileri
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sedat A.
Ekonomik kalkınmayı belirleyen faktörler: Ampirik bir analiz
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sidre Gül Bige G.
Türkiye'de ham petrol fiyatlarıyla döviz kuru arasındaki ilişki: Ampirik bir analiz
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mustafa A.
Sağlık ekonomisi ve etkileri Aydın örneği
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Mehmet B.
Türkiye'de ekonomi politikalarının etkileri: 2000 sonrası dönem için bir uygulama
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Tuğba A.
Tasarrufların makroekonomik performansa etkileri: Kuram ve Türkiye örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fidan A.
Tüketim fonksiyonunu belirleyen faktörler: Türkiye örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Ayşegül Ladin S.
Merkez Bankası faiz kararlarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Osman D.
Dış borçların etkileri: Türkiye örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekonometri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ayhan A.
OECD ülkelerinin sağlık hizmetleri etkinliğinin veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kazım B.
Maliye politikalarının etkileri: Türkiye örneği
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ceren A.
Döviz kuru artışlarının fiyatlara geçiş etkisi: Türkiye örneği
2023
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Fidan A.
Seçilmiş MENA ülkeleri açısından büyüme modellerinin değerlendirilmesi
2011-2012-Yüksek Lisans EKONOMETRİ 1
2011-2012-Lisans KALKINMA EKONOMİSİ
2011-2012-Lisans MATEMATİKSEL İKTİSAT
2011-2012-Lisans EKONOMETRİ 1
2011-2012-Lisans EKONOMETRİ 2
2011-2012-Doktora ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ 2
2011-2012-Doktora ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ 1
2012-2013-Yüksek Lisans EKONOMETRİ 2
2012-2013-Yüksek Lisans Makro Ekonomi
2012-2013-Doktora İleri Makro Ekonomi
2012-2013-Lisans KALKINMA EKONOMİSİ
2012-2013-Lisans MATEMATİKSEL İKTİSAT
2012-2013-Lisans EKONOMETRİ 2
2012-2013-Lisans EKONOMETRİ 1
2013-2014-Doktora İleri Makro Ekonomi
2013-2014-Yüksek Lisans Makro Ekonomi
2013-2014-Lisans Kalkınma Ekonomisi
2013-2014-Lisans Matematiksel İktisat
2013-2014-Lisans Ekonometri 2
2013-2014-Lisans Ekonometri 1
2014-2015-Doktora İleri Makro Ekonomi
2014-2015-Yüksek Lisans Makro Ekonomi
2014-2015-Lisans Kalkınma Ekonomisi
2014-2015-Lisans Matematiksel İktisat
2014-2015-Lisans Ekonometri 2
2014-2015-Lisans Ekonometri 1
2015-2016-Yüksek Lisans Ekonometri 1
2015-2016-Lisans Matetaiksel İktisat
2015-2016-Lisans Ekonometri 2
2015-2016-Lisans Ekonometri 1
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Makro İktisat Para Politikası Enflasyon Büyüme
Hakemli , AĞIR HÜSEYİN, PEKER OSMAN, KAR MUHSİN , Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme: Literatür Taraması ,1,2009
Hakemli , Yavuzer Muhammed Taylan, PEKER OSMAN , TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ,5,2022
Hakemli , PEKER OSMAN, SÜMER AYŞEGÜL LADİN, AYDIN NUR , 2008 Küresel Kriz Sonrası Esnek Döviz Kuru Rejiminde Para Politikası Bağımsızlığı: Türkiye ve Brezilya Örneği,12,2018
Hakemli , Atalay Fidan,PEKER OSMAN , İşsizlik Enflasyon ve Büyüme: Türkiye Üzerine Bir Uygulama,,2019
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET , An Empirical Analysis of The Factors Determine Unemployment in Turkey,9,2012
Hakemli , PEKER OSMAN,Sümer Ayşegül Ladin,Aydın Nur , 2008 Küresel Kriz Sonrası Esnek Döviz Kuru Rejiminde Para politikası Bağımsızlığı: Türkiye ve Brezilya Örneği,12,2018
Hakemli , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN , Türkiye’ de Tasarruf ve Cari Açık İlişikisi,,2018
Hakemli , PEKER OSMAN,Sümer Ayşegül Ladin , Yeni Keynesyen Yaklaşım Perspektifinden optimal Taylor Kualı: Türkiye Örneği,12,2018
Hakemli , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN , Türkiye’de Tasarruf ve Cari Açık İlişkisi,7,2018
Hakemli , ALP MUSTAFA,PEKER OSMAN , Impact of Health Expenditure on Income in Turkey: Cointegration Analysis in the Sample of TR32 Region,4,2018
Hakemli , GÖÇER İSMET,ALATAŞ SEDAT,PEKER OSMAN , Effects of RD and Innovation on Income in EU Countries: New Genaration Panel Cointegration and causality Analysis,,2016
Hakemli , GÖÇER İSMET,ALATAŞ SEDAT,PEKER OSMAN , YATIRIM TASSARUF İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ,,2013
Hakemsiz , KAR MUHSİN,AĞIR HÜSEYİN,PEKER OSMAN , Financial Development and Poverty Reduction in Turkey,,2011
Hakemli , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN , Ticari Dışa Açıklık ve Dış Ticaret Hadleri Dış Borçlanma Üzerinde Etkili mi? Türkiye İçin Bir Analiz,11,2017
Hakemli , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN , Türkiye’de Fiyat Düzeyi ve Maliye Politikası Arasındaki İlişki:FTPL Yaklaşımının Ekonometrik Bir Analizi,7,2017
Hakemli , GÖÇER İSMET,MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , İhracat Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik Türkiye Örneği,,2013
Hakemli , ALATAŞ SEDAT,PEKER OSMAN , Kurumsal Kalite ve Gelir Panel Veri Analizi,12,2016
Hakemli , ACAR YASİN,PEKER OSMAN , Türkiye’de Konsolide Bütçe Açıklarıyla İç Borçlanma Faiz Oranları Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir Analiz,12,2010
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET,GÖÇER İSMET , Türkiye de Toplu İş Sözleşmeleri ve Grevlerin İşsizliğe Etkisi Ekonometrik Bir Yaklaşım,10,2015
Hakemli , PEKER OSMAN,ÖZDİL SAMİ , Dışa Açıklığın Verimlilik Üzerindeki Etkisi Türkiye Örneği,11,2015
Hakemli , MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN,GÖÇER İSMET , HAM PETROL FİYAT ARTIŞLARININ ENFLASYONİST ETKİSİ SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ,7,2015
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , Effect of Foreign Direct Investments on the Domestic Investments of Developing Countries A Dynamic Panel Data Analysis,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,PEKER OSMAN , Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri Türkiye Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,PEKER OSMAN , Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi Türkiye Çin ve Hindistan Örneğinde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,PEKER OSMAN , Yabancı Doğrudan Yatırımların Verimlilik Etkisi Türkiye Çin ve Hindistan Örnekleminde Karşılaştırmalı Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,ALATAŞ S,PEKER OSMAN , Yatırım Tasarruf İlişkisi OECD Ülkeleri için Yeni Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi yal Bilimler Dergisi 59 78 2014,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , The Effects of Exchange Rate Changes on The External Trade Balance,,2013
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , Export Foreign Direct Investment and Unemployment The Case of Turkey,,2013
Hakemli , MERCAN M,PEKER OSMAN , Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyümeye Etkisi Türkiye Örneğiergisi,,2013
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ,,2013
Hakemli , MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi Ekonometrik Bir Analiz,,2013
Hakemli , MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , The Effect of Capital Movements Liberalization on Economic Growth The Case of Turkey Volume 7 Issue 3 34 46 2013,,2013
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET , Türkiye de Dış Borçlanmanın Belirleyicileri Ekonometrik Bir Analiz,,2013
Hakemli , PEKER OSMAN,GÖÇER İSMET , Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi,,2012
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET , An Empırıcal Analysıs of The Factors Determıne Unemployment in Turkey,,2012
Hakemli , PEKER OSMAN,MERCAN MEHMET , The Infationary Efect of Price Increases in Oil Products in Turkey,,2011
Hakemli , PEKER OSMAN,CAMBAZOĞLU BİRGÜL , Türkiye de Banka Kredi Kanalının İşleyişi Ampirik Bir Analiz,,2011
Hakemli , PEKER OSMAN,MERCAN MEHMET , Ham Petrol İthal Fiyatıyla Enfasyon Arasındaki İlişki Türkiye Analizi,,2010
Hakemli , PEKER OSMAN,GÖÇER İSMET , YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN TÜRKİYE DEKİ İŞSİZLİĞE ETKİSİ SINIR TESTİ YAKLAŞIMI,,2010
Hakemli , KAR MUHSİN,PEKER OSMAN,KAPLAN MUHİTTİN , Trade Libarelization Financial Development and Economic Growth in The Long Term The Case of Turkey,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN , Türkiye de Cari Açık Sürdürülebilir mi Ekonometrik Bir Analiz,,2009
Hakemli , DEMİRCİ MUSTAFA,PEKER OSMAN , Climate Change From A Post Normal Science Perspective DERgisi 23 1 51 65 2009,,2009
Hakemli , PEKER OSMAN,HOTUNLUOĞLU HAKAN , Türkiye de Cari Açığın Nedenlerinin Ekonometrik Analizi,,2009
Hakemli , KAR MUHSİN,PEKER OSMAN,AĞIR HÜSEYİN , Finansal gelişmenin belirleyicileri üzerine bir değerlendirme Literatür taraması,,2009
Hakemli , PEKER OSMAN,DEMİRCİ MUSTAFA , İklim Değişikliğinin Bilim ve Ekonomi Perspektifinden Analiz,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN , Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN,Görmüş Şakir , Türkiye de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkileri,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN , Para Politikası Etkilerinin Ölçümü Türkiye Örneği Yönetim ve Ekonomi 14 1 181 194 2007,,2007
Hakemli , PEKER OSMAN , Keynesgil Akımda Paranın Yanlılığı Tartışması,,2005
Hakemli , PEKER OSMAN , Klasik Gelenekte Paranın Ele Alınış Biçimi Yansızlık Önermesi Piyasa,,2005
Hakemli , PEKER OSMAN , Sermaye Hareketleri Liberalizasyonunun Refah ve Büyüme Üzerindeki Etkisi,,2005
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN, SÜMER AYŞEGÜL LADİN, AYDIN NUR,1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18),29.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN, Atalay Fidan,2. Uluslararası İİBF Kongresi (Javs2),
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN, Yavuzer M.Taylan,Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimler Sempozyumu,
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN, Yavuzer M.Taylan,Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimler Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , Yavuzer M.Taylan, PEKER OSMAN,Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimler Sempozyumu,12.10.2020 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018),25.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,I.Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi PEFA 2018,,12.11.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , AYDIN SERPİL,Aydın Ayhan,DÜNDER EMRE,PEKER OSMAN,International Conference on Empirical Economics Social Sciences,20.07.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,AYDIN SERPİL,PEKER OSMAN,3rd International Conference on Banking and Finance Perspectives,15.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu,23.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,1. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis - 2018 (PEFA’18),24.11.2018
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,AYDIN SERPİL,PEKER OSMAN,3rd International Conference on Applied Economics and Finance,27.12.2017
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,PEKER OSMAN,International Conferance on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017),06.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,PEKER OSMAN,3.INTERNATİONAL CONFERANCE ON APPLİED ECONOMİCS AND FİNANCE (ICOAEF 2017),06.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN,2. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi,30.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE’17,11.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE’17,11.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Alp Mustafa,PEKER OSMAN,Eurefe 2016,14.07.2016
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET,Eurefe 2016,14.07.2016
Uluslararası , Özet bildiri , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN,Eurefe 2016,14.07.2016
Uluslararası , Özet bildiri , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN,7. Uuslararası Ekonomi Politik Konferansı,28.06.2016
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET,7. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı,28.06.2016
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,GÖCEKLİ SİDRE GÜL BİGE,16.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,23.10.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,ALATAŞ SEDAT,16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,22.10.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,bölükbaş mehmet,16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,01.12.2015
Ulusal , Özet bildiri , GÖCEKLİ SİDRE GÜL BİGE,PEKER OSMAN,16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,13.07.2016 Erişim Linki
Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bitcoin,Osman Peker M. Taylan Yavuzer,Z. Bayraktar; B. Pakdemirli; S. Takmaz,2020,9786053424499
İşletme ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
ADÜ Sosyal Bilimler Ens Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
ege akademik bakış , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Türkiye de Ekonomi Politikalarının Etkileri 2000 Sonrası Dönem İçin bir Uygulama Adnan Menderes Üniversitesi BAP Birimi Aydın
, 19.09.2014
Yabancı Doğrudan Yatırımların Makroekonomik ve Verimlilik Etkileri Türkiye Çin ve Hindistan Örneği ADÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi Aydın Türkiye 16 09 2011 16 01 2013
,