Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
OSMAN PEKER

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı


1989-1993 Lisans Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Pr.
1995-1998 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Yl) (Tezli)
1998-2004 Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Dr)
İngilizce 2000 Güz ÜDS 73.750
1994-1998 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
1998-2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2005-2012 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2012-2017 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2017- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı
2009-2012 Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
2011-2013 Enstitü Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
2012-2013 Enstitü Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013-2014 Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu

2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mehtap A.
Marshall-lerner yaklaşımı çerçevesinde reel döviz kuru ve ticaret dengesi arasındaki ilişki: Kuram ve Türkiye örneği
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Hüseyin A.
Finansal liberalizasyon ve finansal gelişme ilişkisinin ekonometrik analizi
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ladin S.
Sermaye hareketleri liberalizasyonunun çıktı üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Serdar K.
Basel II yaklaşımı ve Türkiye bankacılık sektörüne etkileri
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Birgül C.
Parasal aktarım mekanizması kredi kanalı: Kuram ve Türkiye örneği
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  İsmet G.
Yabancı doğrudan yatırımların makroekonomik ve verimlilik etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan örneği
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sami Ö.
Türkiye'de dışa açıklığın makro ekonomik etkileri
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sedat A.
Ekonomik kalkınmayı belirleyen faktörler: Ampirik bir analiz
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sidre Gül Bige G.
Türkiye'de ham petrol fiyatlarıyla döviz kuru arasındaki ilişki: Ampirik bir analiz
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mustafa A.
Sağlık ekonomisi ve etkileri Aydın örneği
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Mehmet B.
Türkiye'de ekonomi politikalarının etkileri: 2000 sonrası dönem için bir uygulama
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fidan A.
Tüketim fonksiyonunu belirleyen faktörler: Türkiye örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Tuğba A.
Tasarrufların makroekonomik performansa etkileri: Kuram ve Türkiye örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekonometri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ayhan A.
OECD ülkelerinin sağlık hizmetleri etkinliğinin veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Doktora -  Ayşegül Ladin S.
Merkez Bankası faiz kararlarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Osman D.
Dış borçların etkileri: Türkiye örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Kazım B.
Maliye politikalarının etkileri: Türkiye örneği
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ceren A.
Döviz kuru artışlarının fiyatlara geçiş etkisi: Türkiye örneği
2011-2012-Yüksek Lisans EKONOMETRİ 1
2011-2012-Lisans KALKINMA EKONOMİSİ
2011-2012-Lisans MATEMATİKSEL İKTİSAT
2011-2012-Lisans EKONOMETRİ 1
2011-2012-Lisans EKONOMETRİ 2
2011-2012-Doktora ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ 2
2011-2012-Doktora ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ 1
2012-2013-Yüksek Lisans EKONOMETRİ 2
2012-2013-Yüksek Lisans Makro Ekonomi
2012-2013-Doktora İleri Makro Ekonomi
2012-2013-Lisans KALKINMA EKONOMİSİ
2012-2013-Lisans MATEMATİKSEL İKTİSAT
2012-2013-Lisans EKONOMETRİ 2
2012-2013-Lisans EKONOMETRİ 1
2013-2014-Doktora İleri Makro Ekonomi
2013-2014-Yüksek Lisans Makro Ekonomi
2013-2014-Lisans Kalkınma Ekonomisi
2013-2014-Lisans Matematiksel İktisat
2013-2014-Lisans Ekonometri 2
2013-2014-Lisans Ekonometri 1
2014-2015-Doktora İleri Makro Ekonomi
2014-2015-Yüksek Lisans Makro Ekonomi
2014-2015-Lisans Kalkınma Ekonomisi
2014-2015-Lisans Matematiksel İktisat
2014-2015-Lisans Ekonometri 2
2014-2015-Lisans Ekonometri 1
2015-2016-Yüksek Lisans Ekonometri 1
2015-2016-Lisans Matetaiksel İktisat
2015-2016-Lisans Ekonometri 2
2015-2016-Lisans Ekonometri 1
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Makro İktisat Para Politikası Enflasyon Büyüme
Hakemli , Atalay Fidan,PEKER OSMAN , İşsizlik Enflasyon ve Büyüme: Türkiye Üzerine Bir Uygulama,,2019
Hakemli , PEKER OSMAN,Sümer Ayşegül Ladin,Aydın Nur , 2008 Küresel Kriz Sonrası Esnek Döviz Kuru Rejiminde Para politikası Bağımsızlığı: Türkiye ve Brezilya Örneği,12,2018
Hakemli , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN , Türkiye’ de Tasarruf ve Cari Açık İlişikisi,,2018
Hakemli , PEKER OSMAN,Sümer Ayşegül Ladin , Yeni Keynesyen Yaklaşım Perspektifinden optimal Taylor Kualı: Türkiye Örneği,12,2018
Hakemli , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN , Türkiye’de Tasarruf ve Cari Açık İlişkisi,7,2018
Hakemli , ALP MUSTAFA,PEKER OSMAN , Impact of Health Expenditure on Income in Turkey: Cointegration Analysis in the Sample of TR32 Region,4,2018
Hakemli , GÖÇER İSMET,ALATAŞ SEDAT,PEKER OSMAN , Effects of RD and Innovation on Income in EU Countries: New Genaration Panel Cointegration and causality Analysis,,2016
Hakemli , GÖÇER İSMET,ALATAŞ SEDAT,PEKER OSMAN , YATIRIM TASSARUF İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ,,2013
Hakemsiz , KAR MUHSİN,AĞIR HÜSEYİN,PEKER OSMAN , Financial Development and Poverty Reduction in Turkey,,2011
Hakemli , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN , Ticari Dışa Açıklık ve Dış Ticaret Hadleri Dış Borçlanma Üzerinde Etkili mi? Türkiye İçin Bir Analiz,11,2017
Hakemli , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN , Türkiye’de Fiyat Düzeyi ve Maliye Politikası Arasındaki İlişki:FTPL Yaklaşımının Ekonometrik Bir Analizi,7,2017
Hakemli , GÖÇER İSMET,MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , İhracat Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik Türkiye Örneği,,2013
Hakemli , ALATAŞ SEDAT,PEKER OSMAN , Kurumsal Kalite ve Gelir Panel Veri Analizi,12,2016
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET,GÖÇER İSMET , Türkiye de Toplu İş Sözleşmeleri ve Grevlerin İşsizliğe Etkisi Ekonometrik Bir Yaklaşım,10,2015
Hakemli , PEKER OSMAN,ÖZDİL SAMİ , Dışa Açıklığın Verimlilik Üzerindeki Etkisi Türkiye Örneği,11,2015
Hakemli , MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN,GÖÇER İSMET , HAM PETROL FİYAT ARTIŞLARININ ENFLASYONİST ETKİSİ SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ,7,2015
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , Effect of Foreign Direct Investments on the Domestic Investments of Developing Countries A Dynamic Panel Data Analysis,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,PEKER OSMAN , Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri Türkiye Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,PEKER OSMAN , Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi Türkiye Çin ve Hindistan Örneğinde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,PEKER OSMAN , Yabancı Doğrudan Yatırımların Verimlilik Etkisi Türkiye Çin ve Hindistan Örnekleminde Karşılaştırmalı Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,ALATAŞ S,PEKER OSMAN , Yatırım Tasarruf İlişkisi OECD Ülkeleri için Yeni Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi yal Bilimler Dergisi 59 78 2014,,2014
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , The Effects of Exchange Rate Changes on The External Trade Balance,,2013
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , Export Foreign Direct Investment and Unemployment The Case of Turkey,,2013
Hakemli , MERCAN M,PEKER OSMAN , Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyümeye Etkisi Türkiye Örneğiergisi,,2013
Hakemli , GÖÇER İ,MERCAN M,PEKER OSMAN , KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ,,2013
Hakemli , MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi Ekonometrik Bir Analiz,,2013
Hakemli , MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , The Effect of Capital Movements Liberalization on Economic Growth The Case of Turkey Volume 7 Issue 3 34 46 2013,,2013
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET , Türkiye de Dış Borçlanmanın Belirleyicileri Ekonometrik Bir Analiz,,2013
Hakemli , PEKER OSMAN,GÖÇER İSMET , Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi,,2012
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET , An Empırıcal Analysıs of The Factors Determıne Unemployment in Turkey,,2012
Hakemli , PEKER OSMAN,MERCAN MEHMET , The Infationary Efect of Price Increases in Oil Products in Turkey,,2011
Hakemli , PEKER OSMAN,CAMBAZOĞLU BİRGÜL , Türkiye de Banka Kredi Kanalının İşleyişi Ampirik Bir Analiz,,2011
Hakemli , PEKER OSMAN,MERCAN MEHMET , Ham Petrol İthal Fiyatıyla Enfasyon Arasındaki İlişki Türkiye Analizi,,2010
Hakemli , PEKER OSMAN,GÖÇER İSMET , YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN TÜRKİYE DEKİ İŞSİZLİĞE ETKİSİ SINIR TESTİ YAKLAŞIMI,,2010
Hakemli , KAR MUHSİN,PEKER OSMAN,KAPLAN MUHİTTİN , Trade Libarelization Financial Development and Economic Growth in The Long Term The Case of Turkey,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN , Türkiye de Cari Açık Sürdürülebilir mi Ekonometrik Bir Analiz,,2009
Hakemli , DEMİRCİ MUSTAFA,PEKER OSMAN , Climate Change From A Post Normal Science Perspective DERgisi 23 1 51 65 2009,,2009
Hakemli , PEKER OSMAN,HOTUNLUOĞLU HAKAN , Türkiye de Cari Açığın Nedenlerinin Ekonometrik Analizi,,2009
Hakemli , KAR MUHSİN,PEKER OSMAN,AĞIR HÜSEYİN , Finansal gelişmenin belirleyicileri üzerine bir değerlendirme Literatür taraması,,2009
Hakemli , PEKER OSMAN,DEMİRCİ MUSTAFA , İklim Değişikliğinin Bilim ve Ekonomi Perspektifinden Analiz,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN , Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN,Görmüş Şakir , Türkiye de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkileri,,2008
Hakemli , PEKER OSMAN , Para Politikası Etkilerinin Ölçümü Türkiye Örneği Yönetim ve Ekonomi 14 1 181 194 2007,,2007
Hakemli , PEKER OSMAN , Keynesgil Akımda Paranın Yanlılığı Tartışması,,2005
Hakemli , PEKER OSMAN , Klasik Gelenekte Paranın Ele Alınış Biçimi Yansızlık Önermesi Piyasa,,2005
Hakemli , PEKER OSMAN , Sermaye Hareketleri Liberalizasyonunun Refah ve Büyüme Üzerindeki Etkisi,,2005
Ulusal , Tam metin bildiri , Yavuzer M.Taylan, PEKER OSMAN,Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimler Sempozyumu,12.10.2020 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018),25.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,I.Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi PEFA 2018,,12.11.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , AYDIN SERPİL,Aydın Ayhan,DÜNDER EMRE,PEKER OSMAN,International Conference on Empirical Economics Social Sciences,20.07.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,AYDIN SERPİL,PEKER OSMAN,3rd International Conference on Banking and Finance Perspectives,15.05.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU,23.12.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,1st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis - 2018 (PEFA’18),10.10.2018
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,AYDIN SERPİL,PEKER OSMAN,3rd International Conference on Applied Economics and Finance,27.12.2017
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,PEKER OSMAN,International Conferance on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017),06.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , Aydın Ayhan,PEKER OSMAN,3.INTERNATİONAL CONFERANCE ON APPLİED ECONOMİCS AND FİNANCE (ICOAEF 2017),06.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN,2. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi,30.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,EUREFE’xx17 Uluslararası Kongre,11.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , AKIN TUĞBA,PEKER OSMAN,EUREFE’xx17 Uluslararası kongre,11.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , Alp Mustafa,PEKER OSMAN,Eurefe 2016,14.07.2016
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET,Eurefe 2016,14.07.2016
Uluslararası , Özet bildiri , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN,Eurefe 2016,14.07.2016
Uluslararası , Özet bildiri , BÖLÜKBAŞ MEHMET,PEKER OSMAN,7. Uuslararası Ekonomi Politik Konferansı,28.06.2016
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET,7. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı,28.06.2016
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,GÖCEKLİ SİDRE GÜL BİGE,16.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,23.10.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,ALATAŞ SEDAT,16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,22.10.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , PEKER OSMAN,bölükbaş mehmet,16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,01.12.2015
Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bitcoin,Osman Peker M. Taylan Yavuzer,Z. Bayraktar; B. Pakdemirli; S. Takmaz,2020,9786053424499
İşletme ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
ADÜ Sosyal Bilimler Ens Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
ege akademik bakış , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Türkiye de Ekonomi Politikalarının Etkileri 2000 Sonrası Dönem İçin Bir Uygulama
Türkiye de Ekonomi Politikalarının Etkileri 2000 Sonrası Dönem İçin Bir Uygulama Doktora Tezinden BAP Projesi , 22.07.2015
Türkiye de Ekonomi Politikalarının Etkileri 2000 Sonrası Dönem İçin bir Uygulama Adnan Menderes Üniversitesi BAP Birimi Aydın
, 19.09.2014
Yabancı Doğrudan Yatırımların Makroekonomik ve Verimlilik Etkileri Türkiye Çin ve Hindistan Örneği ADÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi Aydın Türkiye 16 09 2011 16 01 2013
,